Persoon

Delarue, Remi

ID: 1796   URI: https://id.erfgoed.net/personen/1796

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis met vlasschuur

Oostrozebeeksestraat 149 (Wielsbeke)
Oostrozebeeksestraat nr. 149. Woning met vlasschuur, respectievelijk in 1939 en 1948 gebouwd door vlashandelaar Remi Tack – Deleersnijder naar ontwerp van architect R. Delarue uit Anzegem. Lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met de straat). Verzorgd parement uit rode bakstenen met enkele gevelaccenten in streks gemetselde ste


Burgerwoning van 1926

Watermolenstraat 43 (Kortrijk)
Burgerwoning van 1926, naar ontwerp van Delarue (?), huidige toestand enigszins afwijkend van bouwplan. Gecementeerde lijstgevel doorbroken door dakvenster met trapgevel.


Jongensschool Sint-Lodewijk

Pladijsstraat 276 (Deerlijk)
Pladijsstraat nr. 272. Voormalige <italic>jongensschool</italic> cf. opschrift van portaal, nu deel van de <italic>Vrije Basisschool Sint-Lodewijk</italic>. In 1878 wordt een gemeenteschool voor meisjes met bijhorende onderwijzerswoning gebouwd in het gehucht Sint-Lodewijk (Pladijshoek) in opdracht van de gemeente. Ten gevolge van de schoolstrijd staat de school van 1879 tot 1882 leeg. In


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten van 1927

Roggelaan 48 (Kortrijk)
Roggelaan z.nr. Kapel van O.-L.-Vrouw van Smarten van 1927 naar ontwerp van R. Delrue (Anzegem). Neogotisch bedehuisje op kruisvormige plattegrond met polygonale apsis. Puntgevels met op elkaar gestelde steunberen, leien daken bekroond met dakruitertje, spitsbogige muuropeningen. Interieur met houten tongewelf, kruisbeeld en piëta op neogotisch altaar. STADSARCHIEF KORTRIJK 201, nr. 8


Kerk Heilige Theresia van het kind Jezus

Vichtsesteenweg zonder nummer (Anzegem)
Moderne georiënteerde zaalkerk van 1939-1940 naar ontwerp van Remi Delarue (Anzegem).


Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
In oorsprong romaans kerkje uit de 12de-13de eeuw met vierkante kruisingstoren uit midden 13de eeuw en verhoogd in de 14de eeuw. In de 15de-16de eeuw werd de kerk uitgebreid met een rechthoekig koor. In 1775 grondig verbouwd tot neoclassicistische kerk met behoud van de romaanse kruisingstoren en het gotische koor. Omliggend kerkhof met bakstenen kerkhofmuur van 1886 met ingewerkte ommegangkapellen.


Sint-Arnolduspark

Tiegemberg zonder nummer (Anzegem)
Bedevaartsoord en recreatief park gelegen ten noordwesten van de dorpskern. Het park wordt op het eind van de 19de eeuw in opdracht van Vital Moreels aangelegd.


Villa in cottagestijl

Elzelestraat 129 (Ronse)
Achterin liggende villa in cottagestijl, gebouwd in 1930 in opdracht van de industrieel G. Mas-Vandenhende naar ontwerp van architect R. Delarue (zie bouwplan) met voormalige achterliggende mechanische weverij reikend tot de spoorweg onder pannen sheddaken, opgericht volgens bouwplan van 1923, uitgebreid met een ververij in 1929.


Vlasschuur met gevelkapel

Meulebeeksestraat 74 (Wielsbeke)
Meulebeeksestraat nr. 74. Vlasschuur met gevelkapel, volgens kadaster in 1948 gebouwd door René Vande Kerckhove – Debeuf, vlashandelaar uit Oostrozebeke, vijf jaar later naar achter toe uitgebreid. Het gemeentearchief bewaart een ontwerp voor de vlasschuur uit 1947 opgemaakt door architect R. Delarue. De gevelkapel was nog niet op het ontwerp afgebeeld. Het plan vertoonde wel een breed bov


Windmolen Ter Klare

Beerbosstraat 22 (Zwevegem)
Korenwindmolen gelegen op het kruispunt van de Beerbosstraat en Ter Klare, het hoogste punt van de gemeente (76 meter). De molen is de enige bewaard gebleven van de oorspronkelijk vijf molens.


Thema's