Persoon

Mertens, Frans

ID
3634
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3634

Beschrijving

De Borgerhoutse architect Frans Mertens studeerde aan de Academie in Antwerpen en aan het Hoger Instituut. Hij werkte vooral in Borgerhout, waar hij gekend is als architect van vakscholen en gemeentescholen, onder meer in de Kwekerijstraat, de Florastraat en de Betogingstraat. Hij tekende ook een aantal privéwoningen, zoals de woning in de Oedenkovenstraat 46.

Hij ontwierp een aantal kerken, onder meer de Dominicanerkerk in de Provinciestraat en de kerk H. Familie en H. Corneel op het Koxplein.

Hij is de vader van de kunstschilder en graficus Frans Mertens (Borgerhout, 1908-Brasschaat, 1993).

VAN DEN BORNE S. 2011: Voormalig Dominicanerklooster Ploegstraat Antwerpen. Bouwhistorische studie, onuitgegeven nota, VZW Welzijnszorg Provincie Antwerpen, 35.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Rudolfstraat 9 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Berthe D’Jong-Moquette, naar een ontwerp door Frans Mertens uit 1923. Het gebouw behoort tot het latere oeuvre van de architect, die omstreeks de eeuwwisseling in zijn gemeente Borgerhout tekende voor de Heilige Familie- en Sint-Corneliuskerk, en de gemeentescholen van de Florastraat en de Betogingstraat.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Wesenbekestraat 76 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van mevrouw P. Oyen, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1912, uitgevoerd in 1913.


Café-feestzaal De Wachtzaal

Van Aertselaerstraat 2 (Hoogstraten)
In 1885 opgericht hoekhuis van twee op drie traveeën en één bouwlaag, in 1894 afgewerkt met kopgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Pelgrims.


Eclectisch burgerhuis

Oedenkovenstraat 46 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met cottage-inslag naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit eind 1895, voltooid in 1896. Opdrachtgever was professor Karel Van den Bossche-Dubois.


Eclectisch burgerhuis

Turnhoutsebaan 40 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Adriaensen-Keteleer, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1899.


Eclectisch winkelhuis

Kroonstraat 49 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de slager Dieudonné Stockeyr, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1903.


Gekoppelde burgerhuizen met neo-Vlaamserenaissance-inslag

Kerkstraat 178-180 (Antwerpen)
Gekoppelde burgerhuizen met neo-Vlaamserenaissance-inslag, opgetrokken in opdracht van Jos en Maria Lauwers, naar ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1904. Gesloopt voor een sociaal wooncomplex uit 1984-1990.


Gemeentelijk onderwijsinstituut voor meisjes en jongens

Betogingstraat 9 (Antwerpen)
Schoolgebouw ingeplant rondom rechthoekige speelplaats, eclectische stijl van 1902 naar ontwerp van architect Franciscus Mertens, opgeknapt circa 1935.


Gemeentelijke lagere school

Mgr. Heylenstraat 24 (Kasterlee)
Complex van vijf + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, eerste gebouwen opgericht in 1906.


Gemeenteschool

Florastraat 120 (Antwerpen)
Rechthoekig gebouw met eclectische lijstgevel van vijftien traveeën en twee bouwlagen onder leien bedaking, van 1898-1899 naar ontwerp van Franciscus Mertens.


Kapucijnenklooster

Dreef 38-40 (Hoogstraten)
Kloostercomplex met kerk en kloostervleugels rondom een pandhof en enkele vrijstaande gebouwen; moestuin en boomgaard, aanplantingen en bos met dubbele beukendreef naar Calvarieberg.


Kerkmeesterswoning en pastorie van de Heilige-Familie en Sint-Corneliuskerk

Betogingstraat 2-4 (Antwerpen)
Het neogotische kerkmeestershuis, alsook de pastorie werden samen met de kerk als één complex opgetrokken in 1906-1910 naar ontwerp door architect Frans Mertens.


Klooster en rectorswoning der zusters van de Heilige Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 48-50 (Opwijk)
Beeldbepalend kloostercomplex met neogotische straatvleugel van 1902-1904, haaks ingeplante kapel van 1933-1934, westvleugel van 1935-1936 en oostvleugel van 1947, oostelijk gelegen rectorswoning kadastraal geregistreerd in 1905, ten noorden een aangelegde kloostertuin met calvarie.


Parochiekerk Heilige Familie en Sint-Corneel

Koxplein (Antwerpen)
Neogotische kerk met devotiekapel, kerkmeestershuis en pastorie, naar ontwerp van architect Frans Mertens, van 1906-1910.


Parochiekerk Sint-Dominicus

Ploegstraat 25-27, Provinciestraat (Antwerpen)
West-oost-georiënteerde, ingebouwde neogotische basiliek, gebouwd als kloosterkerk door de paters dominicanen, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens, waarvoor eerstesteenlegging in 1925.


Parochiekerk Sint-Jacob de Meerdere

Jozef Reusenslei (Borsbeek)
Gelegen in de dorpskern aan westzijde van Jozef Reusenslei, tegenover politiebureel en pastorie omgeven door aanplantingen en parking.


Sint-Pietersinstituut

Kapelweg 56-58 (Turnhout)
Complex bestaande uit een woning voor de zusters en een aansluitende klassenvleugel, van 1931 naar ontwerp van architect F. Mertens.


Sint-Vincentiusinstituut

Kattestraat 22, Meulenstraat 24, Peter Benoitlaan 40 (Deinze)
Kloostergebouw van 1837, oorspronkelijk vijftien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met eenvoudige rechthoekige vensters en gemarkeerd middenrisaliet. In 1848 bouw van de kapel links en kostschool rechts van 1852. Verdere uitbreidingen. Huidig gebouwenbestand gelegen binnen de driehoek Meulenstraat - Kattestraat en Peter Benoitlaan met voornamelijk vleugels aan de Meulen- en Kattestraat en begrenzende hoge bakstenen muur aan de Peter Benoitlaan.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Vleminckveld 44 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer A. Van Dommele, naar een ontwerp door de architect Frans Mertens uit 1897.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mertens [online], https://id.erfgoed.net/personen/3634 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.