Persoon

Blockx, Frank

ID
360
URI
https://id.erfgoed.net/personen/360

Beschrijving

Zoon van de bekende componist Jan Blockx, die vanaf 1901 directeur was van het Koninklijk Muziekconservatorium.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Hoogstraat 39, Reyndersstraat 2, 2A (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van Hoogstraat en Reyndersstraat, gebouwd in opdracht van A. Van Broekhoven, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1936.


Appartementsgebouw met grand café en tea-room

Anneessensstraat 26, De Keyserlei 17 (Antwerpen)
Appartementsgebouw met horecagelijkvloers opgetrokken in opdracht van de NV Brasseries Artois uit Leuven, naar een ontwerp van architect Frank Blockx uit 1941. Voor dit project werd een ouder pand afgebroken.


Bell Telephone Manufacturing Company

Francis Wellesplein 1 (Antwerpen)
Den Bell is een zeer opvallend en bekend kantoorgebouw op het Zuid. Sinds 2009 is dit het centrale administratieve gebouw van de Stad Antwerpen. Het grote complex werd opgericht als fabrieks- en kantoorcomplex van de Bell Telephone Manufacturing Company.


Berg van Barmhartigheid

Venusstraat 11, 15, 13/1-8 (Antwerpen)
Voormalige Berg van Barmhartigheid, in eerste kwart zeventiende eeuw opgericht door Wenceslas Cobergher en gevestigd in de verbouwde Engelse Pakhuizen (1561). Na de afschaffing van de Berg van Barmhartigheid (1946) werden de gebouwen grondig verbouwd door stadarchitect André Fivez en in 1956 ingehuldigd als Stadsarchief van Antwerpen.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 192 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Edward Colignon, naar een ontwerp door Frank Blockx uit 1929. Al vanaf 1908, vroeg in zijn loopbaan, voerde de architect op geregelde tijden werken uit voor de familie Colignon en haar expeditiebedrijf, de firma H. Colignon & C°, onder meer aan gebouwen gelegen in de Arenbergstraat en de Gijzelaarsstraat.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 19 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1912, gebouwd in opdracht van de heer A. De Keersmaecker. Deze liet de woning in 1919 verhogen met een pseudo-mansarde ontworpen door de architect Frank Blockx.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Jan Van Rijswijcklaan 6 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van August Monet, naar een ontwerp van architect Frank Blockx uit 1936. De journalist en schrijver August Monet (1875-1958) was 61 jaar lang hoofdredacteur van de Antwerpse liberale krant De Nieuwe Gazet, waarin zijn stukken verschenen onder het pseudoniem RIP.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Koninklijkelaan 6 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, in 1928 door de architect Frank Blockx ontworpen voor rekening van bouwheer Walter Colignon, verbonden aan de expeditiefirma H. Colignon & Co.


Burgerhuis in neo-Tudorstijl

Jan Van Rijswijcklaan 8 (Antwerpen)
Herenhuis in neo-Tudorstijl, gebouwd in opdracht van J. Van Thiel naar een ontwerp van architect Frank Blockx uit 1936. De rijwoning in halfopen bebouwing volgt de typologie van de stadsvilla, en omvat drie bouwlagen onder een complex zadeldak (pannen).


Café des Arts

Frankrijklei 40 (Antwerpen)
Appartementsgebouw met café opgetrokken in opdracht van de Brouwerijen Artois, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1945. Het nieuwbouwcomplex vervangt het oude "Café des Arts", een afgeschuind neoclassicistische hoekgebouw uit de jaren 1860-1870, dat in 1944 door een bominslag was vernield.


Dekenij

Priestersstraat 15 (Ronse)
Voormalige dekenij van het kapittel, sinds 1952 Museum van Folkore en Regionale Geschiedenis. Complex met vier vleugels geschikt rondom een vierkante gekasseide binnenplaats, toegankelijk via Bruul, oorspronkelijk via het zuidelijke poortgebouw over de overwelfde Molenbeek aan het einde van het steegje in de Priestersstraat.


Den gulden Boom

Grote Markt 25 (Antwerpen)
Bank- en woongebouw in neobarokstijl, gebouwd in opdracht van de bank Gemeentekrediet van België, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1963, voltooid in 1965.


Ensemble van dokterswoning en winkelhuis

Schuttershofstraat 53-55 (Antwerpen)
Ensemble van een dokterswoning en een winkelhuis in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag van 1906 samen opgetrokken in opdracht van de arts G. Allo. Het ontwerp is mogelijk toe te schrijven aan de architect Frank Blockx.


Gulden Sweert en Roose

Handschoenmarkt 8 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele huizen waarvan één met trapgevel, elk drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog, opgetrokken in 1627.


Hotel Jan Blockx

Sint-Jozefstraat 5 (Antwerpen)
Herenhuis in neorenaissancestijl gebouwd in opdracht van componist Jan Blockx, naar een ontwerp door diens zoon de architect Frank Blockx uit 1907, en volgens de jaarsteen op de gevel voltooid in 1908.


Laatclassicistisch burgerhuis

Hoogstraat 36 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis, volgens de bouwaanvraag uit 1807 gebouwd in opdracht van de heer Petit. Het rechter poortrisaliet werd later toegevoegd. A. Van Broekhoven liet het pand opdelen in appartementen en verhogen met een pseudo-mansarde, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1937.


Mercator-Orteliushuis

Kloosterstraat 15-17 (Antwerpen)
Mercator-Orteliushuis, mede genoemd naar de Antwerpse cartograaf en geograaf Abraham Ortelius die hier zou gewoond hebben. Traditioneel herenhuis volgens dateringen in kern opklimmend tot 1547 en 1555, uitgebreid met de laat-barokke oostvleugel in 1698.


Neoclassicistisch winkelhuis

Schoenmarkt 20 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelhuis gebouwd naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1857. Opdrachtgever was de van oorsprong Schotse textielhandelaar Andrew Baillie-Bosschaert, die in 1852 het aanpalende hotel had laten verbouwen door de architect Frans J.H. Bex.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Gasthuisstraat zonder nummer (Nijlen)
Rijk geornamenteerde kerk in Brabantse hooggotiek, door S. Leurs geciteerd als lentebloesem van de Brabants gotiek.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Lambertusplaats 2 (Berlaar)
Parochiekerk opgetrokken in verschillende fasen: de oudste gedeelten, met name toren en middenbeuk uit de 15de eeuw; uitbreiding met koor in de 16de eeuw; bouw van de transeptarmen in 1778 en 1785.


Stadhuis van Ronse

Grote Markt 12 (Ronse)
Stadhuis naar ontwerp van F. Blockx, gebouwd in 1949-1953 op de plaats van het oude schepenhuis en twee vroegere herbergen, "A la Concorde" links en "café Roma" rechts in de noordwesthoek van de Grote Markt.


Traditioneel diephuis

Suikerrui 20 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis van twee traveeën en oorspronkelijk drie bouwlagen dat minstens opklimt tot de 17de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast met een bijkomende vierde bouwlaag in de eerste helft van de 19de eeuw.


Villa in cottagestijl

Berkenlaan 27 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Willy De Vos, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1930.


Weverij Tissage Mécanique du Brul

De Biesestraat 1, 7-9, Veemarkt 28, zonder nummer (Ronse)
Voormalige Tissage Mécanique du Brul", opgericht door V. Cambier en Compagnie volgens bouwvergunning van 1880, later "Dopchie Frères et Soeurs", "E. Guisset" en tenslotte "Tissage mécanique S.A. des établissements Adolphe Delacroix, Teinturerie, Retorderie". Imposant complex van twee bouwlagen met sterk geritmeerde gevels in decoratieve baksteen.


Winkelhuis in eclectische stijl

Wapper 18 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl op de hoek van Wapper en Schuttershofstraat, gebouwd in opdracht van Celine Strückhoff, naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1908. Eerder plande de arts G. Allo de bouw van een gelijkaardig winkelhuis op dit perceel, palend aan zijn dokterswoning, waarvoor de architect Frank Blockx in 1907 het ontwerp tekende.


Winkelhuis met traditionele kern

Korte Koepoortstraat 11 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl aangepast in de eerste helft van 19de eeuw, met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw. Het betrof in oorsprong een diephuis met barokke topgevel.


Thema's

Ontwerper van

Ahornenlaan

Della Faillelaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Blockx [online], https://id.erfgoed.net/personen/360 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.