Persoon

Sir Blomfield, Reginald

ID
363
URI
https://id.erfgoed.net/personen/363

Beschrijving

Sir Reginald BLOMFIELD (1856 – 1942): Blomfield had in Engeland reeds meerdere landhuizen en clubhuizen op zijn naam staan. Hij was een belangrijke auteur inzake Renaissance architectuur. Hij werd als ‘principal architect’ van de I.W.G.C. verantwoordelijk voor 118 begraafplaatsen, waarvan Lijssenthoek Military Cemetery (Poperinge) wellicht één van de meest indrukwekkende is. In Ieper tekende hij o.m. de plannen van de Menenpoort en de St-George’s Memorial Church. Hij ligt eveneens aan de basis van het ‘Cross of Sacrifice’, dat op iedere Britse militaire begraafplaats terug te vinden is. In vergelijking met de andere hoofdarchitecten hanteerde Blomfield wellicht het meest een historisch getint classicisme.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’. Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst Hannelore Decoodt, Beschermingsdossier DW002414.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aeroplane Cemetery

Zonnebeekseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar een ontwerp van R. Blomfield en W.H. Cowlishaw. Het betreft een langwerpige, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', een schuilhuisje en rijen witte graven. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Artillery Wood Cemetery

Poezelstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De rechthoekige, ommuurde begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen toegangspoort met smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en twaalf perken met witte grafstenen, dit alles getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Bard Cottage Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt grotendeels met een haag en opgaande bomen omgeven. De 'Stone of Remembrance' aan straatzijde wordt geflankeerd door twee bakstenen toegangsgebouwen, centraal achteraan staat het 'Cross of Sacrifice'. De grafstenen staan eerder onregelmatig verdeeld over zes perken.


Bedford House Cemetery

Rijselseweg (Ieper)
Bedford House Cemetery is een grote Britse militaire begraafplaats op een voormalige kasteelsite, waarbij getracht werd zoveel mogelijk elementen van de site te behouden waaronder de wallen en ruïnes van de ijskelder en van het kasteel, aangevuld met paviljoenen uit witte natuursteen in de vorm van een ciborium, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en zes perken met witte grafstenen. Het geheel is getooid met opgaande bomen en struikenrijen.


Bleuet Farm Cemetery

Boezingestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.C. Von Berg. De begraafplaats is omheind door een muur uit witte natuursteen en bevat een smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen, onregelmatig verdeeld over twee perken. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Brandhoek Military Cemetery

Grote Branderstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, aangelegd vanaf mei 1915, na de oorlog ingericht naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats is rechthoekig, op één afgesneden hoek na en wordt omgeven door een haag en laag muurtje. Toegangsgebouw uit witte natuursteen met smeedijzeren hek, een 'Cross of Sacrifice' en graven verspreid over twee perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Brandhoek New Military Cemetery

Zevekotestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een ommuurde begraafplaats met toegangsgebouw uit witte natuursteen met smeedijzeren hek, met een 'Cross of Sacrifice' en een 'Stone of Remembrance' en zes perken met witte grafstenen. Het geheel wordt onder meer getooid met opgaande bomen.


Brandhoek New Military Cemetery No 3

Zevekotestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een rechthoekige begraafplaats, afgebakend met een haag, met een wit natuurstenen toegangsgebouw met fijn uitgewerkt smeedijzeren hek, een 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice'. De meeste graven zijn vervaardigd uit het iets grijzere 'Hopton Wood'. Het geheel wordt getooid met bloemperken, bomen en struiken.


Canada Farm Cemetery

Elzendammestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en witte grafstenen, vrij onregelmatig geschikt over vier perken. Behalve bloemperken en struiken wordt de begraafplaats getooid met opgaande bomen.


Cement House Cemetery

Boezingestraat (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. De begraafplaats wordt aan straatzijde afgebakend met een muur, aan de andere zijden met een haag. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen poortgebouw met rondbogige doorgang en smeedijzeren hek, bakstenen schuilgebouwen, een 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice'. De graven zijn verdeeld over 21 perken. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen en bloemperken bij de graven.


Divisional Collecting Post Cemetery and Extension

Hogeziekenweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd door R. Blomfield en W.H. Cowlishaw. Het betreft een rechthoekige, deels ommuurde, deels omhaagde begraafplaats met smeedijzeren toegangspoortjes, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance', tegelpaden, schuilgebouwen en twee perken met grafstenen.


Dochy Farm New British Cemetery

Zonnebekestraat (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.H. Cowlishaw. De min of meer rechthoekige begraafplaats is ommuurd, met twee toegangshekken vooraan, centraal een 'Stone of Remembrance' geflankeerd door opgaande bomen, een 'Cross of Sacrifice' centraal achteraan, twee schuilgebouwen opzij en twaalf perken met witte grafstenen.


Dozinghem Military Cemetery

Leeuwerikstraat (Vleteren)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats is afgebakend met een haag en kan betreden worden via een smeedijzeren hekken. De begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', een bakstenen schuilgebouw en 17 perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Duhallow A.D.S. Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar een ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats wordt aan straatzijde met een bakstenen muur en toegangshekken afgebakend, aan de andere zijden met een haag. Behalve een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', een schuilgebouw en negen perken met witte grafstenen zijn er vooraan twee 'duhallow blocks' met 'special memorials'. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van Ch. Holden, W.H. Cowlishaw, N.A. Rew en R. Blomfield. De begraafplaats wordt omhaagd, terwijl er rondom rond opgaande bomen staan. De witte grafstenen staan over drie perken eerder onregelmatig geschikt. Het 'Cross of Sacrifice' staat aan de toegang in de noordwestelijke hoek, de 'Stone of Remembrance' centraal tegen de oostelijke zijde.


Ferme-Olivier Cemetery

Steentjemolenstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De trapeziumvormige begraafplaats is deels omgeven door een natuurstenen muur en bevat een toegangsgebouw uit witte natuursteen met een smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of 'Remembrance' en drie eerder onregelmatig geschikte perken met witte grafstenen.


Gwalia Cemetery

Elverdingseweg (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De ommuurde begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en twee perken met witte grafstenen. Opgaande bomen en bloemperken sieren het geheel.


Hagle Dump Cemetery

Sint-Pieterstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een bijna rechthoekige begraafplaats omheind door een bakstenen muur, met centraal vooraan een 'Cross of Sacrifice' en zes vrij regelmatig geschikte perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken en opgaande bomen.


Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery

Nachtegaalstraat (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vormgegeven door R. Blomfield en W.C. Von Berg. Het betreft een omhaagde begraafplaats met smeedijzeren toegangshekken, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance', een schuilgebouw en witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en een opgaande boom.


Hop Store Cemetery

Poperingseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren hek, een 'Cross of Sacrifice' en vijf rijen met witte grafstenen.


La Brique Military Cemetery No 1

Pilkemseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd vanaf mei 1915. De begraafplaats is ingericht door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. Het is een kleine begraafplaats, omgeven door een haag, met een tweeledig toegangshek en rijen witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


La Brique Military Cemetery No 2

Pilkemseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt omheind door een haag, aan straatzijde door een bakstenen muur met smeedijzeren hek. Er is een 'Cross of Sacrifice', een bakstenen schuilgebouw, evenals onregelmatig aangelegde rijen met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Lijssenthoek Military Cemetery

Boescheepseweg (Poperinge)
Grootste Britse militaire begraafplaats in België met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield. De begraafplaats wordt omheind door hagen, behalve aan straatzijde waar een monumentaal poortgebouw met een groot smeedijzeren hekken en een lage bakstenen muur de begraafplaats afbakenen. Er is een 'Stone of Remembrance', een 'Cross of Sacrifice' en een groot schuilgebouw. De begraafplaats wordt getooid met vele - opgaande, solitaire en markerende - bomen, bloemperken en struiken. Vele 'headstones' voor Britse doden zijn vervaardigd uit het grijzere hopton wood, terwijl de meer dan 650 Fransen onder een grafkruis liggen.


Mendinghem Military Cemetery

Roesbruggestraat (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.C. Von Berg. De begraafplaats met onregelmatig grondplan wordt volledig ommuurd en bevat een toegangsgebouw met smeedijzeren hek. Er is een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance', terwijl de witte natuurstenen grafstenen verspreid liggen over 11 perken. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen, een struikenrij en bloemenperken.


Menenpoort

Menenstraat (Ieper)
Indrukwekkend Brits oorlogsgedenkteken in de vorm van een poortgebouw op de plaats van de oude oostelijke stadspoort van Ieper opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog, met duaal karakter, waarbij de buitenzijde als een triomfboog lijkt te zijn opgevat, terwijl binnenin ongeveer 55.000 namen van vermiste Britse militairen uit de Eerste Wereldoorlog vermeld worden. De Menenpoort werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield en werd officieel ingehuldigd op 24 juli 1927 door maarschalk Lord Plumer in aanwezigheid van koning Albert.


Menin Road South Military Cemetery

Meenseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.C. Von Berg. De ommuurde begraafplaats heeft een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en natuurstenen schuilgebouw en witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken, klimplanten, opgaande bomen en bomenrijen.


New Irish Farm Cemetery

Briekestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een grote, rechthoekige begraafplaats, deels omgeven door een bakstenen muur, deels door een gracht. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen toegangsgebouw, een geplaveid middenpad naar de 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice' en 36 perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Nine Elms British Cemetery

Helleketelweg (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en W.C. Von Berg. Het betreft een ommuurde begraafplaats met een poortgebouw, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en rijen witte grafstenen, getooid met struikenrijen, bloemenperken en opgaande bomen.


Oxford Road Cemetery

Wieltje (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats heeft een Y-vormige plattegrond, grotendeels omheind met een haag, met aan toegangszijde een gebogen muur met smeedijzeren hek, centraal het 'Cross of Sacrifice', op het oostelijke uiteinde de 'Stone of Remembrance' en opgaande bomen.


Poperinghe New Military Cemetery met Frans militair ereperk

Deken De Bolaan (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats omvat een Brits en Frans deel en is deels omheind door een natuurstenen muur, deels door een haag. Het Britse deel is ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew, met een 'Cross of Sacrifice' geflankeerd door twee paviljoentjes uit witte natuursteen en een 'Stone of Remembrance', evenals witte grafstenen, bloemperken, struiken en opgaande bomen. Het Franse perk wordt gekenmerkt door de typische grafkruisen of onder een grafsteen met hoefijzerboog voor moslims.


Poperinghe Old Military Cemetery

Deken De Bolaan (Poperinge)
Poperinghe Old Military Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De met hoge muren omheinde begraafplaats met smeedijzeren toegangshekken bevat twee paviljoenen, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en rijen met witte 'headstones'. Het geheel wordt getooid met markeringsbomen, klimplanten en bloemperken.


Potijze Burial Ground Cemetery

Potijzestraat (Ieper)
Potijze Burial Ground Cemetery is een Britse begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en eerder onregelmatig aangelegde rijen met witte grafstenen.


Potijze Chateau Lawn and Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg (Ieper)
Twee Britse militaire begraafplaatsen met doden uit de Eerste Wereldoorlog, die nu als één begraafplaats ingericht zijn, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Potijze Chateau Lawn is lagergelegen dan Potijze Chateau Grounds Cemetery. De 'Cross of Sacrifice' staat op de scheiding van de twee begraafplaatsen, de 'Stone of Remembrance' op Potijze Chateau Grounds Cemetery. Het geheel is ommuurd en toegankelijk via een smeedijzeren hek.


Potijze Chateau Wood Cemetery

Zonnebeekseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Het is een trapeziumvormige begraafplaats, omheind door een bakstenen muur met centraal achteraan het 'Cross of Sacrifice'.


Ramparts Cemetery, Lille Gate

Rijselstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog op de Vestingen van Ieper, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt grotendeels omheind met een haag, behalve aan de waterzijde. De begraafplaats heeft een smeedijzeren toegangshek en een 'Cross of Sacrifice'. De rijen graven zijn eerder onregelmatig geschikt.


Reninghelst New Military Cemetery

Baljuwstraat (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De rechthoekige, ommuurde begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' op een geplaveid terras, een schuilgebouw en vijf perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Saint George's Memorial Church en Eton Memorial School

Elverdingestraat 1-3, 1A, Vandenpeereboomplein 43A (Ieper)
Anglicaanse bidplaats, zogenaamd 'Saint-Georges Memorial Church' en voormalig schooltje zogenaamd 'Eton Memorial School', opgericht na de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van architect Sir Reginald Blomfield.


Saint Julien Dressing Station Cemetery

Felix Nadarstraat (Langemark-Poelkapelle)
Britse militaire begraafplaats, vanaf september 1917 aangelegd bij een medische post. De veelhoekige begraafplaats, naar ontwerp van R. Blomfield en W.H. Cowlishaw, is met een rode bakstenen muur omgeven, met een smeedijzeren toegangshekken en een 'Cross of Sacrifice'. De witte grafstenen liggen onregelmatig verspreid. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Solferino Farm Cemetery

Kapellestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en J.R. Truelove. De begraafplaats wordt ommuurd en achteraan afgebakend met een haag. Toegangspartij uit witte natuursteen met een smeedijzeren hekken en centraal vooraan het 'Cross of Sacrifice'. De witte grafstenen liggen verspreid over twee perken.


Talana Farm Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt omheind door een haag en getooid met opgaande bomen. Er is een toegangspoort uit witte natuursteen met smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice' en vier perken met witte grafstenen.


Vlamertinghe Military Cemetery

Hospitaalstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en A.J.S. Hutton. Het betreft een vrij grote begraafplaats, aan voorzijde afgebakend met een natuurstenen muur en fijn uitgewerkte smeedijzeren toegangspoortjes ter hoogte van het 'Cross of Sacrifice' en twee gebouwen met sterk geometrische opbouw. Aan de andere zijden is de begraafplaats met een haag afgebakend. De grafzerken zijn voor een belangrijk deel uit het grijzere Hopton Wood vervaardigd. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Vlamertinghe New Military Cemetery

Bellestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en J.R. Truelove. De begraafplaats is in twee niveaus aangelegd, met een smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance' en paviljoen op het hogere deel en de graven op het lagere deel. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen, struiken en bloemperken.


White House Cemetery

Brugseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.C. Von Berg. Het betreft een ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en vier perken met voornamelijk witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Ypres Reservoir Cemetery

Plumerlaan (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en W.C. Von Berg. De ommuurde begraafplaats bevat in de voormuur twee toegangen bestaande uit een tweeledig smeedijzeren hek, gevat tussen sterk uitgewerkte pijlers, evenals traliewerk centraal in de voormuur. Centraal vooraan op de begraafplaats staat de 'Cross of Sacrifice', meer naar het midden toe de 'Stone of Remembrance'. Het geheel wordt onder meer getooid met opgaande bomen en bomenrijen.


Ypres Town Cemetery Extension

Zonnebeekseweg (Ieper)
Brits militair ereperk met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van Reginald Blomfield en W.C. Von Berg. De toegang bestaat uit een tegelpad en een smeedijzeren hek, gevat tussen twee witte pijlers. De begraafplaats wordt deels omhaagd, deels ommuurd. Er is een Cross of Sacrifice en Stone of Remembrance.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blomfield [online], https://id.erfgoed.net/personen/363 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.