Persoon

Hendryckx, Bert

ID
2743
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2743

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hoeve Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10, 12A (Koksijde)
Vermoedelijk ontstaan in het tweede kwart van de 12de eeuw, ten tijde van Robrecht van Brugge. Heden nog grotendeels omwalde hoeve, bereikbaar via verharde oprit en walbrug met toegangspoort. Ommuurd, grotendeels met gras begroeid, quasi rechthoekig erf met centrale drenkplaats, waarrond gebouwen: ten noorden, monumentale schuur; ten oosten, stallen en toegangspoort; ten zuiden, kerkgebouw en abtswoning; achterliggende boomgaard.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof

Kerkhoek (Veurne)
Gotische hallenkerk met zware westtoren naar het typisch kerkschema van de kuststreek, uit de 15de tot 16de eeuw en 1625, met overblijfselen van een romaanse constructie. Restauratiewerken en bouw sacristie in neo-Vlaamse renaissancestijl van L. Viérin. Georiënteerde kerk midden kerkhof met palm- en taxusboompje, afzomende doornhaag en bomen. Gietijzeren hek ten oosten. Calvarie tegen zuidelijke transeptgevel. Eveneens op het kerkhof: oorlogsgedenkteken rechts naast de toegang en Britse en Belgische oorlogsgraven, waaronder voor de Belgische luitenant-generaal Wielemans.


Parochiekerk Sint-Amatus met kerkhof

Oostvleterendorp (Vleteren)
Gelegen ten oosten van Oostvleterendorp en ten westen van de Martin Vandewynckelstraat, middenin een omringend kerkhof met militaire ereperken, deels afgezet met beukenhaag, deels door middel van gietijzeren trek tussen ronde, bakstenen pilasters met bolvormig topstuk. Laatgotische hallenkerk uit de 15de eeuw met kruisingstoren, teruggaand op een romaans bedehuis. Zuidelijke sacristie gedateerd 1906. In december 1977 werd de kerk verwoest door brand en volgden herstellingswerken.


Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Pastoor Henri Scherpereelstraat (Veurne)
Landelijk zaalkerkje met stervormig gekasseid voorpleintje, aan bocht van Pastoor Henri Scherpereelstraat; omringend kerkhof, ten westen afgezet met bakstenen muurtje voorzien van ezelsrug en steunberen (1923); ten zuidoosten en noorden door middel van haag kastanjelaars. Voor het eerst vermeld in 1135 als kapel, datzelfde jaar tot parochiekerk verheven.


Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Dorpsstraat 3_2 (De Panne)
Bedehuis met omringend kerkhof, aan de Stationsstraat begrensd door een muur met hek. Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect P. Buyck van 1855 met deels romaanse, deels gotische toren en transept daterend uit een belangrijke bouwfase in de 13de eeuw. Verankerde gele baksteenbouw met aanwezigheid van ijzerzandsteen in transept, onder leien bedekkingen. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste westtoren met aanleunende kruisbeuken, een driebeukig schip van vijf traveeën met rechte sluiting van zijkoren en een hoofdkoor van een rechte travee met driezijdige sluiting; aanleunende sacristie en stookplaats. Het kerkhof bewaart een collectie graftekens uit de periode van de Eerste Wereldoorlog tot de late jaren 1970. In de kerk en op het kerkhof oorlogsgedenktekens en graven van militairen.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Knollestraat (Veurne)
Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd kerkhof, waarvan de westelijke toegang wordt gemarkeerd door hekpijlers. Variante op het typisch kerkschema van de streek; hallenkerk met westtoren hier vervangen door basiliek met westtoren. Voorts, interpretatie van de gotische architectuur, zie bakstenen traceringen, steunberen met versnijdingen, spitsboogvensters onder meer twee, drie- en vierlichten met afzaat, oculi.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Steenkerkestraat (Veurne)
Landelijk kerkje gelegen ten noorden van de Steengracht, midden een omhaagd kerkhof, omgeven met linden; bakstenen toegangspad geflankeerd door Heilig Hartbeeld. De kerk bewaart een deels romaanse toren 12de eeuw. Het zuidkoor is te dateren circa 1250-1325 en is een waardevolle getuige van de bloei van baksteenarchitectuur in de streek van Veurne tijdens de 13de eeuw. In en rond de Sint-Laurentiuskerk bevinden zich verschillende relicten die verband houden met de wereldoorlogen.


Zuidgasthuishoeve

Albert I laan 2 (Veurne)
Leegstaande hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw; blikvanger gelegen in driehoek tussen Ieperse steenweg ten oosten, nieuwe Albert I-laan ten noorden en Europalaan ten westen. Recente bebouwing ten noorden doet afbreuk aan het oorspronkelijk landelijk karakter.


Thema's

Ontwerper van

Izenberge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hendryckx [online], https://id.erfgoed.net/personen/2743 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.