Persoon

Mas, Albert C.

ID: 3583   URI: https://id.erfgoed.net/personen/3583

Beschrijving

Albert Mas studeerde in 1949 af als architect aan het Sint-Lucasinstituut te Gent en specialiseerde zich in sociale woningbouw.

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 187.
  • VAN DE PERRE D. 2003: Op de grens van twee werelden : beeld van het architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974, Gent, 72, 89 en 177.

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Martinus

Edelareberg zonder nummer (Oudenaarde)
Plattelandskerkje fraai gelegen op de helling van de zogenaamd Edelareberg met omringend kerkhof en geflankeerd door klooster en pastorie. Vermoedelijk dateren de oudste delen van de huidige kerk nog deels uit de 13de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Edelareberg 63 (Oudenaarde)
Gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur.


Parochiekerk Sint-Amandus

Dokter Honore Dewolfstraat 2 (Oudenaarde)
Zuidelijk georiënteerde parochiekerk van 1830 in neoclassicistische stijl, ter vervanging van en deels bekostigd door verkoop van de oudere kerk in Armenlos; een deel van het vroegere kerkmobilair werd hergebruikt, alsook het torenkruis.


Sint-Vincentiuskapel

Kapelleberg zonder nummer (Maarkedal)
Naar het oosten georiënteerde bedevaartkapel met verheven inplanting op zuidflank van de Kapelleberg, midden een ruim en omhaagd grasperk met enige jonge linden ten noorden.


Parochiekerk Sint-Amandus

Ooikeplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Georiënteerde kerk ter vervanging van vroegere, mogelijks Romaanse kerk. Eerstesteenlegging in 1694 en ingewijd in 1704. Bedevaartsplaats voor de van oudsher vereerde Heilige Catharina. Naar verluidt werd eind 17de eeuw als tijdelijke kerk de verdwenen zogenaamde "Sint-Blasiuskapel" in de Karmstraat opgericht. Rond 1900 werden daken en de toren gerestaureerd door architect A. Eggermont, in 1903 werd de sacristie hersteld en in 1979 werd de kerk gerestaureerd door architect A. Mas.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kwaremontplein zonder nummer (Kluisbergen)
Dorpskerk met noordzuid-gerichte lengteas waarbij het koor (op het zuiden, afwijkend naar zuidoosten) paalt aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de voorgevel van de kerk.


Pastorie

Kwaremontplein 24 (Kluisbergen)
Voormalige pastorie. Vanaf circa 1954 woonhuis van wijlen kunstglazenier M. Leenknegt (1912-+ 1985); bijbehorende ommuurde pastorietuin sindsdien vrijwel gehalveerd; nieuwe pastorie (nummer 26) van 1956 naar ontwerp van architect A. Mas op achterste perceelshelft van de oude pastorietuin.


Klooster en instituut Sint-Franciscus Xaverius

Kwaremontplein 41 (Kluisbergen)
Voormalig klooster en instituut St.-Franciscus Xaverius van de zusters franciscanessen van het Crombeen van Gent, heden bejaardenhome Sint-Franciscus (nummer 41) en wijkafdeling van de vrije basisschool van Berchem (nummer 43).


Parochiekerk Sint-Cornelius

Grote Herreweg zonder nummer (Kluisbergen)
Huidige kerk opgericht in 1862-67 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny (Gent). Ingewijd op 8 juni 1868 door Monseignieur Bracq, bisschop van Gent. Herstellingswerken in 1967-68 onder leiding van architect A. Mas.


Jongensschool

Zulzekestraat 34 (Kluisbergen)
Voormalige klaslokalen van de jongensgemeenteschool, samen met links aanpalend doch in 1995 gesloopt schoolhuis opgericht aan de straat in het derde kwart van de 19de eeuw (bouwplan van 1867). Herstellingswerken van 1924 naar ontwerp van architect A. Massez.


Landhuis Klein Kasteel

Nokerepontweg 5 (Kruisem)
Klein Kasteel, voormalig klooster, "Hospice de Notre Dame de Hal" en kantschool, thans opvangtehuis "Heuvelheem" en kleuterschool. Oorspronkelijk eenvoudig landhuis achter de kerk van Wannegem, gelegen binnen de heerlijkheid Heuverhuys, in 1765 aangekocht door F. Baut de Rasmon.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Latemdreef 30 (Zwalm)
Vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren van Doornikse kalksteen en veldsteen uit eind 13de eeuw - begin 14de eeuw, grondig gerestaureerd en vergroot in neogotische stijl in 1906-1910, omringend kerkhof met lage bakstenen muur.


Stationswijk

Berkenstraat, Cipressenstraat, Elzenstraat, Hazenpad, Lindenstraat, Olmenstraat, Populierenstraat (Beernem)
Sociale woonwijk, gerealiseerd in opdracht van S. M. Interbrugse met aanlegplan en architectuur naar ontwerp van architect A. Mas uit Oudenaarde. Fasegewijs tot stand gekomen tussen 1974 en 1978.


Bejaardenhof Ruelenspark

Erasme Ruelenspark 1-34 (Leuven)
Parkwijk met 34 bungalows voor ouden van dagen gebouwd in opdracht van de sociale woningbouwmaatschappij De Goede Haard uit Heverlee. De bungalows in expostijl werden ontworpen door Albert Mas en Paul Van Dormael. Het groenplan is van tuinarchitect Guy Ringoot.