Collectief

Gebroeders Michiels

ID: 3667   URI: https://id.erfgoed.net/personen/3667

Beschrijving

De Gebroeders Michiels bezaten een boomkwekerij en verkochten landbouwzaden te Scherpenheuvel.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw met omgeving

Albertusplein, Isabellaplein (Scherpenheuvel-Zichem)
Mariaal bedevaartsoord en vestingstad, aangelegd in 1609-1627 bij de oudste barokkerk van de Zuidelijke Nederlanden met een zevenhoekig grondplan (symbool voor de zeven smarten), omringd door een met bomen beplante 'hortus'; ommegang met kapellen en paviljoenen.


Begraafplaats

Groenstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Oorspronkelijk ommuurde rechthoekige begraafplaats in de Dijkstraat, in 1902 uitgebreid tot de Groenstraat en aldaar afgesloten door bakstenen muur met getoogde blindnissen. Toegangen in Dijkstraat en Groenstraat bestaande uit ijzeren hekken tussen bakstenen pijlers, in Groenstraat met bolbekroning, van 1905.


Gemeentelijke begraafplaats De Jacht

Bierbeekpleindreef zonder nummer (Leuven)
Begraafplaats De Jacht is gelegen langs de Bierbeekpleindreef, aan de rand van Heverleebos en Meerdaalwoud. De begraafplaats werd aangelegd vanaf 1959 als nieuwe gemeentelijke begraafplaats voor Heverlee volgens een waaiervormig aanlegplan op een rechthoekige plattegrond. Aangezien er een overdracht gebeurde van de voorgaande begraafplaats in het centrum van Heverlee, kregen enkele historische graven hier een nieuwe plaats.


Huis Steytelinck

Sint-Bavostraat 20 (Antwerpen)
Neoclassicistisch 19de-eeuws kasteel met oudere kern, op U-vormig grondplan met aansluitende stallingen en heden openbaar landschapspark met vijver en speeltuin.


Sociale woonwijken Withof, Groenhof en Bronlaan

Bronlaan 2-29, 30-48, Hoveniersdreef 74-92, Krommelaan 2-8, Leeuwerikenstraat 111-113, Pakenstraat 44-60, Parkdallaan 2-6, 7-36, 37-49, Withoflaan 1-4, 5-19 (Leuven)
Ensemble sociale woningen van eenzelfde typologie gebouwd tijdens de jaren 1950, meer bepaald de wijken Groenhof en Withof en een groepering sociale woningen aan de Bronlaan.


Tuin van het herenhuis Ruison

Steenweg 144 (Heers)
Typologisch interessant geheel van een herenboerenhuis met bijgebouwen, sier-, moes- en bloementuin met afsluiting en hekken, uit 1899. Enkele bomen uit de aanlegperiode en bewaard ontwerpplan van Michiels uit Scherpenheuvel.


Tuinwijk Berkenhof

Berkenhoflaan 1-8, 9-29, Middelweg 77-107, Pater Perquylaan 1-20, 21-31, Pieter De Somerlaan 1-12, Willem Vanden Abeelelaan 11-41, Zwaluwenlaan 48-50, 51-52, 53-57 (Leuven)
De tuinwijk Berkenhof is gelegen ten zuiden van het centrum van Heverlee en ten westen van de Naamsesteenweg. De wijk met negentig wooneenheden werd tussen 1949-1950 gerealiseerd naar een ontwerp van architect R. Vandendael in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur van Heverlee.


Verdiepte tuin van de villa Edouard Michiels

Rozenstraat 3 (Scherpenheuvel-Zichem)
Tuin (70 are) rond een villa in cottagestijl, voormalige zetel van een befaamd boomkweek- en tuinaanlegbedrijf 'Michiels Frères'; verdwenen overtuin (16 are); licht verzonken tuin met kanaal en breukstenen paden verwerkt tot een elegant art-decomotief; in 2003 verkaveld en vernietigd.

Uitvoerder van

Villa Puttenberg met park

Gasthuisstraat 1, Puttenberg 2 (Roosdaal)
In 1928 gebouwde kasteelvilla en portierswoning naar ontwerp van A. Blomme met park van 3 hectare, aangelegd naar ontwerp van Jules Janlet rond een gedeeltelijk bebost, grotendeels landschappelijk met slechts enkele strakke elementen (oprijlaan); sterk uitgewerkt toegangshek.