Persoon

Felix, Paul

ID
2137
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2137

Beschrijving

Paul Felix speelde in de jaren 1950 een belangrijke rol in de doorbraak van de moderne architectuur in Vlaanderen. Hij werd opgeleid als ingenieur-architect aan de KU Leuven (1932-1937), waar hij in 1952 belast werd met het architectuuronderwijs (naast zijn eigen architectenpraktijk met bureau in Oostende). Vanaf 1955 werkte hij met G. Pepermans en R.M. Lemaire aan een grondige hervorming van het onderwijs, die in 1967 goedgekeurd werd. Hij lag ook aan de basis van de oprichting in 1960 van het Interfacultair Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Leuvense universiteit.

Als architect hanteerde Felix aanvankelijk een vrij traditioneel idioom, zoals in het Jeugdhuis in Westouter (1947). Rond 1950 manifesteerde zich een voorzichtige modernisering, mede o.i.v. contacten met J.-J. Eggericx en L. Stynen binnen de Hoge Raad van de Stedenbouw, waarvan hij sinds 1948 lid was. Hij publiceerde over eigentijdse architectuur en vormgeving, met aandacht voor o.a. Alvar Aalto, Charles Eames en in het bijzonder Le Corbusier. Het leidde in zijn werk tot een functionele en constructief verzorgde architectuur met een heldere geometrie en sober materiaalgebruik (zichtbaar metselwerk en beton). Met het Pius X-college in Heverlee (1953-1954), in opdracht van de universiteit en i.s.m. Pepermans, en het clarissenklooster Zonnelied in Oostende (1957-1960) leverde hij een belangrijke bijdrage aan het modernisme van de jaren 1950 in België.

Zijn latere werk, dat sterk beïnvloed werd door de ontwikkelingen van de laat-moderne architectuur, in het bijzonder het Engelse brutalisme, getuigt van veel aandacht voor de integratie van het bestaande stadsweefsel of landschap.

Tekst overgenomen uit:

VERPOEST L., 'Felix, Paul', in: VAN LOO A. 2003: Het repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Mercatorfonds Antwerpen, 307-308.

Bibliografie:

  • BEKAERT G. EN DE MEYER R. 1981: Paul Felix 1913-1981 Architectuur, Tielt en Bussum.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Alma 3

Studentenwijk Arenberg 1 (Leuven)
Het brutalistische studentenrestaurant Alma 3 werd in 1966 gebouwd door de architecten Georges Pepermans en Paul Felix, als derde van de momenteel negen studentenrestaurants verspreid over het centrum van Leuven en Heverlee. Er is ruimte voor 750 zitplaatsen. Sinds 1969 is het gebouw volledig en onafgebroken in gebruik. De bouw valt te situeren in de realisatie van een nieuwe studentenwijk in het Arenbergpark. Deze nieuwe studentenwijk situeert zich binnen de contouren van het historische Arenbergpark. Voor de bouw van dit complex opteerden de architecten voor een brutalistische architectuurstijl, die zich goed weet in te passen in de groene parkomgeving.


Appartementsgebouw

Koningsstraat 43A (Oostende)
Appartementsgebouw naar ontwerp van architect P. Felix (Oostende), ontworpen in 1954, in gebruik in 1959). Appartementsgebouw van zes bouwlagen en achteruitspringende dakverdieping (onder meer technische verdieping) onder plat dak, opgetrokken als eenvoudig, helder volume met een direct afleesbare constructie. Betonstructuur steunend op pijlers zichtbaar aan de buitenzijde (zie principe van Le Corbusier); begane grond, entresol en balkons (gedeeltelijk) met bekleding van arduinen tegels; bovenverdiepingen afgewerkt met witte betonplaten; zij- en achtergevels in baksteen.


Basisschool van het Onze-Lieve-Vrouwcollege

Lijsterbeslaan 5 (Oostende)
Basisschool van het Onze-Lieve-Vrouwcollege naar ontwerp van Paul Felix (Oostende) van 1965. Doordachte L-vormige inplanting op hoekperceel, gedomineerd door twee klassenvleugels naar het zuidoosten georiënteerd, waartussen de administratieve ruimtes (inkompartij, fietsenstalling en polyvalente aula op gelijkvloers, bureau van de directeur en leraarskamer op de verdieping). Twee entiteiten van vier klassen, contrasterend van volume: noordvleugel van één bouwlaag met vier klassen naast mekaar, zuidvleugel van twee bouwlagen met twee klassen per verdieping.


Clarissenklooster Zonnelied

Mariakerkelaan 212 (Oostende)
Klooster van de clarissen, ontworpen in 1957 en 1965 door architect Paul Felix (Oostende, 1913-1981) als een ommuurde - grosso modo driehoekige - harmonische entiteit te midden van een ongerept polderlandschap, nu van een later erom heen gegroeide woonwijk. In 1954 wordt architect Paul Felix (1913-1981) gecontacteerd om het verkrotte kloosterpand van de clarissen in de Oostendse binnenstad (hoek Platformstraat en Mariahofstraat, gesloopt) te renoveren.


Cultureel Centrum Scharpoord

Maxim Willemspad 1 (Knokke-Heist)
Cultureel Centrum Scharpoord, modern functioneel gebouw naar ontwerp van architect Paul Felix met referenties naar de militaire architectuur, gebouwd in 1971-1975 op een gedeelte van het terrein van de Wilhelm II-Batterij uit de Eerste Wereldoorlog. In een kruipkelder is nog een fundament van een geschutsbedding van de Kaiser Wilhelm II-batterij terug te vinden.


Dokterswoning naar ontwerp van Paul Felix

Gordunakaai 23 (Gent)
Modernistische dokterswoning met bovengrondse garage, volgens een bouwaanvraag van 1963 naar ontwerp van architect Paul Felix in opdracht van Jozef Meirsman. Kenmerkend voor architect Felix is de constructieve eerlijkheid en een grote eenvoud en soberheid in zijn architectuur.


Gemeentelijk administratief centrum

Braemkasteelstraat 29-45 (Gent)
In de eerste helft van de jaren zeventig liet het gemeentebestuur van Gentbrugge een modern administratief en representatief centrum bouwen naar ontwerp van architect Paul Felix.


Magdalena Zwembad

Sint-Martens-Latemlaan 1 (Kortrijk)
Provinciaal zwembad opgetrokken in 1960 naar ontwerp van Paul Felix, Jan De Jaegere, Jan Tanghe en Christian Van der Plaetse. Opvallend ontwerp gekenmerkt door de tegenstelling tussen de gesloten muur-plaat-architectuur van het dienstenblok en de open constructie van de zwemhal.


Moderne villa

Mariakerkelaan 179 (Oostende)
Moderne villa naar ontwerp van architect Paul Felix (Oostende) van 1964. Kubistische constructie van baksteen; verhoogde, overkragende begane grond (woon- en slaapgedeelte), gevat tussen betonnen vlakken id est bevloering en plat dak; souterrain dienstig als garage.


Moderne villa naar ontwerp van P. Felix

Hoge Blekkerlaan 14 (Koksijde)
Moderne villa op flank van Hoge Blekker, naar ontwerp van architect P. Felix, van 1958-'59; kubistische constructie in baksteen; verhoogde overkragende begane grond gevat tussen betonnen vlakken id est bevloering en plat dak; souterrain dienstig als garage.


Parochiekerk Sint-Anna

Oude Gentbaan 45 (Aalst)
Modernistische kerk, spel van rechthoekige volumes onder plat dak, van 1970, naar ontwerp van architect Paul Felix in samenwerking met architecten Moens en Denekens.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk te midden van een kerkhof met haag, bomenrij en recent laag geelbakstenen muurtje met betonnen deksteen. Op het kerkhof is onder meer een oorlogsgedenkteken en een Brits militair ereperk terug te vinden. Over de vroegste geschiedenis van dit laatgotische bedehuis uit de 16de eeuw is bijzonder weinig geweten tot de brand van 1853. 1854-1858: heropbouw van de kerk naar voorgaand model onder leiding van architect P. Buyck, mits afwijkingen.


Parochiekerk Sint-Jozef

Bieststraat (Waregem)
Modernistische parochiekerk gebouwd in 1966-1967 naar ontwerp van de Oostendse ingenieur-architect Paul Felix (1913-1981), dieperin gelegen aan de noordzijde van een parkeerplein. Omgeven door enkele grasperken, taxussen en hagen van paplaurieren.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Sint-Petrus- en -Paulusplein (Oostende)
Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis van het basilicale type met twee grote torens ten oosten en ten westen praalkapel, zogenaamde Koninginnekapel, opgericht ter herdenking van Louise-Marie van Orléans.


Pedagogie De Valk

Tiensestraat 41 (Leuven)
De pedagogie de Valk werd opgericht in 1425, de huidige gebouwen behoren deels tot een classicistische nieuwbouw uit 1782-1783, deels tot een heropbouw uit 1873.


School

Vindictivelaan 9 (Oostende)
Schoolgebouw gelegen op centraal terrein tussen de Aartshertoginnestraat (west), de Euphrosina Beernaertstraat (noord) en de Christinastraat (oost), met het hoofdgebouw aan de Vindictivelaan (zuid). Middenpartij (zeven traveeën) deel van oorspronkelijk hotel opgetrokken in classicistische stijl in 1787 in opdracht van de schuttersgilde van Sint-Andreas en Sint-Barbara, ook zogenaamd de Gilde van de Haakbusschieters, opgericht te Oostende in 1677 en voorheen gevestigd in de Sint-Franciscusstraat. Sinds 1878 in gebruik als schoolgebouw.


Sociale woonwijk Den Elst

Den Elst 1-48 (Herent)
Sociale woonwijk met 48 woningen tussen 1965 en 1967 opgericht door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw van Herent. Laat-modernistische wijk met aaneengeschakelde patiowoningen naar ontwerp van de bekende architect Paul Felix.


Sociale woonwijk van 1954-1977

Arendstraat 1-6, 8-24, Fazantstraat 1-16, Havikstraat 1-58, Meesstraat 1-4, 5, Patrijsstraat 1-7, Pauwenplein 1-16, Reigersplein 1-12, 14-20, Spechtstraat 1-4, 5, Sperwerstraat 1-4, 5, Stormvogelstraat 11-34, 36-48, Valkstraat 1-9, Vinkenstraat 2-28 (Oostende)
Sociale woonwijk met 211 woningen, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard in drie fases (1954-1958, 1965-1968 en 1973-1977), naar ontwerp van respectievelijk René L. Meyer, Paul Felix en August Duchateau.


Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-33, 34-45, 46-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-65, 66-121, 122-158, Gelijkheidstraat 129-141, 142-175, 177-179, Goedheidstraat 1-2, 3-55, Golvenstraat 12-13, 15-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-54, 55, Overvloedstraat 1-37, 38-45, 46-102, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-6, 8-16, Spaarzaamheidstraat 55-75, 76-113, 115-173, Verenigingstraat 53-59, 60-161, 162-172, Werkzaamheidstraat 24-36, 37-126, 128-138 (Oostende)
Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).


Stedelijk zwembad

Koningin Astridlaan 1-3, Koninginnelaan 1 (Oostende)
Stedelijk Zwembad naar ontwerp van de Oostendse architecten Paul Felix en Jan Tanghe van 1969-1974, voltooid in 1978. Ingeplant op een exclusieve plaats in het stedelijk landschap: neemt net als het Thermae Palace Hotel van 1933 een gedeelte in van het oorspronkelijk plantsoen achter de Koninklijke Gaanderijen, uitgevoerd naar ontwerp van de Franse architect C. Girault.


Studentenhuis en kapel Pius X

Tervuursevest 103 (Leuven)
De modernistische Pius X-pedagogie werd in 1952 ontworpen door de architecten Paul Felix en Georges Pepermans in opdracht van de Katholieke Universiteit Leuven. De pedagogie omvat naast studentenhuisvesting ook een kapel. De Pius X-pedagogie behoort tot de eerste generatie naoorlogse gebouwen die getuigen van een nieuw geloof in de mogelijkheden van de architectuur en van het belang van een eigentijdse architectuurvorm. Bovendien behoort het tot de eerste moderne universiteitsgebouwen in België. De studentenhuisvesting Pius X situeert zich binnen de contouren van het historische Arenbergpark.


Theologisch en pastoraal centrum

Groenenborgerlaan 149 (Antwerpen)
Theologisch en pastoraal Centrum, Diocesaan Seminarie van Antwerpen, opgericht in 1968-70 naar ontwerp van P. Félix en J. Reusens met medewerking van H. Denekens en L. Pasmans, tuinaanleg naar opdracht van P. Deroose.


Villa Trappegeer

Fazantenlaan 6 (De Panne)
Villa naar ontwerp van architect P. Felix (Oostende) van 1968; opeenvolging van kubistische volumes in overeenstemming met de natuurlijke glooiing van reliëf.


Vormingscentrum Destelheide

Destelheidestraat 66 (Beersel)
Paul Felix kreeg in 1964 de opdracht van minister van Elslande om het vormingscentrum Destelheide te ontwerpen. Het project werd in 1971 opgeleverd.


Watertoren

Geraardsbergsesteenweg (Melle)
Moderne watertoren, aan de spoorlijn Gent-Brussel, gebouwd in 1952 naar ontwerp van 1950 van architect Paul Felix, geselecteerd door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling uit de ingezonden ontwerpen na wedstrijdopgave. Hyperstatische constructie van 53 meter hoogte. Vierkante onderbouw en uitkragende cilindrische bakstenen bovenbouw.


Woning Buyck

Lichterveldsestraat 45 (Ardooie)
Villa naar ontwerp van architect Paul Felix (Oostende) uit 1978 met modernistische inslag.


Woning De Brabandere

Walbosdreef 10 (Destelbergen)
De Woning De Brabandere is een modernistische vrijstaande woning die in 1961 werd gebouwd naar ontwerp van architect Paul Felix.


Woning van kunstenaar Roger Bonduel

Zeeweg 63 (Brugge)
Woning van kunstenaar Roger Bonduel naar ontwerp van architect Paul Felix (Oostende). Witbeschilderde lage baksteenbouw in combinatie met beton voor onder meer het dak.


Xaveriuscollege en -kerk

Collegelaan 36, 36A-B, Kerkendijk 2-4 (Antwerpen)
College uit 1939 naar ontwerp van pater Lodewijk Taeymans S.J., houtskooltekeningen van de hand van Alfred Ost vervaardigd tussen 1941 tot 1944, de kapel werd gerealiseerd volgens ontwerp van 1963 van professor ingenieur-architect Paul Felix.


Thema's

Ontwerper van

Duinkerkestraat (Veurne)

Giststraat

Sinte Annawijk


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Felix [online], https://id.erfgoed.net/personen/2137 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.