Persoon

Sir Blomfield, Reginald

ID
363
URI
https://id.erfgoed.net/personen/363

Beschrijving

Sir Reginald BLOMFIELD (1856 – 1942): Blomfield had in Engeland reeds meerdere landhuizen en clubhuizen op zijn naam staan. Hij was een belangrijke auteur inzake Renaissance architectuur. Hij werd als ‘principal architect’ van de I.W.G.C. verantwoordelijk voor 118 begraafplaatsen, waarvan Lijssenthoek Military Cemetery (Poperinge) wellicht één van de meest indrukwekkende is. In Ieper tekende hij o.m. de plannen van de Menenpoort en de St-George’s Memorial Church. Hij ligt eveneens aan de basis van het ‘Cross of Sacrifice’, dat op iedere Britse militaire begraafplaats terug te vinden is. In vergelijking met de andere hoofdarchitecten hanteerde Blomfield wellicht het meest een historisch getint classicisme.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’. Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst Hannelore Decoodt, Beschermingsdossier DW002414.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aeroplane Cemetery

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Een Brits vliegtuig stortte in 1915 neer nabij het huidige 'Cross of Sacrifice', waardoor de begraafplaats zijn huidige naam verwierf. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats aangevuld met circa 960 graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen.


Anglicaanse bidplaats en school

Elverdingestraat 1-3, 1A, Vandenpeereboomplein 43A (Ieper)
Anglicaanse bidplaats zogenaamd "Saint-Georges Memorial Church" en voormalig schooltje zogenaamd "Eton Memorial School", naar ontwerp van architect Sir Reginald Blomfield (Londen).


Artillery Wood Cemetery

Poezelstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste doden werden er begraven op 31 juli 1917. Na de oorlog werd de begraafplaats uitgebreid met meer dan 1.150 graven.


Bard Cottage Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de wapenstilstand werden er nog graven toegevoegd.


Bedford House Cemetery

Rijselseweg zonder nummer (Ieper)
Het Britse militaire Bedford House Cemetery is gelegen op anderhalve mijl ten zuiden van Ieper, ten zuidoosten van de historische hoeve Zuid Bellegoed, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdelijk gebruikt werd als veldhospitaal.


Bleuet Farm Cemetery

Boezingestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, geopend in juni 1917, nabij een 'dressing station' bij 'Bleuet Farm'.


Brandhoek Military Cemetery

Grote Branderstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, aangelegd vanaf mei 1915 bij een medische post op het gehucht Brandhoek.


Brandhoek New Military Cemetery

Zevekotestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De doden zijn er meer bepaald begraven in juli en augustus 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper, toen er in de omgeving van Brandhoek verschillende 'casualty clearing stations' waren ingericht.


Brandhoek New Military Cemetery No 3

Zevekotestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats werd meer bepaald aangelegd tussen augustus 1917 en mei 1918.


Britse militaire begraafplaats Cement House Cemetery

Boezingestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd vanaf de verovering van de bunker op de aanpalende hoeve tijdens de Derde Slag bij Ieper.


Britse militaire begraafplaats Dochy Farm New British Cemetery

Zonnebekestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, na de Eerste Wereldoorlog aangelegd bij een hoeve, die tijdens de oorlog door het Duitse leger versterkt werd.


Britse militaire begraafplaats Dozinghem Military Cemetery

Leeuwerikstraat zonder nummer (Vleteren)
Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Britse militaire begraafplaats Gwalia Cemetery

Elverdingseweg zonder nummer (Poperinge)
De hoeve bij de begraafplaats werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door Britse militairen 'Gwalia Farm' genoemd, naar een plaatsje in Wales. Vanaf 29 juni 1917 nam de ‘143th Field Ambulance’ haar intrek in de hoeve. Er werd een speciale spoorlijn aangelegd om de toevoer van gewonden en materiaal te vergemakkelijken. De begraafplaats zou gebruikt worden vanaf begin juli 1917 tot in september 1918.


Britse militaire begraafplaats Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery

Nachtegaalstraat zonder nummer (Poperinge)
Britse begraafplaats langs de Nachtegaalstraat, op circa 400m ten zuidwesten van de kerk van het gehucht Haringe, in 1917 ontstaan bij ‘casualty clearing stations’ (C.C.S. of veldhospitaal). De naam ‘Bandaghem’ is het gevolg van de creativiteit van enkele militairen, als een samenvoeging van ‘to bandage’ (verbinden) met een Vlaams klinkend achtervoegsel.


Britse militaire begraafplaats Lijssenthoek Military Cemetery

Boescheepseweg zonder nummer (Poperinge)
Lijssenthoek Military Cemetery is een Britse begraafplaats ontstaan bij ‘Remi Farm’. Tegen de Wapenstilstand was Lijssenthoek Military Cemetery uitgegroeid tot de grootste Commonwealthbegraafplaats in België.


Britse militaire begraafplaats Mendinghem Military Cemetery

Roesbruggestraat zonder nummer (Poperinge)
De eerste begrafenis op Mendinghem Military Cemetery gebeurde in augustus 1916. De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect).


Britse militaire begraafplaats Nine Elms British Cemetery

Helleketelweg zonder nummer (Poperinge)
Deze plaats, ‘Nine Elms’, werd genoemd naar een laan in Londen. De Britse militaire begraafplaats werd voor het eerst gebruikt tijdens de Derde Slag bij Ieper, vanaf 16 september 1917.


Britse militaire begraafplaats Old Military Cemetery

Deken De Bolaan zonder nummer (Poperinge)
De Old Military Cemetery werd nog tijdens de Eerste Slag bij Ieper in oktober 1914 in gebruik genomen, in functie van een vlakbij ingerichte medische voorziening.


Britse militaire begraafplaats Poperinghe New Military Cemetery

Deken De Bolaan zonder nummer (Poperinge)
De Old Military Cemetery werd gebruikt tijdens de Eerste en Tweede Slag bij Ieper en werd begin mei 1915 gesloten. De New Military Cemetery werd vanaf juli 1915 ook door de Britten gebruikt.


Britse militaire begraafplaats Reninghelst New Military Cemetery

Baljuwstraat zonder nummer (Poperinge)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden het kerkhof van Reningelst en zijn ‘Extension’ gebruikt van maart tot november 1915. Toen werd het 'New Military Cemetery' geopend. De begraafplaats werd geleidelijk aan naar het zuidwesten uitgebreid. Na de oorlog werd ze heraangelegd. Er liggen in totaal 800 doden uit de Eerste Wereldoorlog.


Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Felix Nadarstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, vanaf september 1917 aangelegd bij een 'dressing station' (medische post).


Canada Farm Cemetery

Elzendammestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, waar de eerste doden begraven werden op 7 juni 1917 (Mijnenslag).


Divisional Collecting Post Cemetery and Extension

Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. Divisional Collecting Post Cemetery and Extension bestaat in feite uit twee begraafplaatsen, die pas in 2001 bijeengevoegd werden.


Duhallow A.D.S. Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats werd gestart op 31 juli 1917. Na de wapenstilstand werden 633 doden overgebracht naar 'Duhallow A.D.S. Cemetery'.


Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats maakt deel uit van de zogenaamde Kanaalsite John McCrae.


Ferme-Olivier Cemetery

Steentjemolenstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats werd vanaf 9 juni 1915 in gebruik genomen.


Hagle Dump Cemetery

Sint-Pieterstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, vanaf april 1918 aangelegd nabij een rustkamp en een depot dat 'Hagle Dump' genoemd werd.


Hop Store Cemetery

Poperingseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, in mei 1915 aangelegd nabij het hopmagazijn dat tijdens de oorlog fungeerde als medische post.


La Brique Military Cemetery No 1

Pilkemseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd vanaf mei 1915. La Brique verwijst naar het gehucht Brieke, dat genoemd was naar een oude steenbakkerij.


La Brique Military Cemetery No 2

Pilkemseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd vanaf februari 1915. ‘La Brique’ verwijst naar het gehucht Brieke, dat genoemd was naar een oude steenbakkerij, die hier stond vóór de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Na de wapenstilstand werden nog graven uit de omliggende slagvelden toegevoegd.


Menensepoort

Menenstraat zonder nummer (Ieper)
Menensepoort 24 juli 1927: plechtige inhuldiging in aanwezigheid van Koning Albert van het Brits gedenkteken van de Menensepoort, het meest beroemde van de Missing Memorials, door veldmaarschalk Lord Plumer.


Menin Road South Military Cemetery

Meenseweg zonder nummer (Ieper)
Er gebeurden op de begraafplaats voor het eerst bijzettingen in januari 1916. Na de wapenstilstand werden 203 graven toegevoegd van uit de omliggende slagvelden.


New Irish Farm Cemetery

Briekestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste doden werden er in augustus 1917 begraven. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met circa 4.560 graven afkomstig uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen.


Oxford Road Cemetery

Wieltje zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, in gebruik genomen vanaf 1917. Na de wapenstilstand werden nog graven toegevoegd door de concentratie van graven.


Potijze Burial Ground Cemetery

Potijzestraat zonder nummer (Ieper)
Potijze Burial Ground Cemetery werd gebruikt tussen april 1915 en oktober 1918. Volgens het huidige register liggen er 586 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Potijze Chateau Lawn Cemetery werd gebruikt tussen mei en december 1915 en tussen juli 1917 en oktober 1918. Hier liggen nu volgens het huidige register 229 doden begraven.


Potijze Chateau Wood Cemetery

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Potijze Chateau Wood Cemetery (het bos waarin de begraafplaats lag, is verdwenen) werd gebruikt vanaf april 1915. Potijze Chateau Wood Cemetery werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Ramparts Cemetery, Lille Gate

Rijselstraat zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats heeft een grotendeels gebogen grondplan, met een oppervlakte van circa 1870 vierkante meter en een afhellend terrein. Ze is ontworpen door Reginald Blomfield, met medewerking van G.H. Goldsmith.


Solferino Farm Cemetery

Kapellestraat zonder nummer (Ieper)
De naam 'Solferino Farm' werd aan de boerderij tegenover de begraafplaats gegeven door Franse troepen. De aanleg van de begraafplaats werd pas in oktober 1917 gestart. Er liggen eveneens 5 doden uit de Tweede Wereldoorlog begraven.


Talana Farm Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De eerste doden werden er begraven in april 1915.


Vlamertinghe Military Cemetery

Hospitaalstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De aanleg van deze begraafplaats werd gestart door Franse troepen in 1914.


Vlamertinghe New Military Cemetery

Bellestraat zonder nummer (Ieper)
Deze begraafplaats werd gestart in juni 1917, toen een uitbreiding van Vlamertinghe Military Cemetery wegens plaatsgebrek niet meer mogelijk was. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van R. Blomfield (hoofdarchitect) en J.R. Truelove (uitvoerend architect). Volgens het huidige register liggen er 1820 doden.


White House Cemetery

Brugseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De aanleg van de begraafplaats startte in maart 1915.


Ypres Reservoir Cemetery

Plumerlaan zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats werd gestart in oktober 1915. Zo’n 1500 doden uit kleinere begraafplaatsen en de omliggende slagvelden werden na de wapenstilstand naar hier overgebracht.


Ypres Town Cemetery Extension

Zonnebeekseweg 6 (Ieper)
"Ypres Town Cemetery Extension" is een langwerpige, rechthoekige begraafplaats met een oppervlakte van circa 2725 vierkante meter, ontworpen door Reginald Blomfield, met medewerking van W.C. Von Berg.