Persoon

Dens, Pieter Jan August

ID
2532
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2532

Beschrijving

Meer info: http://www.schoonselhof.be/schoonselhofdf/dens%20pieter.html

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Pieter Dens

Apostelstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, als eigen woning opgetrokken door de latere stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1852. De architect bleef hier wonen tot zijn overlijden in 1901. Op het aanpalend perceel bouwde hij in 1864 nog een tweede burgerhuis, dat geldt als één van de vroegste voorbeelden van neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen.


Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18 (Antwerpen)
Neoclassicistische schouwburg, gebouwd als Théâtre Royal Français, naar een ontwerp door Pierre Bruno Bourla uit 1827, ingehuldigd in 1834. Heringericht in second-empirestijl door Pieter Dens in 1865, uitgebreid door Alexis Van Mechelen in 1904.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Paulusstraat 21 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van de weduwe Jan Frans Wauters-Verel. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 105 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, gebouwd in opdracht van de heer J. Blockx, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1853. Het bouwperceel maakte deel uit van de verkavelde gronden van het 17de-eeuwse miniemenklooster.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Apostelstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening opgetrokken door stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1864. De woning die wellicht voor verhuur bestemd was, paalt aan de architectenwoning uit 1852, waar Dens tot zijn overlijden in 1901 resideerde.


Burgerwoning in fantasierijke neogotische stijl

Lange Kievitstraat 50 (Antwerpen)
Deze woning met kleurrijke gevel is één van de opvallendste en tevens oudste woningen in de Lange Kievitstraat. De burgerwoning werd rond 1859 gebouwd voor rekening van P. Dens, wonende in de Apostelstraat.


Feestzaal Harmonie

Mechelsesteenweg 216 (Antwerpen)
Neoclassicistische feestzaal van de Société Royale d'Harmonie, opgetrokken naar ontwerp van Pieter Dens in 1844-1846, tot zijn huidige vorm uitgebreid door Charles Dens in 1889-1890.


Gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl

Rubenslei 12-13 (Antwerpen)
Twee overblijvende panden van een geheel van oorspronkelijk drie gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl, gebouwd in opdracht van de weduwe Adolf Deppe, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1891. De in het Duitse Lippstadt geboren Adolf Deppe (1834-1887) was oprichter van de rederij Armement Deppe.


Gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl

Meir 23-25 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde herenhuizen in Louis-Philippestijl op de hoek van Meir en Gramayestraat, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1852. Opdrachtgever was de koopman, reder, bankier en liberaal politicus Constantin Gérard Jean Joostens (Antwerpen, 1804-Antwerpen, 1870), echtgenoot van Catherine Claire Elsen (1803-1885).


Herenhuis ontworpen door Pieter Dens

Frankrijklei 79 (Antwerpen)
Deze eclectische herenwoning werd in 1881 ontworpen door Pieter Dens voor rekening van de reder Adolf Deppe, wonende in de Rue des Tanneurs.


Hoofdcommissariaat van de Politie

Suikerrui 17-19 (Antwerpen)
Hoofdcommissariaat van de Politie gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp in neo-Vlaamserenaissance-stijl van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1878, voltooid in 1880.


Hotel Max Rooses

Provinciestraat 83 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de letterkundige Max Rooses, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1878.


Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11 (Antwerpen)
Koninklijk Atheneum in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.


Kruidtuin

Leopoldstraat 24 (Antwerpen)
Botanische tuin aangelegd op de moes- en fruithof van het Sint-Elisabethgasthuis, met inkompoort uit 1826 toegeschreven aan Pierre Bruno Bourla, een hovenierswoning uit 1870-1871 en balustrade met kandelabers uit 1876-1877 door Pieter Dens, en een oranjerie uit 1884 door Gustave Royers.


Lagere Jongensschool 10, Lagere Meisjesschool en onderwijzerswoningen

Boerhaavestraat 1, Schoolstraat 2 (Antwerpen)
Scholengroep, oorspronkelijk met jongensschool geopend in 1870 en meisjesschool geopend in 1874, beide naar ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens.


Lagere Jongensschool 12 en Lagere Meisjesschool 7

Biekorfstraat 21, Oranjestraat 100-104 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd complex gevormd door een lagere jongensschool en een lagere meisjesschool met turnzaal en onderwijzerswoningen, op het bouwblok Oranjestraat, Sint-Jobstraat, Biekorfstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen in 1877-1879, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876.


Lagere Jongensschool 4

Leguit 6 (Antwerpen)
Stedelijke lagere jongensschool in neoclassicistische stijl, door stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourla uit 1851-1853. Uitgebreid door Pieter Dens in 1879-1880 en door Gustave Royers in 1891-1892. Gesloopt omstreeks 1983 voor de bouw van een sociaal wooncomplex


Lagere Jongensschool 6 en Lagere Meisjesschool 2

Duinstraat 14-16, 16A (Antwerpen)
Neoclassicistische stadsschool naar ontwerp van stadsbouwmeester Frans Jacob Stoop uit 1859, opengesteld in 1860 en bestaande uit één rechthoekige vleugel aan de straat en een evenwijdig aansluitende speelplaats.


Lagere Jongensschool 7 en Lagere Meisjesschool 5 met onderwijzerswoning en turnzaal

Markgravelei 147-149 (Antwerpen)
Lagere school met aanpalende onderwijzerswoning en turnzaal in eclectische stijl. Het complex dat oorspronkelijk uit een volledig gescheiden jongens- en een meisjesschool met elk vier klassen bestond, bleef grosso modo in zijn 19de-eeuwse vorm bewaard.


Lagere Jongensschool 8

Kapucinessenstraat 28 (Antwerpen)
Lagere jongensschool in eclectische stijl, gebouwd door de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1863, en verhoogd met een extra verdieping door stadsbouwmeester Gustave Royers in 1893. Sinds de renovatie in 1999-2000, huisvest het complex een vrije basisschool.


Lagere Meisjesschool

Keistraat 9-11 (Antwerpen)
Turnzaal en onderwijzerswoning in eclectische stijl, enig restant van de stedelijke Lagere Meisjesschool, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876, opgetrokken in 1877. De onderwijzerswoning vormt een symmetrische eenheid met het aanpalende Stadsmagazijn.


Lagere Meisjesschool 4

Greinstraat 15, Sint-Elisabethstraat 38 (Antwerpen)
Lagere school in eclectische stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1866, geopend in 1867. Het centrale poortgebouw werd aangepast tot onderwijzerswoning in 1875-1876. Uitbreiding door stadsbouwmeester Gustave Royers in 1891-1892.


Lagere Meisjesschool 9

Lamorinièrestraat 93 (Antwerpen)
Lagere school met onderwijzerswoning en turnzaal, door de stad Antwerpen gepland als lagere jongensschool, maar vermoedelijk in gebruik genomen als Lagere Meisjesschool 9. Stadsbouwmeester Pieter Dens tekende in 1875 het ontwerp.


Middelbare School voor Meisjes

Lange Leemstraat 26 (Antwerpen)
Middelbare School voor Meisjes, opgericht door de stad Antwerpen. Gebouwencomplex in neorenaissancestijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1878, gebouwd in 1880-1882.


Museum Plantin-Moretus

Heilige Geeststraat 8, Vrijdagmarkt 22 (Antwerpen)
Herenhuis en drukkerij van Christoffel Plantin, die zich hier in 1576 vestigde. Het traditionele gebouwencomplex werd verder uitgebouwd door Balthazar Moretus in de eerste helft van de 17de eeuw. De voorbouw in régencestijl dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Muziekkiosk Koning Albertpark

Koning Albertparkweg (Antwerpen)
Muziekkiosk in eclectische stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1877. Gietijzeren constructie vervaardigd door de ijzergieterij Forges et Fonderies de la Campine August Van Aerschot uit Herentals.


Neoclassicistisch winkelhuis

Lange Koepoortstraat 55 (Antwerpen)
Neoclassicistisch hoekhuis van Lange Koepoortstraat en Jeruzalemstraat uit de tweede helft van de 19de eeuw. Onze-Lieve-Vrouw met kind.


Onderwijzerswoning van Jongensschool 3

Sint-Andriesplaats 23 (Antwerpen)
Onderwijzerswoning in eclectische stijl die oorspronkelijk deel uitmaakte van de lagere Jongensschool 3 aan de Pachtstraat, opgetrokken door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1873. Aannemer Jean van Lieshout voerde de werken in 1873-1874 uit.


Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24 (Antwerpen)
Gebouwencomplex ingeplant tussen Sint-Andriesplaats en Prekersstraat, dat oorspronkelijk hoofdzakelijk uit hangars en paardenstallen bestond. Het complex kwam in meerdere fasen tot stand, de eerste door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1875, de belangrijkste uitbreidingen door stadsingenieur Gustave Royers in 1884 en 1889.


Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Catharinaplein (Antwerpen)
Neoromaanse kruisbasiliek in 1870-1872 gebouwd naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens en in 1912-1914 vergroot naar ontwerp van e architect Jules Bilmeyer.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat 89 (Antwerpen)
Neogotische kruisbasiliek naar een ontwerp door de architect Léonard Blomme uit 1885, gebouwd in 1886-1891. Vrijstaand gebouw gelegen aan een voorplein in de kromming van de straat, volledig omringd door een ijzeren hek.


Pastorie Sint-Laurentiusparochie met tuin

Markgravelei 95 (Antwerpen)
De pastorie werd gebouwd in 1824-1825 gebouwd in laatclassicistische stijl naar ontwerp van Pierre Bruno Bourla. In de jaren 1860 werd de pastorie grondig verbouwd onder leiding van stadsarchitect Pieter Dens.


Pastorie van de Sint-Catharinaparochie

Sint-Catharinaplein 1 (Antwerpen)
Vrijstaande pastorie in eclectische baksteenbouw, opgetrokken door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1870, uitgevoerd in 1871-1872.


Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Sint-Paulusplaats 6 (Antwerpen)
Voormalig Politiecommissariaat van de 1de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1875. Aannemer P.J. Wouters voltooide de werken in 1876.


Politiecommissariaat van de 4de Wijk

Sint-Andriesplaats 22 (Antwerpen)
Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Andriesplaats en Pachtstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876. Aannemer Frans Siebens voerde de werken in 1877 uit.


Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2 (Antwerpen)
Politiecommissariaat van de 5de Wijk gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door Pieter Dens uit 1875, verbouwd en uitgebreid met een nieuw gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door Alexis Van Mechelen uit 1914, voltooid in 1916.


Politiecommissariaat van de 6de Wijk

Florisstraat 10 (Antwerpen)
Voormalig Politiecommissariaat van de 6de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsarchitect Pieter Dens uit 1875, volgens de jaarstenen voltooid in 1876.


Politiecommissariaat van de 7de Wijk en Verbandhuis

Bordeauxstraat 12-14 (Antwerpen)
Voormalig politiecommissariaat en verbandhuis voor hulp aan gekwetsten en drenkelingen, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1877, voltooid in 1878.


Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Paleisstraat 104 (Antwerpen)
Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.


Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-6, 10 (Antwerpen)
Gebouwd als Sint-Ignatiuskerk naar ontwerp van Jezuïetenpater F. d'Aguilon en broeder P. Huyssens. De vleugels van de sodaliteit en het professenhuis werden opgetrokken in dezelfde barokke stijl, die door de verbouwing van het vierde kwart van de 19de eeuw gerespecteerd werd.


Slachthuis

Lange Lobroekstraat (Antwerpen)
Oud Slachthuis van 1874-1977 naar ontwerp van stadsbouwmeester P.ieter Dens, verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. De resterende directeurswoning en het kantoorgebouw, twee symmetrische pendants in de middenas van het complex werden na 1989 gesloopt.


Stadhuis van Antwerpen

Grote Markt 1 (Antwerpen)
Stadhuis in renaissancestijl, in 1560-1565 gebouwd onder leiding van Cornelis Floris de Vriendt, ter vervanging van het oude schepenhuis uit begin 15de eeuw.


Stadsmagazijn

Keistraat 5-9, Leguit 4 (Antwerpen)
Stadsmagazijn met directeurswoning in eclectische stijl, doorlopend tot de Leguit. Het complex werd in 1876 ontworpen door stadsbouwmeester Pieter Dens, en opgetrokken in 1877. De voorbouw vormt een symmetrische eenheid met de aanpalende onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool.


Stadspark

Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)
Het Stadspark van Antwerpen, een driehoekig park tussen de Quinten Matsyslei, de Rubenslei en de Van Eycklei, werd in 1869 ontworpen door de Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig.


Stedelijk Onderwijsgesticht 2 voor Jongens

Van Maerlantstraat 28-30 (Antwerpen)
Betalende Lagere Jongensschool in neorenaissancestijl gebouwd door de Stad Antwerpen, naar ontwerp van stadsbouwmeester Pierre Dens, uit 1877-1879.


Stedelijke Kindertuin 5 en woning onderwijzeres

Belegstraat 62 (Antwerpen)
Schoolgebouw opgericht in 1879-81 als fröbelschool met woning voor een onderwijzeres. Aan straatzijde voormalige onderwijzerswoning met aansluitend L-vormig schoolgebouw rond een rechthoekige speelplaats.


Wachthuis en bergplaats Koning Albertpark

Koningin Elisabethlei 1 (Antwerpen)
Wachthuis en bergplaats in cottagestijl, ontworpen als gereedschapshuisje door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1877, en hetzelfde jaar opgetrokken. Het gebouw werd door Alexis Van Mechelen met een dwarsvleugel tot het huidige volume uitgebreid in 1913.


Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Lange Nieuwstraat 35 (Antwerpen)
Winkelhuis met markante klokgevel in Louis-Philippestijl, gebouwd in opdracht van Henri Claes, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1852.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Pieter Dens

Apostelstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, als eigen woning opgetrokken door de latere stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1852. De architect bleef hier wonen tot zijn overlijden in 1901. Op het aanpalend perceel bouwde hij in 1864 nog een tweede burgerhuis, dat geldt als één van de vroegste voorbeelden van neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Apostelstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening opgetrokken door stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1864. De woning die wellicht voor verhuur bestemd was, paalt aan de architectenwoning uit 1852, waar Dens tot zijn overlijden in 1901 resideerde.


Burgerwoning in fantasierijke neogotische stijl

Lange Kievitstraat 50 (Antwerpen)
Deze woning met kleurrijke gevel is één van de opvallendste en tevens oudste woningen in de Lange Kievitstraat. De burgerwoning werd rond 1859 gebouwd voor rekening van P. Dens, wonende in de Apostelstraat.


Thema's

Ontwerper van

Brederodestraat

Italiëlei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dens [online], https://id.erfgoed.net/personen/2532 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.