Persoon

Lantsoght, Karel

ID
3260
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3260

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdissenhuis klooster van Sint-Trudo

Nieuwe Gentweg 89 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) van circa 1620, opgetrokken als abdissenhuis van het klooster van Sint-Trudo, zie afbeelding bij Jan Beerblock (1796). "Kunstige Herstelling" van 1990-1996 naar ontwerp van architecten K. Lansoght en G. Vandenabeele (Brugge).


Burgerhuis

Langestraat 44-50 (Brugge)
Oorspronkelijk breedhuis van dertien traveeën en twee bouwlagen onder aangepast zadeldak (Vlaamse pannen) van circa 1622. Volgens bouwvergunning van 1831 - splitsen in vier woongelegenheden - voorzien van een tudorboogpoort in de twee rechter traveeën. Nummer 44 grondig verbouwd in 1927. Huidig uitzicht van nummer 50 resultaat van restauratiewerken in 1995 naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge).


Burgerhuis

Peerdenstraat 8 (Brugge)
Breedhuis van drie/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen; nieuwe, klimmende dakkapel), met kern uit de eerste helft van de 14de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1999-2001 naar ontwerp van architecten K. Lansoght en G. Vandenabeele (Brugge): verwijderen van twee garagepoorten en herinrichten als woning.


Burgerhuis met tuinpaviljoen

Oude Zak 37 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak (Vlaamse pannen), met kern uit de 15de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1980-1982 naar ontwerp van architect K. Lansoght (Brugge).


Godshuis van het kleermakersambacht

Oude Gentweg 126-130 (Brugge)
Dubbel breedhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder mansardedak, gebouwd in 1756 als woonplaats voor acht gezinnen ter vervanging van vier huisjes van één bouwlaag, zie C. de Custis (circa 1745); ontwerp van meestermetselaar-architect H. Bultynck (Brugge) en gebouwd met behulp van onder meer metselaar M. Madere, meester-timmerman E. Van Speybrouck en G. de Visch voor het smeedwerk.


Godshuizen De Schipjes

Peterseliestraat 136-158 (Brugge)
Bestaande uit twaalf huisjes naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Fasegewijs tot stand gekomen in de loop van 1908. 1987-1990: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Schrauwen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge) in 1996-2001.


Herenhuis De Cleene Eeckhoute

Nieuwe Gentweg 100, Werkhuisstraat 1 (Brugge)
Oorspronkelijk monumentaal herenhuis van negen + drie traveeën en drie bouwlagen, in de loop van het eerste kwart van de 19de eeuw ontstaan na samenvoeging van drie diephuizen uit de 16de-17de eeuw.


Huis De Caese

Hoogstraat 4 (Brugge)
Classicistisch breedhuis van vijf traveeën onder zadeldak (leien). Opgetrokken naar ontwerp van meester-metslaar E. Goddyn (Brugge) in opdracht van het bestuur van het Brugse Vrije.


Huis Sint-Joris

Genthof 29 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Het huidige uitzicht is het resultaat van het wijzigen in 1837 van een baroktopgevel van 1676 tot een lijstgevel.


Laatclassicistisch herenhuis

Riddersstraat 14 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf + drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat).


Laatclassicistisch herenhuis

O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 4 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis, dubbelhuis op T-vormige plattegrond; zeven traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); vleugel uit de eerste helft van de 19de eeuw aan de straat en haaks hierop een 16de-17de-eeuwse vleugel aan de tuinzijde.


Landhuis het Heestertje

Biezenstraat 16 (Brugge)
Achter een recente garagepoort ligt een voormalig buitengoed, zogenaamd "Heester van Gerard de Groote", horend bij Koningin Elisabethlaan 20. Marcus Gerards (1562) tekende een deels omgracht huis met traptoren en aanleunend lager gebouwtje. Op een naïef plan uit de 17de eeuw is de woning afgebeeld ten midden van aspergebedden.


Omwalde hoeve

Ter Beke 1 (Brugge)
Restant van een in oorsprong zeker 18de-eeuwse hoeve die op een kaart van 1765 is afgebeeld als een deels omwalde boerderij bestaande uit twee onderdelen en gelegen rechtover de toenmalige parochiekerk van Sint-Michiels.


Reeks stadswoningen

Baliestraat 46-52, 56 (Brugge)
Vijf breedhuizen met oorspronkelijk analoge gevels van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, 16de - 17de eeuw. Wijzigingen in de loop van de 20ste eeuw: onder meer deuropening van nummer 46. Sloop in 1958 van nummer 50 en bouwen van nieuwbouw naar ontwerp van architect R. Van Oyen (Brugge).


Samenstel van burgerhuizen

Carmersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk vier/drie en twee + zes traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). De sterk verweerde natuurstenen gevelsteen verwijst naar vroegere functie als brouwerij.


Stadswoning

Ganzenstraat 61 (Brugge)
Bewaarde kern uit de 16de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk) met gebruik van zandsteen voor hoekblokken waarboven Mariabeeld met Kind. In de loop van de 19de eeuw aangepaste rechthoekige muuropeningen.


Stadswoning gedateerd 1672

Spiegelrei 21 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaartal 1672 aangebracht in de geveltop door middel van naar voorspringende zandsteen.


Stadswoning In Sint-Jacob

Twijnstraat 13 (Brugge)
Huis met in 1839 verbouwde voorpuntgevel. Oude 13de-eeuwse kern in de loop van de 14de eeuw verbouwd: onder meer toevoegen van bouwvolume links met trappenhuis. 1999: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge).


Villa des hirondelles en Villa des rossignols

Baron Ruzettelaan 183-185 (Brugge)
Huizen van circa 1900, gebouwd volgens spiegelbeeldschema. Oranjebakstenen gevels met bijna gevelbrede puntgevel boven een arduinen plint. Gebruik van witte baksteen voor de doorlopende banden, ontlastingsbogen en sierpanelen op de borstwering.


Woning met achterhuis De Patience

Spinolarei 2 (Brugge)
Complex bestaande uit een voorhuis, een achterhuis - de eigenlijke Patience - die zich achter het huis nummer 3 bevindt, toegankelijk via een ronde traptoren, en een bijgebouw aan de Boudewijn Ostenstraat.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lantsoght [online] https://id.erfgoed.net/personen/3260 (Geraadpleegd op )