Persoon

Langerock, Pierre

ID
3241
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3241

Beschrijving

Pierre Francois Clément Isisdore Langerock (1859-1923), zoon van architect Isidore Langerock, voltooide zijn studies in de Sint-Lucasschool van Gent in 1881. Nadien werkte hij als stagiair op het architectenbureau van Joris Helleputte in Leuven. In 1889 verdeelde Helleputte zijn cliënteel over zijn medewerkers om zijn politieke carriere te kunnen uitbouwen. Op die manier kreeg Langerock de kans om zijn eigen bureau te vestigen te Leuven. Zijn al dan niet uitgevoerde ontwerpen omvatten heel uiteenlopende bouwtypes: private burgerhuizen en kastelen, een station, stadshuizen, een postgebouw, een schuur, een school, kerken en kapellen. Daarnaast realiseerde hij ook nutsvoorzieningen en ensembles van decoratieve elementen. Langerock was tevens actief in de monumentenzorg. Als corresponderend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten van Brabant werd hij als een voortreffelijke restaurateur beschouwd: heel wat belangrijke restauraties van burgerlijke en religieuze monumenten staan op zijn naam. Ca. 1909 werd hij ook lid van de gilde van St.-Thomas en St.-Lucas en van de gilde van St.-Jozef. Hij zou ook officieel architect van het bisdom Mechelen-Brussel geweest zijn en op die manier veel werken voor de kerk uitgevoerd hebben. Door zijn studies aan de Sint-Lucasschool en zijn onderzoek van de Vlaamse middeleeuwse gebouwen vergaarde hij een grondige kennis van de verschillende vormen van de gotiek waarbij zijn voorkeur ging naar de Brabantse gotiek. Als restaurateur paste hij het principe van de eenheid in stijl toe. Bekende restauratieprojecten van zijn hand zijn het Paleis van de Grote Raad van Mechelen en het stadhuis van Leuven. Belangrijke uitgevoerde werken van Langerock zijn o.m. het postgebouw van Kortrijk (vernietigd in 1945), het station van Binche (1905-1910) en de kerk van Bosvoorde (1909-1937). Zijn naam zal altijd verbonden blijven met twee niet uitgevoerde projecten: zijn ontwerp voor de basiliek van Koekelberg (1903-1911) en voor de abdij van de Keizersberg te Leuven (1899).

Pierre Langerock (1859-1923) behoort tot de tweede generatie Sint-Lucasarchitecten (opgeleid aan de Sint-Lucasschool vóór 1890), dankzij wie Leuven in het laatste kwart van de negentiende eeuw is uitgegroeid tot een belangrijk neogotisch centrum. Hun plannen en ontwerpen maken duidelijk hoe zij het moderne (nieuwe materialen, productiemethoden en constructietechnieken) weten te integreren in het historiserende van de neogotische vormentaal, die ze evenwel slechts moeizaam wisten te verlaten bv. voor het Nieuwe Kasteel te Westerlo in neostijl ontwierp Langerock een volledig ijzeren dakgebinte. Tijdens W.O. I vluchtte Langerock naar Den Haag in Nederland, waar hij de meubelzaak La Belgica opstartte. Bij zijn terugkeer nam hij deel aan de wederopbouw van het land. Na zijn overlijden in 1923 namen zijn twee zonen Julien en Arthur zijn architectenbureau over. Naast talrijke restauraties realiseerde P. Langerock tevens een aanzienlijk aantal nieuwbouwkerken waarvan de Sint-Hubertuskerk te Bosvoorde (1909- pas na zijn dood voltooid in 1937) één van de belangrijkste is. Niettegenstaande deze bedehuizen verschillend werden uitgewerkt vertoont zijn kerkelijk oeuvre -ongeacht de schaal- een aantal typerende kenmerken zoals de soberheid in decoratie en de goede verhoudingen tussen de diverse volumes.

  • Beschermingsdossier DA002496.
  • Correctie geboortedatum Hubert Bovens (augustus 2020).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 30 (Leuven)
Als woning herbouwd pand uit 1923, naar ontwerp van ontwerp van architect P. Langerock.


Burgerhuis

Wagenweg 19 (Leuven)
Woning met lijstgevel opgetrokken in gele baksteen met verwerking van bruin geglazuurde baksteen en blauwe hardsteen, ontworpen in 1906 door P. Langerock.


Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer (Vilvoorde)
Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw.


Decanale kerk Sint-Lambertus met kerkhof

Sint-Lambertusstraat 2 (Westerlo)
Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen dekenale kerk met omliggend ommuurd kerkhof waarop grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oudstrijders. Ondanks lange bouwgeschiedenis en verschillend materiaalgebruik is de kerk een homogeen gotisch/neogotische, georiënteerde kruisbasiliek.


Domein Mariadal

Klein Overlaar 1-3 (Hoegaarden)
Omwalde site van het rond 1450 opgerichte klooster Maagdendal of Mariadal van de bogaarden. In 1820 werd het kloosterdomein aangekocht door de congregatie 'Soeurs de l'Union au Sacré-Coeur' die in de bestaande gebouwen een kostschool voor meisjes inrichtte. Verbouwingen van het complex in de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Sint-Annavleugel dateert van 1909. Eclectische noordoostvleugel van 1922 naar ontwerp van Pierre Langerock. Omgeven door domein van circa 4,5 hectare aangelegd in de loop van de 19de eeuw; een landschappelijke aanleg met Lourdesgrot en twee boogbrugjes en sporen van een neo-Franse tuin uit eerste kwart 20ste eeuw.


Gemeentehuis van Desteldonk

Moleneinde 14-16 (Gent)
Gebouwd als gemeentehuis in 1884, ontworpen door bouwmeester P. Langerock en onder leiding van aannemers I. Gaumery en A. De Meyer. Het gemeentehuis bestaat uit een lijstgevel, die samengesteld is uit twee overlangse vleugels van elk twee traveeën, beide onder zadeldak afgedekt met leien.


Gemeentehuis van Retie

Markt 1 (Retie)
Gemeentehuis in neogotische stijl, gebouwd in 1897-1898 naar ontwerp van P. Langerock.


Gemeentelijk park bij de ruïne van het Prinsenkasteel

Guldendal 20-22, zonder nummer (Grimbergen)
Waterburcht van de heren van Grimbergen uit het vierde kwart van de 15de eeuw, rond 1610 omgebouwd tot 'huis van plaisantie' en na 1944 vervallen tot kasteelruïne; op heden geconserveerd als ruïne omgeven door gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het derde kwart van de 18de eeuw; verbost tijdens de 19de eeuw.


Godshuis

Verlorenkost 1 (Westerlo)
Voormalig godshuis, in 1883 gebouwd naar ontwerp van P. Langerock in opdracht van gravin Jeanne de Merode; aan westzijde uitgebreid in 1899.


Handelspand naar ontwerp van P. Langerock

Brusselsestraat 5 (Leuven)
Handelspand dat in 1923 ontworpen werd door P. Langerock als een breedhuis van slechts één travee en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)
Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.


Kapel van Bleydenberg

Albert Woutersstraat 15 (Leuven)
Neogotische kapel gebouwd in 1898 naar ontwerp van architect Pieter Langerock, heden geïntegreerd in de nieuwbouw van een scholencomplex.


Kasteel de Merode

Polderstraat 51 (Westerlo)
Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.


Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.


Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)
Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.


Kasteel van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61-63, Hollandse dreef 1-3 (Westerlo)
Kasteel met neotraditionele inslag, opgericht in 1909-1911 naar ontwerp van P. Langerock, omliggend gemeentepark tussen de Boerenkrijglaan, de Hollandse dreef en de de Merodedreef.


Kasteel van Leefdaal

Boskee 9-11, Slagberg zonder nummer (Bertem)
Heerlijkheid Leven dale, vermeld in de 12de eeuw; van 1410 af eigendom der de Merodes. Feodale burcht ter plaatse van het huidige gebouw.


Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58-60 (Retie)
Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.


Kasteeldomein de Merode

Polderstraat 51, zonder nummer (Westerlo)
Waterburcht ontstaan en gegroeid rond een heerlijke versterking met donjon of woontoren, gelegen aan de rand van een beboomd park (circa 60 hectare) met vijvers, gazons, dreven, wandelpaden, een geometrische tuin en een minder formeel landschappelijk park, van elkaar gescheiden door de Grote Nete.


Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7 (Laarne)
De kasteelsite omvat het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort, vier linden; de vier paviljoenen met hun annexen; de boomgaard, de tuin met kelder, de Kasteeldreef, Achterdreef en Paardreef.


Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)
Gesitueerd aan de noordrand van de Leuvense binnenstad, maakt de Keizersberg deel uit van de zuidelijke heuvels van het Hageland die de stad ten noorden, van west naar oost, omringen en gekenmerkt zijn door steile hellingen en plateauvormige heuveltoppen.


Klooster

Gravin de Merodestraat 19 (Westerlo)
Vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.


Markant winkel- woonhuis

Muntstraat 10, 10A (Leuven)
Ruim pand met atelier, als universitaire boekhandel en drukkerij in 1921-1922 volgens de plannen van architect P. Langerock opgetrokken in wederopbouwstijl met neotraditionele inslag.


Muurschilderingen Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)
Op de noordelijke en zuidelijke wand van het koor was eertijds in lange registers de legende van de Heilige Kwinten voorgesteld. Met uitzondering van twee taferelen op de zuidwand, vlak naast de toegang tot de sacristie, resten hiervan vandaag uitsluitend nog vage kleuren.


Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40 (Westerlo)
Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.


Notariswoning

Grote Markt 17 (Herentals)
Dubbelhuis met neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen, naar ontwerp van P. Langerock, van circa 1900.


Parochiehuis

Heultjedorp 1 (Westerlo)
Parochiecentrum,heden genaamd de Merodezaal, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Schaffensestraat zonder nummer (Diest)
Vermeld als slotkapel in 1211, verheven tot parochiekerk in 1253 en volledig ingewijd in 1288. Gebouw opgetrokken uit ijzerzandsteen van de Demerstreek.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kard. Mercierstraat zonder nummer (Aarschot)
Belangrijk gotisch monument van ijzerzandsteen uit de Demerstreek met verwerking van kalksteen. Zetel van een seculier kapittel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en pastorie

Milsestraat 51, 55 (Oud-Heverlee)
Een op een lichte verhevenheid ingeplant, homogeen neogotisch ensemble van parochiekerk en pastorie, kwam tot stand in de periode 1894-1895 naar ontwerp van de Leuvense architect Pieter Langerock.


Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40 (Geel)
Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.


Parochiekerk Sint-Amor

Dorpsplein 5A (Kortenaken)
De kerk is gelegen op een heuvel en omgeven door het oude kerkhof met kerkhofmuur. Van de romaanse fase zijn geen bovengrondse elementen zichtbaar. De vergroting en restauratie van de kerk in 1906-1911 gebeurde onder leiding van architect Langerock. Daarbij werden de 16de-eeuwse elementen gerestaureerd.


Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus met kerkhof

Heultjedorp 2 (Westerlo)
Vrijstaande kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock; aan de noord-, oost- en zuidzijde een ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)
Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.


Parochiekerk Sint-Michiels

Testeltsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Bakstenen gebouw met neogotisch schip naar ontwerp van Pierre Langerock uit 1909, voorzien van een vierkante, gotische westtoren van rond 1400 opgetrokken uit ijzerzandsteen en met lage bekapping uit 1757.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Geelsebaan zonder nummer (Laakdal)
Neogotische kerk van 1910-1912 naar ontwerp van P. Langerock van 1909 gelegen in de as van de Meerlaarstraat.


Parochiekerk Sint-Pieter

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)
Monumentaal laatgotisch kerkgebouw, als voormalige kapittelkerk gelegen in het centrum van de stad. Begonnen in het eerste kwart van de 15de eeuw strekte de bouw zich uit tot halverwege de 16de eeuw, toen de werken aan de grootse westbouw werden opgegeven.


Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar. De kerk staat te midden het ommuurde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

St.-Lambertusstraat zonder nummer (Kortessem)
Romaanse kerk van rond 1200, met ingrijpende restauratie en vergroting tussen 1887 en 1893 in neoromaanse stijl.


Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer (Peer)
Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes. Geoosterde, heden volledig vrijstaande kerk met massieve vierkante westtoren van 88 meter.


Pastorie Sint-Paulusparochie

Dorpsstraat 9 (Tervuren)
Neogotisch getinte pastorie, gedateerd 1905 en opgericht naar ontwerp van architect P. Langerock, aan de oostzijde gedeeltelijk ommuurde pastorietuin met deels bewaarde omgrachting.


Pastorie van Heultje

Processieweg 1 (Westerlo)
Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock.


Plantsoen en omgeving van de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw

Albertusplein, Isabellaplein (Scherpenheuvel-Zichem)
Mariaal bedevaartsoord en vestingstad, aangelegd in 1609-1627 bij de oudste barokkerk van de Zuidelijke Nederlanden met een zevenhoekig grondplan als symbool voor de zeven smarten, omringd door een met bomen beplante 'hortus', heraangelegd tussen 1870 en 1872 in landschappelijke stijl met aangepast parkmeubilair, tuinpaviljoenen in pseudovakwerk en een omheining met smeed- en gietijzeren hekwerk. In de hortus werd de ommegang met veertien kruiswegstaties uit 1842-1843 van de hand van beeldhouwer Karel Hendrik Geerts (1807-1855) in de nieuwe parkaanleg ingepast. Op de oude vestingwal ten oosten van de hortus werd omstreeks 1900 een ommegang in neoclassicistische stijl gerealiseerd door architect Pierre Langerock (1859-1923) met vijftien mysteriën van de rozenkrans. In 1932-1933 werd in de zuidoostelijke hoek van de hortus een koepelkapel in neo-Lodewijk XVI-stijl gerealiseerd.


Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort 3B, zonder nummer (Borgloon)
Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.


School

Gravin de Merodestraat 17 (Westerlo)
School opgericht in 1914-1922 in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Gesloten straatgevel geritmeerd door lisenen en baksteenfriezen.


Sint-Elisabethgasthuis

Elisabethlaan 103A-C, Gasthuisstraat 18, 22-24 (Aarschot)
Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.


Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)
Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.


Stadhuis Borgloon

Markt zonder nummer (Borgloon)
De eerste vermelding van het gebouw dateert van 1358; de benaming 's grevenhuis duidt erop dat het mogelijk de verblijfplaats was van de graven van Loon, wanneer zij in Borgloon resideerden.


Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


Stadhuis van Geraardsbergen

Markt zonder nummer, Vredestraat 1-3 (Geraardsbergen)
Het oorspronkelijke gotische stadhuis uit de 14de eeuw met verticaal opeengestapelde hallen werd verschillende malen geteisterd. Neogotische verbouwing in 1891-96 naar ontwerp van architect Langerock; aannemer Cock. Toevoeging van de monumentale trap in 1896.


Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20-21, 22 (Mechelen)
Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.


Stoeterij Haras de Rethy

Kasteelstraat 67-69 (Retie)
T-vormig complex met de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw, gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.


Thema's

Ontwerper van

Kapucijnenvoer

Retie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Langerock [online], https://id.erfgoed.net/personen/3241 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.