Persoon

Meyer, René L.R.

ID
3652
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3652

Beschrijving

René Meyer behaalde zijn diploma architectuur in 1947. Hij was vooral actief in de regio Oostende.

Bron:

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 208.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Residentie Bel Horizon

Albert I-Promenade 25 (Oostende)
Albert I-Promenade nr. 25. Residentie z.g. "BEL HORIZON" cf. belettering in bovenste balustrade. Smal appartementsgebouwtje van 1952 naar ontwerp van architect R. Meyer (Oostende). Betonconstructie van vijf bouwlagen onder plat dak; bakstenen parement op onderbouw met natuurstenen parement Vooruitspringende en doorlopende erker over drie bouwlagen. Doorgetrokken vensterregisters; typeren


Gebouwencomplex

Sint-Sebastiaansstraat 16-18 (Oostende)
Sint-Sebastiaanstraat nrs. 16-18. Gebouwencomplex naar verluidt behorend bij voormalige Stedelijke Meisjesschool "<italic>Louisa Maria</italic>" van het laatste kwart van de 19de eeuw (cf. Witte Nonnenstraat nr. 37). Later omgevormd tot de voormalige "DRUKKERIJ OMNIA - UITGEVERIJ EREL - COURRIER DE GAND - COURRIER DU LITTORAL ET DU BRUGES" cf. gevelopschriften (nr. 16), ontmoetingscentru


Hoekhuis in nieuwe zakelijkheid

Steensedijk 719 (Oostende)
Bijhuis van de coöperatieve S.E.O. (Spaarzaamheid, Economie, Oostende), hoekhuis in Nieuwe Zakelijkheid van 1948 naar ontwerp van G. Eysselinck (Oostende) i.s.m. R. Meyer (cf. hoofdgebouw S.E.O. Oostende, Romestraat nr. 11).


Mariakapel

Sint-Pietersstraat zonder nummer (Middelkerke)
Sint-Pietersstraat z.nr. Mariakapel van 1954. Inplanting ten zuidoosten van de kerk nabij de sacristie. Eenbeukige kapel van twee traveeën en een vlakke sluiting; aan zuidoostelijke zijde openwerkt. Leien zadeldak met dakschild en dakruiter. Gesigneerd en gedateerd cf. opschrift in resp. rechter en linker steunbeer: "MARIAJAAR 1954 INGEZEGEND MGR. DESMEDT PASTOOR E.H. DEGEETER ARCH. R. M


Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A (Oostende)
Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.


Sociale woonwijk van 1954-1977

Arendstraat 2-24, 1-5D, Fazantstraat 1-16, Havikstraat 1-58, Meesstraat 1-5, Patrijsstraat 1-7, Pauwenplein 1-16, Reigersplein 1-16, Spechtstraat 1-5, Sperwerstraat 1-5, Stormvogelstraat 11-33, 12-48D, Valkstraat 1-9D, Vinkenstraat 2-28 (Oostende)
Sociale woonwijk met 211 woningen, gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Oostendse Haard in drie fases (1954-1958, 1965-1968 en 1973-1977), naar ontwerp van respectievelijk René L. Meyer, Paul Felix en August Duchateau.


Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-33, 34-45, 46-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-65, 66-121, 122-158, Gelijkheidstraat 129-141, 142-175, 177-179, Goedheidstraat 1-2, 3-55, Golvenstraat 12-13, 15-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-54, 55, Overvloedstraat 1-45, 38-102B, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-6, 8-16, Spaarzaamheidstraat 55-75, 76-113, 115-173, Verenigingstraat 53-59, 60-161, 162-172, Werkzaamheidstraat 24-138, 37-125D (Oostende)
Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).


Volkshuis S.M. De Noordstar

Jules Peurquaetstraat 27 (Oostende)
Jules Peurquaetstraat nr. 27. <italic>Volkshuis S.M. </italic>"<italic>De Noordstar</italic>", lokalen ABVV o.m. cafetaria, bibliotheek en burelen, naar ontwerp van architecten R. Meyer (Oostende) en A. Verschaeren (Antwerpen) van 1954. Ruim functioneel gebouw. Betonconstructie met drie bouwlagen onder platdak; achteraan, lager uitgebouwde feestzaal. Voorgevel met typerend parement van r


Wijkschool De Toekomst

Veldstraat 58 (Koekelare)
Behorend tot het gemeenschapsonderwijs. De oprichting van de kleuterschool zogenaamd "De toekomst" kadert in de schoolstrijd die opnieuw oplaait bij de verkiezingen in 1946. Op 14 augustus 1948 (zie inscriptie) wordt de eerste steen gelegd van de kleuterschool naar ontwerp van architect Meyer (Oostende).


Thema's

Ontwerper van

Cité Henri Edebau

Sociale woonwijk Stene, Mariakerkelaan

Wijk Opex


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meyer [online] https://id.erfgoed.net/personen/3652 (Geraadpleegd op )