Persoon

Henderick, Geo

ID
2737
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2737

Beschrijving

Henderick was vóór de Eerste Wereldoorlog één van de meest creatieve art nouveau-architecten in Gent. Waarschijnlijk lag de fantasierijke en vloeiende vormgeving van de Amsterdamse architectuur in het verlengde van dit art nouveau oeuvre. De expressionistische baksteenarchitectuur van Henderick hoort door haar decoratieve detailleringen bij de art deco. Typisch zijn de ‘zeepaardklinken’ en de dwergachtige figuren (gnomes) die in meerdere ontwerpen terugkomen. Zij getuigen van een blijvende gevoeligheid voor symboliek. In de villa “Tyltyl-Mytyl” (1929) in de Patijntjestraat nr. 10 en 12 refereren diverse decoratieve elementen aan het symbolistisch toneelspel “L’Oiseau bleu” van de Gentse Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck:

“D’un côté parait la frimousse inspirée de Tytyl, de l’autre le doux visage de Myltyl, les deux enfants aventureux. Autour d’eux se groupent les compagnons et attributs du voyage: le chien, le chat, la bouilloire, le pain de sucre, l’eau, le feu... Au centre, dans sa cage dorée, l’oiseau bleu, symbole de bonheur intime.”

De woning aan de Koning Albertlaan nr. 71 (1923) was tot in de details door Henderick uitgetekend. Het huisnummer, de deurbel en de zeepaardklinken leunen aan bij de zoömorfe vormgeving van de Amsterdamse School. De gevel zelf is nog hybride van vorm: een eerder ‘klassieke’ onderste bouwlaag, gecombineerd met een venster met afgeknotte hoeken in de tweede bouwlaag en twee paraboolvormige topgevels in de derde bouwlaag, die verwijzen naar de Amsterdamse School, maar eveneens naar de Weense architectuur en de woningen van H.M. Baillie Scott. Zijn eigen woning aan de Gordunakaai nr. 2 (1927) sluit qua vormgeving hierbij aan.

Hendericks verdere oeuvre getuigt van een onafgebroken zoeken naar een plastische gevelvorm: hij kneedt als het ware de huid van het gebouw. Hiertoe gebruikt hij in het grondplan cirkelvormige en polygonale ruimten, zoals bij het appartementsgebouw op de hoek van de Handbalstraat en de Tennisbaanstraat nr. 1/9 (1927), de woning op de hoek van de Groot-Brittanniëlaan en de Godshuizenlaan (1928), of de villa aan de Congreslaan nr. 40 (1929).

Zijn meest geslaagde geheel is het Woningencomplex Carpentier, op de hoek van de Groot-Brittanniëlaan en de Godshuizenlaan uit 1928. Henderick vatte drie woningen in één in- en uitzwenkende gevel, die perfect inspeelt op de locatie. De uitbuigende erkers, de contrasterende rode en bruine baksteenvelden, de parabolische dakkapellen, de afgeknotte puntgevels en de ronde plaatdecoraties zijn alle elementen die in Hendericks oeuvre van de later jaren ‘20 en vroege jaren ‘30 zijn terug te vinden.

In de jaren ‘30 versobert zijn stijl,deels noodgedwongen. De woning die hij voor zijn zuster bouwde aan het Paul de Smet de Naeyerplein nr. 1/3 (1932), moest tijdens de bouw om financiële redenen worden doorverkocht. De uiteindelijke uitwerking gebeurde veel zakelijker dan het oorspronkelijke concept, zoals blijkt uit de ontwerptekening in het verkoopsdossier. Het grondplan van deze woning is een ware ‘oefening met de passer’, met diverse cirkelvormige uitsprongen, en een volledig rond salon.

Door het gebruik van vrije plattegronden, het streven naar driedimensionaliteit en de aandacht voor de stedenbouwkundige context wijst Hendericks oeuvre reeds vooruitnaar de modernistische stijlen.

(Bron: MEGANCK Leen: 2002, Bouwen te Gent in het interbellum, onuitgegeven proefschrift Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw ontworpen door Geo Henderick

Tennisbaanstraat 1-9 (Gent)
Markant, onderkelderd hoekcomplex met winkel ontworpen volgens een bouwaanvraag van 1927 in opdracht en naar ontwerp van architect Geo Henderick in een sobere, expressionistische baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School.


Arbeiderswoningen

Driemasterstraat 11-21, 25-33, 37-41, 45-53 (Gent)
Bakstenen gevelwand met art-nouveau-inslag daterend van 1908 en 1911 vermoedelijk naar ontwerp van architect G. Henderick in opdracht van Lummerzheim.


Bakkerij naar ontwerp van G. Henderick

Antwerpsesteenweg 5 (Gent)
Restant van een breedhuis van drie bouwlagen uit 1861, verbouwd tot dubbelhuis met gevel in art-decostijl ontworpen door G. Henderick. Volgens bouwaanvraag van 1925 werd het omgevormd tot Pâtisserie G. Henderick Le Touriste.


Burgerhuis

Blankenbergestraat 72, 72A-C (Gent)
Rijhuis uit begin 20ste eeuw met art-decogevelrenovatie naar ontwerp van G. Henderick volgens bouwaanvraag van 1927. Enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en een gecementeerd parement.


Burgerhuis in art deco

Koninginnelaan 13 (Middelkerke)
Het enkelhuis telt drie traveeën – het huis is breder dan de aanpalende huizen - en drie bouwlagen onder een hoog zadeldak, mank aan de achterzijde. De gevelopstand is uitgevoerd volgens het in het Designmuseum bewaarde bouwplan van Geo Henderick. De architectuur wordt gekenmerkt door een art deco-vocabularium dat sterk beïnvloed is door de expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School, waarvan Hendericks tweede grote productieperiode 1925-1935 doordrongen is.


Burgerhuis L'Oiseau Bleu

Patijntjestraat 10-12 (Gent)
Twee onderkelderde enkelhuizen in spiegelbeeldschema van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, voorzien van voortuintjes, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een bouwaanvraag van 1930 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.


Burgerhuis naar ontwerp van Geo Henderick

Tentoonstellingslaan 93 (Gent)
Art-nouveaugetint burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht van de heer Charel Stacino Dechesellenaar naar ontwerp van architect Geo Henderick en opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder een zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van Geo Henderick

Gordunakaai 6 (Gent)
Dubbelhuis, gesigneerd Geo Henderick en daterend van 1926, in een gelijkaardige stijl en gevelcompositie als nummers 1-3 naar ontwerp van dezelfde architect.


Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick

Groot-Brittanniëlaan 42 (Gent)
Burgerhuis in villastijl in zakelijke baksteenstijl, gesigneerd: "Geo Henderick, architecte, Gand" en daterend van circa 1925-1930. Dubbelhuis met verspringend aantal bouwlagen en mansardedak.


Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick

Koning Albertlaan 77 (Gent)
Art-decogetint bakstenen dubbelhuis van circa 1925, gesigneerd: Geo Henderick, architecte, Gand. Rijhuis van drie traveeën met drie bouwlagen en laag zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door Geo Henderick

Vaderlandstraat 158 (Gent)
Rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en plat dak. Typische baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar ontwerp van architect G. Henderick van 1930.


Burgerhuis Radica-Dodica

Patijntjestraat 14-16 (Gent)
Twee onderkelderde burgerhuizen van twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak in repeterend schema, volgens bouwaanvragen van 1926 en 1927, ontworpen door architect Geo Henderick. Voortuintjes afgesloten door ijzeren art-decohekken tussen bakstenen pijlers.


Burgerhuis van 1926

Baron de Maerelaan 28 (Brugge)
Interbellumwoning met sobere voorgevel, gebouwd in 1926 naar ontwerp van de Gentse architecten Geo Boutelier en Geo Henderick.


Burgerhuizen Villa Hollando-Belge

Jan Broeckaertlaan 2-3 (Wetteren)
Monumentale tweegezinswoning van 1905 naar ontwerp van architect Geo Henderick. Tweegezinswoning ingeplant op twee smalle en diepe percelen. Woningen als één geheel ontworpen met dezelfde in- en uitwendige opbouw volgens spiegelbeeldschema; inwendig opgevat als twee gescheiden huizen. Woningen van elk drie bouwlagen met een kelderverdieping en twee traveeën onder een kunstleien zadeldak.


Ciné Rex

Koningin Maria Hendrikaplein 35 (Gent)
Bioscoopgebouw Ciné Rex in baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, naar ontwerp van architect Geo Henderick van 1933. Voorgevel opgesplitst in twee registers, een gecementeerde geschilderde onderbouw onder brede luifel met ingangshal en een verticaal gemarkeerde gele bakstenen bovenbouw.


Drie burgerhuizen ontworpen door Geo Henderick

Aaigemstraat 18-20, 24-26 (Gent)
Ensemble van drie burgerhuizen in een sobere, functionele baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School, naar ontwerp van architect Geo Henderick. De woningen kwamen tot stand volgens bouwaanvragen van 1927 (nummer 18) en 1928 (nummer 20, 22-26) in opdracht van Alexander Van Heuverswijn.


Ensemble met architectenwoning Geo Henderick

Gordunakaai 1-2, 3 (Gent)
Ensemble van drie woningen in baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar ontwerp van architect Geo Henderick, volgens bouwaanvraag van 1927. Symmetrisch opgebouwde gevelwand met twee identieke enkelhuizen in spiegelbeeldschema die het centrale dubbelhuis flankeren. Dit dubbelhuis is gebouwd als eigen woning en atelier van Henderick.


Ensemble met directeurswoning en werkhuizen Beauval

Makelaarsstraat 47, Terneuzenlaan 48 (Gent)
Complex gebouw met directeurswoning, een administratief gebouwtje, een inrijpoort en achterliggende werkhuizen, gebouwd in opdracht van scheepsbouwer Beauval. Het ensemble met gevels in art-nouveaustijl aan de Terneuzenlaan dateert volgens archiefstukken van 1905 en is een representatief ontwerp van architect Geo Henderick.


Ensemble met winkel en herberg naar ontwerp van G. Henderick

Brugsesteenweg 5-9 (Gent)
Bakstenen art-nouveaucomplex gebouwd in 1907 naar ontwerp van Geo Henderick. Als één geheel ontworpen complex bestaande uit twee afzonderlijke asymmetrische gebouwen, oorspronkelijk een "kruidenwinkel" en een "herberg", verbonden door een poortgebouw, op de bouwaanvraag voorzien als "huurhouderij".


Ensemble van woonwinkelhuizen

Florimond Leirensstraat 32-36 (Wetteren)
Ensemble van woon-/winkelhuizen met art-nouveau-inslag naar ontwerp van Geo Henderick van 1909 in opdracht van de heer Maes-Dufroy, een ondernemer te Wetteren, die een sigarenfabriek Compagnie Hollando-Belge oprichtte aan de Scheldedreef. Huizen van twee bouwlagen hoog onder doorlopend zadeldak met symmetrisch volumespel van de voorgevels.


Feestzaal Coliseum

Kuiperskaai 39 (Gent)
Voormalige feestzaal Grand Palais Valentino, uit eind 19de eeuw, in 1911 volledig vernieuwd in art-nouveaustijl naar ontwerp van architect Geo Henderick. Bepleisterde voorgevel met brede middentravee onder halfcirkelvormige booglijst die de vorm van het binnenspant volgt en schuinoplopende kroonlijst.


Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Godshuizenlaan 161-163, Groot-Brittanniëlaan 1-7, 3A (Gent)
Als architectonisch geheel ontworpen hoekcomplex in een expressionistische baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, gesigneerd "Geo Henderick, architecte, Gand", volgens bouwaanvraag van 1928. Huizenblok met drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met parabolische dakkapellen.


Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Aaigemstraat 28-34, Patijntjestraat 2-4 (Gent)
Beeldbepalend hoekcomplex van twee meergezinswoningen in expressionistische baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School, naar ontwerp van Geo Henderick volgens een bouwaanvraag van 1931 in opdracht van Alexander Van Heuverswijn. Appartementsgebouw van vier bouwlagen hoog onder een plat dak met een afgesnuite hoektravee gemarkeerd door twee hoger oplopende muurdammen, uitgewerkt als geometrisch vormgegeven sierstukken.


Hoekcomplex ontworpen door Geo Henderick

Eedverbondkaai 283-284, 285, Paul Fredericqstraat 106-110 (Gent)
Dit hoekcomplex van drie modernistische meergezinswoningen, op de Paul Fredericqstraat en Eedverbondkaai, werd in 1932 ontworpen door de Gentse architect Geo Henderick, zoals ook aangegeven staat in de plint van de gevel: "Geo J. Henderick, architecte, Gand". De opdrachtgever was ingenieur en fabrieksbestuurder Armand Henderick, de jongere broer van de architect. De meergezinswoningen zijn in een zakelijke baksteenarchitectuur vormgegeven met reminiscenties aan de Amsterdamse School.


Hoekhuis in art nouveau

Coupure 300, 300A-E, Papegaaistraat 91-93 (Gent)
Opvallend hoekpand van drie bouwlagen, voorgevel van vier traveeën, afgeschuinde hoektravee en rechter zijgevel van twee traveeën. Bakstenen constructie in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken opgetrokken in 1916 naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis met art-nouveaugevel

Sluizeken 8 (Gent)
Beeldbepalend hoekhuis van vier bouwlagen, afgeschuinde hoektravee tussen twee gevels van een en twee traveeën, onder plat dak. Gevel in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1904, vermoedelijk naar ontwerp van architect Geo Henderick.


Hoekhuis ontworpen door Geo Henderick

Groot-Brittanniëlaan 151, Henleykaai 96 (Gent)
Afgerond hoekhuis, gesigneerd: "Geo Henderick, architecte, Gand", en daterend van 1928. Bakstenen gebouw van drie bouwlagen hoog, aansluitend bij de Amsterdamse School.


Hoekhuizen en steegbeluik

Assenedestraat 1-10, 11, Terneuzenlaan 41-44 (Gent)
Twee dezelfde hoekpanden in spiegelbeeld aan weerszijden van een steegbeluik, namelijk de Assenedestraat, volgens archiefstukken in zijn geheel daterend van 1910 en naar ontwerp van architect G. Henderick. Baksteenbouw met bepleisterde en in verschillende kleuren beschilderde voorgevels met art-nouveau-inslag. Bakstenen beluikhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met getoogde muuropeningen.


Neoclassicistisch huizenblok

Graaf van Vlaanderenplein 1-10, 13, 16-21, 23-26, 30-33, 35, Zuidstationstraat 37-41 (Gent)
Neoclassicistisch huizenblok, gelegen aan de oostzijde van het Graaf van Vlaanderenplein, eertijds prestige architectuur tegenover het Zuidstation. De bouw ervan werd begonnen in 1847 en voltooid in 1852 naar ontwerp van Ch. Leclerc-Restiaux. Bepleisterde en beschilderde gevelwand van drie en een halve bouwlaag. Symmetrische gevelordonnantie gemarkeerd door drie klassieke portieken met driehoekig fronton gedragen door zes Ionische zuilen en hoekrisalieten met bekronende attiek. Middenste portiek voorzien van rondboogarcade van drie traveeën met doorgang naar de Tweebruggenstraat, gedateerd 1884. Cinema Capitole met bioscoopinrichting naar ontwerp van G. Henderick van 1932.


Villa

Stooktstraat 249 (Ronse)
Villa met omringende tuin gebouwd voor Mevr. Lacompte-Pessemier in 1939 naar ontwerp van architect G. Henderick (Gent).


Villa Berteloot

Congreslaan 40 (Gent)
Monumentale villa in decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School, gesigneerd: "G. Henderick, architecte, Gand" en daterend van 1929. Omringende tuin afgesloten door ijzeren art-decohekken op bakstenen muurtje. Toegangspoort onder leien schilddak aan de Congreslaan. Vierkant gebouw met twee bouwlagen onder hoog schilddak met parabolische dakkapellen, centraal dakvenster boven het middenrisaliet en uitkijktorentje onder koepelvormig dak op de linkerhoek.


Villa en toegangshek ontworpen door G. Henderick

Rozebroekstraat 96, Victor Braeckmanlaan (Gent)
Half vrijstaande gecementeerde villa in art-nouveaustijl, naar verluidt naar ontwerp van architect G. Henderick en volgens kadastergegevens daterend van 1911. Bijhorende, vroegere toegang op de hoek met de Victor Braeckmanlaan: gemetste hekpijlers en ijzeren hek in art-nouveaustijl.


Villa Leiezicht

Pontstraat 84 (Sint-Martens-Latem)
Grote villa in art-nouveaustijl met twee bouwlagen onder steil leien schilddak met parabolische dakvensters, gebouwd in 1912 naar ontwerp van Geo Henderick. Smeedijzeren art-nouveau-tuinafsluiting met gestileerde florale motieven.


Villa Les Gnomes

Gustaaf Carelshof 4 (Gent)
Naar verluidt de eerste villa in de nieuwe verkaveling van het kasteelpark van het Carelshof, opgetrokken naar ontwerp van architect G. Henderick en daterend van circa 1930.


Villa Virginie Henderick - Carpentier

Paul de Smet de Naeyerplein 1-3 (Gent)
Beeldbepalend pand uit 1932 in zakelijke baksteenstijl van de hand van Geo Henderick. Hoekpand bestaande uit drie traveeën langs de Paul de Smet de Naeyerplein en twee traveeën langs de Congreslaan verbonden door een afgeronde hoektravee. Het pand kenmerkt zich door lijstgevels met opeenvolgende in- en uitspringende volumes over twee verdiepingen, uitlopend in een zadeldak en balkons.


Woning Leon Famelaer-Kerckaert

Wegvoeringstraat 46 (Wetteren)
De voormalige woning Leon Famelaer-Kerckaert, gelegen aan de Wegvoeringstraat is een representatief voorbeeld van een burgerhuis in art-nouveaustijl van 1904-1905, naar ontwerp van de Gentse architect Geo Henderick.


Woon- en handelspand in art-decostijl

Oever 23-25 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in zakelijke art-decostijl, naar een ontwerp door de Gentse architect Geo Henderick uit 1937. Opdrachtgever was Werner Neyrinck, wiens bedrijf de papiergroothandel Neyrinck-Geudens al langer op dit perceel gevestigd was. Het programma telde oorspronkelijk slechts drie bouwlagen, met een winkel en papieropslagplaats op de begane grond en vier appartementen op de bovenverdiepingen.

Opdrachtgever van

Appartementsgebouw ontworpen door Geo Henderick

Tennisbaanstraat 1-9 (Gent)
Markant, onderkelderd hoekcomplex met winkel ontworpen volgens een bouwaanvraag van 1927 in opdracht en naar ontwerp van architect Geo Henderick in een sobere, expressionistische baksteenarchitectuur in navolging van de Amsterdamse School.


Ensemble met architectenwoning Geo Henderick

Gordunakaai 1-2, 3 (Gent)
Ensemble van drie woningen in baksteenarchitectuur aansluitend bij de Amsterdamse School naar ontwerp van architect Geo Henderick, volgens bouwaanvraag van 1927. Symmetrisch opgebouwde gevelwand met twee identieke enkelhuizen in spiegelbeeldschema die het centrale dubbelhuis flankeren. Dit dubbelhuis is gebouwd als eigen woning en atelier van Henderick.


Thema's

Ontwerper van

Antwerpsesteenweg (Sint-Amandsberg)

Coupure

Godshuizenlaan (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

Kartuizerlaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Henderick [online], https://id.erfgoed.net/personen/2737 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.