Persoon

Beyaert, Hendrik

ID
322
URI
https://id.erfgoed.net/personen/322

Beschrijving

Meer info:

http://www.hetstillepand.be/beyaert.html http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Beyaert

http://www.irismonument.be/index.php?search_cities=&s_street=&search_street=Toutes+les+voiries&search_number=Tous+les+num%E9ros&search_typo=&search_style=&s_architect=35&search_architect=BEYAERT%2C+Henri+%28architecte%29&search_from=ann%E9e&search_to=ann%E9e&section=search&results=y&Submit=Rechercher

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Beyaertfontein

Jan Van Rijswijcklaan zonder nummer (Antwerpen)
Fontein van natuursteen en brons naar een ontwerp door architect Henri Beyaert uit 1886, en twee bronzen beeldengroepen, "Samson en de leeuw" (1893) en "Briesende leeuwen" (1910) door de beeldhouwer Josuë Dupon. Aanvankelijk stonden deze fontein samen met de beelden voor de Nationale Bank aan de Frankrijklei.


Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat


Eclectische villa naar ontwerp van H. Beyaert

Waversesteenweg 29 (Hoeilaart)
Het ontwerp van deze eclectische woning met middeleeuwse reminiscenties, gelegen in een ruime tuin, wordt toegeschreven aan architect Hendrik Beyaert.


Kasteel Drie Torens

Drietorenstraat 41 (Londerzeel)
Neoclassicistisch kasteel met vierkante plattegrond van 1786, gelegen in een uitgestrekt, naar Engelse stijl aangelegd park met slotgrachten en vijvers, wagenhuis, hoeve uit de 17de-18de eeuw, watermolen, tuinhuisje, ijskelder en kapel met jaartal 1884.


Kasteel Van Meldert

Waversesteenweg 1 (Hoegaarden)
Neogotisch landhuis, gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect Auguste Vivroux ter vervanging van een 16de-eeuws landhuis, later ingericht door de Brusselse stadsarchitect Pierre Victor Jamaer. Het landhuis werd heropgebouwd na brand omstreeks 1880. Het landhuis met oudere kern bestaat uit een noord-zuid-georiënteerd, rechthoekig volume geheel opgetrokken in gobertange, met twee bouwlagen onder natuurleien zadeldak. De oranjerie is gebouwd in 1867 naar ontwerp van architect Hendrik Beyaert.


Kasteeldomein de Marnix

Gemslaan 77, 75A-C, Kasteel de Marnix 1-3, Ketelheide 113, 113A (Overijse)
Imposant eclectisch kasteel met overwegend gotische en renaissance reminiscenties, in 1875 gebouwd naar ontwerp van architect Henrik Jozef Beyaert, stoeterij, hoeve, conciërgewoning en moestuin met oranjerie eveneens gebouwd in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw.


Kasteeldomein Drie Torens

Drietorenstraat 41 (Londerzeel)
Neoclassicistisch kasteel met aanhorigheden gebouwd omstreeks 1786 op een oudere kasteelsite met kasteelmotte; kasteeldomein met één van de oudste 'Engelse' tuinen van België, oorspronkelijk 4,5 hectare; kunstmatige 'rivier' met een eilandje en architectonisch reliëf (heuveltjes); driezijdige piramide (tetraëder) boven ijskelder; bouw van een neotraditionele kapel in 1884 naar ontwerp van architect Henri Beyaert.


Kasteeldomein Marnix van Sint-Aldegonde

Kasteelstraat 35 (Bornem)
Dubbel omgracht kasteel, gelegen in het noordoosten van het grafelijk domein langs de Oude Schelde. De kasteelgronden omvatten vooral bossen en weilanden.


Kasteeldomein Van Meldert

Waversesteenweg 1 (Hoegaarden)
Kasteel in vroeg-neogotische stijl gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect Auguste Vivroux (1795-1867) ter vervanging van een 16de-eeuws landhuis, later ingericht door de Brusselse stadsarchitect Pierre Victor Jamaer (1825-1902); heropgebouwd na brand omstreeks 1880; oranjerie gebouwd in 1867 naar ontwerp van architect Hendrik Beyaert (1823-1894); kasteeldomein ontworpen als 'rivierlandschap' met eiland en cascade van circa 50 hectare; functionele heraanleg van de onmiddellijke omgeving van het kasteel naar ontwerp van Louis Van der Swaelmen jr. in 1910 met bouw van een zwembad; de herinrichtingswerken door Van der Swaelmen waren een belangrijke inspiratiebron voor de 'Nouveau Jardin Pittoresque' tijdens het interbellum.


Militair ziekenhuis

Peterseliestraat 23, 23A (Brugge)
Gebouwd in de jaren 1869 tot 1872 vermoedelijk naar ontwerp van architect H. Beyaert (Kortrijk) op de gronden van het Engels klooster en het Groot Seminarie. Volledig ommuurd gebouwencomplex bestaande uit losse bestanddelen. Bakstenen ommuring, aan de Peterseliestraat met natuurstenen sokkel en ritmerende lisenen uitlopend op de postamenten van het smeedijzeren hek.


Nationale Bank van België

Frankrijklei 164-166, Leopoldplaats 8 (Antwerpen)
Het bankgebouw van de Nationale Bank werd ontworpen door Hendrik Beyaert in een exuberante eclectische bouwstijl en werd in gebruik genomen in 1879.


Neoclassicistisch herenhuis

Doorniksewijk 22 (Kortrijk)
Herenhuis van 1864, zie jaartal in hoofdgestel van twee bovenvensters, naar verluidt naar ontwerp van Hendrik Beyaert in opdracht van E. Vandenberghe.


Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janstraat 23-25 (Antwerpen)
Neoromaanse kerk uit 1887-1890 naar een ontwerp van 1883 van architecten Hendrik Beyaert en François Baeckelmans; sacristie van 1898-1899 naar ontwerp van Karel Toen.


Parochiekerk Sint-Martinus van Tours

Annonciadenstraat 8 (Kortenberg)
Heterogeen geheel samengesteld uit drie diepe beuken van vier traveeën, een uitspringend transept met kruisingstoren en een polygonaal koor met moderne bijbouwen.


Thema's

Ontwerper van

Peterseliestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Beyaert [online], https://id.erfgoed.net/personen/322 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.