Persoon

Hoge, Charles

ID
2807
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2807

Beschrijving

Charles Hoge was aanvankelijk polyglot in zijn architectuurtaal. Neorococo, neoclassicisme, art deco, cottagestijl, versoberd traditionele baksteenarchitectuur, enzovoort, staan allemaal op zijn palmares. Voor zijn monumentale woning op de hoek van de Congreslaan nummer 2 en de Onafhankelijkheidslaan hanteerde hij in 1929 een combinatie van middeleeuwse, Spaans-Moorse, Anglo-Normandische en Vlaamse renaissance-elementen, die hij tot een geheel eigen stijl herwerkte. Het imposante visitekaartje deed zijn werk: in 1931 voerde hij de eerste opdracht in deze stijl uit en tientallen zouden volgen.

Charles Hoge, en later ook zijn zoon Gérald Hoge, waren in deze stijl zo bedreven en zo productief, dat men in Gent is gaan spreken van de 'style Hoge'. Het gevelparement bestaat doorgaans uit baksteen. Natuursteen wordt enkel gebruikt voor de decoratieve onderdelen en soms als breuksteen in de plint van de woning. Het dak wordt hoog opgetrokken en herbergt vaak nog een bijkomende verdieping. In een puntgevel wordt vakwerk of decoratief gesculpteerde steen aangebracht. Uniek is de geveltop van de villa aan de Fleurusstraat nummer 4 uit 1934 die werd uitgewerkt in zogenaamd Engelse terracotta, een exclusieve vorm van gemouleerd en geglazuurd aardewerk. Deuren en vensters zijn eenvoudig rechthoekig of rondboogvormig van vorm, met erboven vaak een rondboogvormig timpaan met baksteen vlechtwerk. Meestal zijn de vensters gegroepeerd per drie of drieledig, met een ruitvormige glas-in-lood-invulling in het gehele raam of in de bovenlichten. In meerdere woningen past Hoge een serliana toe in de vensters van de bel-étage. In vensteromlijstingen en erkers wordt rijk gesculpteerd houtwerk aangewend, zoals getorste zuilen en pilasters met druk versierde spiegels.

Zelf stelt hij over ‘zijn’ stijl: “Ne confondons pas avec l’horreur des nudistes qui prétendent que l’ornement est un mal; c’est nier la magnificence des grandes oeuvres du passé; mais il est un fait que l’ornement doit s’intégrer dans la construction, faire corps avec elle et mettre en valeur les masses principales.

In artikels wordt door tijdgenoten aan zijn stijl gerefereerd als “Une tradition Anglo-Flamande”, “une mariage très sensible et pour tout dire très artiste,des styles de jadis et des nouveaux apports de l’architecture d’en deçà et d’au delà de la Mer du Nord”, “une architecture rustique moderne, d’inspiration anglo-normande”.

Charles Hoge zélf bouwde in Gent maar liefst 24 woningen in deze stijl, maar daarnaast zijn landhuizen van zijn hand en in zijn typische vormentaal terug te vinden in de brede rand rond Gent, in het Kortrijkse en zelfs tot in Knokke. Ook andere architecten werkten sporadisch in dit idioom.

Het succes van deze bouwtrant in de jaren 1930, vooral bij monumentale villa’s en rijwoningen, hing nauw samen met de heropleving van de traditie in dit laatste deel van het interbellum. De aandacht die de architectuur van Hoge kreeg in de pers in de late jaren 1930 is hiervoor tekenend. Toch lijkt de auteur Pierre Gilles zich wat te verontschuldigen door zijn artikel in “Bâtir” te besluiten met: “Les recherches personnelles et les réalisations techniquement excellentes des architectes Hoge valent de n’être pas ignorées des praticiens de ce pays. Il n’est pas inutile de signaler que les dites constructions sont largement appréciées par la grande bourgeoisie gantoise, racée et férue de confort, ainsi que par l’aristocratie de la capitale intellectuelle des Flandres.” Zijn opdrachtgevers worden dus omschreven als de rijkere burgerij en de adel, zijn architectuur “fixe sans trop de morgue la valeur du «standing»”. Het is dus duidelijk dat Hoge zich richtte tot de beter gegoede bouwheren, die hun status wilden uitdrukken via een traditionalistische architectuur, die echter alle modern comfort bood.

Hoge’s interieurs zijn, getuige de foto’s bij de boven geciteerde artikels en enkele plaatsbezoeken, traditioneel gestoffeerd, met een voorname rol voor houten bouwonderdelen, zoals balken, houten deurkaders, lambriseringen, ingebouwde kasten, en ingewerkte zithoeken aan de erkers. Toch is ook alle modern comfort aanwezig, zij het wat verborgen onder een traditionalistische aankleding.

Bron:

  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939), Proefschrift Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 196-197)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw

Franklin Rooseveltlaan 433-441, Hofstraat 335-343, Muinklaan 47-67 (Gent)
Onderkelderd appartementsgebouw, volgens de bouwaanvraag van 1952 bestaande uit zeventien appartementen, twee conciërgewoningen en zestien autobergplaatsen, ontworpen in een conventionele stijl van de vroege jaren vijftig, aansluitend bij het modernisme van het interbellum. Het ontwerp was van de hand van de Gentse architecten Charles en Gerald Hoge en Emile De Nil, in opdracht van Omer Macharis.


Appartementsgebouw Residence Baudouin

Van Bunnenlaan 8-10 (Knokke-Heist)
Interbellumappartementsgebouw met gecementeerde modernistische gevel naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd. Typisch voor de romantische stijl van Hoge is het vrije en diverse gebruik van in- en uitspringende erkers, ongelijke traveeën, dakkapellen en verschillende daken.


Burgerhuis

Markt 63 (Oudenaarde)
Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan.


Burgerhuis in art-decostijl

Nieuwstraat 8 (Tielt)
Imposant burgerhuis met gevel in art-decostijl, gesigneerd en gedateerd "CH. HOGE/ BOUWKUNDIGE/ GENT/ 1926". In dat jaar laat handelaar Alberic Verbeke aanpassingswerken uitvoeren aan een reeds bestaande woning die hij in 1913 koopt van onderzoeksrechter Octaaf Verbeke uit Brugge, samen met een bijhorende rosmolen langs de straat die in dat jaar verbouwd wordt tot bijgebouw. Breedhuis met verspringende rooilijn, ongelijke travee-indeling en drie bouwlagen onder zadeldak. Terugwijkende inkom- en linkervenstertravee met driezijdige erker in tweede bouwlaag bekroond door fraaie gestileerde ijzeren balkonleuning in art-decostijl; rechthoekige balkondeur tussen twee vensterramen.


Burgerhuis in art-decostijl

Walburgstraat 23 (Sint-Niklaas)
Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in 1927 ontworpen door architect Charles Hoge; gecementeerde lijstgevel in art-decostijl met horizontaal belijnde begane grond.


Burgerhuis in neorococo ontworpen door Charles Hoge

Prinses Clementinalaan 110 (Gent)
Opvallend monumentaal neorococohuis naar ontwerp van architect Ch. Hoge, daterend uit tweede kwart 20ste eeuw. Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder pseudomansardedak met centraal dakvenster onder driehoekig fronton met siervaas en balustrade.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Jakob Heremansstraat 25 (Gent)
Dit burgerhuis in een neotraditionele stijl werd in 1936 ontworpen door architect Charles Hoge. De opdrachtgever was kunsttandenvervaardiger Frans Vanhove-Smets. Elementen die opvallen zijn de puntgevel met imitatievakwerk, de erker, het verfijnd uitgewerkte, gedecoreerde schrijnwerk en het gebruik van glas-in-loodruitjes in de muuropeningen. Deze elementen zijn typerend voor het oeuvre dat Hoge in de jaren 1930 vooral bij monumentale villa’s en rijwoningen ontwikkelde, en dat de naam “style Hoge” verkreeg.


Burgerhuis met dienstwoning door Charles Hoge

Hubert Frère-Orbanlaan 150, Vijfwindgatenstraat 23 (Gent)
Burgerhuis en aanpalende dienstwoning in traditionalistische stijl naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge van 1940.


Burgerhuis naar ontwerp van Ch. Hoge

Krijgslaan 193 (Gent)
Rijhuis met voortuintje, vier bouwlagen en plat dak, daterend van 1927, naar ontwerp van architect Ch. Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koningin Fabiolalaan 10 (Gent)
Opvallend burgerhuis in neoclassicistische stijl ontworpen in 1924 door Charles Hoge voor G. De Waele. Onderkelderd enkelhuis van drie bouwlagen onder pseudomansardedak met centrale dakkapel onder driehoekig fronton met vleugelstukken en flankerende oeils-de-boeuf.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 51 (Gent)
Burgerhuis van drie bouwlagen onder zadeldak met een puntgevel, in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect Charles Hoge, zie gevelsteen rechts op de pui.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 115 (Gent)
Burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, volgens een bouwaanvraag van 1923 opgericht samen met de woningen Tentoonstellingslaan 117 en Tentoonstellingslaan 119, in opdracht van de heer Ch. De Potter naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 117 (Gent)
Burgerhuis in art deco, met twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder een plat dak, volgens een bouwaanvraag van 1923 gebouwd samen met de huizen ernaast Tentoonstellingslaan 115 en Tentoonstellingslaan 119, in opdracht van bouwheer Ch. De Potter naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 96 (Gent)
Onderkelderd modernistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van weduwe Vaernewyck naar ontwerp van architect Charles Hoge; opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koning Albertlaan 90 (Gent)
Burgerhuis samen met het links aanpalend huis ontworpen en gebouwd volgens de bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L. Galmart. Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van Charles Hoge

Koning Albertlaan 92 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van de weduwe L. Galmart, samen met het rechts aanpalend huis ontworpen en gebouwd. Het enkelhuis telt twee traveeën en drie bouwlagen onder een pseudomansardedak met twee dakkapellen.


Burgerhuis ontworpen door C. Hoge

Muinklaan 25 (Gent)
Het burgerhuis in neotraditionalistische stijl is een kenmerkend ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge, zie ook signatuur links naast de erker: Ch. Hoge/ Arch. Gand/1935. Enkelhuis van drie bouwlagen boven een halfondergrondse garage onder een zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door Ch. en G. Hoge

Handbalstraat 11 (Gent)
Onderkelderd rijhuis, volgens de bouwaanvraag van 1957 gebouwd in opdracht van G. Verplancke, naar ontwerp van Charles en Gerald Hoge. Rood bakstenen gevel in de typische neotraditionalistische stijl van architect Charles Hoge, gekenmerkt door een combinatie van elementen uit de Vlaamse renaissance en de vakwerkbouw.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 75 (Gent)
Opvallend herenhuis in neorococostijl ontworpen in 1919 voor vlashandelaar A. Vandenbroucke door architect Charles Hoge, zie inscriptie rechts boven de deur. Onderkelderd enkelhuis van drie bouwlagen en een zolderverdieping onder pseudomansardedak.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 140 (Gent)
Monumentaal neoclassicistisch burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van Charles Hoge in opdracht van G. De Potter. Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen en een zolderverdieping onder een pseudomansardedak.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Koning Albertlaan 141 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis, gerealiseerd volgens een bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van architect Charles Hoge in opdracht van Fernand Verstraete. Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag onder een zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

Rich. Van Britsomstraat (Sint-Niklaas)
Huis in art-decostijl met sterke neorococo-inslag, in 1927 gebouwd naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gecementeerde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapel voorzien van rolwerk.


Burgerhuizen ontworpen door Ch. Hoge

Krijgslaan 195-197 (Gent)
Twee rijhuizen met voortuintje in neorococostijl naar ontwerp van architect Ch. Hoge, van 1926. Bak- en natuurstenen gevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak.


Café Terminus

Stationsplein 1 (Sint-Niklaas)
Opvallend hoekpand, gebouwd naar ontwerp van de vooraanstaande Gentse architect Charles Hoge in samenwerking met zijn zoon Gérald. De bouwvergunning voor het herbouwen van een herberg werd op 04.04.1941 verleend aan de gebroeders De Baer.


Directeurswoning van brouwerij Vondel

Karel van Manderstraat 24 (Meulebeke)
Voormalige beheerderswoning van de brouwerij Vondel, na het overlijden van de stichter Camiel Vande Vondele (Meulebeke, 1862-1929) in 1938 gebouwd voor de beheerder Omer Petit uit Watou, later opgevolgd door zijn zoon Louis Petit. Tegelijk bouwt men een nieuw brouwerijgebouw en de burelen aan de straat. Naar verluidt is het woonhuis een ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge.


Herenhuis ontworpen door Charles Hoge

Krijgslaan 130 (Gent)
Monumentaal herenhuis, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Ch. Hoge, van 1926. Neoclassicistische voorgevel van zeven traveeën met drie bouwlagen en schilddak.


Herenhuis van nijveraar R. Van Damme

Stationsstraat 41 (Hamme)
Woning van nijveraar Rene Van Damme, volgens cartouche in gevel gebouwd in 1925. Onderkelderd herenhuis van twee bouwlagen onder een mansardedak, stilistisch sterk verwant aan de romantisch-decoratieve architectuur van architect Ch. Hoge.


Hoekpand met haaks bijgebouw

Hoogstraat 89 (Tielt)
Hoekpand met haaks bijgebouw langsheen de Felix D'hoopstraat, opklimmend tot minimaal de tweede helft van de 18de eeuw, zie volumes reeds weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 en op het primitief kadasterplan (circa 1830).


Hoekpand naar ontwerp van Charles Hoge

Tentoonstellingslaan 119 (Gent)
Art-decogebouw met opvallende hoekligging met de Zebrastraat, volgens bouwaanvraag van 1923 samen ontworpen met de huizen Tentoonstellingslaan 115 en Tentoonstellingslaan 117, in opdracht van bouwheer Ch. De Potter en naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Huis Blancke

Koning Albertstraat 68 (Eeklo)
Rijhuis, volgens kadasterarchief gebouwd in 1950 in opdracht van F. Blancke - De Smet van de erachter gelegen voormalige speculoosbakkerij Lilan in de Molenstraat. Volgens plintsteen naar ontwerp van "Ch.en Ger. Hoge / arch. Gent" en onder leiding van de "gebr. Maenhout aannemers Adegem".


Huis Everaert

Burg. de Lausnaystraat 40 (Berlare)
Domein aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk op een lage muur, dito poort aan twee pijlers met siervazen. Herenhuis met 19de-eeuwse kern en 20ste-eeuws uitzicht, hoofdzakelijk resultaat van de verbouwingen rond 1942. Lijstgevel onder zadeldak en lager half schilddak met geglazuurde pannen, in eclectische stijl met neoclassicistische en art-decostijlelementen. Tuin met landschappelijke aanleg uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw met folies in cementrustiek, wintertuin, fontein, waterpartijen, bruggetje en dergelijke.


Huis Locufier

Molenstraat 162-164 (Eeklo)
Voormalige woning van Paul Locufier, eigenaar van de erachter gelegen meubelfabriek. Gebouwd in 1929 door aannemer Edouard Heene, naar verluidt een ontwerp van Charles Hoge (Gent). Halfopen villa in neorococostijl voorzien van berotst voortuintje met sierlijke smeedijzeren afsluiting. Bijbehorende dienstwoning.


Jacht- en buitenverblijf met siertuin

Ommegangstraat 148 (Maarkedal)
Grote opmerkelijke villa naar verluidt gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Charles Hoge met tuin naar ontwerp van Jacques Wirtz. Ruime bakstenen villa van twee bouwlagen aansluitend bij de Engelse cottagebouw met gedeelten in imitatievakwerkbouw. Pannen bedaking met houten klokkentorentje op het centrale schilddak en hoge schoorstenen met verzorgd metselwerk.


Kantoorgebouw

Jules Lagaelaan 14-15, O.-L.-Vrouwestraat 3 (Roeselare)
Hoekgebouw met vier bouwlagen onder plat dak van 1949 naar ontwerp van Ch. en G. Hoge (Gent).


Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed. Bak- en natuurstenen kasteel in neotraditionele stijl met laatgotische stijlelementen, gebouwd naar ontwerp van architect J. de Waele en daterend van 1897. Omgevend park en toegangspoort met boogvormig aansluitende paardenstallen gesitueerd in de zuidoosthoek van het aanvankelijk omgrachte voorhof van het vroegere waterkasteel. Voormalige kasteelhoeve en heden hovenierswoning, gesitueerd buiten de vroegere kasteelomgrachting. Achtzijdige gloriëtte van 1764 in Lodewijk XV-stijl.


Kasteeldomein Ter Laar

Appensvoordestraat 92-94 (Lievegem)
Dubbel onderkelderd kasteel van 1800-1810 in neoclassicistische stijl van twee bouwlagen hoog onder schilddak met dakkapellen, gelegen in een mooi park in landschappelijke stijl voorzien van walgrachten, toegangsdreef met beuken en een grote vijver met drie eilandjes. In het park: ijskelder, vroegere stallen en hovenierswoning en voormalige gedeeltelijk ommuurde moestuin; boven de walgracht, vervallen neogotisch paviljoentje uit eind 19de eeuw.


La Posterie

Engelsenlaan 82 (Ronse)
De posthouderij werd in Ronse opgericht bij besluit van 18 augustus 1784, en werd toen ondergebracht bij de houderij en wisselplaats van de eerste posthouder van Ronse, vermoedelijk gebouwd tussen 1781 en 1784. Oorspronkelijk met bijgebouwen een gesloten constructie vormend rondom een binnenplaats. Na verkoop aan H. Spiers in 1943 onder leiding van architect Charles Hoge grondig verbouwd en ingericht als woning.


Laatclassicistisch herenhuis

Rameplein 22-23 (Tielt)
Imposant laatclassicistisch herenhuis met tuinmuur langsheen de straat en achterliggende tuin. Half vrijstaand herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Toegangsdeur waarvan bovenlicht met waaiervormige indeling. Lage natuurstenen afgeronde trede. Brede poorttravee met koetspoort. Aan zuidzijde, haakse aanbouw. Aan westzijde, gepleisterde tuinmuur met pijlers waartussen poort naar achterliggende tuin. Muurkapelletje.


Stadsgezicht Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)
De Prinses Clementinalaan als belangrijke verbindingsstraat in het nieuwe stationskwartier behoudt een vrij homogene burgerarchitectuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw met voornamelijk art-nouveau-inslag. De laan is beboomd met Meelbes en behoudt nog vele voortuintjes, afgesloten door mooi uitgewerkte ijzeren hekken.


Stadsvilla

Gentsesteenweg 194 (Kortrijk)
Stadsvilla gedateerd 1940 en gesigneerd HOGE CH. GLD. in gevelsteen van muurtje. Imposante burgerwoning aansluitend bij de anglo-normandische bouwstijl.


Stadsvilla van 1938

Minister Liebaertlaan 63 (Kortrijk)
Stadsvilla van 1938, naar ontwerp van Charles Hoge (Gent) in typerende Anglo-Normandische bouwstijl, zie gebruik van baksteen, bepleistering en de horizontale plankenbeschieting voor puntgevels, de rechthoekige bow window en vensters met uitgewerkte houten stijlen en het typisch balkonnetje.


Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-16, 17, Dimitri Peniakofflaan 1-3, 4-27, 29-31, 2A, Jozef De Tillouxlaan 1-18, Kardinaal Mercierplein 1-40, 41, Koophandelsplein 1-28, 29, Opgeëistenstraat 1-4, 5-9, Schoolstraat 1-8, 10-24, Strijderslaan 1-16, 17-19, Verminktenlaan 1-16, 18-20, Vrijwilligerslaan 3-14, 16-36 (Zelzate)
Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.


Villa

Brugse Steenweg 1 (Evergem)
Grote villa in ommuurde tuin gebouwd in opdracht van G. Buysse, directeur van de ernaast gelegen fabriek Bergougnan, in 1947 naar ontwerp van architect Charles Hoge.


Villa

Spijkersdreef 1 (Melle)
Ruime villa in regionalistische Vlaamse landelijke stijl, gebouwd in de jaren 1940-44 naar ontwerp van architect Charles Hoge. Gewitte bakstenen constructie met vrij opvallend en speels dakvolume van rode pannen zadeldaken.


Villa

Sint-Sebastiaanslaan 7 (Kortrijk)
Villa in opdracht van handelaar F. Talpe naar ontwerp van Charles Hoge (Gent) van 1931. Woonhuis wordt in 1944 hersteld, de garage en burelen worden heropgebouwd met toevoeging van één overluifelde deurtravee naar ontwerp van dezelfde architect.


Villa

Wodecqstraat 143 (Ronse)
Bovenop de heuvel zogenaamd Clairmont ingeplante grote villa in ruime tuin met mooi vergezicht gebouwd in opdracht van de heer Capelle Henry de Faveaux in 1952 naar ontwerp van architecten Ch. en G. Hoge. Anglo-Normandische cottagestijl met imitatievakwerk.


Villa

Felix D'Hoopstraat 175 (Tielt)
Imposante villa in cottagestijl met Anglo-Normandische inslag gelegen in grote tuin, opgetrokken in de jaren 1920 naar ontwerp (1921) van de Gentse architect Charles Hoge (1890-1962). Volumineuze baksteenbouw van twee bouwlagen onder hoog schilddak met haaks geplaatste zadeldaken van grote oplopende puntgevels op de hoeken. Hoge bakstenen schoorstenen.


Villa Cimarosa

Turnhoutsebaan 313 (Antwerpen)
Deze sterk gedecoreerde driegevelvilla is een buitenbeentje op de Turnhoutsebaan, ontwerp uit 1939 van de Gentse bouwmeester Charles Hoge.


Villa en wegkapel

Ommegangstraat 1 (Brakel)
Gewitte bakstenen villa van twee bouwlagen, naar verluidt een uitbreiding en aanpassing van 1952-53 naar ontwerp van architecten Charles en Gérald Hoge van een bestaande woning van circa 1925 met bijbehorende wegkapel in tuinhoek aan de straat. Kapel, in 1952-53 verhoogd en aangepast in overeenstemming met de bouwstijl van de bijbehorende villa.


Villa Engelsch Hof

Felix D'Hoopstraat 168 (Tielt)
Dieper gelegen villa, voorheen gekend als het "Engelsch Hof", in oorsprong een 17de-eeuws buitengoed, in de 19de eeuw omgebouwd tot kasteelhoeve en in de jaren 1940 in historiserende stijl verbouwd naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge. Omlopend terrast, toegankelijk via centrale steektrap. Villa in gecementeerde en witgeschilderde baksteenbouw onder schilddak. Op zuidwestelijk hoek, oudere kern van geïntegreerd torenvormig woonhuis van oorspronkelijk drie traveeën, heden een brede travee en drie bouwlagen onder tentdak (zwarte pannen); hoge hoeksteunberen. Aan oostzijde, aanbouw van twee bouwlagen in historiserende stijl.


Villa Firmin / Mille sites

Elizabetlaan 33-35 (Knokke-Heist)
Gekoppelde villa in cottagestijl van 1932 naar ontwerp van architect Charles Hoge (Gent). Symmetrisch hoog opgetrokken volume.


Villa in Anglo-Normandische stijl

Leiepark (Gent)
Imposante villa geïnspireerd op de Anglo-Normandische stijl met omringend beboomd park grenzend aan de Leie, gebouwd in 1936 op de plaats van een gesloopt kasteel van de familie de Hemptinne in opdracht van mevrouw Pierre Joos de ter Beerst - de Hemptinne. De ontwerpplannen dateren van 1935 en zijn van architect Charles Hoge.


Villa in cottagestijl

Ahornenlaan 14 (Antwerpen)
Imposante villa in cottagestijl op de hoek van Ahornenlaan en Vijverlaan, gebouwd in opdracht van André De Wever, naar een ontwerp door de architecten Charles en Gérald Hoge uit 1954.


Villa in cottagestijl

Deinsesteenweg 6 (Tielt)
Dieper gelegen villa in late cottagestijl met grote omgevende tuin op opgehoogd terrein, gebouwd circa 1940-1941 voor Franz Van Maele, lid van de textielfabrikantenfamilie Van Maele, naar ontwerp (1939) van de Gentse architect Charles Hoge. Villa van twee bouwlagen getypeerd door bepleisterde gevelvelden, hoge bedaking en levendige volumewerking, zie onder meer uitkragende brede bakstenen schoorsteenpartijen, tot boven de kroonlijst doorgetrokken erkeruitbouw voorzien van puntgevel en rondboogopeningen voor terrasuitbouw en portiek.


Villa in cottagestijl

Gruuthusestraat 57 (Tielt)
Vrijstaande villa in late cottagestijl met omhaagde voortuin en grote achtertuin, gebouwd in 1957 naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge in opdracht van Edgard Lievens, aannemer uit Tielt. Bijhorend magazijn aan de noordwestzijde, reeds opgetrokken in 1932 en verhoogd in 1944.


Villa Klein Kasteeltje

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)
Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa, gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug. Circa 1920 heropgebouwd door architect Ch. Hoge. Middenin met gras begroeide en beboomde omhaagde tuin gelegen regionalistische villa onder verspringend schilddak en toren bekroond door veelhoekig dak uitlopend op peerspits.


Villa ontworpen door Charles Hoge

Eeklostraat 37 (Gent)
Villa in neoclassiciserende stijl van 1915 naar ontwerp van Charles Hoge. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, met uitzicht van een 18de-eeuws-kasteeltje.


Villa Rayfira

Victor Van Sandelaan 16 (Wetteren)
Villa met cottage-invloeden, in 1923-1924 gebouwd naar een ontwerp van architect A. Coppe. Vrijstaande woning in mooie omringende deels beboomde tuin, afgesloten van de straat door smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers met witte banden. Imposant oranjebakstenen volume op oorspronkelijk H-vormig grondplan.


Villa Surcouf

Prins Karellaan 26 (Knokke-Heist)
Villa in art-decostijl "Surcouf" van 1933 naar ontwerp van architect Charles Hoge. Volledig grijs gecementeerde baksteenbouw. Geveldecoratie onder meer schildering in geveltop (schip); bas-reliëfs. Veelvuldige toepassing van glas in lood in vensterpartijen.


Villa Vermeire

Hospitaalstraat 33 (Hamme)
Villa, gebouwd naar ontwerp van architect Charles Hoge volgens bouwplan van 1936. Directeurswoning in een cottagegetinte stijl van twee bouwlagen onder verspringende schild- en zadeldaken met een ver overstekende dakrand en zeer hoge decoratief uitgewerkte schouwen.


Villa Vogelzang met tuin

Nijverheidslaan 76 (Waasmunster)
Villa Vogelzang werd in 1913-1914 opgericht als buitenverblijf. De villa werd enigszins aangepast en uitgebreid door de Gentse architect Charles Hoge, mogelijk bijgestaan door zijn zoon Gerald. De in landschappelijke stijl aangelegde villatuin verwijst naar het oorspronkelijke heidelandschap met bebossing.


Vrijstaand herenhuis in tuin

Gentstraat 15 (Meulebeke)
Vrijstaand herenhuis in tuin, in oorsprong gebouwd in 1895 en in 1950 verbouwd in opdracht van Gerard Vande Vijvere naar ontwerp (1948) van de Gentse architecten Charles en Gerald Hoge.


Weverij Robijns, brouwerij de Fontein

Balegemstraat 16 (Oosterzele)
Gedeeltelijk bewaard landelijk industrieel complex. In 1866 werd de bestaande weverij aangepast en vergroot tot een mechanische weverij met stoommachine; naar verluidt in 1887 omgevormd en vergroot tot een bierbrouwerij. Lange gewitte bakstenen bedrijfsvleugel van één bouwlaag onder parallelle zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Verder nog koetshuis, kleinere bedrijfsgebouwen en een vrijstaande, hoge ronde bakstenen schoorsteen, waarschijnlijk uit begin 20ste eeuw.


Woning Remy Van Wauwe

Ter Rivierenlaan 40 (Antwerpen)
Grote burgerwoning in late cottagestijl, de façade combineert een lijstgevel met brede puntgevel, in 1959 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Charles en Gérald Hoge.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd. Typisch voor de romantische stijl van Hoge is het vrije en diverse gebruik van in- en uitspringende erkers, ongelijke traveeën, dakkapellen en verschillende daken.


Thema's

Ontwerper van

Congreslaan

Groot-Brittanniëlaan

Krijgslaan

Onafhankelijkheidslaan

Patijntjestraat

Prinses Clementinalaan

Sint-Pietersaalststraat

Turnhoutsebaan (Deurne)

Vaderlandstraat

Vijfseweg (Sint-Eloois-Vijve)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoge [online], https://id.erfgoed.net/personen/2807 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.