Persoon

Goethals, Paul

ID: 2402   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2402

Beschrijving

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Stalijzermolen

Beverenstraat zonder nummer (Alveringem)
Gelegen op licht verheven weide aan dorpsrand ten noorden van hoeve, tevens molenaarshuis, nummer 70. Vervallen windmolen buiten bedrijf sinds 1960. Werd in 1979 ontmanteld in verband met restauratiewerken onder leiding van architect Paul Goethals (Brugge), en wederopgebouwd in 1980.


Kazandmolen

Mandellaan 546 (Roeselare)
"Kazandmolen", heden in onbruik, met bedrijfsgebouwen van industriële "Molens Joye" en nieuw woonhuis, nabij het kanaal Roeselare-Leie en de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Naamgeving naar vroegere herberg "'t Caeslant".


Windmolen Pietendriesmolen

Pietendries 3 (Aalter)
Oudste nog bestaande houten staakmolen van de streek met ombouwde teerlingen op hoge molendam, ten Westen op de dries, grenzend aan Aalter.


Windmolen Westermolen

Windgatstraat zonder nummer (Kaprijke)
De eerste vermelding van een staakmolen alhier dateert van 1372, toebehorend aan de heren van Aveschoot. De huidige molen dateert van 1785 met hergebruikt materiaal van de oude molen.


Hoeve De Grote Schamele Weecke

Lepelemstraat 42, 44 (De Haan)
Historische hoeve zogenaamd "Grote Schamele Weecke" en ook "Schamelweeke-Schamelweeze hofstede". Indertijd één van de grootste pachthoeves in de streek. Schuur van "1319" en "1449", beschermd als monument bij K.B. van 08/09/1971. Heden "HOF TER LEPELEM" uitgebaat als vakantiehoeve.


Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Rijselstraat 233 (Brugge)
Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachterhuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis.


Windmolen Dorpsmolen of Molen van Thooft

Eienbroekstraat zonder nummer (Damme)
* Eienbroekstraat nr. 3. Dorpsmolen of Molen van Thooft. Beschermd als monument bij K.B. van 29/05/1964. Stenen grondzeiler op molenbelt, gelegen op 200 meter ten noordwesten van de dorpskern van Oostkerke. De stenen korenmolen werd in 1875 opgetrokken ter vervanging van een eeuwenoude houten molen die op die plaats aanwezig was. Ten zuidwesten van de molen, het witgeschilderde molenaarshu


Windmolen Stokerijmolen

Brugsesteenweg zonder nummer (Kuurne)
Beschermd als monument bij B.S.G van 22 december 1943. Voormalige 18de-eeuwse graanmolen, gelegen op de wijk "'t Hoge", het hoogste punt van Kuurne.