Persoon

Leclef, Heliodore

ID
3320
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3320

Beschrijving

Zoon van plafonneur Simon Joseph Leclef (Faliselle 1777-Antwerpen 1837) en Marie Jeanne Govaerts. Hij huwde met Mélanie Stordiau met wie hij elf kinderen kreeg, onder wie architect Edmond Leclef. Het vroegst gekende bouwdossier op naam van Heliodore Leclef in Antwerpen, dateert van 1839. Het grafmonument van Heliodore Leclef en Mélanie Stordiau bevindt zich op het kerkhof van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem, aangebracht tegen het westelijk uiteinde van de noordelijke zijbeukmuur.

  • LECLEF L. 1985: Arbre Généalogique de la famillie Leclef, 4eme édition.
  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1839#20.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Banque Joseph-J. Le Grelle en beeld Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis

Kammenstraat 70A, Sleutelstraat 33 (Antwerpen)
Bankgebouw in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de graven Le Grelle, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1873, en uitgebreid door de architect Nestor Gérard in 1912-1913. Het 18de-eeuwse Mariabeeld van het buurtgenootschap Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, werd in 1922 tegen de zijgevel aangebracht.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Schoenmarkt 16-18 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van Andrew Baillie-Bosschaert, nar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1852.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Lange Noordstraat 27-29 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl dat in twee fasen tot stand in opdracht van de heer Gilbert-Van Geertruyen, naar ontwerpen door de architect Heliodore Leclef. Uit 1855 dateert het oorspronkelijke volume van drie traveeën, dat in 1863 werd uitgebreid met twee traveeën waarin een koetspoort.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 40 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van ‘agent d’affaires’ Pierre Antoine Spelten (1807-1879), naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1852. Het gebouw behoort tot de vroegst gekende realisaties van de architect, die een succesvolle loopbaan ontplooide in dienst van de hogere burgerij.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat 36 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Habeck, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1865. Het hotel werd in 1899 in opdracht van de toenmalige eigenaar de heer Simons tot zijn huidige vorm aangepast naar een ontwerp door de architect Albert Arnou.


Crédit National Industriel

Kipdorp 10-12 (Antwerpen)
Samenstel van een burger- en herenhuis, beide gebouwd naar ontwerpen door Heliodore Leclef. Bouwheer van het linker pand in Louis-Philippestijl uit 1854 was François-Jules Waterkeyn-Daems, van het rechter pand in neoclassicistische stijl uit 1857 ridder Charles Corneille Joseph van Praet. Beide panden werden in 1911 door Emile Vereecken verbouwd tot de bank Crédit National Industriel.


De Groote Lely en De Cleyn Lely

Ambtmanstraat 6-12 (Antwerpen)
In 1503 bouwde Arnold van Liere hier een hotel zogenaamd "De Groote Lely", dat later in de 16de eeuw gesplitst werd in drie hotels toebehorend aan de familie de Moucheron.


De groote witte Arend

Reyndersstraat 18 (Antwerpen)
Patricierswoning met gebouwen in traditionele stijl uit 16de eeuw en 17de eeuw mogelijk met oudere kern, de voorgevel aangepast in rococostijl omstreeks 1750, met een barokarcade op de binnenplaats.


De Vliegende Vogel

Lange Nieuwstraat 25 (Antwerpen)
Burgerhuis genaamd “De Vliegende Vogel”, met een traditionele kern die opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in laatclassicistische stijl werd aangepast in de vroege 19de eeuw. Het pand werd verhoogd met een derde bouwlaag in 1873, en de poorttravee werd afgesplitst in 1879.


Den Bock

Arenbergstraat 17 (Antwerpen)
Herenhuis Den Bock met oudste vermelding in 1578. Het pand kwam in 1619 in bezit van de kunstschilder Jan Breughel de Oude, die er zes jaar later overleed. Het complex in traditionele bak- en zandsteenstijl klimt in kern op tot 1556-1561.


Den Gruenen Schilt

Oude Koornmarkt 42 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.


Den Vergulden Pellicaen

Gratiekapelstraat 24-26 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele diephuizen genaamd “Den Vergulden Pellicaen”, die in kern opklimmen tot de 16de eeuw, en vermoedelijk pas in 1890-1892 werden opgesplitst in twee winkelhuizen. Het huidige uitzicht is vermoedelijk het resultaat van een verbouwing in classicistische stijl omstreeks 1770-1780, waarbij de hardstenen deuromlijsting werd aangebracht, en de getrapte geveltoppen plaats maakten voor een bijkomende halve verdieping.


Ensembles van gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Korte Leemstraat 17-21, 28-32, 36-38 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van burgerhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in neoclassicistische stijl. Nummers 17-21 door aannemer Lalmand-Focketyn uit 1864, nummers (28)-32 door architect Heliodore Leclef uit 1868, nummers 36-38 door architect Jos. Bellens uit 1861 .


Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen, woonhuis Peter Benoit

Oude Beurs 30-32 (Antwerpen)
Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen gebouwd in opdracht van Louis Frans, naar ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1861, met incorporatie van een midden-18de-eeuwse hardstenen pui.


Godshuis van de zusterkes der Armen

Hollandstraat (Antwerpen)
Godshuis van de usterkes der Armen, aan de oostzijde begrensd door de Dambruggestraat. Symmetrisch opgebouwd complex in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 18z63, opgetrokken in 1864. Gesloopt.


Herenhuis en kantoorgebouw van Berdolt & Cie

Frankrijklei 106, Tabakvest 31 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische herenwoning met achterliggend kantoorgebouw in de Tabakvest 31, werd in 1872 ontworpen door Heliodore Leclef voor Georg Philippe Berdolt. De woning is kenmerkend voor de bebouwing op de Frankrijklei in de jaren 1860 en 1870.


Herenhuis in Louis-Philippestijl

Zand 17 (Antwerpen)
Herenhuis in Louis-Philippestijl op de hoek van Zand en Stoofstraat, volgens de bouwaanvraag uit 1849 opgetrokken in opdracht van Hubert Havenith-Pauwels. Deze liet het pand in 1859 door de architect Heliodore Leclef verhogen met een tweede verdieping.


Herenhuis in Louis-Philippestijl

Lange Nieuwstraat 64 (Antwerpen)
Herenhuis in Louis-Philippestijl, gebouwd in opdracht van Auguste Joostens, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1855.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Graanmarkt 13 (Antwerpen)
Statig herenhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van Auguste Jean Charles Vollen, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1872. Het pand onderging in 2007-2009 een totale renovatie tot winkel-, horeca- en wooncomplex, naar een ontwerp door de architect Vincent Van Duysen.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Groenplaats 9-10 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Maarschalk Gérardstraat 8 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Mathilde Ullens, naar een ontwerp door architect Heliodore Leclef uit 1872.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Ambtmanstraat 2, 2A (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Ambtmanstraat en Minderbroedersstraat, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1867. Opdrachtgever was Leopold Claeys, koopman en reder van beroep en Antwerps gemeenteraadslid. Deze liet het hotel in 1875 door architect Victor Wittemans vergroten.


Hotel Castaho, later Osy

Lange Gasthuisstraat 32 (Antwerpen)
Herenhuis in classicerende barokstijl, gebouwd in 1713 door Josua Castaho, echtgenoot van Susanna Howard. Het hotel werd in 1861 door de architect Heliodore Leclef verhoogd met de tweede verdieping en de mezzanine. Opdrachtgever van deze werken was de bankier en politicus baron Jean Joseph Rénier Osy de Wijchen.


Hotel Van Celst

Sint-Jacobsmarkt 17 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1854. Opdrachtgever was de weduwe Helena Van Celst-Kums (Antwerpen, 1779-Antwerpen, 1864), die in 1829 het aanpalende hotel de Vinck had verworven.


Juweliershuis Anthony

Mechelsesteenweg 14 (Antwerpen)
Juwelierszaak met art-nouveau-meubilair van 1897 en 1905 door Philippe Wolfers, gevestigd in een neoclassicistische burgerhuis naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1869.


Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl

Markgravestraat 10 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1872. Opdrachtgever was Jean Jacques Melges (Antwerpen, 1831-1904), groothandelaar en makelaar in wol.


Kapucijnenklooster

Boeveriestraat 18 (Brugge)
Kloostercomplex tussen de Boeverie-, de Klok- en de Maagdenstraat.


Kerk en klooster van de minderbroeders-kapucijnen

Korte Winkelstraat 1 (Antwerpen)
Kerk en klooster van de minderbroeders-kapucijnen, vóór de Franse revolutie gevestigd aan de Paardenmarkt, die na terugkeer in Antwerpen in 1856 hun intrek namen in het gewezen oostmallenklooster in de Korte Winkelstraat. Klooster toe te schrijven aan architect Heliodore Leclef uit 1866-1867, neogotische Sint-Franciscuskerk uit 1892.


Lagere Hoofdschool voor Jongens

Oudaan 14 (Antwerpen)
In oorsprong barok herenhuis herbouwd door Peeter Hannekart in 1638-1639, dat werd bewoond door de kunstschilder Nicaise De Keyser van 1844 tot 1881.


Neoclassicistisch burgerhuis

Van Breestraat 20 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van H. Gevers, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1871. Het gebouw is representatief voor het late, klassiek geïnspireerde oeuvre van de architect, die een succesvolle loopbaan ontplooide in dienst van de hogere burgerij.


Neoclassicistisch burgerhuis

Quellinstraat 21 (Antwerpen)
In 1870 ontwierp Heliodore Leclef deze verzorgde neoclassicistische burgerwoning voor de Saegher. Leclef is net als zijn zoon Edmond op dat moment één van de meest populaire bouwmeesters in Antwerpen, die zich richtten op de burgerij.


Neoclassicistisch burgerhuis

Boogkeers 5 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1864. Tot het bouwproject op gronden van het hotel Osy in de Lange Gasthuisstraat, behoorden een aanpalend winkel- en burgerhuis hoek Boogkeers en Vleminckveld. Opdrachtgever was de bankier en senator, baron Jean Joseph Rénier Osy de Wijchen. Gesloopt in 2016.


Neoclassicistisch burgerhuis

Italiëlei 68 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning werd in 1869 ontworpen door architect Heliodore Leclef voor Van Halfen. Heliodore Leclef, vader van architect Edmond Leclef, is actief als architect in Antwerpen minstens sinds begin jaren 1850. Zijn zoon Edmond werkt met hem samen en zal zijn praktijk overnemen.


Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Brilstraat 7 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis op de hoek van Lange en Korte Brilstraat, met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw. Het pand werd in 1866 door de architect Heliodore Leclef verhoogd met een derde bouwlaag in opdracht van de weduwe Gevers.


Neoclassicistisch burgerhuis

Torfbrug 2-4 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van mevrouw Van Celst, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1859.


Neoclassicistisch burgerhuis met kantoorgebouw

Frankrijklei 90, Tabakvest 13 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning met achterliggend kantoorgebouw in de Tabakvest 13, werd in 1872 ontworpen door Heliodore Leclef voor de koopman Ern. Walther. De woning is kenmerkend voor de bebouwing op de Frankrijklei in de jaren 1860 en 1870.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 127 (Antwerpen)
Deze statige neoclassicistische herenwoning werd gebouwd rond 1871 voor E.P.J. Sanders naar een ontwerp van architecten vader Heliodore en zoon Edmond Leclef.


Neoclassicistisch herenhuis

Borzestraat 21 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, tot zijn huidige vorm verbouwd naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1867. Opdrachtgever was Auguste Moretus-della Faille. Het project betrof de verbouwing van het koetshuis met stallingen van het hotel de Knyff in de Lange Nieuwstraat.


Neoclassicistisch herenhuis

Huidevettersstraat 39-41 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis op de hoek van Huidevettersstraat en Jodenstraat, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1857. Opdrachtgever was de bankier Charles Joseph Antoine Havenith (Antwerpen, 1820-Antwerpen, 1874), gehuwd met Adèle Albertine Julie Fuchs (Antwerpen, 1832-Sint-Joost-ten-Node 1905).


Neoclassicistisch herenhuis

Markgravestraat 17 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1866, een verbouwing van een bestaand pand in opdracht van de koopman Joseph Gevers-Pauwels. Barok Onze-Lievevrouwebeeld toegeschreven aan Alexander van Papenhoven uit 1698.


Neoclassicistisch herenhuis

Mutsaardstraat 8 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis met enkelhuisopstand, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1855. Opdrachtgever was Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm (Bielefeld, 1787-Berchem, 1871), die zich samen met zijn oudere broer Johann Abraham Nottebohm (Bielefeld, 1783-Delfshaven, 1866) in 1811 vanuit het Duitse Westfalen in Antwerpen gevestigd had.


Neoclassicistisch herenhuis

Schermersstraat 42 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis gebouwd in opdracht van de weduwe Nyssens, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1861. Deze voegde in 1871 de tweede verdieping en de balkons toe, in opdracht van Joseph David-Mercier, kolonel-commandant van de Burgerwacht.


Neoclassicistisch herenhuis

Mechelsesteenweg 68-70 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jean J.M. Van der Linden, naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1871. Gesloopt.


Neoclassicistisch winkelhuis

Schoenmarkt 20 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis gebouwd naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1857. Opdrachtgever was de van oorsprong Schotse textielhandelaar Andrew Baillie-Bosschaert, die in 1852 het aanpalende hotel had laten verbouwen door de architect Frans J.H. Bex.


Neoclassicistisch winkelhuis

Sint-Katelijnevest 10 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis gebouwd in opdracht van juffrouw Habeck, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1860.


Neoclassicistische burgerhuizen

Mechelsesteenweg 4-6 (Antwerpen)
Twee aanpalende, neoclassicistische burgerhuizen naar ontwerpen door de architect Heliodore Leclef. Opdrachtgever van nummer 4 uit 1868 was de heer Jacobs, van nummer 6 uit 1869 de ‘peintre-décorateur’ B. Stoffelen. Beide panden werden na aanleg van de Leien opgetrokken op percelen van de zogenaamde ‘krijgsgronden’.


Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïetencollege

Frankrijklei 91 (Antwerpen)
De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Heliodore Leclef van 1871.


Pakhuis in neoclassicistische stijl

Koningstraat 4 (Antwerpen)
Pakhuis in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1862. Opdrachtgever was Charles Pecher (Mons, 1797-Antwerpen, 1873), stamvader van één van de belangrijkste liberale geslachten in Antwerpen. Het pakhuis paalt achteraan aan het hotel in de Prinsstraat, dat minstens sinds 1850 in het bezit was van de familie Pecher.


Parochiekerk Sint-Joris

Mechelseplein 22 (Antwerpen)
In de 13de eeuw was er op deze plaats reeds sprake van een Sint-Joriskapel, vergroot tot kerk in het tweede kwart van de 14de eeuw, circa 1500 grotendeels herbouwd en in 1799-1800 gesloopt. Met de bouw van de nieuwe kerk werd begonnen eind 1847 naar ontwerp van Léon Pierre Suys, de inwijding greep plaats op 5 september 1853. Voltooid door Heliodore Leclef tussen 1857 en 1874.


Rijhuis in neoclassicistische stijl

Handschoenmarkt 6 (Antwerpen)
Rijhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jacques Henri Fimmers, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1870.


Sint-Vincentiusziekenhuis

Sint-Vincentiusstraat 20 (Antwerpen)
De kapel en aanpalende oude vleugels van het Sint-Vincentiusziekenhuis werden gebouwd in 1868-1870 naar ontwerp van architect François Heliodore Joseph Leclef. De andere gebouwen werden in de 20ste eeuw toegevoegd.


St. Geertruyt

Oude Koornmarkt 53-55 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met brede trapgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de 16de eeuw.


Traditioneel diephuis

Jodenstraat 16 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. De tijdens de 19de eeuw aangepaste ordonnantie, werd bij de restauratie onder leiding van de architect Rutger Steenmeijer in 1986-1990 grotendeels gereconstrueerd.


Wijngaard Natie en Magazijn St. Joseph

Oudeleeuwenrui 32-34 (Antwerpen)
Samenstel van drie pakhuizen en natiegebouwen, waarvan het middenpand en het Magazijn St. Joseph, respectievelijk in 1859 en 1863 gebouwd door de aannemer-architect Jean Baptiste Winders in opdracht van de heren Van Cuyck en Van Grimbergen, vanaf 1869 de Wijngaard Natie huisvestte. Linker pakhuis door P.J. Van Noten uit 1859-1860.


Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Eiermarkt 19 (Antwerpen)
Winkelhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van de weduwe Coenraets-Wouters, naar naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1854.


Winkelhuis in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 21 (Antwerpen)
Winkelhuis met een gevelfront in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1904. Het betrof de verbouwing van een bestaand pand, in oorsprong een neoclassicistische herenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, in opdracht van meester-kleermaker François Henri Ricking-Brunner.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Huidevettersstraat 4 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1871, opgetrokken in 1872. Opdrachtgever was de heer Niguet, die hier vervolgens de kledingzaak Niguet Frères uitbaatte, specialist ‘chemisiers et nouveautés pour homme’. Mogelijk betrof het project de aanpassing van een bestaande kern met een nieuw gevelfront.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersrui 51 (Antwerpen)
In oorsprong laatclassicistisch burgerhuis te dateren in de late 18de of de vroege 19de eeuw, mogelijk met oudere kern. Gevelaanpassing in 1859 door Heliodore Leclef; verbouwing tot de huidige vorm door Théophile De Grooff in 1874.


Winkelhuis in second-empirestijl

Korte Koepoortstraat 4, 4A (Antwerpen)
Winkelhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de heer Van Hove, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1860. De huidige winkelpui dateert uit 1902.


Winkelhuis in second-empirestijl

Oude Koornmarkt 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de banketbakker-confiseur Jacques Henri Fimmers, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1870. Huidige winkelpui door Ernest Pelgrims uit 1906.


Winkelhuizen in second-empire- en neoclassicictische stijl

Sint-Katelijnevest 32-34 (Antwerpen)
Winkelhuis in second-empirestijl op de hoek van Sint-Katelijnevest en Korte Nieuwstraat, en aanpalend neoclassicistisch winkelhuis, naar een ontwerp door Heliodore Leclef uit 1861. Opdrachtgever was de weduwe J. Scheltiens, blikslager en ‘lampiste’. De heer A. Gorus-Scheltiens liet in 1892 door Edmond Leclef de huidige winkelpui van het hoekhuis aanbrengen.


Thema's

Ontwerper van

Quinten Matsijslei

Rubenslei

Sint-Clarastraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leclef [online], https://id.erfgoed.net/personen/3320 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.