Persoon

Eeckhout, P.

ID: 2038   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2038

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hoekhuis

Hoogstraat 33, 35, 37 (Gent)
Ruim hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1898, volgens de gevelsteen in de plint onder leiding van P. Eeckhout in 1966.


Huis Platte Beurs

Klein Turkije 20 (Gent)
16de of 17de-eeuwse trapgevel (7 treden + topstuk) met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Volledig hersteld in 1962 door P. Eeckhout. Baksteenbouw verlevendigd met zandsteen. Overkragende bovenverdieping met tudorbogen op geprofileerde consoles. Kruiskozijnen en bolkozijnen verrijkt met vooruitstekende bogen.


Burgerhuis

Korenlei 8 (Gent)
Huis van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de zeventiende eeuw(?) met vernieuwde deur van 1756, verbouwd tot een bepleisterde lijstgevel in de tweede helft van de negentiende eeuw, in 1952 in oorspronkelijke staat hersteld.


Huis De Zwaene

Korenlei 9, 10 (Gent)
Breedhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met twee getrapte dakvensters en houten dakkapellen, in kern opklimmend tot de tweede helft van de zestiende eeuw (?), sterk gewijzigd in loop van negentiende eeuw, grondig hersteld in 1949 door de vrienden van "Oud Gent" naar ontwerp van architect P. Eeckhout.


Huis De Stadt Doornick

Korenlei 11, 12 (Gent)
Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak (leien) en twee, bij de restauratie aangebrachte dakkapellen in klokvorm, met vermoedelijke kern uit de 16de-17de eeuw, aangepast in de 19de eeuw doch heropgebouwd in 1955 naar ontwerp van architect P. Eeckhout.


Herenhuis Vanden Boogaerde

Nederpolder 7 (Gent)
Voorheen genaamd "'t Spitaelken" met funderingen en overwelfde kelder naar verluidt uit de 13de eeuw, kern vermoedelijk opklimmend tot de 15de eeuw, verbouwd en uitgebreid tot herenwoning in de 18de eeuw; voorgevel in 1957 gereconstrueerd naar ontwerp van architect P. Eeckhout.


Twee traditionele burgerhuizen

Ottogracht 40, 42 (Gent)
Twee enkelhuizen van twee bouwlagen en drie traveeën elk, onder twee zadeldaken welke haaks verbonden zijn. Twee verankerde trapgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl, volgens opschrift hersteld in 1962 door de vrienden van Oud Gent, onder leiding van architect P. Eeckhout.


Hoekhuis

Steendam 2, 4, 6, 8 (Gent)
Hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl gebouwd naar ontwerp van P. Eeckhout in 1960.


Tuinpaviljoen

Broekkantstraat 2 (Gent)
Oorspronkelijk vierkant tuinpaviljoen in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl horende bij de Heerlijkheid van Daerupt en daterend uit midden 18de eeuw. Linker gedeelte in 1950 toegevoegd in imitatieve stijl naar ontwerp van architect P. Eeckhout.


Kasteel Ter Meeren

Eenbeekstraat 44 (Destelbergen)
Kasteel Ter Meeren, gesitueerd in een landschapspark met serpentinevijver. Volgens de kaart van F. Horenbault van 1583 voorheen een enkelvoudig omgrachte site met herenverblijf toehorende aan Segher Verstraten.


Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1, 3, 5, 7 (Laarne)
De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.