Persoon

Professor Magnel, Gustave

ID
3529
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3529

Beschrijving

Gustave Magnel (1889-1955) behaalde in 1912 het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur en doceerde sinds 1922 de cursus “Pratique du calcul du béton armé” en “Stabiliteit der bouwwerken” sinds 1930. In 1926 richtte hij het Laboratorium voor Gewapend Beton op, dat vanaf 1930 een onderdeel werd van de universiteit. Hij was de pionier van het proefondervindelijk onderzoek van beton in Europa en verwierf zowel nationaal als internationaal bekendheid door zijn originele bijdragen tot de ontwikkeling van het voorgespannen beton, een bouwmateriaal dat niet meer weg te denken is uit de hedendaagse maatschappij en dat zorgde voor grensverleggende toepassingen op het vlak van bruggenbouw, tunnels, torens en statia. Hij was de uitvinder van een eigen voorspantechniek, het zogenaamde Blaton-Magnel systeem, dat gebruikt werd bij de eerste voorgespannen betonconstructies in België Hij ontwierp ook de eerste voorgespannen betonbrug in de VS.

  • BOGAERT C. 2009: Beschermingsdossier DO002331.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

De Pier

Zeedijk zonder nummer (Blankenberge)
Het fenomeen van de Pier is gegroeid vanuit de aanlegsteiger voor badgasten in Engeland. De komst van de spoorwegen rond het midden van de 19de eeuw ontneemt de pieren hun oorspronkelijke functie, doch de blik op de kust en het wandelen boven de zee, zijn niet meer weg te denken. De 'plezierpieren' evolueren naar constructies op ijzeren onderstel met een 'landhoofd' waar men toegangskaartjes kon kopen en een paviljoen op de eigenlijke Pier waar men van een consumptie kon genieten.


Katoenfabriek van Union Cotonnière (UCO)

Maïsstraat 142, 142B (Gent)
In 1948 werd in opdracht van de Union Cotonnière een reusachtige spinnerij en weverij gerealiseerd met een revolutionaire constructie van geprefabriceerde liggers in spanbeton van ingenieur Gustave Magnel en de firma Blaton-Aubert, verscholen achter een eerder traditioneel gevelontwerp van architect Jean Hebbelynck.


Technische laboratoria en thermische centrale van de Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 41-45 (Gent)
Het Technicum van de Universiteit Gent is een omvangrijk complex met voorbeeldwaarde, tot stand gekomen volgens architecturale en structurele concepten die beantwoordden aan de toenmalige behoeften op esthetisch, pedagogisch en experimenteel vlak en dit volgens de ontwerpen van professor ingenieur architect Jean-Norbert Cloquet in nauwe samenwerking met professor ingenieur Gustave Magnel.


Universiteitsbibliotheek, Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde en Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Blandijnberg 2, Rozier 9, Sint-Hubertusstraat 8, 18 (Gent)
Op de plaats van een voormalige arbeiderscité realiseerde de rijksuniversiteit tussen 1933 en 1945 een bibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) naar ontwerp van Henry van de Velde. Van 1957 tot 1962 werd ten zuiden hiervan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte opgetrokken naar plannen van van de Veldes medewerker Eugène Delatte.


Thema's

Ontwerper van

De Pintelaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Magnel [online] https://id.erfgoed.net/personen/3529 (Geraadpleegd op )