Persoon

Montoyer, Louis-Joseph

ID
3730
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3730

Beschrijving

Over het oeuvre van Louis-Joseph Montoyer (Mariemont, 1749-Wenen, 1811), steenhouwer uit Mariemont, leerling van L.-B. Dewez (1731-1812) en latere hofarchitect is nog steeds weinig gekend. Tijdens het Oostenrijkse Bewind was hij voornamelijk actief bij de aanleg van de Brusselse Warandewijk en het Koningsplein waar hij onder meer betrokken was bij de bouw van de Sint-Jakob op Koudenberg (1785-86). Wat precies zijn persoonlijke bijdrage was bij deze grootschalige projecten blijft onduidelijk. Wellicht stond hij in de meeste gevallen eerder in voor het toezicht op de bouwwerken dan voor het eigenlijke ontwerp. Het enige ontwerp dat hem vrijwel unaniem wordt toegeschreven is dat van de Waux-Hall (1782) in het Warandepark te Brussel, nu Parkschouwburg en Cercle Gaulois. Zijn activiteiten werden alleszins door het hof hoog gewaardeerd want in 1784 volgde zijn officiële benoeming tot “Directeur des bâtiments et architecte de Leurs Altesses Royales”. Toen de Algemene Regeringsraad in 1786 werd gelast met de hervorming van de priesteropleiding werd de gevierde hofarchitect dan ook betrokken bij de omvorming van het Pauscollege in Leuven tot Seminarie-Generaal waarvan hij de vierde vleugel (1786) in de hem eigen strenge, laat Lodewijk XVI- stijl realiseerde. Na de val van het Oostenrijkse Bewind in 1794 week hij uit naar Wenen waar hij zijn carrière als hofarchitect verder zette.

GOFFAUX A.-F. en WODON B., Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, p. 111-112. Beschermingdossier DB002302, G. Paesmans.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Fontein

Markt zonder nummer (Gavere)
Arduinen fontein, opgericht in 1780-81 en waarbij het water van de Sint-Amandusbron vanuit de Sint-Amanduswijk in buizen naar het gemeenteplein geleid werd.


Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38 (Gent)
Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolph Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.


Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Haasroodsestraat 72 (Oud-Heverlee)
Classicistisch gebouw opgetrokken uit baksteen en Gobertange, plechtig ingezegend in 1792 en ingeplant op een lichte verhevenheid.


Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Kartuizersstraat 77 (Oud-Heverlee)
Bakstenen dubbelhuis van twee verdiepingen onder schilddak met dakkapel, zandstenen plint en hoekkettingen, uit einde 18de eeuw.


Pauscollege

Hogeschoolplein 3 (Leuven)
Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.


Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 11-13 (Aalst)
Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.


Thema's

Ontwerper van

Herbert Hooverplein

Monseigneur Ladeuzeplein