Collectief

Gebroeders Jotthier

ID
3044
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3044

Beschrijving

Georges en Eugène Jotthier waren de zonen van beeldhouwer Louis Jotthier. De Gebroeders Jotthier werkten beiden op het stadhuis van Leuven: Georges Jotthier als architect en Eugène Jotthier als technisch tekenaar op de technische dienst. Ze waren in het interbellum als architecten zeer actief in Leuven, vooral in de periode van de wederopbouw. De Gebroeders Jotthier traden ook op als huisarchitect voor verschillende lokale sociale woningbouwmaatschappijen en huurderscoöperatieven, zoals de Samenwerkende Maatschappij voor het bouwen van Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven, de Proletaar, Onze Toevlucht en De Goede Haard.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswijk Adolphe Bastin

Adolphe Bastinstraat 1-38, Kapucijnenvoer 116-120 (Leuven)
Arbeiderswijk met woonblok en zogenaamd verbeterd beluik tussen 1930 en 1933 naar ontwerp van de Gebroeders Jotthier opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. De in totaal 58 woningen werden gebouwd in het kader van krotopruiming.


Arbeiderswoningen, Het Torentje

Het Torentje 1-16, Pereboomstraat 3-17 (Leuven)
Op de Bruul doodlopende steeg met rijhuizen, in 1932 samen met de woningen in de Pereboomstraat 3-17 gebouwd, en geregulariseerd in 1936 door architect Jotthier.


Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)
De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.


Burgerhuis

Maria-Theresiastraat 99 (Leuven)
Als woonhuis met artsenpraktijk in 1919 ontworpen door de gebroeders architecten G. en E. Jotthier, vertegenwoordigt dit pand een vrij markante wederopbouwarchitectuur in een art-nouveau-getinte eclectische stijl.


Burgerhuis De Fiere Margriet

Margarethaplein 11, 11A (Leuven)
Minstens tot de 17de eeuw opklimmend diephuis met verankerde trapgevel van 7 treden en topstuk in traditionele stijl.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Leopold Vanderkelenstraat 13-15, 21, 25, 31 (Leuven)
Historiserende wederopbouwarchitectuur die qua vormgeving en detaillering verwijst naar de lokale 18de-eeuwse Lodewijkstijlen en veelal gekenmerkt is door een picturale toepassing van witte natuursteen op een bakstenen achtergrond.


Eclectische bebouwing Erasme Ruelensvest en Leo Dartelaan

Erasme Ruelensvest 127-154, 156-169, Leo Dartelaan 1-27 (Leuven)
Homogene rijbebouwing aan de Erasme Ruelensvest opgetrokken tussen circa 1900 en 1935 in diverse eclectische neostijlen; Leo Dartelaan vanaf 1918 bebouwd met deels vrijstaande, deels aaneengesloten eclectische burgerwoningen met voortuintjes.


Handelshuis naar ontwerp van gebroeders Jotthier

Zeelstraat 14 (Leuven)
Handelspand van drie bouwlagen en een smalle travee en een brede travee en drie traveeën in de pui, gebouwd in 1921 en ontworpen door de gebroeders G. en E. Jotthier.


Rij sociale woonhuizen

Pereboomstraat 22-42 (Leuven)
Door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting in 1928-1929 gebouwde rijwoningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldaken.


Sociale woonwijk

Adolphe Bastinstraat 39-44, Heilige-Geeststraat 77-89, Tervuursevest 198-236 (Leuven)
Twintig arbeidersrijhuizen op de Tervuursevest nummers 198-236, die samen met Heilige-Geeststraat nummers 77-89 en Adolphe Bastinstraat nummers 39-43 en 40-44 een sociale woonwijk vormen en naar een ontwerp van E. en G. Jotthier in 1931 gebouwd werden.


Stadswoning

Kortestraat 1 (Leuven)
In 1921 door G. en E. Jotthier ontworpen breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Stadswoning

Kortestraat 3 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, dat in 1921 naar ontwerp van de gebroeders G. en E. Jotthier opgetrokken werd met een op het 18de-eeuwse classicisme geïnspireerde lijstgevel.


Stadswoning naar ontwerp van de gebroeders Jotthier

Krakenstraat 13 (Leuven)
In 1921 door de gebroeders Jotthier ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een lijstgevel in zogenaamde wederopbouwstijl.


Stadswoningen

Janseniusstraat 11-25 (Leuven)
Enkelhuizen met picturaal uitgewerkte lijstgevels die gekenmerkt worden door banden en ontlastingsbogen in witte baksteen.


Stadswoningen

Mechelsestraat 13-23, 73, 15C (Leuven)
In de 19de en 20ste eeuw aangepaste panden die op nummer 19 na, in kern opklimmen tot de 17de of 18de eeuw en drie bouwlagen en twee of drie traveeën tellen onder een zadeldak.


Stadswoningen naar ontwerp van E. en G. Jotthier

Tervuursevest 274, 278 (Leuven)
Twee gelijkaardige rijwoningen uit 1931, twee bouwlagen onder zadel- of mansardedak met dakvenster, rood bakstenen lijstgevels met verwerking van similisteen voor muurbanden, sluit- en aanzetstenen.


Tuinwijk Matadi

Bloemenlaan 1-14, 15-19, Broekstraat 97-131, Goede Haardlaan 1-16, 17, Matadilaan 1-4, 5-7, Paul Van Ostaijenlaan 37-53, Vinkenlaan 1-28, 29-39, Volhardingslaan 1-26, 28-38, Zegelaan 2-39, 40-42 (Leuven)
Traditionele tuinwijk, gebouwd volgens ontwerpplannen van 1922 van de hand van de Leuvense architecten en broers Eugène en Georges Jotthier, in opdracht van de huurderscoöperatieve De Goede Haard te Heverlee.


Thema's

Ontwerper van

Oude Markt

Sluisstraat

Tervuursevest

Tiensestraat

Tiensevest

Wijnpersstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gebroeders Jotthier [online], https://id.erfgoed.net/personen/3044 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.