Persoon

Mertens, Frans

ID
3634
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3634

Beschrijving

De Borgerhoutse architect Frans Mertens studeerde aan de Academie in Antwerpen en aan het Hoger Instituut. Hij werkte vooral in Borgerhout, waar hij gekend is als architect van vakscholen en gemeentescholen, onder meer in de Kwekerijstraat, de Florastraat en de Betogingstraat. Hij tekende ook een aantal privéwoningen, zoals de woning in de Oedenkovenstraat 46.

Hij ontwierp een aantal kerken, onder meer de Dominicanerkerk in de Provinciestraat en de kerk H. Familie en H. Corneel op het Koxplein.

VAN DEN BORNE S. 2011: Voormalig Dominicanerklooster Ploegstraat Antwerpen. Bouwhistorische studie, onuitgegeven nota, VZW Welzijnszorg Provincie Antwerpen, 35.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Oedenkovenstraat 46 (Antwerpen)
Burgerhuis naar ontwerp van Franciscus Mertens, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Wesenbekestraat 76 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van mevrouw P. Oyen, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1912, uitgevoerd in 1913.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Rudolfstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Berthe D’Jong-Moquette, naar een ontwerp door Frans Mertens uit 1923. Het gebouw behoort tot het latere oeuvre van de architect, die omstreeks de eeuwwisseling in zijn gemeente Borgerhout tekende voor de Heilige Familie- en Sint-Corneliuskerk, en de gemeentescholen van de Florastraat en de Betogingstraat.


Café-feestzaal De Wachtzaal

Van Aertselaerstraat 2 (Hoogstraten)
In 1885 opgericht hoekhuis van twee op drie traveeën en één bouwlaag, in 1894 afgewerkt met kopgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Pelgrims.


Gekoppelde burgerhuizen met neo-Vlaamserenaissance-inslag

Kerkstraat 178-180 (Antwerpen)
Gekoppelde burgerhuizen met neo-Vlaamserenaissance-inslag, opgetrokken in opdracht van Jos en Maria Lauwers, naar ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1904. Gesloopt voor een sociaal wooncomplex uit 1984-1990.


Gemeentelijk onderwijsinstituut voor meisjes en jongens

Betogingstraat 9 (Antwerpen)
Schoolgebouw ingeplant rondom rechthoekige speelplaats, eclectische stijl van 1902 naar ontwerp van architect Franciscus Mertens, opgeknapt circa 1935.


Gemeentelijke lagere school

Mgr. Heylenstraat 24 (Kasterlee)
Complex van vijf + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, eerste gebouwen opgericht in 1906.


Gemeenteschool

Florastraat 120 (Antwerpen)
Rechthoekig gebouw met eclectische lijstgevel van vijftien traveeën en twee bouwlagen onder leien bedaking, van 1898-1899 naar ontwerp van Franciscus Mertens.


Kapucijnenklooster

Dreef 38-40 (Hoogstraten)
Kloostercomplex met kerk en kloostervleugels rondom een pandhof en enkele vrijstaande gebouwen; moestuin en boomgaard, aanplantingen en bos met dubbele beukendreef naar Calvarieberg.


Kerkmeesterswoning en pastorie van de Heilige-Familie en Sint-Corneliuskerk

Betogingstraat 2-4 (Antwerpen)
Het neogotische kerkmeestershuis, alsook de pastorie werden samen met de kerk als één complex opgetrokken in 1906-1910 naar ontwerp door architect Frans Mertens.


Klooster en rectorswoning der zusters van de Heilige Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 48-50 (Opwijk)
Beeldbepalend kloostercomplex met neogotische straatvleugel van 1902-1904, haaks ingeplante kapel van 1933-1934, westvleugel van 1935-1936 en oostvleugel van 1947, oostelijk gelegen rectorswoning kadastraal geregistreerd in 1905, ten noorden een aangelegde kloostertuin met calvarie.


Parochiekerk Heilige Familie en Sint-Corneel

Koxplein zonder nummer (Antwerpen)
Neogotische kerk met devotiekapel, kerkmeestershuis en pastorie, naar ontwerp van architect Frans Mertens, van 1906-1910.


Parochiekerk Sint-Dominicus

Ploegstraat 25-27, Provinciestraat zonder nummer (Antwerpen)
West-oost-georiënteerde, ingebouwde neogotische basiliek, gebouwd als kloosterkerk door de paters dominicanen, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens, waarvoor eerstesteenlegging in 1925.


Parochiekerk Sint-Jacob de Meerdere

Jozef Reusenslei zonder nummer (Borsbeek)
Gelegen in de dorpskern aan westzijde van Jozef Reusenslei, tegenover politiebureel en pastorie omgeven door aanplantingen en parking.


Sint-Pietersinstituut

Kapelweg 56-58 (Turnhout)
Complex bestaande uit een woning voor de zusters en een aansluitende klassenvleugel, van 1931 naar ontwerp van architect F. Mertens.


Sint-Vincentiusinstituut

Kattestraat 22, Meulenstraat 24, Peter Benoitlaan 40 (Deinze)
Kloostergebouw van 1837, oorspronkelijk vijftien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met eenvoudige rechthoekige vensters en gemarkeerd middenrisaliet. In 1848 bouw van de kapel links en kostschool rechts van 1852. Verdere uitbreidingen. Huidig gebouwenbestand gelegen binnen de driehoek Meulenstraat - Kattestraat en Peter Benoitlaan met voornamelijk vleugels aan de Meulen- en Kattestraat en begrenzende hoge bakstenen muur aan de Peter Benoitlaan.


Winkelhuis

Kroonstraat 49 (Antwerpen)
Woning van vier traveeën en twee bouwlagen met geel bakstenen puntgevels en gerecupereerde winkelpui.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Vleminckveld 44 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer A. Van Dommele, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1897.