Persoon

Dieltiëns, Eugène

ID
1874
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1874

Beschrijving

Broer van Ernest Dieltiëns, allebei uit Grobbendonk. De officiële schrijfwijze is Dieltiens, maar zowel de broers Ernest en Eugène, en hun respectievelijke zonen Maurice G. en J. plaatsen in hun handtekening systematisch een trema op de laatste e.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Eugène Dieltiëns

Tolstraat 48 (Antwerpen)
Deze grote burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1909 ontworpen door architect Eugène Dieltiëns, die ook eigenaar was van de woning.


Architectenwoning Eugène Dieltiëns

Jodenstraat 12 (Antwerpen)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl, als eigen woning opgetrokken door de architect Eugène Dieltiëns, naar een ontwerp uit 1905. Dieltiëns was al sinds 1886 gevestigd in het pand dat zich voorheen op dit perceel bevond, en hij vanaf 1891 liet verbouwen en uitbreiden.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sanderusstraat 49 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Gennotte, naar een ontwerp door Eugène Dieltiëns uit 1910. Het gebouw behoort tot het latere oeuvre van de architect, wiens carrière begin jaren 1880 van start ging.


Burgerhuis in cottagestijl

Van Putlei 36 (Antwerpen)
Burgerhuis in landelijke cottagestijl, samen opgetrokken met twee gelijkaardige gekoppelde woningen verderop in de Van Putlei (nr. 66-68), naar een ontwerp van architect Eugène Dieltiëns uit 1922. De rijwoning in halfopen bebouwing die een souterrain en twee bouwlagen telt, is uitgevoerd in baksteenbouw onder een mansardedak van rode pannen.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Pieter van Hobokenstraat 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer J. Jans, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1892. Deze verving in 1897 het zadeldak door een mansardedak.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Aalmoezenierstraat 68 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Ch. Van Stappen, naar een ontwerp door Eugène Dieltiëns uit 1881. Behoort tot de vroegste realisaties van de architect.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jeruzalemstraat 6 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Philippe Van Bavel, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1894.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Edelinckstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl opgetrokken in opdracht van de heer G. Van Bellingen. De bouw verliep in twee fasen, met als eerste de begane grond naar ontwerp van de architect Eugène Dieltiëns uit 1883. De bovenverdiepingen werden toegevoegd naar een ontwerp door de architect Hendrik Krekel uit 1887.


Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 5, 9 (Antwerpen)
Twee voorname burgerhuizen met een gelijkaardig volume, in hun huidige vorm daterend uit het einde van de 19de eeuw.


De gulden Bock

Oude Koornmarkt 18-20 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, 1591 gedateerd op een gevelsteen.


De gulden Cruys

Eiermarkt 7 (Antwerpen)
Traditioneel hoekhuis van Eiermarkt en Melkmarkt, met dubbele trapgevel, zes traveeën breed, twee bouwlagen en een insteekverdieping hoog uit de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw.


De Tennen Pot

Wolstraat 7 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis oorspronkelijk met trapgevel de tweede helft van de 16de eeuw. Hardstenen barokpoort uit het derde kwart van de 17de eeuw. In 1895 verving de architect Eugène Dieltiëns de geveltop door een mezzanine.


Drij Schildekens of Gulden Hooft

Kaasrui 9 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van mevrouw Wouters, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1904.


Eclectisch burgerhuis

Schuttershofstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, voor eigen rekening gebouwd door de architect Eugène Dieltiëns, naar een ontwerp uit 1901. Bewaard linker pand van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen, waarvan het rechter pand (nummer 15) volledig werd verbouwd.


Geheel van neoclassicistische heren- en burgerhuizen

Komedieplaats 12-16 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een herenhuis en twee flankerende burgerhuizen in neoclassicistische stijl, opgetrokken in opdracht van de heer L.A. Le Paige, naar een ontwerp door de architect Louis-Auguste Serrure uit 1836. De winkelpui van het linker pand werd in 1898 in opdracht van de weduwe Victor Wouters aangebracht door de architect Emile Thielens. Deze van het rechter pand door de architect Eugène Dieltiëns dateert uit 1909, in opdracht van de heer Cardon.


Geheel van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 25-27 (Antwerpen)
Geheel van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer A. Visschers, naar een ontwerp door Eugène Dieltiëns uit 1901. Het gebouw behoort tot het rijpe oeuvre van de architect, wiens carrière begin jaren 1880 van start ging.


Gekoppelde burgerhuizen in cottagestijl

Van Putlei 66-68 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in landelijke cottagestijl, samen opgetrokken met een gelijkaardige woning hogerop in de Van Putlei (nr. 36), naar een ontwerp van architect Eugène Dieltiëns uit 1922. De rijwoningen in halfopen bebouwing en gekoppeld volgens spiegelbeeldschema, zijn uitgevoerd in baksteenbouw onder een complex zadel- en wolfsdak.


Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Minderbroedersrui 34-36 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de weduwe Egide Storms, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1888.


Godshuis De Vijf Ringen

Sint-Jacobstraat 3-7, 11-15 (Antwerpen)
Huizenrij in traditionele en laatclassicistische stijl aangebouwd tegen de westtoren en -gevel van de Sint-Jacobskerk. Resterende delen van het godshuis "de Vijf Ringen" dat in 1639 van de Jezusstraat werd overgebracht.


Goorkasteel

Herentalse steenweg 54 (Grobbendonk)
Gelegen in een natuurrijke omgeving met oude beuken en kastanjebomen. Kasteel uit 1878 naar ontwerp van de broers Dieltiëns. Grotendeels herbouwd en aangepast neotraditioneel complex, door brand geteisterd in 1999.


Herenhuis in eclectische stijl, heden appartementsgebouw

Jan Van Rijswijcklaan 122 (Antwerpen)
Voormalig herenhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de weduwe Odile Geelhand-Meyers, naar een ontwerp van architect Eugène Dieltiëns uit 1911. Het gebouw werd in 1941 door architect Joseph Somers opgedeeld in appartementen en met een bijkomende verdieping verhoogd, in opdracht van de nieuwe eigenaar weduwe Léon Van Parijs.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Kardinaal Mercierlei 16 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerpen door de architect Eugène Dieltiëns uit 1891 voor het koetshuis met inkompoort, en uit 1892 voor het eigenlijke woonhuis.


Herenhuis met traditionele kern

Minderbroedersrui 15 (Antwerpen)
Complex herenhuis met een traditionele kern die opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw. Het gevelfront werd in neoclassicistische stijl werd aangepast tot lijstgevel door Benoit Peeters-Gillès in 1850.


Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 14-16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch dubbelhuis volgens de bouwaanvraag uit 1859 opgetrokken als een hotel voor reizigers in opdracht van Louis Abts, uitbater van het Hotel Rubens aan de Groenplaats.


Huis Draecke

Heilige Geeststraat 9 (Antwerpen)
Patriciërswoning met binnenplaats en huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, sinds de 15de eeuw bewoond door de familie Draecke, verder uitgebouwd in de eerste helft van de 16de en de tweede helft van de 17de eeuw.


Pakhuis

Stijfselstraat 7 (Antwerpen)
Bewaarde linker helft van een geheel van twee gekoppelde pakhuizen, gebouwd in opdracht van de ondernemer en politicus Jean Félix François Van den Bergh-Elsen, naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1873. De heer Collin-Van der Borght liet in 1903 een verdieping toevoegen door Eugène Dieltiëns.


Pakhuizen en kantoorgebouw Belgische Boerenbond

Van de Wervestraat 57-63 (Antwerpen)
Complex gevormd door een pakhuis, een dienstwoning en kantoor in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de Belgische Boerenbond, naar een ontwerp door Eugène Dieltiëns uit 1902. Uitgebreid met een neotraditioneel kantoorgebouw door Joseph Goeyvaerts in 1922, en een pakhuis in art-decostijl door de eigen technische dienst in 1928.


Parochiale Jongensschool Onze-Lieve-Vrouwe

Vlasmarkt 11 (Antwerpen)
Lagere Jongensschool van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, gebouwd in opdracht van de kinderen Hertoghe, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1909.


Patronaat Den Heilige Geest

Heilige Geeststraat 21-23 (Antwerpen)
Patronaat in eclectische stijl gebouwd in opdracht van mevrouw E. Philippart, naar ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1906.


Rooden Coninck

Vlasmarkt 33 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Winkelpui door Eugène Dieltiëns uit 1903.


Samenstel van twee winkelpanden

Brederodestraat 33-35 (Antwerpen)
In 1884 dient de Société Anonyme du Sud d'Anvers een bouwaanvraag in voor tien burgerhuizen en tien winkelhuizen in de Brederodestraat, naar ontwerp van architect Henri Thielens.


School Sint-Jozefinstituut

Prinshoeveweg 46 (Antwerpen)
Opgericht als vrije meisjesschool, in opdracht van Gravin Alfred de Baillet.


Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 11 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel met twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Villa in cottagestijl

Rechtestraat 48 (Lille)
Cottage-getinte villa van één tot twee bouwlagen onder complexe leien bedaking, uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Borzestraat 1-3 (Antwerpen)
Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl, nummer 1 gebouwd in opdracht van de heer Heesmans-Ceulemans naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1879, nummer 3 gebouwd in opdracht van Gaston De Vos naar een ontwerp Eugène Dieltiëns uit 1911.


Winkelhuis in eclectische stijl

Paardenmarkt 79 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag op de hoek van Paardenmarkt en Nieuwe Gang, gebouwd in opdracht van Jules Vandervoordt, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1893. Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit 1894.


Winkelhuis in eclectische stijl

Melkmarkt 41 (Antwerpen)
Winkelhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de heer A. Oberst-Waegemans, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1886.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Handschoenmarkt 15 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1902.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Melkmarkt 40 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Eugène Oberts, naar ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1883.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Haarstraat 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer G. Matteessen, naar ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1891.


Winkelhuis in neorococostijl

Schuttershofstraat 3 (Antwerpen)
Smal en ondiep winkelhuis in neorococostijl, gebouwd in opdracht van de heer L. Stoop, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1904.


Winkelhuis met eclectisch gevelfront

Meir 16 (Antwerpen)
Rijwoning met traditionele kern, in oorsprong een diephuis met insteek en trapgevel uit de 17de eeuw. De huidige vorm is het resultaat van een verbouwing in opdracht van Fer. Lommaert, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1900.


Witten Swaene

Hoogstraat 32 (Antwerpen)
In kern traditioneel pand op de hoek van Hoogstraat en Kleine Pieter Potstraat, dat opklimt tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. De dubbele puntgevel werd in neoclassicistische stijl aangepast door Pierre Schols in 1833.


Thema's

Ontwerper van

Karel Rogierstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dieltiëns [online], https://id.erfgoed.net/personen/1874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.