Collectief

Groep Planning

ID
2458
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2458

Beschrijving

Groep Planning is een multidisciplinair studiebureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning. Functionele bruikbaarheid en leefbaarheid zijn voor Groep planning vanzelfsprekende uitgangspunten voor het ontwerp; bouwmaterialen en uitrustingstechnieken worden optimaal gebruikt op dit te bereiken. De architecturale vorm van het gebouw wordt sterk bepaald door de behoefte aan continuïteit en integratie, waarbij verankering in de bestaande historisch gegroeide context van wezenlijk belang is.

Groep Planning werd in 1966 opgericht door Jan Tanghe, Jacques Pêtre, Ignaas Deboutte en Willy Canfyn als een samenwerking van architecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs, met bureau in Brugge. In 1975 werd Werner de Simpelaere vennoot. In 1982 vervoegden Paul Lievevrouw en Bernard Deconinck zich bij de groep, die een tweede bureau in Brussel opende. In 1995 werd de studiegroep Mens en Ruimte overgenomen. De groep werd toen uitgebreid met specialisten in energiebeheersing en milieu, verkeer en mobiliteit, landbouw en diverse aspecten van de ruimtelijke ordening.

Het oeuvre van Groep Planning omvat individuele woningen en woningencomplexen, zoals de Bellewijk in Poperinge (1970-1995), en een grote diversiteit van dienstengebouwen: het Provinciaal Instituut voor Hoger Onderwijs in Gent (1960-1984, i.s.m. Francis Serck), het Van Maerlantcomplex voor de Europese Commissies in Brussel (met brug over de Belliardstraat, 1983-1990), het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries, Brugge (1993-2000) en de Katholieke Hogeschool in Mechelen (1994-2001). In zijn restauratie- en stadsvernieuwingsprojecten verrichte Groep Planning baanbrekend werk, m.n. met het structuurplan voor de Brugse binnenstad (1972-1974), waarvoor het R.M. Lemaire als raadgever consulteerde. Veel aandacht wordt besteed aan de integratie van nieuwbouw in de omgeving of binnen oudere gebouwen, zoals in Le Concert Noble in Brussel (1982-1986), de Oude Burg in Brugge (1973-1978) en het Grand Hotel (1992-1995, i.s.m. Filippo Intile). Dit geldt ook voor de interventies op het vlak van de publieke ruimte: heraanleg van 't Zand in Brugge ((1978-1980), de Grote Markt in Ieper (1989-1992) en de promenade langs de Somme in Saint-Valéry-sur-Somme (Frankrijk, 1995). De groep renoveerde in Brussel het voormalige postchequegebouw van V. Bourgeois (1936-1948), om er het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers in onder te brengen.

Tekst overgenomen uit:

VERPOEST L., 'Groep Planning', in: VAN LOO A. 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Mercatorfonds Antwerpen, 324-325.

Bibliografie:

  • CHOAY F., DE SIMPELAERE W. en LIEVEVROUW P. 1997: Groep Planning. Verweven als leidraad: 1966-1996, Brugge.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Administratief gebouw

Koning Leopold III-laan 41 (Brugge)
Oorspronkelijk stond op dit domein het kasteel "Oud Boeverbos" opgetrokken in neogotische stijl. Reeds in 1970 waren er plannen om hier de administratie van de Provincie West-Vlaanderen te vestigen.


Administratiegebouw van de provincie

Gouvernementstraat 22-24 (Gent)
Van 1968 tot 1971 realiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een nieuw gebouw op de hoek van de Oranjeberg en de Gouvernementstraat naar ontwerp van Francis Serck en Groep Planning met Jan Tanghe. Het kan stilistisch getypeerd worden als brutalistische integratiearchitectuur.


Basisschool De Klimop

Putbekestraat 30 (Gistel)
Bestaat uit een jaren zestig-vleugel en een vleugel waarvan eerste steenlegging in 1978 naar ontwerp van groep Planning (Brugge). Laatst genoemde vleugel wordt gekenmerkt door een vormenspel van volumes (betonsteen) onder platte daken en overkragende luifels.


Bellewijk

Anjelierenweg 1-8, Bellestraat 28-58, Berkenweg 1-4, 5, Bloemenstraat 1-6, 8-26, Boterbloemweg 1-6, Bremweg 1-6, 8-62, Esdoornweg 1-2, 3, Espenweg 1-4, Hazelaarsweg 1-16, Kastanjeweg 1-2, 3, Klaprozenweg 1-10, Klaverweg 1-2, 3, Korenbloemweg 1-6, 7, Kruidenstraat 1-6, 8-20, Laurierweg 1-12, Lisweg 1-4, Madeliefjesweg 1-4, Meidoornweg 1-4, 5, Mispelaarsweg 1-16, Netelweg 1-4, 6-22, Notelaarsweg 1-17, Pioenweg 1-5, Plantenstraat 2-4, Rietweg 1-6, 7, Struikenstraat 1-4, 5, Tulpenweg 1-10, Violierenweg 1-8, Vlierweg 1-6, 7, Wilgenweg 1-6, 7 (Poperinge)
Laagbouw parkwijk met 228 woningen en 176 garages, tussen 1969 en 1995 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van het Brugse collectief Groep Planning met Willy Canfyn, Ignaas Deboutte, Werner Desimpelaere en Jan Tanghe.


Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).


Boerenwoning Vermeire

Engelshofstraat 14 (Hooglede)
Voormalige hoeve, met woonhuis gedateerd (1)777 en stal, heden verbonden door middel van vleugel van 1972; volledig geïntegreerd in het landschap.


Brouwerij De Leeuw en brouwerswoning

Eernegemsestraat 6-8, Engelstraat 7 (Zedelgem)
Gelegen in het dorpscentrum van Aartrijke. Heden in gebruik als gemeentearchief en administratief centrum door de gemeente Zedelgem en met ingang via de Engelstraat.


Burgerhuis

Driekroezenstraat 17 (Brugge)
Half vrijstaand diephuis van drie/vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen) met oudere kern doch in de loop van de 18de eeuw aangepast aan voorgevel en bedaking. Sinds 1997-1998, aangekocht als onderdeel van hotel - zie Nieuwe Gentweg nummer 80 - en consoliderend gerestaureerd naar ontwerp van Groep Planning (Brugge).


Burgerhuis De Peckepuut en bankgebouw

Wollestraat 16 (Brugge)
Neoclassicistische lijstgevel met bijhorend bankgebouw aan de Kartuizerinnenstraat naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1858.


Burgerwoning van 1968

Jan Van Eyckstraat 11 (Kortrijk)
Jan Van Eyckstraat nr. 11. Vrijstaande burgerwoning van 1968, naar ontwerp van Groep Planning. Woning gekenmerkt door de versneden volumes opgetrokken uit grote betonblokken doorbroken door venstervlakken. Habitation. Jan Van Eyckstraat à Marke (Courtrai), in Environnement, 70/11, 1970, p. 370-371.Konfrontaties in moderne architectuur, Kortrijk, 1990, p. 108


Classicistisch herenhuis

Nieuwstraat 7 (Brugge)
Classicistische gevel opgetrokken in 1801-1802. Enkelhuis van acht/negen traveeën en twee en een halve bouwlaag op L-vormige plattegrond; links, dwarsvleugel met 15de-eeuwse kern en in oksel van vermelde dwarsvleugel en hoofdgebouw, kleinere vleugel uit 17de-18de eeuw.


Complex gebouwd in 1929-1930

Minnewater 15 (Brugge)
Neobarokgetint complex gebouwd in 1929-1930 naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) en ter vervanging van eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels die volgens bouwaanvraag deel uitmaakten van het voormalige "Fraeyhuis", zie Minnewaterpark. "Kunstige Herstelling" van 2001 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge).


Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.


Gemeentehuis Ruiselede

Markt 1 (Ruiselede)
Gemeentehuis van Ruiselede, gebouwd tussen 1873 en 1876 naar plannen van architect Henri de Fernelmont. Maakt bij K.B. van 08/04/1981 deel uit van een beschermd dorpsgezicht en wordt als monument beschermd bij B.V.E. van 28/07/1983. Opgetrokken in een zuivere, profane neogotiek.


Gemeentelijke School Noord

Paretteplein 21, 29-30 (Harelbeke)
Gemeentelijke School Noord afdeling Centrum, daterend uit het begin van de jaren 1930 naar het ontwerp van architect Armand Vandenweghe.


Herenhuis

Nieuwe Gentweg 78 (Brugge)
"HIER WOONDE / FRANK VAN ACKER / MINISTER VAN STAAT / BURGEMEESTER VAN BRUGGE / °1929 † 1992 / VAN ACKERSTICHTING VZW", zie recente gedenkplaat. Monumentaal herenhuis van acht onregelmatige traveeën en drie bouwlagen onder twee schilddaken (nok parallel aan de straat) uit de tweede helft van de 18de eeuw. In 1849, bouwen van de classicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevel met links eenvoudige koetspoort.


Herenhuis Hof van Beveren

Nieuwstraat 3-5, zonder nummer (Brugge)
Voormalige rijke patriciërswoning met traptoren. Huidige bepleisterde en wit- of lichtgroen beschilderde, laatclassicistische lijstgevel dateert van circa 1800: beslaat oorspronkelijk slechts zeven/acht traveeën links van de poort.


Herenhuis Mulle de Terschueren met park

Ieperstraat 42-48 (Tielt)
Het imposant laatclassicistisch herenhuis met empirekenmerken werd gebouwd in 1824 voor Emile-Pierre Mulle de Terschueren met onder meer een koetshuis, dienstgebouwen en een grote achterliggende lusttuin. In de jaren 1970 werd de tuin, los van het herenhuis, opengesteld als stadspark.


Hoekhuis bij de Beukenlaan

Puienbroeklaan 30 (Brugge)
Lage witbeschilderde baksteenbouw bestaat uit drie kubusvormige volumes onder platte daken.


Hof van Watervliet

Oude Burg 27 (Brugge)
Oorspronkelijk "Hof van Sint-Joris" zogenaamd naar opdrachtgever Jan de Baenst, heer van Sint-Joris. Vanaf 1566 huidige benaming naar de humanist Marc Laurin, heer van Watervliet. Laatgotisch pand op L-vormige plattegrond met nieuwbouwvleugel van 1983 naar ontwerp van Groep Planning gesitueerd rondom een rechthoekige, gekasseide binnenplaats. Huidig uitzicht resultaat van verschillende wijzigingen. Thans ontmoetingscentrum van Christelijke Mutualiteit.


Huis de Halleux

Oude Burg 21-23 (Brugge)
Herenhuis met bijhorend koetshuis en tuinpaviljoen aan de Dijver.


Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Zeedijk 101 (Oostende)
* Zeedijk nr. 100-101/ 17 Oktoberstraat. "<italic>Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende</italic>", thans "<italic>vzw Hoger Streven</italic>", schoolcomplex op het bouwblok tussen de Zeedijk, de Troonstraat, de 17 Oktoberstraat en de Luikstraat en aan de overkant van de Troonstraat. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002, gewijzigd bij M.B; van 3/06/2002.In 1956 vestigt de hogesc


Kerk Maria Assumpta

Olmendreef zonder nummer (Brugge)
Vrijstaande bakstenen kerk van 1962-1965. Ontworpen door Groep Planning (Brugge).


Klein Seminarie en kerk

Zuidstraat 25-27, 33 (Roeselare)
Bisschoppelijk College of Klein Seminarie. Huidig gebouwencomplex uit de eerste helft van de 17de eeuw, 18de eeuw, 19de en 20ste eeuw. Centrale as is de in 1898-1902 overwelfde Mandelbeek en de zogenaamde "Collegedreef" met ten noorden ervan de oudste bebouwingskern met aan de straat de georiënteerde kerk geflankeerd door een schoolgebouw en het voormalig kloosterpand met aansluitende eet- en slaapzaal voor de leerlingen.


Klooster de Pélichy en school

Gentsestraat 31, Kasteelstraat 26 (Izegem)
Klooster van de zusters van Maria en Basisschool "Ave Maria", het Instituut de Pélichy "Ave Maria" en de middenschool J. de Pélichy. Klooster met U-vormig grondplan, oudste vleugel van 1811, uitgebreid in tweede kwart 19de eeuw. Kloosterkapel Ave Maria van 1811, verbouwd en uitgebreid omstreeks 1838-1839. Directeurswoning van 1909. Klassenvleugel en feestzaal met art-decoreminiscenties gebouwd in 1959.


Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer

Leopoldlaan 24 (De Haan)
Oorspronkelijk "Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer", één van de grootste en oudste hotels van de badplaats. Aangevat in 1898 als luxehotel met 62 kamers, grote feestzaal en voorzien van elektriciteit en liften.


Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en rusthuis

Paretteplein 17-19 (Harelbeke)
Voormalig Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en rusthuis respectievelijk opgericht in het begin van de 20ste eeuw (nummer 17) en rond het midden van de 19de eeuw (nummer 19). Thans in gebruik als administratie en rusthuis van het OCMW.


Parochiekerk Carolus Borromeus met kerkhof

Brandstraat zonder nummer (Ruiselede)
Georiënteerd bedehuis in neogotische stijl te midden een kerkhof, opgetrokken in 1864-1865 op initiatief van pastoor Carolus Doom en naar ontwerp van priester-architect Jan-August Claryss uit Meulebeke, hij volgde de ideeën van architect Jean-Baptiste Bethune.


Patriciërswoning met tuin en orangerie

Broelkaai 6 (Kortrijk)
* Broelkaai nr. 6. Classicistisch herenhuis van 1777, gebouwd in opdracht van Jan de Brabandere. Beschermd als monument bij B.V.E. van 9.03.1983. In 1955 werd het pand door stad aangekocht en ingericht als Museum voor Schone Kunsten. In 1988 wordt het museum uitgebreid naar ontwerp van Groep Planning. Langgestrekte lijstgevel van negen traveeën en twee bouwlagen op arduinen plint. Drie


Personeelswoningen textielfirma N.V. Loutex

Watervalstraat 151-155 (Ardooie)
Rijwoningen, gebouwd in 1965-1966 in opdracht van de textielfirma N.V. Loutex (UCO) uit Gent, naar ontwerp van architect Ignaas Deboutte van de Groep Planning uit Brugge. Gelegen in de onmiddellijke omgeving van de textielfabriek van de opdrachtgever.


Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Abdisstraat 52-56, Henleykaai 83-84 (Gent)
Het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) is een scholencomplex dat gerealiseerd werd tussen 1959 en 1984 in verschillende fasen, steeds naar ontwerp van Jan Tanghe en Francis Serck.


Rijkswachtkazerne

Baaisteeg 2, 2A, Erpelsteeg 1-3, Ridderstraat 2, Ursulinenstraat 71-75 (Gent)
Tussen 1981 en 1996 bouwde de federale overheid een nieuwe rijkswachtkazerne op de plaats van het voormalige Ursulinenklooster. Met hun postmodernistische ontwerp zette het multidisciplinaire bureau Groep Planning in op de herwaardering van de historische stad als leef- en werkomgeving. De plannen bij de bouwvergunning uit 1986 werden getekend door Jan Tanghe, destijds voorzitter van Groep Planning, en ook Paul Lievevrouw was als ontwerper nauw betrokken bij het ontwerp.


Samengestelde panden

Oude Burg 17-19 (Brugge)
Samenstel van de panden "De Valcke", het ingangsgebouw van het voormalige kartuizerinnenklooster, "'t Wijngaerdken" en "St.-Niclaes" volgens opschriften in cartouches. Eind 19de eeuw "hier is 't in de Gilde der Ambachten/ eerlijk en werkzaam". Thans gebouwen van de Christelijke Mutualiteit. Gevelrij resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1894 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). Consoliderende "Kunstige herstelling" in 1980 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge) tijdens dewelke de neogotische zaal verdween.


Samenstel van poortgebouw en stadswoning

Sint-Gilliskerkstraat 1 (Brugge)
Samenstel van poortgebouw van één/drie traveeën en twee bouwlagen + diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 17de-eeuwse gevels. Tweede bouwlaag van bijgebouw wellicht in het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw toegevoegd. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1985 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge).


Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-33, 34-45, 46-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-65, 66-121, 122-158, Gelijkheidstraat 129-141, 142-175, 177-179, Goedheidstraat 1-2, 3-55, Golvenstraat 12-13, 15-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-54, 55, Overvloedstraat 1-45, 38-102B, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-6, 8-16, Spaarzaamheidstraat 55-75, 76-113, 115-173, Verenigingstraat 53-59, 60-161, 162-172, Werkzaamheidstraat 24-138, 37-125D (Oostende)
Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).


Stadhuis van Knokke

Alfred Verweeplein 1 (Knokke-Heist)
Stadhuis van Knokke, gebouwd in 1911-1913 naar ontwerp van architect J. Wassenhove (Knokke) en uitgevoerd door aannemer K. Saelens. Neogotisch gebouw in rode baksteen van twee bouwlagen op een hoog entresol en tien traveeën waarvan asymmetrisch in de vijfde travee een opvallende open traptoren; arduinen gebouchardeerde sokkel, arduinen kruisvensters, getrapte dakvensters en slanke hoektorentjes.


Stadhuis van Tielt

Markt 13 (Tielt)
Markt nr. 13/ Tramstraat. Stadhuis, gebouwd in 1872-1874 naar ontwerp (1869) van provinciaal bouwmeester Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk) met lange vleugel langs de Tramstraat, restant van het middeleeuwse Alexianenklooster met hospitaal, sterk gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt).


Stadswoningen

Moerstraat 38 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen. Links, verankerde bakstenen tuitgevel uit de 17de eeuw.


Villa Van Averbeke

Bremlaan 2 (Brugge)
Woning Van Averbeke 1965 naar ontwerp van groep Planning. Lage volumes onder plat dak.


Villa's

Gitsbergstraat 115, 113B-C (Hooglede)
Woningengroep van drie vrijstaande eengezinswoningen naar ontwerp van Ignaas Deboutte van de Groep Planning (Brugge), gebouwd van 1968-1972.


Thema's

Ontwerper van

Beursplein

Hauwerstraat

Oude Burg

Sociale woonwijk Sint-Pietersmolenwijk – Zuid

Sociale woonwijk Ter Winckele

Vierschaar

Woonwijk Ter Doenaert


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groep Planning [online] https://id.erfgoed.net/personen/2458 (Geraadpleegd op )