Persoon

Dutoit, Willem A.J.

ID
1999
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1999

Beschrijving

Willem Dutoit studeerde in 1935 af als architect aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. Samen met Pierre Pauwels (afgestudeerd in 1936) won hij de wedstrijd voor een nieuw museum in Kortrijk (niet-uitgevoerd) en ontwierp hij de zakelijk-modernistische brandweerkazerne in dezelfde stad (1939). Na de Tweede Wereldoorlog ontwierpen ze samen de sociale woonwijk "Kapel Ter Bede" te Kortrijk in baksteentraditionalisme.

Bron:

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 205.
  • VAN DE PERRE D. 2003: Op de grens van twee werelden: beeld van het architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974, Gent.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brandweerkazerne

Rijkswachtstraat 5 (Kortrijk)
Voormalige brandweerkazerne opgetrokken in 1940, naar ontwerp van architecten W. Dutoit, P.A. Pauwels en W. Van Spranghe (Kortrijk). De aannemer was A. Cottyn cf. arduinen gedenkplaat.


Sociale woonwijk Kapel Ter Bede

Kapel ter Bede 42-62, Kapel ter Bedehof 1-46 (Kortrijk)
Volkswijk met 57 gezinswoningen, tussen 1949 en 1952 gebouwd door de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning naar ontwerp van Pierre A. Pauwels en Willem Dutoit.


Villa Lentedroom

Ieperstraat 424 (Menen)
Villa zogenaamd 'LENTEDROOM' uit de jaren 1930-1940, aansluitend bij de cottage-architectuur, naar ontwerp van "DUTOIT WILLEM" zie plint van muurtje. Witbeschilderde baksteenbouw getypeerd door de puntgevels met onder meer vakwerk, de erkerachtige vensters rustend op consoles en de zadeldaken.


Thema's

Ontwerper van

Wijk Lange Munte


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dutoit [online] https://id.erfgoed.net/personen/1999 (Geraadpleegd op )