Persoon

Fuchs, Louis

ID
2241
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2241

Beschrijving

De Duitse Louis Fuchs, leerling van landschapsarchitect Maximilian Friedrich Weyhe (1775-1846), werkte als hoofdtuinier bij graaf d'Ansembourg in Neubourg. In 1843 vestigde hij zich op vraag van de familie d'Arenbergh in België, voor wie hij het park van Heverlee en dat van Enghien verfraaide. Het Brusselse stadsbetuur benoemde hem in 1861 tot 'eerste stedelijke groeninspecteur', verantwoordelijk voor de binnenstad. In die functie ontwierp hij onder andere de Brusselse parkbegraafplaats in Evere.

Dat zelfde jaar kreeg hij, onder impuls van de Belgische vorst Leopold II, de opdracht voor de aanleg van het Leopoldpark in de toonaangevende badstad Oostende. Verder ontwierp hij tientallen kasteelparken in onder andere Perulwez, Beervelde, Groot-Bijgaarden en Louvignies. Vanaf 1859 doceerde Fuchs het college tuinarchitectuur aan de tuinbouwschool in Vilvoorde. Als directeur van de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1885 ontwierp hij verschillende tuinen in landschappelijke stijl. Fuchs was ook gekend om zijn ontwerpen voor wintertuinen, waarvan de beroemdste zich in Dentergem bevindt.

  • DE MAEGD, CH., 2007: Hex. Een prinselijk landgoed ontsluierd, Brussel.
  • DE HARLEZ DE DEULIN, N., 2008: Parcs et jardins historiques de Wallonie, Namen, p. 419.
  • http://cmsnl.eghn.org/FL2E-louisfuchs (geraadpleegd op 27 januari 2014).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bomenrijen van opgaande okkernoten langs kanaal

Hoge Wieltjesgracht, Masscheleinlaan (Ieper)
De kanaalbeplanting van opgaande okkernoten vormt een representatief voorbeeld van watergebonden bomenrijen. De beplanting is geconcipieerd als laat 19de-eeuwse stadsverfraaiing na ontmanteling van de stadsvesten en met een uitzonderlijk en traditioneel gebruik waarbij de vruchten van de fruitbomen door bewoners kunnen worden geoogst door de bomen tijdelijk af te huren van de stedelijke overheid.


Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw

de Bavaylei 116 (Vilvoorde)
Uitgestrekt domein van het voormalige 'Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw' met hoofdgebouw, eerstesteenlegging in 1931, conciërgewoning en overige gebouwen verspreid over het terrein, waaronder klaslokalen, loodsen, bedrijfsgebouwen en serres.


Hovenierswoning en koetshuis van kasteel Gransvelde

Parklaan 4A-B (Wetteren)
De voormalige hovenierswoning, in de zuidoostelijke hoek van het domein is in 1861 gebouwd. Aanvankelijk bestemd als hovenierswoning, remise en paardenstal, nu omgevormd tot meergezinswoning. Woning met U-vormige aanleg van één bouwlaag onder mansardedak. Centraal naar hekwerk en tuin georiënteerde grote koetspoorten verbouwd tot vensters.


Kasteel de Eester

Hoogstraatsebaan 93 (Brecht)
Neo-Vlaamserenaissance-gebouw van circa 1890 naar ontwerp van architect Jules Jacques Van Ysendyck, opgetrokken in bak- en zandsteen met gebruik van breuksteen voor het souterrain.


Kasteel Huyenhoven

Drie Kastelenstraat 60 (Vilvoorde)
Neotraditioneel getint landhuis opgericht in 1860, rechthoekige plattegrond met een zware vierkante toren in de zuidoostelijke hoek, gelegen in een omheind park met vijver en serre.


Kasteel Kesselhof

Bogaertsheide 2 (Nijlen)
Neoclassicistisch kasteel in een park langs de grote Nete, van 1872-1874 naar ontwerp van J. Claes met parkaanleg door L. Füchs.


Kasteeldomein Brustem

Brustem-Dorp 24-28 (Sint-Truiden)
Neo-Vlaams Renaissance kasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879. Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van Saintenoy.


Kasteeldomein d'Aertrycke

Zeeweg 38-42 (Torhout)
Landhuis van circa 1871, gelegen in een informeel landschapspark, toegangspoort, grote waterpartijen, ijskelder, bomen, heesters, lusvormige wandelpaden en plantsoenen. De nutsgebouwen zijn gegroepeerd ten zuiden van het kasteel, onder meer hoeve met duiventoren, tuinierswoning en fazantenhokken. Koetshuis ten westen met aansluitende ommuurde moestuin met serres en oranjerie. In het park bevinden zich twee classicistisch geïnspireerde tuinpaviljoentjes die respectievelijk gebruikt werden als badhuis en aanlegplaats voor roeibootjes. Toegang via dreef ten westen met toegangspoort en oprijlaan ten oosten afgesloten door een hek met hekpijlers.


Kasteeldomein de Blankaart

Iepersteenweg 54-56 (Diksmuide)
Eclectisch kasteel van de jaren 1920 Gelegen in een ruim omliggend circa 10 hectare groot kasteelpark met ijskelder en smeedijzeren boogbrug. De toegang tot het domein wordt gevormd door een gekasseide hoefijzervormige dreef tot voor het kasteel, aan de linkerzijde afgezoomd met rode beuken. Het huidige park is opgenomen in het natuurreservaat "De Blankaart", dat naast het park ook de zogenaamde Blankaartvijver (circa 67 hectare) en een aantal hooilanden.


Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12 (Antwerpen)
Het kasteeldomein bestaat uit hoofd- en dienstgebouwen in U-vorm geschikt rondom een staatsieplein met bloemperken en een fontein. Het omgevende park met waterpartijen bevat nog andere bijgebouwen zoals het koetshuis en de hovenierswoning.


Kasteeldomein Drie Koningen

Drie Koningen 1-2, 3, 3A (Beernem)
Imposant kasteel uit 1802 in neoclassicistische stijl met conciërgewoning. Paardenstallen, wagenhuis, koetshuis en hovenierswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw. Parkaanleg in landschappelijke stijl met een vijver, solitaire bomen en struikenmassieven, rondgaande paden, ommuurde moestuin en restant van een afsluitingshaag. In het park zijn diverse kleine elementen zoals smeedijzeren hekken, kettingpalen, kruisbeeld en tuinvazen bewaard. Verder nog de koorgevel van een kapel uit 1884, nu herleid tot grafmonument.


Kasteeldomein Huyenhoven

Vogelzang 3-5 (Steenokkerzeel), Drie Kastelenstraat 60 (Vilvoorde)
Eclectisch landhuis gebouwd in 1860 in opdracht van de Vilvoordse dokter Charles Rayé, naar verluidt naar ontwerp van de Brusselse architect Antoine Trappeniers (1823-1887); landhuis met hoeve omgeven door landschappelijk park van bijna 7 hectare, imitatie van een rivierlandschap met serpentinevijver, waarschijnlijk ontworpen door Louis Fuchs (1818-1904).


Kasteeldomein Nieuwburg

Nieuwburgstraat 2, 6 (Oostkamp)
Historische kasteelsite getypeerd door de opperhof-neerhofstructuur, vanaf het einde van de 18de eeuw in handen van de familie Peers de Nieuwburgh. Naar verluidt wordt in 1428 op het domein een buitenverblijf gebouwd. De vierkante toren aan de noordoostkant van het huidige kasteel gaat vermoedelijk terug tot deze eerste bouwperiode. Het hoofdvolume aan de werd gebouwd rond 1850. Het kasteel is omgeven door een walgracht en ontsloten via een toegangsbrug. Cirkelvormige moestuinmuur uit circa 1865. Dichte en ruime omgeving van het kasteel met duidelijke parkaanleg in landschappelijke stijl met vijver met ijskelder en tuinbrug en doorsneden en begrensd door enkele dreven. Toegangsdreef met kettingpalen, toegangspoort met cottagekenmerken aan de Nieuwburgstraat. Tuinpaviljoen van 1883 in het park.


Kasteeldomein Ter Beken

Beekstraat 1-3 (Gent)
18de-eeuwse kasteel met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk park. Bakstenen en arduinen geblokte pijlers met vaasbekroning en smeedijzeren hek in Lodewijk XVI-stijl, respectievelijk aan de kasteelhoeve en in de noordelijke hoek van het domein. Oorspronkelijk 18de-eeuws waterkasteel in U-vorm; breedhuis met watergevel van dertien traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met vier dakkapellen. Recentere gebouwen naar ontwerp van Valentin Vaerwyck, van circa 1950 opgetrokken uit gele baksteen. Kasteelhoeve, gebouw van één bouwlaag en elf traveeën onder mansardedak, vermoedelijk eveneens uit de 18de eeuw, met omringende boomgaard.


Kasteeldomein van Beervelde

Beervelde-Dorp 71-77, Toverstraat 3-5 (Lochristi)
Huidig kasteel, gewitte villa van circa 1950 naar ontwerp van architect Pierre Agie de Selsaeten, met bijgebouwen, onder meer portierswoningen, modelhoeve met personeelswoning, paardenstallen, koestallen, koetshuizen, in park met vijver en begrensd door de Beerveldse Baan, de spoorlijn Gent-Antwerpen, de Toverstraat en een beek. De keldergangen van het voormalige kasteel zijn bewaard en bevatten muurschilderingen naar ontwerp van Roger Raveel.


Kasteeldomein van Beervelde

Beervelde-Dorp 71-77, Toverstraat 3 (Lochristi)
In 1873 door Louis Fuchs voor de Graven de Kerchove de Denterghem ontworpen kasteelpark in laat landschappelijke stijl.


Kasteeldomein van Bossuit

Bouvriestraat 3-5, Doorniksesteenweg 581 (Avelgem)
Domein van kasteel van Bossuit met oranjerie en afhankelijkheden, gesitueerd in een uitgestrekt park. Deels omwald classicistisch kasteel met 17de-eeuwse kern, huidig uitzicht bekomen in de 19de eeuw. Imposant, symmetrisch gebouw op rechthoekige plattegrond, drie op zeven traveeën en drie bouwlagen. Ten noordwesten, binnen een ommuurde moestuin, oranjerie van 1850. Afhankelijkheden ten noorden, omvattende koetshuizen, paardenstallen en woonvertrek der knechten, opgevat als een ensemble in een eclectische, landelijke stijl, gedateerd 1862. Aan de ingang aan de Bouvriestraat kapelletje en restant van de bakstenen ommuring, geritmeerd door steunberen. Park met Engels geïnspireerde aanleg bestaande uit verschillende dreven en centraal een vijver.


Kasteeldomein van Hex

Hekslaan 1 (Heers)
Meer dan 100 ha groot landgoed voor een deel in terrasvorm aangelegd op de flank van een helling die het dorp domineert.


Landhuis

Kasteelweg 1-2, 3 (Wuustwezel)
Kasteel op U-vormige plattegrond met flankerende polygonale torens, uit de 18de eeuw; bakstenen dienstgebouwen en stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Landhuis Pharazijnshof

Kapelsestraat 37-41 (Kapellen)
Grote villa in cottagestijl van circa 1900 naar ontwerp van architect M. De Braey. De noordvleugel met toren is een latere toevoeging. Recente schoolgebouwen aan westzijde.


Leopoldpark

Leopold II-laan, Leopoldpark (Oostende)
Het Leopoldpark van Oostende werd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw aangelegd naar ontwerp van Louis Fuchs. Het park omvat tevens enkele elementen die al dan niet in de loop der tijd werden toegevoegd en intussen essentieel en geïntegreerd onderdeel van de parkaanleg zijn, onder meer de brugjes, het bloemenuurwerk (met klok), de parkkiosk en de pergola.


Nachtegalenpark

Beukenlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
De drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, die in oorsprong respectievelijk teruggaan tot de 13de en 14de eeuw, vormen samen het Nachtegalenpark. Dit park van circa 90 hectare is een goed bewaard voorbeeld van een parkaanleg uit de 19de eeuw en vormt een groen geheel binnen een verder sterk verstedelijkte omgeving.


Oranjerie en park van kasteel van Gransvelde

Cederdreef 9 (Wetteren)
Meergezinswoning De Oranjerie, voorheen oranjerie van kasteel van Gransvelde in landschapstuin naar een ontwerp van Fuchs van 1870. Naast de oranjerie uit het begin van de 19de eeuw rest nog de vroegere hovenierswoning. Ook de vroegere toegang tot het kasteeldomein, aan de Parklaan, bleef behouden. Een vaste brug, voorafgegaan door vier schamppalen, aan weerszij met gesmeed hekwerk met dezelfde rocaillemotieven als in de poort met 19de-eeuws voorkomen.


Park van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw

de Bavaylei 116 (Vilvoorde)
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, opgericht in 1848 en stelselmatig uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw en 20ste eeuw; huidig gebouwenpatrimonium met hoofdgebouw en conciërgewoning uit 1931 ligt in landschappelijk park, circa 2 hectare, deel van een complex van circa 50 hectare proef- en oefenvelden, serres, boomgaarden; mogelijke sporen van een door Louis Fuchs in 1898 ontworpen tuinaanleg.


Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.


Stadspark Sint-Donatus

Tiensestraat (Leuven)
Het stadspark heeft een oppervlakte van circa 2,4 hectare en werd aangelegd tussen 1869 en 1875 naar het ontwerp van Jaques Rosseels en Julien Goyers, later verder uitgewerkt door L. Fuchs.


Vestingen Ieper

Rijselstraat (Ieper)
Van de Vaubanvestingen, uitgebouwd op 14de-eeuwse kern, resten twee derden van de gebastioneerde binnenversterking met gracht en drie halve manen, fragmenten en/of tracé van het buitenwerk, en sporen van een oorspronkelijk overstromingsgebied. Naoorlogse inbreng van nieuwe constructies in plaats van verdwenen stadspoorten, waaronder het bekende Britse oorlogsgedenkteken door R. Blomfield als poortgebouw ontworpen ter vervanging van de vroegere Menensepoort. De beboomde natuurwandeling naar ontwerp van L. Fuchs sluit aan bij een in de 19de eeuw ontstane "promenade"-traditie.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fuchs [online], https://id.erfgoed.net/personen/2241 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.