Persoon

Decordier, Gilbert

ID
1729
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1729

Beschrijving

Architect Gilbert Decordier was werkzaam in en rond de stad Oudenaarde. Ivo Theophiel Gilbert Decordier werd op 15 juli 1899 geboren te Ename. Zijn ouders, Theopiel Decordier en Alice Wille, baatten een bouwonderneming uit in de Bergstraat 78 te Oudenaarde. Hoewel Gilbert Decordier pas in 1928 afstudeerde aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent, was hij al acht jaar actief als architect. Op 19 april 1927 huwde Gilbert Decordier met Marie- Christine Van Cauwenberghe, de zus van de vooral in Ronse werkzame architect Siméon Van Cauwenberghe. In 1926 werd een gebouw in de Kattestraat 30 aangekocht door Theofiel Decordier. Gilbert Decordier zal op dit perceel een woning oprichten waar hij en zijn vrouw, na hun huwelijk, zullen wonen. In 1938 ontwierp architect Decordier zijn eigen woning, gelegen in de Kattestraat 4, één van de belangrijkste ontwerpen in zijn oeuvre. Het is tevens in deze periode dat zijn jongste broer, Jean Decordier (°1915) besloot om architect te worden. Hij studeerde in tegenstelling tot Gilbert Decordier niet aan de Academie, maar wel aan het Sint-Lucas in Gent. Daar kreeg Jean Decordier in 1940 het diploma van bouwkundige. Pas na de dood van zijn broer en de Tweede Wereldoorlog begon Jean Decordier te bouwen in Oudenaarde. Tijdens de oorlogsjaren werd Gilbert Decordier minder actief. Na de bevrijding van Oudenaarde werden Gilbert Decordier en zijn vrouw op verdenking van collaboratie onder arrest geplaatst. Hij werd nadien overgebracht naar de gevangenis ‘de Nieuwe Wandeling’ te Gent waar hij op 18 januari 1946 overleed.

Bron: VERCAEMPST M. 2012: Architect Gilbert Decordier (1899-1946). Het oeuvre van een interbellumarchitect in Oudenaarde, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 49, 365-397.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Gilbert Decordier

Kattestraat 4 (Oudenaarde)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid uit het interbellum, gebouwd als eigen woning door architect Gilbert Decordier in 1938. Gele bakstenen gevel met twee bouwlagen gemarkeerd door verspringende horizontale en verticale volumes, onder plat dak.


Burgerhuis in art-decostijl

Ives-Sabin Maghermanlaan 10 (Ronse)
Art-decowoning gesigneerd: "architect Decordier/ Oudenaarde", volgens bouwplan van 1928. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen) met smalle rechtse deurtravee en breed vensterrisaliet links


Café Harmonie

Dokter Honore Dewolfstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Tegenover de kerk gelegen groot hoekhuis met cafépui.


Café Stadion

Prins Leopoldstraat 85 (Oudenaarde)
Gebouwd in 1932 naar ontwerp van architect G. Decordier. Modernistisch café van twee bouwlagen onder plat dak met typische winkelpui.


Classicistisch herenhuis

Nederstraat 74, Tacambaroplein 11 (Oudenaarde)
Beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Hoogstraat en de Nederstraat, verbouwd in 1837 door drukker Ch. Ronse, oprichter van de "Gazette van Audenaerde", naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten.


Dorpswoning

Beaucarnestraat 13 (Oudenaarde)
Overblijvend gedeelte van een landelijke dorpswoning, waarschijnlijk van een vroegere herberg of hofstede. Breedhuis van aanvankelijk acht en heden nog vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), uit 18de eeuw.


Gemeenteschool

Beaucarnestraat 17 (Oudenaarde)
Bestaande gemeenteschool van een bouwlaag en vijf traveeën waarschijnlijk gebouwd circa 1900, in 1938 na sloping van de voorgevel aangepast en verhoogd naar ontwerp van architect G. Decordier van 1937.


Hoekhuis

Jan Jozef Raepsaetplein 1 (Oudenaarde)
Hoekhuis aanleunend bij de zakelijke baksteenarchitectuur uit het interbellum. Naar verluidt gebouwd naar ontwerp van Gilbert Decordier van 1931.


Hoekhuis

Adriaan Brouwerstraat 10 (Oudenaarde)
Hoekhuis met de Gaspar Heuvickstraat naar ontwerp van architect G. Decordier van 1932.


Hoekhuis in art-decostijl

Grachtschelde 5, Tussenbruggen 2 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Grachtschelde. Bakstenen hoekhuis, thans apotheek in art-decostijl uit het interbellum. Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar ontwerp van G. Decordier in 1937.


Hof ter Planken

Hollebeekstraat 79 (Brakel)
Historische pachthoeve geïsoleerd ingeplant in de noordoostelijke uithoek van Parike op de rand van de vallei van de Pachtbosbeek. Al vermeld in 1400, in 1571 als bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Bakstenen hoevegebouwen waarvan slechts weinig overblijvende delen uit de 17de en de 18de eeuw, merendeels gewijzigd of vervangen in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.


Onderwijzerswoning

Beaucarnestraat 15 (Oudenaarde)
Kern van één bouwlaag en vier traveeën uit 18de eeuw, oorspronkelijk één geheel met nummer 13; in 1928 gedeeltelijk slopen van de onderwijzerswoning en herbouwen tot nieuwe onderwijzerswoning met bovenverdieping, naar ontwerp van architect G. Decordier van 1927.


Parochiekerk Sint-Martinus

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde)
Plattelandskerkje fraai gelegen op de helling van de zogenaamd Edelareberg met omringend kerkhof en geflankeerd door klooster en pastorie. Vermoedelijk dateren de oudste delen van de huidige kerk nog deels uit de 13de eeuw.


Pastorie van de Sint-Laurentiusparochie

Enameplein 18 (Oudenaarde)
Pastorie palend aan het kerkhof en uitziend op de Noordelijke kant van de parochiekerk. Erf met woning in 1628 aangekocht als pastorie door de proost van de abdij van Ename. Melding van bouwwerken in 1655-56 met plaatsing van nieuwe kelder en gedeeltelijke renovatie.


Site van watermolen De Cleye of Ten Elzas

Kleistraat 2-4 (Maarkedal)
Site van de nu vrijwel geheel verdwenen watermolen De Cleye aan de rechter oever van een bijbeek van en naast de Holbeek. In oorsprong oude watermolen reeds vermeld in 1571 als pachtmolen van jonkheer Jan van Ladeuze. Ten noordoosten, hoeve minstens opklimmend tot begin 19de eeuw met wijzigingen uit de tweede helft van de 19de eeuw en in midden 20ste eeuw sterk aangepast voormalig molenaarshuis.


Stadswoning

Einestraat 28 (Oudenaarde)
Diephuis met oude kern van 17de-eeuwse trapgevel, behouden achterpuntgevel en nieuwe gevel volgens bouwvergunning van 1934 van architect G. Decordier.


Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

Pauwel Vander Scheldenstraat 12 (Oudenaarde)
Rijhuis uit de jaren 1930. Baksteenbouw met twee bouwlagen en verspringende volumes onder plat dak, afgezet met rechte geglazuurde pannen.


Twee stadswoningen

Kattestraat 28-30 (Oudenaarde)
Thans twee rijhuizen met eenzelfde gecementeerd parement en gevelcompositie, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oude kern, aangepast in 1926 naar ontwerp van architect G. Decordier.


Villa

Oudstrijdersstraat 38 (Oudenaarde)
Villa met art-decogetinte voorgevel van circa 1930, naar verluidt naar ontwerpn van architect Gilbert Decordier.


Villa

Lucien Vandefonteynelaan 21-23 (Oudenaarde)
Villa in zakelijke baksteenarchitectuur, gesplitst in twee woningen onder groot gemeenschappelijk schilddak (pannen). Naar verluidt gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect G. Decordier.


Villa Lusthof

Kerkgate 63 (Oudenaarde)
Art-decogetinte villa zogenaamd "Lusthof" met bouwjaar 1932 en villanaam in reliëf op gevelstenen van het centrale deurrisaliet. Gebouwd in opdracht van de familie Lust en naar verluidt naar ontwerp van architect Gilbert Decordier (Oudenaarde).


Winkelhuis

Aalststraat 136 (Oudenaarde)
Winkelhuis gebouwd in 1936 naar ontwerp van Gilbert Decordier.


Winkelhuis ontworpen door G. Decordier

Nederstraat 28 (Oudenaarde)
Winkelhuis met oude kern en art-decovoorgevel en -pui van 1930, naar ontwerp van architect G. Decordier.