Persoon

Eysselinck, Gaston

ID: 2092   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2092

Beschrijving

Gaston Eysselinck was een modernistisch Belgisch architect. Hij volgt zijn opleiding aan de Koninklijke Academie te Gent, waar hij les krijgt van onder meer Geo Henderick. Na zijn afstuderen in 1928 bezoekt Eysselinck werken van de Amsterdamse School, W.M. Dudok, G. Rietveld en J.J.P. Oud, die zijn eerste eigen realisaties sterk beïnvloeden. In de literatuur worden zijn ontwerpen ook frequent geprezen als een ‘niet-dogmatische’ toepassing van Le Corbusiers vijfpuntenplan voor een Nieuwe Architectuur. Het gebruik van daktuinen en een opvallende geometrie zijn daar de eerste getuigen van; en de doorgedreven opvatting van de woning als een ‘machine-à-habiter’ bewijzen Eysselincks persoonlijke verwerking van de ideeën van de grote Franse architect.

In 1931 komt Eysselincks eigen woning tot stand, op een asymetrisch hoekperceel in het Gentse Miljoenenkwartier. De originele bouwaanvraag onderging tot twaalf wijzigingen om aan de strenge bouwreglementen te voldoen, wat veel zegt over de ambitie en compromisloosheid van de architect. Volgens tijdgenoot Huib Hoste is hij één van de meest radicale figuren binnen de avant-garde. De modernistische gevel van de functioneel opgevatte hoekwoning steekt nu nog fel af tegen de diverse prestigieuze maar eerder traditionele interbellumarchitectuur in de wijk.
Samen met zijn woning ontwierp Eysselinck een reeks stalen buismeubelen, later in productie onder de naam ‘FRATSTA’ (Fabriek van RATionele STAalmeubelen).

Een andere hoogtepunt in Eysselincks vrij beperkte oeuvre – en in de 20ste-eeuwse Belgische architectuur – is het postgebouw van Oostende (1945-1952). Ook deze realisatie was een werk van lange adem, wegens het toentertijd té exclusief industrieel en functioneel bevonden karakter. De eerder formalistisch vormentaal staat in contrast met de opvallende modernistische inborst van de reeks privéwoningen vóór de Tweede Wereldoorlog.

Gaston Eysselinck gaf in zijn carrière ook les aan de Koninklijke Academie in Gent en aan de Antwerpse Academie. Bij het tijdschrift ‘La Cité’ was hij tijdlang redactielid. In 1937 won hij de gegeerde ‘Van de Ven’-architectuurprijs voor zijn woning Verplanken te Gent uit 1934/1935.

  • DUBOIS M., De fatale ontgoocheling, architect Gaston Eysselinck, zijn werk te Oostende 1945/1953. Oostende: Provinciale Musea voor Beeldende Kunst (1986).
  • DUBOIS M. & POULAIN N., Interbellum interieurbezoek: Woning Eysselinck, 21 juni 1987
  • DUBOIS M., Woning/House Gaston Eysselinck 1930-1931. Oostkamp: Stichting Kunstboek (2003).
  • LAGAE J., DE MEYER D. & DE KONING M. (ed.), Horta and after: 25 Masters of Modern Architecture in Belgium, Vlees en Beton vol. 39-49 (1999): 122-128.
  • DEVILLÉ W., Architectenwoning Gaston Eysselinck, onuitgegeven paper Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen (2014).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Gaston Eysselinck

Vaderlandstraat 120 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect G. Eysselinck ontworpen in 1930-31 in zuiver functionele stijl, een van de beste voorbeelden van de internationale stijlbeweging. Gebouwd in de periode van zijn zogenaamde "witte woningen" beïnvloed door de Franse architect Le Corbusier.


Burgerhuis naar ontwerp van Gaston Eysselinck

Sportstraat 195 (Gent)
Karakteristieke rijwoning in nieuwe zakelijkheid ontworpen door architect Gaston Eysselinck in 1938 in opdracht van J.A. De Voldere.


Dokterswoning ontworpen door G. Eysselinck

Gevaertsdreef 6 (Oudenaarde)
Modernistisch rijhuis in internationale stijl, gesigneerd: "Eysselinck G./ Arch. Urb. Gent", volgens bouwvergunning van 1935 voor eigenaar dokter Callant. Strakke, gecementeerde gevel met in het gevelvlak gelegen vensters onder plat dak.


Hoekhuis in nieuwe zakelijkheid

Steensedijk 719 (Oostende)
Bijhuis van de coöperatieve S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende), hoekhuis in Nieuwe Zakelijkheid van 1948 naar ontwerp van G. Eysselinck (Oostende) i.s.m. R. Meyer (cf. hoofdgebouw S.E.O. Oostende, Romestraat nr. 11).


Hoekhuis ontworpen door G. Eysselinck

Oscar De Reusestraat 1 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen met plat dak, volgens plintsteen naar ontwerp van architect G. Eysselinck en van aannemer Garré, daterend van 1939.


Lijstenmakerij en interbellumwoning Serbruyns

Koningin Fabiolalaan 71-72 (Gent)
Lijstenmakerij en woning Serbruyns, respectievelijk daterend van 1930 en 1934. Gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Eysselinck.


Nieuw Kerkhof

Stuiverstraat zonder nummer (Oostende)
Nieuw kerkhof als pendant van het Oud kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg, Sinds 1927 gelokaliseerd aan zuidwestelijke straatzijde.


Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A (Oostende)
Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.


Residentie Olympia

Verpleegstersstraat 2-142 (Gent)
Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden.


Twee woonhuizen Contryn en Van Hoogenbemt

Auwegemvaart 83, Koolstraat 102 (Mechelen)
Twee eengezinswoningen in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van de Gentse architect G. Eysselinck.


Villa naar ontwerp van Gaston Eysselinck

Oudburgweg 25 (Sint-Martens-Latem)
Woning gebouwd in 1939 voor Dr. Brounts door architect Gaston Eysselinck (Gent).


Villa naar ontwerp van Gaston Eysselinck

Molenstraat 7 (Sint-Martens-Latem)
Het landhuis, gelegen op de hoek van de straat met de Molenstraat, werd gebouwd in 1951-52 voor prof. Dr. Versichelen door architect G. Eysselinck (Gent).


Villa ontworpen door Gaston Eysselinck

Verschansingsstraat 16 (Gent)
Modernistisch landhuis in witgeschilderde baksteen en beton naar ontwerp van Gaston Eysselinck van 1935.


Warenhuis S.E.O.

Gentstraat 6, Romestraat 11 (Oostende)
* Romestraat nr. 11. <italic>Provinciaal Museum voor Moderne Kunst - P.M.M.K</italic>. Voormalig warenhuis S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende), naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent) van 1948, sinds 1986 museum; deel van gebouwencomplex tussen Gent- en Romestraat. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.Expansie van de in 1892 opgerichte coöperatieve (cf. Amsterdam


Woning F. Peeters

Ter Rivierenlaan 55 (Antwerpen)
Strakke geometrische constructie met opengehouden begane grond en dakterras, in een strak modernisme ontworpen door de Gentse architect Gaston Eysselinck in 1932-34.


Woning De Wispelaere

Acacialaan 6 (Oostende)
Acacialaan nr. 6. "<italic>Woning de Wispelaere</italic>", één van de laatste ontwerpen van architect G. Eysselinck (Oostende), uitgevoerd in 1952-1953. Rijwoning in de lijn van de Nieuwe Zakelijkheid van twee traveeën en twee bouwlagen boven hoog souterrain met garage, pannen zadeldak; bakstenen lijstgevel met beton voor luifel en balkon. Vertrekpunt van het plastische plan is centrale sc


Woning Debaive

Patijntjestraat 46 (Gent)
Architect Gaston Eysselinck ontwierp in 1934 deze rijwoning in nieuwe zakelijkheid voor mevrouw Debaive-Dekeyser, als een onderkelderd rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak.


Woning Haerens

Patijntjestraat 44 (Gent)
Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid naar een ontwerp van architect Gaston Eysselinck, volgens een bouwaanvraag van 1935 in opdracht van Willy Haerens. Sober rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen boven een verhoogd souterrain onder een plat dak, dat in 1937 bekroond werd met de Prijs Van de Ven.


Woning Van Waes

Kortedagsteeg 41-47 (Gent)
Het hoekhuis met zijgevel langs de Ketelvest werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van Gaston Eysselinck. Prosper Buyck stond in voor de afwerking van het ontwerp. De uitvoering van de plannen werd toevertrouwd aan Albert D'Havé. De realisatie is met zijn gele baksteen en metalen ramen een typisch ontwerp van de nieuwe zakelijkheid en strakke volumetrie.


Woning Vermaercke

Henri Pirennelaan 68 (Gent)
De woning Vermaercke werd gebouwd in 1938 naar een ontwerp van architect Gaston Eysselinck.


Woonhuis ontworpen door G. Eysselinck

Arthur Van Laethemstraat 6 (Gent)
Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen met plat dak opgetrokken in 1937 in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Eysselinck.

Uitvoerder van

Woning Van Waes

Kortedagsteeg 41-47 (Gent)
Het hoekhuis met zijgevel langs de Ketelvest werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van Gaston Eysselinck. Prosper Buyck stond in voor de afwerking van het ontwerp. De uitvoering van de plannen werd toevertrouwd aan Albert D'Havé. De realisatie is met zijn gele baksteen en metalen ramen een typisch ontwerp van de nieuwe zakelijkheid en strakke volumetrie.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Gaston Eysselinck

Vaderlandstraat 120 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect G. Eysselinck ontworpen in 1930-31 in zuiver functionele stijl, een van de beste voorbeelden van de internationale stijlbeweging. Gebouwd in de periode van zijn zogenaamde "witte woningen" beïnvloed door de Franse architect Le Corbusier.


Residentie Olympia

Verpleegstersstraat 2-142 (Gent)
Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden.

Bewoner van

Architectenwoning Gaston Eysselinck

Vaderlandstraat 120 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect G. Eysselinck ontworpen in 1930-31 in zuiver functionele stijl, een van de beste voorbeelden van de internationale stijlbeweging. Gebouwd in de periode van zijn zogenaamde "witte woningen" beïnvloed door de Franse architect Le Corbusier.


Thema's

Ontwerper van

Abdisstraat

De Pintelaan

Patijntjestraat

Voskenslaan