Persoon

Fierens, Gustave

ID
2156
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2156

Beschrijving

De Antwerpse architect Gustave Fierens, zoon van de aannemer Joannes Augustinus Fierens, vatte aan omstreeks 1905. Van bij de start bijzonder productief, realiseerde de architect vóór de Eerste Wereldoorlog tientallen gelijkaardige burgerhuizen in Antwerpen, vaak per twee of meer gekoppeld. Naargelang het project paste hij een eclectische beaux-artsstijl of een gematigde art nouveau toe, soms een vermenging van beide. Typerend is de eenvoudige gevelopbouw, gecombineerd met een sobere, maar verzorgde decoratie. Tijdens de jaren 1920 en 1930 evolueerde zijn architectuur van een sobere art deco naar een gematigd modernisme. Tot de belangrijkste realisaties uit zijn latere periode behoort het sociaal wooncomplex van de huisvestingsmaatschappij Onze Woning uit 1937-1939, met in totaal 205 flats ingeplant op het bouwblok Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat. Fierens was als architect actief tot midden jaren 1950.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw in art-decostijl

De Merodelei 35 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in zakelijke art-decostijl, gebouwd in opdracht van de heer F. Embrechts, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1937.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Kleine Markt 7-9 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1935. Opdrachtgever was Arthur Warmenbol, handelaar in kaas, die zijn bedrijf en privé-woning in het nieuwbouwcomplex onderbracht. Het programma omvatte oorspronkelijk twee winkels waarvan één met kantoor en opslagplaatsen in de achterbouw, en twintig flats van vier verschillende types.


Appartementsgebouw Otto Venius

Otto Veniusstraat 3 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1927. Het programma omvatte twee winkels, een kunstgalerij, vijf appartementen en een conciërgewoning.


Architectenwoning Gustave Fierens

Provinciestraat 250 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, als eigen woning gebouwd door de architect Gustave Fierens, naar een ontwerp uit 1911.


Art-nouveau-burgerhuis

Bosduifstraat 4 (Antwerpen)
Deze woning werd in 1906 ontworpen door architect en landmeter Gustave Fierens voor Achille Kas, wonende in de Korte Kievitstraat 38.


Art-nouveau-burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 10 (Antwerpen)
Sobere art-nouveau-burgerwoning, getekend in 1907 door architect Gustave Fierens als rentenierswoning voor A.S. Blitz, die woonde in de Arendstraat 47 op Zurenborg.


Burgerhuis in eclectische stijl

Lemméstraat 31 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1912. In opdracht van Thijssen-Peeters ontwierp Fierens tussen 1908 en 1914 minstens een twaalftal burgerhuizen in Antwerpen, telkens bedoeld als vastgoedinvestering.


Burgerhuis en meergezinswoning in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 59-61 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een burgerhuis en een meergezinswoning met winkel in beaux-artsstijl, een vastgoedproject op de hoek van de Robert Molsstraat en de Markgravelei, voor eigen rekening gebouwd door de architect Gustave Fierens, naar een ontwerp uit 1914. Aangezet dat zelfde jaar, werden de werken mogelijk pas na de Eerste Wereldoorlog voltooid.


Burgerhuis in art nouveau

Oostenstraat 26 (Antwerpen)
Deze burgerwoning in strakke art nouveau werd rond 1908 gebouwd volgens een ontwerp dat Gustave Fierens tekende voor Ed. van Creveld, die op Zurenborg woonde in de Arendstraat 8.


Burgerhuis in art-decostijl

Cederlaan 32 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, oorspronkelijk met een huurkwartier, gebouwd in opdracht van August Celis, naar een ontwerp door Gustave Fierens uit 1929.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Boeystraat 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer S. De Groote-Volders, naar een ontwerp door Gustave Fierens uit 1911. Het ontwerp is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, wiens carrière omstreeks 1905 een aanvang nam.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 86 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Karel Dom, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1909.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Markgravelei 87 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van J. Bergman, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1911. Met een gevelbreedte van drie traveeën, telt de rijwoning drie bouwlagen onder een mansardedak.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Fuggerstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer C. Willemsens, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1909.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Callensstraat 35 (Antwerpen)
Huis in late art-nouveaustijl, waarvoor bouwaanvraag van 1908 naar ontwerp van Gustave Fierens.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Lange Lobroekstraat 217 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl, in opdracht van de heer W. Smits samen opgetrokken met de aanpalende herberg "In den Belvider", naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1910.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 29 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1913. Later dat jaar liet op het aanpalende hoekperceel met de Lemméstraat nog een meergezinswoning met winkel optrekken (nummer 31, verbouwd).


Burgerhuis in beaux-artsstijl

De Boeystraat 4 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1911. In opdracht van Thijssen-Peeters ontwierp Fierens tussen 1908 en 1914 minstens een twaalftal burgerhuizen in Antwerpen, telkens bedoeld als vastgoedinvestering.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Greinstraat 79 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Cauwenberghs, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1910.


Café en burgerhuis in art-nouveaustijl

Ellermanstraat 48-50 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een café en een burgerhuis in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Edmond Van den Hende-Jacobs, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1909.


Café in art-nouveaustijl

Ellermanstraat 58 (Antwerpen)
Café in art-nouveaustijl op de hoek van Ellermanstraat en Fuggerstraat, gebouwd in opdracht van Jos Hendrickx-Nonneman, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1906.


Eclectisch burgerhuis

Uitbreidingstraat 538 (Antwerpen)
In 1913 tekende architect Gustave Fierens dit eclectisch burgerhuis. De woning heeft de typische kenmerken van een Fierens-burgerhuis, namelijk een eenvoudige, klassieke gevelopbouw met een eclectisch materiaalgebruik.


Eclectisch burgerhuis

Bosmanslei 38 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp van architect Gustave Fierens uit 1914. Het pand vormt de hoek van de Bosmanslei en het rond punt van de Jan Van Rijswijcklaan.


Eclectisch burgerhuis

Markgravelei 142 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1912. De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën telt drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde.


Eclectische eenheidsbebouwing

Maloulaan 37-39 (Ieper)
Eenheidsproject van twee burgerhuizen naar ontwerp van architect Gustave Fierens (Antwerpen) van 1922.


Eenheidsbebouwing van twee winkelhuizen

Maloulaan 3-5 (Ieper)
Eclectische eenheidsbebouwing van oorspronkelijk twee winkelhuizen naar ontwerp van architect Gustave Fierens (Antwerpen) van 1922.


Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

Robert Molsstraat 45-47 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd naar ontwerpen door Gustave Fierens uit 1910. Opdrachtgever van het linker pand (nummer 45) was mevrouw Huygens-Vergouts, van het rechter pand (nummer 47) Jos Thijssen-Peeters. Beide hadden in 1908-1909 door de architect al een eerste geheel van vier gekoppelde burgerhuizen laten optrekken verderop in de Robert Molsstraat.


Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Van Schoonbekestraat 176-178 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1908 (inscriptie). Opdrachtgever van het linker pand (nummer 178) was Jos Thijssen-Peeters, van het rechter pand (nummer 176) de aannemer Constant Van Regemortel. Tegelijkertijd bouwde de aannemer Adriaan Brosens een identiek stel door Fierens ontworpen burgerhuizen om de hoek aan de Markgravelei.


Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen

Robert Molsstraat 8-14 (Antwerpen)
Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd naar ontwerpen door Gustave Fierens. Opdrachtgever van de twee rechter panden (nummers 8-10) uit 1908 was Jos Thijssen-Peeters, van de twee linker panden (nummers 12-14) uit 1909 mevrouw Huygens-Vergouts. Beide lieten in 1910 door de architect nog een tweede geheel van twee gekoppelde burgerhuizen optrekken verderop in de straat.


Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Markgravelei 89-91 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de aannemer Adriaan Brosens, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1908. Gelijktijdig ontwierp Fierens om de hoek in de Van Schoonbekestraat een gelijkaardig stel burgerhuizen.


Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Markgravelei 98-102 (Antwerpen)
Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van mevrouw C. Verschueren, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1909. Geschakeld volgens repeterend en spiegelbeeldschema, vormden de rijwoningen een doorlopend gevelfront, met een hoger opgetrokken middenpand.


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Van Putlei 1-3 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl op de hoek van de Markgravelei, gebouwd naar een ontwerp door architect Gustave Fierens uit 1912. Opdrachtgever was Jos Thijssen-Peeters, voor wie Fierens tussen 1908 en 1914 minstens een twaalftal burgerhuizen in Antwerpen ontwierp, telkens bedoeld als vastgoedinvestering.


Herberg In den Belvider

Lange Lobroekstraat 219 (Antwerpen)
Hoekpand met café in art-nouveaustijl, in opdracht van de heer W. Smits samen met het aanpalende burgerhuis opgetrokken, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1910.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 195 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1913. Opdrachtgever was de diamanthandelaar Henri Grünzweig (Krakau, 1869-Antwerpen, 1937), die in 1891 vanuit Parijs naar Antwerpen emigreerde.


Hoeve Poorthof

Zwartemolenstraat 4 (Heuvelland)
Hoeve naar ontwerp van Gustave Fierens, naar verluidt in 1923 op de funderingen van de vooroorlogse hofstede heropgebouwd. Teruggaand op de regionale hoevebouw. Losse, lage bestanddelen met U-vormige opstelling rondom een verhard erf; resten van omwalling, ten westen.


Houtnatie Oranje

Napelsstraat 36-38, 36A (Antwerpen)
Natiegebouw van de Houtnatie “Oranje”, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1911. Het complex in eclectische stijl omvatte oorspronkelijk de kantoren, vergaderzaal en het café van de natie, met paardenstallen op de binnenplaats. Opgedeeld in twee meergezinswoningen bestonden de bovenverdiepingen uit huurkwartieren.


Hypothecaire Beleggingsbank

Arenbergstraat 19 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van de Arenbergstraat en de Sint-Maartenstraat. Oorspronkelijk een neoclassicistisch hoekhuis uit 1830, werd het pand tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de Hypothecaire Beleggingsbank, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1926.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Suikerrui 34 (Antwerpen)
Meergezinswoning in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Charles Bogaerts, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1916.


Modernistische woonblokken Onze Woning

Kronenburgstraat 41, Nationalestraat 150-160, Van Craesbeeckstraat 23-29, 30-31, 32-40, Willem Lepelstraat 52-66 (Antwerpen)
Monumentaal modernistisch complex met 205 sociale wooneenheden en elf winkels aan de Nationalestraat, gelegen tegenover het Tropisch Instituut. Het complex werd in 1937-1939 ontworpen door architect Gustave Fierens voor de huisvestingsmaatschappij Onze Woning.


Neoclassicistisch burgerhuis

Tolstraat 9 (Antwerpen)
Deze ruime woning met gecementeerde neoclassicistische lijstgevel, werd gebouwd in 1886 in opdracht van M. Dejonghe. In 1920 kreeg de oorspronkelijk bepleisterde lijstgevel een nieuw parement naar ontwerp van Gustaaf Fierens, waarbij de indeling van de gevel niet werd gewijzigd.


Neotraditioneel burgerhuis

Transvaalstraat 16 (Antwerpen)
Deze grote woning is het resultaat van vier bouwfases, waarin een kleine woning uit 1888, naar ontwerp van Charles De Roeck, telkens werd uitgebreid.


Sociale woonblokken ontworpen door Gebroeders De Vos

Twee Netenstraat 16-62 (Antwerpen)
Sociaal wooncomplex tussen 1928 en 1932 gebouwd door de Antwerpse Maatschappij van Goedkope woningen naar ontwerp van de Gebroeders De Vos. Monumentaal art-decocomplex van acht bouwlagen rond een binnenplein, opgetrokken in een vooruitstrevende betonconstructie uitgevoerd door Van Riel en Van den Bergh.


Twee gekoppelde meergezinswoningen

Juliaan Dillensstraat 20-22 (Antwerpen)
Twee gekoppelde meergezinswoningen, opgetrokken naar ontwerpen door de architect Gustaaf Fierens (inscriptie) uit 1922. Opdrachtgevers waren Louis Stevelinck voor nummer 20, en Edward Thoen voor nummer 22.


Winkelhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 133 (Antwerpen)
In 1906 ontwierp architect Gustave Fierens dit winkelhuis met art-nouveau-winkelpui voor J. Gommers-Baeé, die woonde in de Lange Kievitstraat 107-109.


Winkelhuis of meergezinswoning

IJzerenwaag 9-11 (Antwerpen)
Winkelhuis of meergezinswoning in beaux-artsstijl met art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van Léon Geelen, naar een ontwerp door Gustave Fierens uit 1912. Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, wiens carrière omstreeks 1905 een aanvang nam.


Winkelhuis van 1922

Menenstraat 27 (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect Gustave Fierens van 1922.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Gustave Fierens

Provinciestraat 250 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, als eigen woning gebouwd door de architect Gustave Fierens, naar een ontwerp uit 1911.


Burgerhuis en meergezinswoning in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 59-61 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een burgerhuis en een meergezinswoning met winkel in beaux-artsstijl, een vastgoedproject op de hoek van de Robert Molsstraat en de Markgravelei, voor eigen rekening gebouwd door de architect Gustave Fierens, naar een ontwerp uit 1914. Aangezet dat zelfde jaar, werden de werken mogelijk pas na de Eerste Wereldoorlog voltooid.


Thema's

Ontwerper van

De Boeystraat

Isabella Brantstraat

Jan Van Rijswijcklaan

Nationalestraat

Willem Lepelstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fierens [online], https://id.erfgoed.net/personen/2156 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.