Persoon

Lefebure, Leo

ID
3339
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3339

Beschrijving

Leo Lefebure studeerde af als architect aan de Gentse Sint-Lucasschool in 1939. Op 4 april 1940 werd hij ingeschreven in de "Lijst van de personen die overeenkomstig de wet van 20 februari 1939 gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen". Hij kreeg het immatriculatienummer 289.

Bron: informatie, verzameld door L. MEGANCK, in het kader van haar proefschrift: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939): Stedenbouw - Opleiding - Patrimonium, onuitgegeven proefschrift, Universiteit Gent, 2002.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Huis De Kapelle

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)
Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een trapgevel van 1882-1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt dakvenster, ontworpen door Emiel Buysse en Leo Lefebure.


Parochiekerk Sint-Bernadette

Sint-Bernadettestraat 247 (Gent)
Parochiekerk in modernistische stijl, gerealiseerd in 1967-1968 naar ontwerp van architecten Leo Lefebure en André Platel, onder leiding van bouwonderneming Charles en Julien Van Caneghem (Erpe-Mere, Burst).


Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist

Suikerkaai 81 (Zelzate)
Instituut met langgerekt hoofdgebouw van twee bouwlagen en haaks erop de verschillende afdelingen en voorts afzonderlijke gebouwen en nutsgebouwen, bouwwerken gestart in 1869 met latere uitbreidingen.