Persoon

Pauli, Adolphe

ID: 3921   URI: https://id.erfgoed.net/personen/3921

Beschrijving

Adolphe Pauli (1820-1895) is voornamelijk gekend als architect van openbare gebouwen en universiteitsgebouwen. Hij behaalde zijn diploma ingenieurarchitect aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1841. Voor een volgende opleiding keerde hij terug naar Duitsland – waar hij eerder al op de middelbare school zat. Als afsluiting van zijn studies verbleef Pauli drie jaren in Italië.

Later (in 1861) keerde Pauli terug naar de Gentse universiteit als hoogleraar. Enkele jaren voor zijn aanstelling als hoogleraar werd Pauli verkozen tot stadsarchitect. Hij haalde het van zijn concurrenten Jacques Van Hoecke (1803-1863) en Van Billet met een ruime meerderheid van de stemmen. Tien jaar voor zijn dood werd Pauli lid van de Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg (KCM).

Kenmerkend voor Pauli’s architectuur is de classicistische vormentaal. Gezien zijn driejarig verblijf, fungeert de Italiaanse hoogrenaissance als voornaamste inspiratiebron. Het beste voorbeeld hiervan is het Instituut der Wetenschappen van de Universiteit Gent (1883-1890; Jozef Plateaustraat 22, Gent).

Pauli stierf in Keulen op 18 maart 1895 aan de gevolgen van een operatie.

  • WYLLEMAN, Linda, Architekt Adolphe – Edouard – Theodore Pauli 1820-1895, [onuitgegeven licentiaatverhandeling], Gent, 1973.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster

Bijlokekaai 1-8, 7B-G, Godshuizenlaan 2, 2B, Jozef Kluyskensstraat 2-6 (Gent)
Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster van cisterciënzerinnen, heden tevens Oudheidkundig Museum "De Bijloke".


Gemeenteschool Ecole Primaire Garçons

Sint-Kristoffelstraat 1 (Gent)
In de gebouwen van het voormalige capucijnenklooster, werd in 1828 een armenschool ingericht naar ontwerp van architect P. de Broe. Bij de gedeeltelijke herbouwing en vergroting van de gemeenteschool in 1867-1868 naar de plannen van architect A. Pauli kwam het langgerekte schoolgebouw met rechthoekige plattegrond en voorgevel in de Abeelstraat tot stand.


Infirmerie van de Rijkskolonie voor Gezinsverpleging

Pas 200 (Geel)
Sinds 1972 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, voordien Infirmerie van de Rijkskolonie voor Gezinsverpleging.


Instituut der Wetenschappen

Jozef Plateaustraat 22 (Gent)
Dominerend element in het straatbeeld: imposant complex ontworpen door stadsarchitect A. Pauli en opgetrokken van 1883 tot 1890 op de plaats van de vroegere arbeiderswijk en het beluik "Batavia". Brede natuurstenen voorgevel van twee bouwlagen in neoclassicistische stijl.


Jongensweeshuis

Martelaarslaan 13 (Gent)
Voormalig Jongensweeshuis, instituut voor doofstommen en gemeenteschool, heden stedelijke middenschool. De Gentse weesjongens ook "Kulders" of "Blauwe jongens" genaamd waren tot 1873 ondergebracht in een deel van het Geeraard de Duivelsteen en de school aan het Bisdomplein (gesloopt in 1896-98, heden bebouwd met de Nationale Bank).


Kasteel Soupart

Meersstraat 46 (Destelbergen)
Kasteel achterin een park gebouwd in 1876 door de Gentse universiteitsprofessor F.J. Soupart naar ontwerp van architect A. Pauli. Voordien waarschijnlijk een landhuis of "maison de plaisance" met aanhorigheden eigendom van de familie d'Hoop.


Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek met oorlogsmonument

Baudelostraat 50, Beverhoutplein 15-20, 22, Ottogracht 4 (Gent)
Voormalige abdij van Baudeloo, heden Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek. Sinds 1259 bevond zich in de Waterwijk aan de Ottogracht te Gent een refugiehuis voor de cisterciënzers van de abdij van Baudeloo bij Sinaai.


Kosteloze stadsschool der zonder naem niet zonder hert

Schoolkaai 23 (Gent)
Neogotisch schoolgebouw ontworpen door stadsarchitect A. Pauli, gevel gedateerd met begin- en eindjaar van de bouwcampagne: MDCCCLIX-MDCCCLXI. Het rechthoekig grondplan ontvouwt twee parallelle rechthoekige vleugels met ertussenin de woning van de hoofdonderwijzer en de hoofdingang. Rode bakstenen gevels met verwerking van arduin voor plint, kordons en decoratieve elementen.


Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38 (Gent)
Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolph Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Ingeplant ten zuiden van de huidige Dorpsstraat, met omringend kerkhof, door een fraai ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855, afgesloten aan de Dorpsstraat. Nog twee oude kerkwegels, vanaf de Dorpsstraat en de Leemweg leiden naar het schuin achterin ingeplante kerkgebouw.


Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43 (Gent)
Het imposante complex met het huidige Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, het Museum Dr. Guislain en het Vormingscentrum Guislain, vormde voorheen het zogenaamde Guislaingesticht, daarvoor genaamd Krankzinnigengesticht voor mannen.


Rusthuis Lousbergsinstituut

Ferdinand Lousbergskaai 103-106 (Gent)
Opgericht met een legaat van katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs voor bejaarde en invalide katoen- en vlasbewerkers in 1861. Merkwaardig complex naar ontwerp van Adolph Pauli (1862-1866), uitgebreid in 1911-12 onder leiding van Oscar Van de Voorde bij de inrichting van het zogenaamde "Oudemannenhuis".


School naar ontwerp van A. Pauli

Wispelbergstraat 1-2 (Gent)
Oorspronkelijk zogenaamd "Betalende school voor jongens en bewaarschool", opgetrokken naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect A. Pauli in 1882-83; veranderd in meisjesschool in 1886 waarbij een eetzaal in de kelderverdieping werd aangebracht.


Schoolgebouw met onderwijzerswoning

Kramersplein 23 (Gent)
Eenlaags schoolgebouw met onderwijzerswoning opgetrokken naar ontwerp van stadsarchitect A. Pauli van 1858 tot 1861.


Stadhuis Gent

Botermarkt 1 (Gent)
Het stadhuis bestaat uit een vierzijdig complex van gebouwen, waarvan de gevelzijde paalt ten oosten aan de Botermarkt, ten noorden aan de Hoogpoort, ten westen aan de Stadhuissteeg en ten zuiden aan de Poeljemarkt.


Stedelijk Slachthuis

Slachthuisstraat zonder nummer (Gent)
Het huidige complex gebouw gevat tussen de Gandastraat, Nieuwe Beestenmarkt, Slachthuisstraat en Voorhoutkaai omvat een resterende vleugel (langs de Voorhoutkaai en Slachthuisstraat) van het nieuwe slachthuis gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt en vermoedelijk afgewerkt door stadsarchitect A. Pauli.


Westerbegraafplaats

Palinghuizen 143 (Gent)
De Westerbegraafplaats werd in 1873 in gebruik genomen als seculiere begraafplaats voor voornamelijk vooraanstaande burgers. De toegangsgebouwen en de afsluitingsmuur werden tussen 1867 en 1882 opgericht naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Adolphe Pauli.