Persoon

Dens, Charles

ID
2530
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2530

Beschrijving

Architect, echtgenoot van Laura Deleau, leraar bouwkundig tekenen aan de Koninklijke academie van Antwerpen. Neef van stadsbouwmeester Pieter Dens.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Armement Deppe

Bordeauxstraat 10, 10A, Verbindingsdok-Oostkaai 21, 29 (Antwerpen)
Gebouwencomplex van de in 1863 opgerichte rederij Armement Deppe, met een monumentaal kantoorgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1927 aan het Verbindingsdok, en sterk verbouwde pakhuizen door de aannemer Joseph Lefebvre uit 1872 in de Bordeauxstraat.


Brouwerij Van Tilt

Scheldestraat 31-33 (Antwerpen)
Dit monumentale ensemble van twee enkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd in 1880 ontworpen door bouwmeester Charles Dens als huis met opslagplaats en winkel voor de mademoiselles Van Tilt uit Leuven, Factory in bieren.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Milisstraat 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer V. Schokeel, naar een ontwerp door de architect Charles Dens uit 1901.


Dôme des Halles

Kaasrui 12 (Antwerpen)
Modepaleis in second-empirestijl op de hoek van Kaasrui en Melkmarkt, gebouwd in opdracht van François Thiéry, naar een ontwerp door de architect Charles Dens uit 1870, uitgebreid in 1871. Pui, balkon en lantaarnkoepel toegevoegd door Gustave Hubrecht in 1908.


Feestzaal Harmonie

Mechelsesteenweg 216 (Antwerpen)
Neoclassicistische feestzaal van de Société Royale d'Harmonie, opgetrokken naar ontwerp van Pieter Dens in 1844-1846, tot zijn huidige vorm uitgebreid door Charles Dens in 1889-1890.


Geheel van gekoppelde burgerhuizen en pakhuis

Generaal Belliardstraat 15-19 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk twee gekoppelde burgerhuizen met achterliggend pakhuis in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Charles Dens uit 1883. Opdrachtgever was Louis Alleman, vennoot in het bedrijf Alleman & Coppieters, een fabrikant van zeildoek en paklinnen.


Herenhuis in eclectische stijl

Mechelsesteenweg 281 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de douairière Nottebohm, naar een ontwerp door Charles Dens uit 1889. Van het gebouw, geïntegreerd in een nieuwbouwcomplex met het aanpalende nummer 283, is enkel de gevel bewaard.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 6 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Charles Dens uit 1873. Opdrachtgever was Herman Ullens (Schoten, 1825-Antwerpen, 1895), echtgenoot van Stéphanie Le Révérand, gewezen burgemeester van Mortsel.


Herenhuis ontworpen door Pieter Dens

Frankrijklei 79 (Antwerpen)
Deze eclectische herenwoning werd in 1881 ontworpen door Pieter Dens voor rekening van de reder Adolf Deppe, wonende in de Rue des Tanneurs.


Hoekensemble in neo-Vlaamse renaissance

Waalsekaai zonder nummer, Wapenstraat 16-18 (Antwerpen)
Op de hoek van de Waalsekaai met de Wapenstraat staat een opvallend neo-Vlaamse renaissance ensemble, gebouwd rond 1881 in opdracht van C. G. Dielis naar ontwerp van architect Charles Dens.


Hotel Max Rooses

Provinciestraat 83 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de letterkundige Max Rooses, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1878.


Hovenierswoning Harmoniepark

Harmoniestraat 23 (Antwerpen)
Hovenierswoning van het Harmoniepark, gebouwd in opdracht van de Société Royale d’Harmonie, naar een ontwerp door Charles Dens uit 1889. Op dat moment voerde de architect belangrijke uitbreidingswerken uit aan de Feestzaal Harmonie, ontworpen door zijn vader Pieter Dens in 1844.


Modelwoningen ontworpen door Charles Dens

De Vrièrestraat 9-13 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van drie woningen ontworpen door architect Charles Dens in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Modelwoningen ontworpen door Charles Dens

Tolstraat 10, 14 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van drie woningen ontworpen door architect Charles Dens in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 195 (Antwerpen)
Neoclassicistische woning gebouwd naar een ontwerp van 1900 van architect Charles Dens voor Theodore Jacobs-De Schepper.


Neoclassicistisch burgerhuis uit 1883

Tolstraat 50 (Antwerpen)
Deze rijk versierde neoclassicistische burgerwoning werd in 1883 ontworpen door architect Charles Dens in opdracht van P. Delgoffe.


Neorenaissance burgerhuis

Wapenstraat 1 (Antwerpen)
Deze woning werd rond 1882 ontworpen door Charles Dens als deel van een monumentaal eclectisch ensemble van vier woningen voor rekening van G. Dielis.


Noorse Zeemanskerk

Italiëlei 8 (Antwerpen)
De Norsk Sjømandskirke of Betlehemskirken, ingewijd in 1870, geldt als de oudste nog dienstdoende zeemanskerk ter wereld. De neogotische kerk, werd in 1928-1929 uitgebreid met een missiegebouw en een campanile, naar een ontwerp door de architect Adolphe Van Coppernolle.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Korte Nieuwstraat 27 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van juffrouw A. van den Bleeken, naar een ontwerp door de architect Charles Dens uit 1882. Omstreeks 1992 gesloopt voor de uitbreiding van de Stadsbibliotheek.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Wijngaardstraat 4 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van P.V. Weyns, naar een ontwerp door de aannemer H. van Deurme uit 1867. De heer F. Thiéry liet in 1894 een nieuwe winkelpui aanbrengen naar een ontwerp door de architect Charles Dens.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Kammenstraat 62 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Alphons Van de Wouwer, naar een ontwerp door Charles Dens uit 1896. Het gebouw is representatief voor het rijpe oeuvre van de architect, die actief was van omstreeks 1870 tot omstreeks 1915.


Woning Havenith

Lange Herentalsestraat 14 (Antwerpen)
Een van de best bewaarde neoclassicistische burgerhuizen in de Lange Herentalsestraat is de woning Havenith, gebouwd naar een ontwerp van 1894 van architect Charles Dens voor Aug. Havenith, die zijn initialen in de geveltop liet verwerken.