Persoon

Fuchs, Louis

ID
2241
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2241

Beschrijving

De Duitse Louis Fuchs, leerling van landschapsarchitect Maximilian Friedrich Weyhe (1775-1846), werkte als hoofdtuinier bij graaf d'Ansembourg in Neubourg. In 1843 vestigde hij zich op vraag van de familie d'Arenbergh in België, voor wie hij het park van Heverlee en dat van Enghien verfraaide. Het Brusselse stadsbetuur benoemde hem in 1861 tot 'eerste stedelijke groeninspecteur', verantwoordelijk voor de binnenstad. In die functie ontwierp hij onder andere de Brusselse parkbegraafplaats in Evere.

Dat zelfde jaar kreeg hij, onder impuls van de Belgische vorst Leopold II, de opdracht voor de aanleg van het Leopoldpark in de toonaangevende badstad Oostende. Verder ontwierp hij tientallen kasteelparken in onder andere Perulwez, Beervelde, Groot-Bijgaarden en Louvignies. Vanaf 1859 doceerde Fuchs het college tuinarchitectuur aan de tuinbouwschool in Vilvoorde. Als directeur van de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1885 ontwierp hij verschillende tuinen in landschappelijke stijl. Fuchs was ook gekend om zijn ontwerpen voor wintertuinen, waarvan de beroemdste zich in Dentergem bevindt.

  • DE MAEGD, CH., 2007: Hex. Een prinselijk landgoed ontsluierd, Brussel.
  • DE HARLEZ DE DEULIN, N., 2008: Parcs et jardins historiques de Wallonie, Namen, p. 419.
  • http://cmsnl.eghn.org/FL2E-louisfuchs (geraadpleegd op 27 januari 2014).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bomenrijen van opgaande okkernoten langs kanaal

Hoge Wieltjesgracht, Masscheleinlaan (Ieper)
De kanaalbeplanting van opgaande okkernoten vormt een representatief voorbeeld van watergebonden bomenrijen. De beplanting is geconcipieerd als laat 19de-eeuwse stadsverfraaiing na ontmanteling van de stadsvesten en met een uitzonderlijk en traditioneel gebruik waarbij de vruchten van de fruitbomen door bewoners kunnen worden geoogst door de bomen tijdelijk af te huren van de stedelijke overheid.


De Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.


Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw

de Bavaylei 116 (Vilvoorde)
Uitgestrekt domein van het voormalige 'Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw' met hoofdgebouw, eerstesteenlegging in 1931, conciërgewoning en overige gebouwen verspreid over het terrein, waaronder klaslokalen, loodsen, bedrijfsgebouwen en serres.


Hovenierswoning en koetshuis van kasteel Gransvelde

Parklaan 4A-B (Wetteren)
De voormalige hovenierswoning, in de zuidoostelijke hoek van het domein is in 1861 gebouwd. Aanvankelijk bestemd als hovenierswoning, remise en paardenstal, nu omgevormd tot meergezinswoning. Woning met U-vormige aanleg van één bouwlaag onder mansardedak. Centraal naar hekwerk en tuin georiënteerde grote koetspoorten verbouwd tot vensters.


Kasteel d'Aertrycke

Zeeweg 38-42 (Torhout)
Landhuis van circa 1871, gelegen in een informeel landschapspark met toegangspoort, grote waterpartijen, bomen, heesters, lusvormige wandelpaden en plantsoenen. De nutsgebouwen zijn gegroepeerd ten zuiden van het kasteel, onder meer hoeve met duiventoren en tuinierswoning. In het park bevinden zich twee classicistisch geïnspireerde tuinpaviljoentjes die respectievelijk gebruikt werden als badhuis en aanlegplaats voor roeibootjes.


Kasteel de Eester

Hoogstraatsebaan 93 (Brecht)
Neo-Vlaamserenaissance-gebouw van circa 1890 naar ontwerp van architect Jules Jacques Van Ysendyck, opgetrokken in bak- en zandsteen met gebruik van breuksteen voor het souterrain.


Kasteel Drie Koningen

Drie Koningen 1 (Beernem)
Kasteel zogenaamd "Drie Koningen" beschermd als monument bij MB van 17/01/1985, ingeplant in een ruim omliggend park.


Kasteel Huyenhoven

Drie Kastelenstraat 60 (Vilvoorde)
Neotraditioneel getint landhuis opgericht in 1860, rechthoekige plattegrond met een zware vierkante toren in de zuidoostelijke hoek, gelegen in een omheind park met vijver en serre.


Kasteel Kesselhof

Bogaertsheide 2 (Nijlen)
Neoclassicistisch kasteel in een park langs de grote Nete, van 1872-1874 naar ontwerp van J. Claes met parkaanleg door L. Füchs.


Kasteeldomein Brustem

Brustem-Dorp 24-28 (Sint-Truiden)
Neo-Vlaams Renaissance kasteel met kasteelpark in landschappelijke stijl, naar ontwerp van Josse Schadde uit 1879. Bij het kasteel horen dienstgebouwen, mede naar ontwerp van Saintenoy.


Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12 (Antwerpen)
Het kasteeldomein bestaat uit hoofd- en dienstgebouwen in U-vorm geschikt rondom een staatsieplein met bloemperken en een fontein. Het omgevende park met waterpartijen bevat nog andere bijgebouwen zoals het koetshuis en de hovenierswoning.


Kasteeldomein Huyenhoven

Vogelzang 3-5 (Steenokkerzeel), Drie Kastelenstraat 60 (Vilvoorde)
Eclectisch landhuis gebouwd in 1860 in opdracht van de Vilvoordse dokter Charles Rayé, naar verluidt naar ontwerp van de Brusselse architect Antoine Trappeniers (1823-1887); landhuis met hoeve omgeven door landschappelijk park van bijna 7 hectare, imitatie van een rivierlandschap met serpentinevijver, waarschijnlijk ontworpen door Louis Fuchs (1818-1904).


Kasteeldomein Ter Beken

Beekstraat 1-3 (Gent)
18de-eeuwse kasteel met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk domein. Bakstenen en arduinen geblokte pijlers met vaasbekroning en smeedijzeren hek in Lodewijk XVI-stijl, respectievelijk aan de kasteelhoeve en in de noordelijke hoek van het domein. Oorspronkelijk 18de-eeuws waterkasteel in U-vorm; breedhuis met watergevel van dertien traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met vier dakkapellen. Recentere gebouwen naar ontwerp van Valentin Vaerwyck, van circa 1950 opgetrokken uit gele baksteen. Kasteelhoeve, gebouw van één bouwlaag en elf traveeën onder mansardedak, vermoedelijk eveneens uit de 18de eeuw.


Kasteeldomein van Beervelde

Beervelde-Dorp 71-77, Toverstraat 3-5 (Lochristi)
Huidig kasteel, gewitte villa van circa 1950 naar ontwerp van architect Hagie, met bijgebouwen, onder meer portierswoningen, modelhoeve met personeelswoning, paardenstallen, koestallen, koetshuizen, in park met vijver en begrensd door de Beerveldse Baan, de spoorlijn Gent-Antwerpen, de Toverstraat en een beek.


Kasteeldomein van Beervelde

Beervelde-Dorp 71-77, Toverstraat 3 (Lochristi)
In 1873 door Louis Fuchs voor de Graven de Kerchove de Denterghem ontworpen kasteelpark in laat landschappelijke stijl.


Kasteeldomein van Hex

Hekslaan 1 (Heers)
Meer dan 100 ha groot landgoed voor een deel in terrasvorm aangelegd op de flank van een helling die het dorp domineert.


Landhuis

Kasteelweg 1-2, 3 (Wuustwezel)
Kasteel op U-vormige plattegrond met flankerende polygonale torens, uit de 18de eeuw; bakstenen dienstgebouwen en stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Landhuis Pharazijnshof

Kapelsestraat 37 (Kapellen)
Grote villa in cottagestijl van circa 1900 naar ontwerp van architect M. De Braey. De noordvleugel met toren is een latere toevoeging. Recente schoolgebouwen aan westzijde.


Leopoldpark

Leopold II-laan zonder nummer (Oostende)
Het Leopoldpark van Oostende werd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw aangelegd naar ontwerp van Louis Fuchs. Het park omvat tevens enkele elementen die al dan niet in de loop der tijd werden toegevoegd en intussen essentieel en geïntegreerd onderdeel van de parkaanleg zijn, onder meer de brugjes, het bloemenuurwerk (met klok), de parkkiosk en de pergola.


Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


Oranjerie en park van kasteel van Gransvelde

Cederdreef 9 (Wetteren)
Meergezinswoning De Oranjerie, voorheen oranjerie van kasteel van Gransvelde in landschapstuin naar een ontwerp van Fuchs van 1870. Naast de oranjerie uit het begin van de 19de eeuw rest nog de vroegere hovenierswoning. Ook de vroegere toegang tot het kasteeldomein, aan de Parklaan, bleef behouden. Een vaste brug, voorafgegaan door vier schamppalen, aan weerszij met gesmeed hekwerk met dezelfde rocaillemotieven als in de poort met 19de-eeuws voorkomen.


Park van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw

de Bavaylei 116 (Vilvoorde)
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, opgericht in 1848 en stelselmatig uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw en 20ste eeuw; huidig gebouwenpatrimonium met hoofdgebouw en conciërgewoning uit 1931 ligt in landschappelijk park, circa 2 hectare, deel van een complex van circa 50 hectare proef- en oefenvelden, serres, boomgaarden; mogelijke sporen van een door Louis Fuchs in 1898 ontworpen tuinaanleg.


Stadspark Sint-Donatus

Tiensestraat zonder nummer (Leuven)
Het stadspark heeft een oppervlakte van circa 2,4 hectare en werd aangelegd tussen 1869 en 1875 naar het ontwerp van Jaques Rosseels en Julien Goyers, later verder uitgewerkt door L. Fuchs.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fuchs [online] https://id.erfgoed.net/personen/2241 (Geraadpleegd op )