Persoon

Hoge, Charles

ID
2807
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2807

Beschrijving

Charles Hoge was aanvankelijk polyglot in zijn architectuurtaal. Neorococo, neoclassicisme, art deco, cottagestijl, versoberd traditionele baksteenarchitectuur, enzovoort, staan allemaal op zijn palmares. Voor zijn monumentale woning op de hoek van de Congreslaan nummer 2 en de Onafhankelijkheidslaan hanteerde hij in 1929 een combinatie van middeleeuwse, Spaans-Moorse, Anglo-Normandische en Vlaamse renaissance-elementen, die hij tot een geheel eigen stijl herwerkte. Het imposante visitekaartje deed zijn werk: in 1931 voerde hij de eerste opdracht in deze stijl uit en tientallen zouden volgen.

Charles Hoge, en later ook zijn zoon Gérald Hoge, waren in deze stijl zo bedreven en zo productief, dat men in Gent is gaan spreken van de 'style Hoge'. Het gevelparement bestaat doorgaans uit baksteen. Natuursteen wordt enkel gebruikt voor de decoratieve onderdelen en soms als breuksteen in de plint van de woning. Het dak wordt hoog opgetrokken en herbergt vaak nog een bijkomende verdieping. In een puntgevel wordt vakwerk of decoratief gesculpteerde steen aangebracht. Uniek is de geveltop van de villa aan de Fleurusstraat nummer 4 uit 1934 die werd uitgewerkt in zogenaamd Engelse terracotta, een exclusieve vorm van gemouleerd en geglazuurd aardewerk. Deuren en vensters zijn eenvoudig rechthoekig of rondboogvormig van vorm, met erboven vaak een rondboogvormig timpaan met baksteen vlechtwerk. Meestal zijn de vensters gegroepeerd per drie of drieledig, met een ruitvormige glas-in-lood-invulling in het gehele raam of in de bovenlichten. In meerdere woningen past Hoge een serliana toe in de vensters van de bel-étage. In vensteromlijstingen en erkers wordt rijk gesculpteerd houtwerk aangewend, zoals getorste zuilen en pilasters met druk versierde spiegels.

Zelf stelt hij over ‘zijn’ stijl: “Ne confondons pas avec l’horreur des nudistes qui prétendent que l’ornement est un mal; c’est nier la magnificence des grandes oeuvres du passé; mais il est un fait que l’ornement doit s’intégrer dans la construction, faire corps avec elle et mettre en valeur les masses principales.

In artikels wordt door tijdgenoten aan zijn stijl gerefereerd als “Une tradition Anglo-Flamande”, “une mariage très sensible et pour tout dire très artiste,des styles de jadis et des nouveaux apports de l’architecture d’en deçà et d’au delà de la Mer du Nord”, “une architecture rustique moderne, d’inspiration anglo-normande”.

Charles Hoge zélf bouwde in Gent maar liefst 24 woningen in deze stijl, maar daarnaast zijn landhuizen van zijn hand en in zijn typische vormentaal terug te vinden in de brede rand rond Gent, in het Kortrijkse en zelfs tot in Knokke. Ook andere architecten werkten sporadisch in dit idioom.

Het succes van deze bouwtrant in de jaren 1930, vooral bij monumentale villa’s en rijwoningen, hing nauw samen met de heropleving van de traditie in dit laatste deel van het interbellum. De aandacht die de architectuur van Hoge kreeg in de pers in de late jaren 1930 is hiervoor tekenend. Toch lijkt de auteur Pierre Gilles zich wat te verontschuldigen door zijn artikel in “Bâtir” te besluiten met: “Les recherches personnelles et les réalisations techniquement excellentes des architectes Hoge valent de n’être pas ignorées des praticiens de ce pays. Il n’est pas inutile de signaler que les dites constructions sont largement appréciées par la grande bourgeoisie gantoise, racée et férue de confort, ainsi que par l’aristocratie de la capitale intellectuelle des Flandres.” Zijn opdrachtgevers worden dus omschreven als de rijkere burgerij en de adel, zijn architectuur “fixe sans trop de morgue la valeur du «standing»”. Het is dus duidelijk dat Hoge zich richtte tot de beter gegoede bouwheren, die hun status wilden uitdrukken via een traditionalistische architectuur, die echter alle modern comfort bood.

Hoge’s interieurs zijn, getuige de foto’s bij de boven geciteerde artikels en enkele plaatsbezoeken, traditioneel gestoffeerd, met een voorname rol voor houten bouwonderdelen, zoals balken, houten deurkaders, lambriseringen, ingebouwde kasten, en ingewerkte zithoeken aan de erkers. Toch is ook alle modern comfort aanwezig, zij het wat verborgen onder een traditionalistische aankleding.

Bron:

  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939), Proefschrift Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 196-197)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw

Franklin Rooseveltlaan 433-441, Hofstraat 335-343, Muinklaan 47-67 (Gent)
Onderkelderd appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 1952 bestaande uit zeventien appartementen, twee conciërgewoningen en zestien autobergplaatsen, ontworpen in een conventionele stijl van de vroege jaren vijftig, aansluitend bij het modernisme van het interbellum.


Appartementsgebouw Residence Baudouin

Van Bunnenlaan 8 (Knokke-Heist)
Van Bunnenlaan nr. 8. Z.g. "Residence Baudouin", interbellumappartementsgebouw met gecementeerde modernistische gevel n.o.v. architect Ch. Hoge (Gent) (gesigneerd).


Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929, gelegen op de hoek met Onafhankelijkheidslaan. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd.


Burgerhuis

Markt 63 (Oudenaarde)
Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan.


Burgerhuis in art-decostijl

Nieuwstraat 8 (Tielt)
Nieuwstraat nr. 8. Imposant burgerhuis met gevel in art-decostijl, gesigneerd en gedateerd "CH. HOGE/ BOUWKUNDIGE/ GENT/ 1926". In dat jaar laat handelaar Alberic Verbeke aanpassingswerken uitvoeren aan een reeds bestaande woning die hij in 1913 koopt van onderzoeksrechter Octaaf Verbeke uit Brugge, samen met een bijhorende rosmolen langs de straat die in dat jaar verbouwd wordt tot bijgeb


Burgerhuis in art-decostijl

Walburgstraat 23 (Sint-Niklaas)
Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in 1927 ontworpen door architect Charles Hoge; gecementeerde lijstgevel in art-decostijl met horizontaal belijnde begane grond.


Burgerhuis in cottagestijl

Jakob Heremansstraat 25 (Gent)
Dit burgerhuis in een neotraditionele stijl werd in 1936 ontworpen door architect Charles Hoge. De opdrachtgever was kunsttandenvervaardiger Frans Vanhove-Smets. Elementen die opvallen zijn de puntgevel met imitatievakwerk, de erker, het verfijnd uitgewerkte, gedecoreerde schrijnwerk en het gebruik van glas-in-loodruitjes in de muuropeningen. Deze elementen zijn typerend voor het oeuvre dat Hoge in de jaren 1930 vooral bij monumentale villa’s en rijwoningen ontwikkelde, en dat de naam “style Hoge” verkreeg.


Burgerhuis in neorococo ontworpen door Charles Hoge

Prinses Clementinalaan 110 (Gent)
Opvallend monumentaal neorococohuis naar ontwerp van architect Ch. Hoge, daterend uit tweede kwart 20ste eeuw. Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder pseudo-mansardedak met centraal dakvenster onder driehoekig fronton met siervaas en balustrade.


Burgerhuis met dienstwoning door Charles Hoge

Hubert Frère-Orbanlaan 150, Vijfwindgatenstraat 23 (Gent)
Burgerhuis en aanpalende dienstwoning in traditionalistische stijl naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge van 1940.


Burgerhuis naar ontwerp van Ch. Hoge

Krijgslaan 193 (Gent)
Rijhuis met voortuintje, vier bouwlagen en plat dak, daterend van 1927, naar ontwerp van architect Ch. Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 117 (Gent)
Burgerhuis in art deco, met twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1923 gebouwd samen met de huizen ernaast Tentoonstellingslaan 115 en Tentoonstellingslaan 119, in opdracht van bouwheer Ch. De Potter naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koningin Fabiolalaan 10 (Gent)
Opvallend burgerhuis in neoclassicistische stijl ontworpen in 1924 door Charles Hoge voor G. De Waele, zie inscriptie 'Ch. Hoge/ archte/ Gand' in de gevelcementering rechts boven de pui.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 115 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain volgens een bouwaanvraag van 1923 opgericht samen met de woningen Tentoonstellingslaan 117 en Tentoonstellingslaan 119, in opdracht van de heer Ch. De Potter naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koning Albertlaan 92 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L. Galmart, samen met het aanpalend huis rechts (nummer 90) ontworpen en gebouwd. Het enkelhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (leien en pannen) met twee dakkapellen.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 96 (Gent)
Onderkelderd modernistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van weduwe Vaernewyck naar ontwerp van architect Charles Hoge, opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 51 (Gent)
Burgerhuis van drie bouwlagen onder zadeldak (pannen) met een puntgevel, in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect Charles Hoge, zie gevelsteen rechts op de pui “Ch. Hoge/architecte/Gand 1934”.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koning Albertlaan 90 (Gent)
Burgerhuis samen met het aanpalend huis links (nummer 92) ontworpen en gebouwd volgens de bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L. Galmart. Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).


Burgerhuis ontworpen door Ch. en G. Hoge

Handbalstraat 11 (Gent)
Onderkelderd rijhuis, volgens de bouwaanvraag van 1957 gebouwd in opdracht van G. Verplancke, naar ontwerp van Charles en Gerald Hoge. Rood bakstenen gevel in de typische neotraditionalistische stijl van architect Charles Hoge, gekenmerkt door een combinatie van elementen uit de Vlaamse renaissance en de vakwerkbouw.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 140 (Gent)
Monumentaal neoclassicistisch burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van Charles Hoge (zie inscriptie rechts bovenaan de pui 'Ch. Hoge / Architecte / Gand') in opdracht van G. De Potter. Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen en een zolderverdieping onder een pseudo-mansardedak (leien).


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Rich. Van Britsomstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)
Huis in art-decostijl met sterke neorococo-inslag, in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gecementeerde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapel voorzien van rolwerk.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 141 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van Fernand Verstraete. Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag onder een zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).


Café Terminus

Stationsplein 1 (Sint-Niklaas)
Opvallend hoekpand, gebouwd naar ontwerp van de vooraanstaande Gentse architect Charles Hoge in samenwerking met zijn zoon Gérald. De bouwvergunning voor het herbouwen van een herberg werd op 04.04.1941 verleend aan de gebroeders De Baer.


Directeurswoning van brouwerij Vondel

Karel van Manderstraat 24 (Meulebeke)
Karel van Manderstraat nr. 24. Voormalige beheerderswoning van de brouwerij Vondel, na het overlijden van de stichter Camiel Vande Vondele (Meulebeke, 1862-1929) in 1938 gebouwd voor de beheerder Omer Petit uit Watou, later opgevolgd door zijn zoon Louis Petit. Tegelijk bouwt men een nieuw brouwerijgebouw en de burelen aan de straat (cf. nr. 26). Naar verluidt is het woonhuis een ontwerp v


Herenhuis ontworpen door Charles Hoge

Krijgslaan 130 (Gent)
Monumentaal herenhuis op de hoek met de Sint-Pietersaalststraat volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Ch. Hoge, van 1926. Neoclassicistische voorgevel van zeven traveeën met drie bouwlagen en schilddak (leien).


Herenhuis van nijveraar R. Van Damme

Stationsstraat 41 (Hamme)
Woning van nijveraar Rene Van Damme, volgens cartouche in gevel gebouwd in 1925. Onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen onder een mansardedak, stilistisch sterk verwant aan de romantisch-decoratieve architectuur van architect Ch. Hoge.


Hoekpand met haaks bijgebouw

Hoogstraat 89 (Tielt)
Hoogstraat nr. 89/ Felix D'hoopstraat. Hoekpand met haaks bijgebouw langsheen de Felix D'hoopstraat, opklimmend tot minimaal de tweede helft van de 18de eeuw, cf. volumes reeds weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 en op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Eertijds gelegen aan de zuidzijde van de Hoogstraat, op de z.g. "<italic>Kleine Hulst</italic>" of het terre


Hoekpand naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 119 (Gent)
Art-decogebouw met opvallende hoekligging met de Zebrastraat, volgens bouwaanvraag van 1923 samen ontworpen met de huizen Tentoonstellingslaan 115 en Tentoonstellingslaan 117, in opdracht van bouwheer Ch. De Potter en naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Huis Blancke

Koning Albertstraat 68 (Eeklo)
Rijhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1950 in opdracht van F. Blancke - De Smet van de erachter gelegen voormalige speculoosbakkerij Lilan in de Molenstraat. Volgens plintsteen naar ontwerp van "Ch.en Ger. Hoge / arch. Gent" en onder leiding van de "gebr. Maenhout aannemers Adegem".


Huis Everaert

Burg. de Lausnaystraat 40 (Berlare)
Domein aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk op een lage muur, dito poort aan twee pijlers met siervazen. Herenhuis met 19de-eeuwse kern en 20ste-eeuws uitzicht, hoofdzakelijk resultaat van de verbouwingen rond 1942. Lijstgevel onder zadeldak en lager half schilddak met geglazuurde pannen, in eclectische stijl met neoclassicistische en art-decostijlelementen. Tuin met landschappelijke aanleg uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw met folies in cementrustiek, wintertuin, fontein, waterpartijen, bruggetje en dergelijke.


Huis Locufier

Molenstraat 162-164 (Eeklo)
Voormalige woning van Paul Locufier, eigenaar van de erachter gelegen meubelfabriek. Gebouwd in 1929 door aannemer Edouard Heene, naar verluidt een ontwerp van Charles Hoge (Gent). Halfopen villa in neorococostijl voorzien van berotst voortuintje met sierlijke smeedijzeren afsluiting. Bijbehorende dienstwoning.


Jacht- en buitenverblijf

Ommegangstraat 148 (Maarkedal)
Grote opmerkelijke villa naar verluidt gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Charles Hoge. Ruime bakstenen villa van twee bouwlagen aansluitend bij de Engelse cottagebouw met gedeelten in imitatievakwerkbouw. Pannen bedaking met houten klokkentorentje op het centrale schilddak en hoge schoorstenen met verzorgd metselwerk.


Kantoorgebouw

Jules Lagaelaan 14-15, O.-L.-Vrouwestraat 3 (Roeselare)
Hoekgebouw met vier bouwlagen onder plat dak van 1949 naar ontwerp van Ch. en G. Hoge (Gent).


Kasteel Ter Laar

Appensvoordestraat 92-94 (Lievegem)
Dubbel onderkelderd kasteel van 1800-1810 in neoclassicistische stijl van twee bouwlagen hoog onder schilddak met dakkapellen, gelegen in een mooi landschapspark voorzien van walgrachten, toegangsdreef met beuken en een grote vijver met drie eilandjes. In het park: ijskelder, vroegere stallen en hovenierswoning en voormalige gedeeltelijk ommuurde moestuin; boven de walgracht, vervallen neogotisch paviljoentje uit eind 19de eeuw.


Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed. Bak- en natuurstenen kasteel in neotraditionele stijl met laatgotische stijlelementen, gebouwd naar ontwerp van architect J. de Waele en daterend van 1897. Toegangspoort met boogvormig aansluitende paardenstallen gesitueerd in de zuidoosthoek van het aanvankelijk omgrachte voorhof van het vroegere waterkasteel. Voormalige kasteelhoeve en heden hovenierswoning, gesitueerd buiten de vroegere kasteelomgrachting. Achtzijdige gloriëtte van 1764 in Lodewijk XV-stijl.


La Posterie

Engelsenlaan 82 (Ronse)
De posthouderij werd in Ronse opgericht bij besluit van 18 augustus 1784, en werd toen ondergebracht bij de houderij en wisselplaats van de eerste posthouder van Ronse, vermoedelijk gebouwd tussen 1781 en 1784. Oorspronkelijk met bijgebouwen een gesloten constructie vormend rondom een binnenplaats. Na verkoop aan H. Spiers in 1943 onder leiding van architect Charles Hoge grondig verbouwd en ingericht als woning.


Laatclassicistisch herenhuis met tuinmuur

Rameplein 22-23 (Tielt)
Imposant laatclassicistisch herenhuis met tuinmuur langsheen de straat en achterliggende tuin.


Rijhuis ontworpen door C. Hoge

Muinklaan 25 (Gent)
Het burgerhuis in neotraditionalistische stijl is een kenmerkend ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge, zie ook signatuur links naast de erker 'Ch. Hoge / Arch. Gand /1935'. Enkelhuis van drie bouwlagen boven een halfondergrondse garage onder een zadeldak (leipannen).


Rijhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 75 (Gent)
Opvallend herenhuis in neorococostijl ontworpen in 1919 voor vlashandelaar A. Vandenbroucke door architect Charles Hoge, zie inscriptie 'L’ archcte/Ch. Hoge' rechts boven de deur. Onderkelderd enkelhuis van drie bouwlagen en een zolderverdieping onder pseudo-mansardedak (kunstleien).


Stadsgezicht Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)
De Prinses Clementinalaan als belangrijke verbindingsstraat in het nieuwe stationskwartier behoudt een vrij homogene burgerarchitectuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw met voornamelijk Art Nouveau inslag. De laan is beboomd met Meelbes en behoudt nog vele, bij K.B. vastgelegde voortuintjes, afgesloten door mooi uitgewerkte ijzeren hekken.


Stadsvilla

Gentsesteenweg 194 (Kortrijk)
Gentsesteenweg nr. 194. Stadsvilla gedateerd 1940 en gesigneerd HOGE CH. GLD. in gevelsteen van muurtje. Imposante burgerwoning aansluitend bij de anglo-normandische bouwstijl.


Stadsvilla van 1938

Minister Liebaertlaan 63 (Kortrijk)
Minister Liebaertlaan nr. 63. Stadsvilla van 1938, naar ontwerp van Ch. Hoge (Gent) in typerende Anglo-Normandische bouwstijl cf. gebruik van baksteen, bepleistering en de horizontale plankenbeschieting voor puntgevels, de rechthoekige bow window en vensters met uitgewerkte houten stijlen en het typisch balkonnetje. STADSARCHIEF KORTRIJK 116, nr. 12792.


Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-16, 17, Dimitri Peniakofflaan 1-3, 4-27, 29-31, 2A, Jozef De Tillouxlaan 1-18, Kardinaal Mercierplein 1-40, 41, Koophandelsplein 1-28, 29, Opgeëistenstraat 1-4, 5-9, Schoolstraat 1-8, 10-24, Strijderslaan 1-16, 17-19, Verminktenlaan 1-16, 18-20, Vrijwilligerslaan 3-14, 16-36 (Zelzate)
Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.


Tweeburgerhuizen ontworpen door Ch. Hoge

Krijgslaan 195-197 (Gent)
Twee rijhuizen met voortuintje in neorococostijl naar ontwerp van architect Ch. Hoge, van 1926. Bak- en natuurstenen gevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak.


Villa

Sint-Sebastiaanslaan 7 (Kortrijk)
Sint-Sebastiaanslaan nr. 7. Villa in opdracht van handelaar F. Talpe naar ontwerp van Ch. Hoge (Gent) van 1931. Woonhuis wordt in 1944 hersteld, de garage en burelen worden heropgebouwd met toevoeging van één overluifelde deurtravee naar ontwerp van dezelfde architect. Neoclassicistische villa, uitgewerkt als kasteeltje, en getypeerd door natuurstenen parement verfraaid met o.m. Ionische


Villa

Felix D'Hoopstraat 175 (Tielt)
Felix D'hoopstraat nr. 175. Imposante villa in cottagestijl met Anglo-Normandische inslag gelegen in grote tuin, opgetrokken in de jaren 1920 naar ontwerp (1921) van de nog jonge Gentse architect Charles Hoge (1890-1962), die hiermee één van zijn eerste ontwerpen realiseert. Bouwheer is de Tieltse textielfabrikant Oscar van Maele (1874-1958), die in 1906-1907 een weverij opricht aan de Be


Villa

Wodecqstraat 143 (Ronse)
Bovenop de heuvel zogenaamd Clairmont ingeplante grote villa in ruime tuin met mooi vergezicht gebouwd in opdracht van de heer Capelle Henry de Faveaux in 1952 naar ontwerp van architecten Ch. en G. Hoge. Anglo-Normandische cottagestijl met imitatievakwerk.


Villa

Brugse Steenweg 1 (Evergem)
Grote villa in ommuurde tuin gebouwd in opdracht van G. Buysse, directeur van de ernaast gelegen fabriek Bergougnan, in 1947 naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Villa

Spijkersdreef 1 (Melle)
Ruime villa in regionalistische Vlaamse landelijke stijl, gebouwd in de jaren 1940-44 naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gewitte bakstenen constructie met vrij opvallend en speels dakvolume van rode pannen zadeldaken.


Villa Cimarosa

Turnhoutsebaan_DE 313 (Antwerpen)
Deze sterk gedecoreerde driegevelvilla is een buitenbeentje op de Turnhoutsebaan, ontwerp uit 1939 van de Gentse bouwmeester Charles Hoge.


Villa en wegkapel

Ommegangstraat 1, zonder nummer (Brakel)
Gewitte bakstenen villa van twee bouwlagen, naar verluidt een uitbreiding en aanpassing van 1952-53 naar ontwerp van architecten Charles en Gérald Hoge van een bestaande woning van circa 1925 met bijbehorende wegkapel in tuinhoek aan de straat. Kapel, in 1952-53 verhoogd en aangepast in overeenstemming met de bouwstijl van de bijbehorende villa.


Villa Engelsch Hof

Felix D'Hoopstraat 168 (Tielt)
Felix D'hoopstraat nr. 168. Dieper gelegen villa, voorheen gekend als het "<italic>Engelsch Hof</italic>", in oorsprong een 17de-eeuws buitengoed, in de 19de eeuw omgebouwd tot kasteelhoeve en in de jaren 1940 in historiserende stijl verbouwd naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge. Historiek. De oorsprong van de benaming "<italic>Engelsch Hof</italic>" gaat terug


Villa Firmin / Mille sites

Elizabetlaan 33-35 (Knokke-Heist)
Elisabetlaan nr. 33-35. Gekoppelde villa z.g. "Firmin / Mille sites" in cottagestijl van 1932 naar ontwerp van architect C. Hoge (Gent). Symmetrisch hoog opgetrokken volume. Onbeschilderde baksteenbouw met bepleistering en pseudo-vakwerk in gevelvelden. Doorlopend open terras boven de kelderverdieping. Opritten en trappen gescheiden door rijke aanplanting.


Villa in Anglo-Normandische stijl

Leiepark zonder nummer (Gent)
Imposante villa geïnspireerd op de Anglo-Normandische stijl met omringend beboomd park grenzend aan de Leie, gebouwd in 1936 op de plaats van een gesloopt kasteel van de familie de Hemptinne in opdracht van mevrouw Pierre Joos de ter Beerst - de Hemptinne. De ontwerpplannen dateren van 1935 en zijn van architect Charles Hoge.


Villa in cottagestijl

Ahornenlaan 14 (Antwerpen)
Imposante villa in cottagestijl op de hoek van Ahornenlaan en Vijverlaan, gebouwd in opdracht van André De Wever, naar een ontwerp door de architecten Charles en Gérald Hoge uit 1954.


Villa in late cottagestijl

Gruuthusestraat 57 (Tielt)
Gruuthusestraat nr. 57. Vrijstaande villa in late cottagestijl met omhaagde voortuin en grote achtertuin, gebouwd in 1957 naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge in opdracht van Edgard Lievens, aannemer uit Tielt. Bijhorend magazijn aan de noordwestzijde, reeds opgetrokken in 1932 en verhoogd in 1944. Imposant woonhuis van twee bouwlagen onder hoog dakenspel (schildda


Villa in late cottagestijl

Deinsesteenweg 6 (Tielt)
Deinsesteenweg nr. 6/ Galgenveldstraat. Dieper gelegen villa in late cottagestijl met grote omgevende tuin op opgehoogd terrein, gebouwd ca. 1940-1941 voor Franz Van Maele, lid van de textielfabrikantenfamilie Van Maele (cf. Bedevaartstraat nrs. 21-23), naar ontwerp (1939) van de Gentse architect Charles Hoge. De familie heeft ook eerder reeds beroep gedaan op deze architect voor o.m. een


Villa Klein Kasteeltje

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)
Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa, gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug. Circa 1920 heropgebouwd door architect Ch. Hoge. Middenin met gras begroeide en beboomde omhaagde tuin gelegen regionalistische villa onder verspringend schilddak en toren bekroond door veelhoekig dak uitlopend op peerspits.


Villa ontworpen door Charles Hoge

Eeklostraat 37 (Gent)
Villa in neoclassiciserende stijl van 1915 naar ontwerp van Charles Hoge. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, met uitzicht van een 18de-eeuws-kasteeltje.


Villa Rayfira

Victor Van Sandelaan 16 (Wetteren)
Villa met cottage-invloeden, in 1923-1924 gebouwd naar een ontwerp van architect A. Coppe. Vrijstaande woning in mooie omringende deels beboomde tuin, afgesloten van de straat door smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers met witte banden. Imposant oranjebakstenen volume op oorspronkelijk H-vormig grondplan.


Villa Surcouf

Prins Karellaan 26 (Knokke-Heist)
Prins Karellaan nr. 26. Villa in art-decostijl z.g. "Surcouf" van 1933 naar ontwerp van architect C. Hoge. Volledig grijs gecementeerde baksteenbouw. Geveldecoratie o.m. schildering in geveltop (schip); bas-reliëfs. Veelvuldige toepassing van glas-in-lood in vensterpartijen. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 2348.


Villa Vermeire

Hospitaalstraat 33 (Hamme)
Villa, gebouwd naar ontwerp van architect Charles Hoge volgens bouwplan van 1936. Directeurswoning in een cottagegetinte stijl van twee bouwlagen onder verspringende schild- en zadeldaken met een ver overstekende dakrand en zeer hoge decoratief uitgewerkte schouwen.


Villa Vogelzang met tuin

Nijverheidslaan 76 (Waasmunster)
Villa Vogelzang werd in 1913-1914 opgericht als buitenverblijf. De villa werd enigszins aangepast en uitgebreid door de Gentse architect Charles Hoge, mogelijk bijgestaan door zijn zoon Gerald. De in landschappelijke stijl aangelegde villatuin verwijst naar het oorspronkelijke heidelandschap met bebossing.


Vrijstaand herenhuis in tuin

Gentstraat 15 (Meulebeke)
Gentstraat nr. 15. Vrijstaand herenhuis in tuin, in oorsprong gebouwd in 1895 en in 1950 verbouwd in opdracht van Gerard Vande Vijvere naar ontwerp (1948) van de Gentse architecten Charles en Gerald Hoge. Historiek. In 1895 wordt op een onbebouwde "meers" een neoclassicistisch herenhuis met haaks bijgebouw opgericht in opdracht van de weduwe en de kinderen van notaris Emiel Bossuyt uit M


Weverij Robijns, brouwerij de Fontein

Balegemstraat 16 (Oosterzele)
Gedeeltelijk bewaard landelijk industrieel complex. In 1866 werd de bestaande weverij aangepast en vergroot tot een mechanische weverij met stoommachine; naar verluidt in 1887 omgevormd en vergroot tot een bierbrouwerij. Lange gewitte bakstenen bedrijfsvleugel van één bouwlaag onder parallelle zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Verder nog koetshuis, kleinere bedrijfsgebouwen en een vrijstaande, hoge ronde bakstenen schoorsteen, waarschijnlijk uit begin 20ste eeuw.


Woning Remy Van Wauwe

Ter Rivierenlaan 40 (Antwerpen)
Grote burgerwoning in late cottagestijl, de façade combineert een lijstgevel met brede puntgevel, in 1959 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Charles en Gérald Hoge.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929, gelegen op de hoek met Onafhankelijkheidslaan. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd.


Thema's

Ontwerper van

Congreslaan

Krijgslaan

Onafhankelijkheidslaan

Patijntjestraat

Prinses Clementinalaan

Sint-Pietersaalststraat

Turnhoutsebaan (Deurne)

Vaderlandstraat

Vijfseweg (Sint-Eloois-Vijve)