Persoon

Delie, Emiel

ID
1812
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1812

Beschrijving

In 1929 heeft een Emiel Delie een agentschap in de Mottestraat 40 te Roeselare voor hypothecaire leningen voor het aankopen en opbouwen van woonhuizen op onroerende goederen. Midden jaren vijftig is Em. Delie actief in het bouwkundig bureel Weduwe A. Van Coillie.

Bronnen


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis met garage en opslagplaats

Gitsestraat 69-73 (Roeselare)
Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien/pannen) met aanpalende garage met magazijn naar ontwerp van H. Calmeyn (Roeselare, zie gevelsteen) van 1934, zie jaarsteen in de top. Garage vergroot in 1946 naar ontwerp van E. Delie.


Naoorlogse sociale woonwijk Meiboomkwartier

Acaciastraat 10-20, 21-39, Berkenstraat 2-8, 9-24, 26-32, Collievijverpark 38A, 39A, Dennenstraat 1-35, Eikstraat 11-42, 43-57, Happestraat 1-28, Kastanjestraat 1-28, 29-31, 1A-B, Kleine Weg 2-12, Meidoornstraat 1-11, Sint-Jozefsstraat 101-131, 138-176, Sparstraat 1-52, 54-64 (Roeselare)
Volkswijk met 300-tal gezinswoningen en enkele bejaardenwoningen, opgetrokken tussen 1953 en 1956 in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van Roeselaarse architecten zoals Firmin Deschrijver(-Ryckebosch), Jules Van Peteghem, Ernest Apers, Emiel en Jos Delie en Adriaan Decan.


Thema's

Ontwerper van

Paardestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Delie [online] https://id.erfgoed.net/personen/1812 (Geraadpleegd op )