Persoon

Molleman, Marcel

ID
3718
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3718

Beschrijving

Marcel Molleman (1924) groeide op in Oostende, waar hij tussen 1937 en 1940 lessen volgde aan de stedelijke kunstacademie. Tijdens de laatste drie jaar van zijn humaniora (1941-1944) volgde hij kunstonderwijs aan het Sint-Lucasinstituut in Luik, waarna hij er een vierjarige architectuuropleiding volgde tot hij in 1949 zijn diploma behaalde met grootste onderscheiding. Nadien vestigde hij zich in Oostende als zelfstandig architect. Zijn passie voor moderne kunst en architectuur waarmee hij experimenteerde in zijn ontwerpen voor kleinschalige privéwoningen, vond op dat moment echter moeilijk ingang in Oostende. Enkele deelnames aan wedstrijden droegen bij tot verdere ontgoocheling, zodat de architect zijn praktijk opgaf en vanaf 1954 ging werken in Belgisch Congo. Molleman was er werkzaam als architect bij de dienst Openbare Werken in Stanleystad (Kisangani). Hier kreeg hij de kans om grootschalige overheidsopdrachten uit te voeren, die wel volop de modernistische geest uitademden en aandacht hadden voor oriëntatie en klimaat. Door de ontwikkelingen in Congo diende hij met zijn gezin het land onverwacht te verlaten in 1960, op het moment dat enkele prestigieuze projecten zich nog in de ontwerpfase bevonden. De Belgische tijdsgeest was op dat moment gelukkig gewijzigd en ook in Oostende was er toen een breder draagvlak voor de moderne en functionele architectuur van Molleman. Zo kon hij een gerespecteerde en bloeiende architectuurpraktijk uitbouwen tijdens de jaren 1960 en 1970. Door diverse omstandigheden kwam omstreeks 1979 een eind aan deze bloei en daalde zijn cliënteel, wat hem deed zoeken naar een nieuwe vormentaal. In 1988 kwam er een definitief einde aan zijn carrière en verhuisde hij naar zijn buitenverblijf in Solwaster in de Hoge Venen, waar hij overleed in 2014.

Zijn architectuur kende een dialectische evolutie, waarbij hij op een geleidelijke en beheerste manier leerde uit vroegere ontwerpen. Alles stond in dienst van zijn zoektocht naar een tijdloze en harmonieuze totaalarchitectuur, waarbij hij ook aandacht had voor het ontwerp van details, de interieurinrichting en indien mogelijk het meubilair. Door in een consequente architectuurtaal te bouwen en deze ook aan zijn bouwheren op te leggen, is zijn oeuvre relatief coherent. Terugkerende aandachtspunten binnen zijn architectuur zijn ondermeer de integratie van de natuur en het inspelen op de oriëntatie, zoals de grote glaspartijen die de leefkamer naar buiten openen, de toepassing van proportieregels zoals de gulden snede en modulor, een voorname aandacht voor vormgeving en sculpturale details, evenals het streven naar harmonie, evenwicht en functionaliteit.

  • DESOPPERE V. 1999: Marcel Molleman: realisatie en projecten (1949-1988), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis en stadswoning

Sint-Franciscusstraat 30-32 (Oostende)
Art-decogetint burgerhuis uit jaren 1930, gesigneerd door architect A. Devreese. Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen op souterrain onder zadeldak. Links woonhuis uit jaren 1980, in plint gesigneerd "M. Molleman architect" als eigentijdse interpretatie van en goed aansluitend bij art-deco-inslag van het burgerhuis.


Rosa mystica, kleuterafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwcollege

Duinhelmstraat 2 (Oostende)
Duinhelmstraat nr. 2/ Albrecht Rodenbachstraat. Z.g. "<italic>Rosa Mystica</italic>", kleuterafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwcollege, gebouwd in 1963 naar ontwerp van architect M. Molleman (Stene) voor VZWD Ter Bunderen, Moorslede. L-vormig gebouw van één bouwlaag onder plat dak in vooruitstrevende vormgeving, cf. beeldbepalend zwevend betonnen zaagdak boven polyvalente ruimte. Betonnen


Twee villa's

Mijterlaan 6, 10 (Oostende)
Villa van 1977 naar ontwerp van architect J. Delie . Spel van lage witgeschilderde bakstenen volumes onder deels overstekende platte daken. Verderop nummer 10, gelijkaardige villa van gele baksteen, van 1974 naar ontwerp van architect M. Molleman (Oostende).


Wellington-hippodroom

Sportstraat 48 (Oostende)
Deels ommuurd hippodroomterrein met grote graspiste en kleinere aarden drafbaan (1971), tribunes, taverne, conciërgewoningen, paardenstallen, gebouw voor duivenschieting,...


Woning Deconynck-Cornelis

Maaltemeers 86 (Gent)
Villa gebouwd op de hoek van de Armand Bourdonlaan en Maaltemeers, volgens een bouwaanvraag van 1975 in opdracht van Henri Deconynck en Rita Cornelis. De woning is een ontwerp van de Oostendse architect Marcel Molleman, zoals vermeld op een gevelsteen in de bakstenen omheiningsmuur: M. Molleman Architect. Volgens een bouwaanvraag van 1983 werd de woning ten zuiden uitgebreid met een bureau naar ontwerp van dezelfde architect.


Woning Puystjens

Nekkersberglaan 19 (Gent)
Modernistische halfopen bebouwing, ontworpen door de Oostendse architect Marcel Molleman in 1970. Het ontwerp getuigt van typische kenmerken van Mollemans architectuur en is representatief voor ontwikkelingen binnen zijn oeuvre. Woning Puystjens is opgevat als een halfopen bebouwing van twee bouwlagen en een dakverdieping onder een hellend dak. Opvallend is de atypische, dynamische volumewerking en gevelopbouw van de woning.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molleman [online] https://id.erfgoed.net/personen/3718 (Geraadpleegd op )