Persoon

Pelgrims, Ernest

ID
3964
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3964

Beschrijving

De loopbaan van Ernest Pelgrims ging omstreeks 1890 van start. Zijn oeuvre bestaat in hoofdzaak uit woningen voor de burgerij. In zijn beginperiode ontwierp hij veel woningen in Zurenborg, ook reeksbouw van zeer bescheiden formaat. Waar hij zich in zijn vroegere residentiële werk van vóór de eeuwwisseling, vooral bediende van de neo-Vlaamserenaissance-stijl en het conventionele neoclassicisme, paste hij voor zijn latere realisaties een vrij pompeuze beaux-artsstijl toe. Hij is de vader van architect Fernand Pelgrims.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Schuttershofstraat 51 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de rentenier Edouard Leclef, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1907. Samen met het huis werd op het aanpalende perceel (nummer 49) een vandaag verbouwd kantoorpand opgetrokken, horende bij de achterliggende woning van de opdrachtgever in de Jodenstraat.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Putlei 45 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Edmond Stoopen, naar een ontwerp door architect Ernest Pelgrims uit 1912. De rijwoning met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak.


Burgerhuis in eclectische stijl

Grétrystraat 43 (Antwerpen)
Bescheiden burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het rechter pand van een geheel van twee gekoppelde woningen op de hoek van Grétrystraat en Werkstraat. Het ontwerp werd in 1893 opgemaakt door de architect Ernest Pelgrims, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.


Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 125 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer Crighton, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1897.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Grétrystraat 57 (Antwerpen)
Bescheiden burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, oorspronkelijk het rechter pand van een geheel van twee gekoppelde woningen op de hoek van Grétrystraat en Wambachstraat. Het ontwerp werd in 1895 opgemaakt door de architect Ernest Pelgrims, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Rembrandtstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Bleeckx, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1898. De bouwheer woonde sinds 1882 in het aanpalende pand, Pelgrims was sinds 1895 zijn buurman.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hoogstraat 21 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880. Opdrachtgever was Jean-Charles Nihoul-Meugens, handelaar in wijnen en likeurstoker. Barokpoort uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Otto Veniusstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Constant De Herdt, naar een ontwerp door Ernest Pelgrims uit 1897. Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, actief vanaf omstreeks 1890 tot zijn overlijden in 1927.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Tabakvest 3 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, in oorsprong een pakhuis horend bij het hotel Frankrijklei 80, gebouwd in opdracht van de tabakhandelaar Florent Van Nyen-De Winter in 1878. Zoon Emile Van Nyen liet de linker helft ervan in 1891 tot zijn huidige vorm verbouwen door Ernest Pelgrims, met toevoeging van een tweede verdieping.


Burgerhuis in neorenaissancestijl

Lange Leemstraat 292 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorenaissancestijl gebouwd in opdracht van de verzekeringsagent Edouard Jacobs, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1905. Op het aanpalende perceel werd op hetzelfde moment het privé-hotel in neorococostijl van de bouwheer opgetrokken.


Burgerhuis in second-empirestijl

Van Breestraat 35 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in second-empirestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1868 opgetrokken in opdracht van de koopman Frans Felix Petrus Willemsen. Volledig uitgebrand in 1914, werd het hotel in opdracht van de nieuwe eigenaar René Van Zeebroek naar vooroorlogs uitzicht hersteld in 1920, werken die gepaard gingen met de herinrichting van het interieur.


Burgerhuizen

Mechelsesteenweg 158-160 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jean van Dieren, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1898. Samen met het aanpalende pand nummer 160 gesloopt voor een nieuwbouwflat in 1989.


Café-feestzaal De Wachtzaal

Van Aertselaerstraat 2 (Hoogstraten)
In 1885 opgericht hoekhuis van twee op drie traveeën en één bouwlaag, in 1894 afgewerkt met kopgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Pelgrims.


Cinema Tokio

Verlatstraat 20-22 (Antwerpen)
Centraal in de Verlatstraat bevindt zich de vroegere "Cinema Tokio". De bioscoop werd in 1912 ingeplant in deze drukke buurt, vlakbij de Hippodroom op de Leopold De Waelplaats.


Den Struys

Gildekamersstraat 10 (Antwerpen)
Diephuis met trapgevel in neotraditionele stijl van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vrij gereconstrueerd in 1953.


Eclectisch burgerhuis

Lange Nieuwstraat 59 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Edouard Leclef, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1901, opgetrokken in 1902.


Eclectisch burgerhuis verbouwd tot appartementsgebouw

Rembrandtstraat 6 (Antwerpen)
Voormalig burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van William Ford Schmoele, naar een ontwerp door Ernest Pelgrims uit 1897. Het hotel werd in 1930-1931 door Jos. Baeyens verbouwd tot een complex met vijf appartementen, in opdracht van Henri Mullenders.


Eclectisch ensemble

Raafstraat 5-7, 11 (Antwerpen)
Deze drie woningen maken deel uit van een afwisselend, maar evenwichtig eclectisch ensemble dat Ernest Pelgrims in 1894 ontwierp in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Eclectische eenheidsbebouwing

Kronenburgstraat 60-68 (Antwerpen)
Aan de zuidkant van de Kronenburgstraat, op gronden van de verkaveling van het Zuid, is een monumentale eenheidsbebouwing gerealiseerd van meergezinswoningen met winkelhuizen op de begane grond.


Ensemble van drie burgerhuizen

Dolfijnstraat 39-43 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie burgerhuizen werd samen met het ondertussen verbouwde nummer 37 in 1893 ontworpen door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Grand Bazar

Groenplaats 31 (Antwerpen)
Voormalig warenhuis op het bouwblok gevormd door Groenplaats, Eiermarkt, Beddenstraat en Schoenmarkt, waarvan de huidige gebouwen in vier grote fasen tot stand kwamen tussen 1920 en 1931, door de architecten Edouard Van Opstal, Ernest Pelgrims en Emiel Van Averbeke.


Heilig Hartkapel of kapel van de Bouwhoef

Gelmelstraat 94 (Hoogstraten)
Kapel van circa 1880 naar ontwerp van E. Pelgrims, gerestaureerd in 1980.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Hertoginstraat 6 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van verzekeringsagent Edmond Hagenaers, naar een ontwerp door Ernest Pelgrims uit 1907. Het hotel behoort tot het rijpe oeuvre van de architect, die actief was vanaf omstreeks 1890, tot zijn overlijden in 1927.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Tolstraat 54 (Antwerpen)
Dit herenhuis in Beaux-Artsstijl werd in 1905 ontworpen door Ernest Pelgrims voor koopman Auguste De Bruyn, die op dat moment woonde in de De Vrièrestraat 44. Pelgrims signeerde de woning in een gevelsteen.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Arthur Goemaerelei 32 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Pierre Vanden Bussche, naar een ontwerp uit 1911 door architect Ernest Pelgrims. Deze imposante, vrijstaande woning van het type stadsvilla, omvat een souterrain en twee bouwlagen onder een mansardedak.


Herenhuis in neorococostijl

Lange Leemstraat 290 (Antwerpen)
Herenhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van de verzekeringsagent Edouard Jacobs, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1905. Op het aanpalende perceel werd op hetzelfde moment een burgerhuis in neorenaissancestijl opgetrokken.


Hoekpand met de Stierstraat

Walvisstraat 2 (Antwerpen)
Het neo-Vlaamserenaissance-pand op het smalle hoekperceel van de Stier- en de Walvisstraat, werd in 1891 getekend door architect Ernest Pelgrims in opdracht van aannemer Louis Peeters-Gowie, die dit als opbrengsteigendom bouwt.


IJzerhandel In 't Tafeltjen Rond

Oude Koornmarkt 28, Pelgrimstraat 2 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in neoclassicistische stijl, met een pakhuis in baksteenbouw in de Pelgrimstraat, gebouwd in opdracht van de heer P. Van de Wouwer, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1906.


Kantoorgebouw in eclectische stijl

Arenbergstraat 38 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in eclectische stijl opgetrokken in opdracht van Louis Somers, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1902. Gesloopt voor een nieuwbouwcomplex.


Kasteel Altena met kapel en park

Antwerpsesteenweg 73-77 (Kontich)
Vierkant landhuis uit derde kwart 19de eeuw, gelegen binnen brede omgrachting. Aan oostzijde uitgebreid met neogotische kapel uit eind 19de eeuw en aan noordzijde met recente klaslokalen. Rondom het kasteel ligt een beboomd park met nog enkele oude kastanjes en beuken.


Kasteeldomein Nottebohm

Brasschaatbaan 34 (Brecht)
Het kasteeldomein Nottebohm in Brecht bestaat uit een domein van meer dan 58 hectare groot, met centraal een imposant eclectisch landhuis met omliggende bijgebouwen.


Kinderkribbe en bewaarschool Sint-Helena

Graaf van Egmontstraat 18 (Antwerpen)
Eclectisch schoolgebouw gebouwd rond 1908 op initiatief van M. Segers naar ontwerp van E. Pelgrims. Vanaf de jaren 1920 wordt het gebouw gebruikt door Kinderkribbe Sint-Helena. Anno 2010 is het een katholieke kleuterschool de Harlekijn.


Koffiepakhuis De Bruyn Frères

Lange Brilstraat 3 (Antwerpen)
Pakhuis voor koffie in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de gebroeders De Bruyn, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1910. De kelder van het gebouw huisvestte van 1975 tot begin jaren 1990 de legendarische punk-, new-wave- en reggae-nachtclub “Cinderella’s Ballroom”.


Kunstenaarswoning Jules De Cleyn

Lange Lozanastraat 13 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp van de architect Ernest Pelgrims uit 1907. Opdrachtgever was Jules De Cleyn, mogelijk een ornamentbeeldhouwer, die voor de nieuwbouw een bestaand ‘atelier pour ornemaniste’ liet slopen. De tot trofee verwerkte beeldhouwersattributen boven de koetspoort, wijzen in dezelfde richting. Verder is over de bouwheer-kunstenaar niets bekend.


Landhuis Hortensiahof

Mortselsesteenweg 78 (Hove)
Bepleisterd landhuis in cottagestijl van twee bouwlagen onder overkragende zadel- en afgewolfde daken.


Mère Jeanne-Instituut

Tabakvest 112 (Antwerpen)
Klooster, tehuis en school van de Zusters Dienstmaagden van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Complex met hoofdgebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1893. Renovatie tot wooncomplex door het architectenbureau Stramien in 2006-2008.


Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 61 (Antwerpen)
Burgerhuis gebouwd circa 1895 naar ontwerp van architect Ernest Pelgrims voor Jacques Beeckmans.


Neoclassicistisch ensemble

Bosduifstraat 27-29 (Antwerpen)
Ensemble van twee neoclassicistische burgerhuizen, in 1900 getekend door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 26-40 (Antwerpen)
In 1895 ontwierp architect Ernest Pelgrims deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht huizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Neotraditioneel burgerhuis

Lijnwaadmarkt 3 (Antwerpen)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd in opdracht van Fernand Pollet, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1924.


Pakhuis La Coloniale Anversoise

Tabakvest 42 (Antwerpen)
Pakhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Société Anonyme La Coloniale Anversoise, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1912. Het gebouw vormt het enige restant van een groter complex dat oorspronkelijk uit drie parallelle volumes bestond, met een kantoorvleugel aan de Meistraat, en is vandaag geïntegreerd in een woningbouwproject opgezet in 1997-1998.


Rijhuis in neoclassicistische stijl

Handschoenmarkt 6 (Antwerpen)
Rijhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jacques Henri Fimmers, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1870.


Société Coloniale Anversoise

Meistraat 27 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Société Anonyme La Coloniale Anversoise, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1912 (gevelsteen). Het gebouw maakte deel uit van een groter complex, waarvan het pakhuis aan de Tabakvest het enige restant vormt. Gesloopt voor een woningbouwproject, opgezet in 1997-1998.


Twee burgerhuizen

Kleinebeerstraat 15-17 (Antwerpen)
Architect Ernest Pelgrims ontwierp de twee woningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl in 1891 voor de gezusters De Beukelaer, renteniersters die in de Lange Nieuwstraat 31 in Antwerpen woonden.


Twee identieke neoclassicistische rijhuizen

Kleinebeerstraat 7, 11 (Antwerpen)
De neoclassicistische stadswoningen op nummers 7 en 11 zijn de enige twee bewaarde uit een reeks van vier woningen. Het plan voor de reeks werd getekend in 1891 door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de in 1886 opgerichte "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".


Villa in cottagestijl

Berkenlaan 4 (Antwerpen)
Villa in sobere cottagestijl gebouwd in opdracht van de heer Schul, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1925.


Winkelhuis in art-nouveaustijl

Wijngaardstraat 11 (Antwerpen)
Winkelhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van Stanislas Pauwels, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1905.


Winkelhuis in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 21 (Antwerpen)
Winkelhuis met een gevelfront in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1904. Het betrof de verbouwing van een bestaand pand, in oorsprong een neoclassicistische herenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, in opdracht van meester-kleermaker François Henri Ricking-Brunner.


Winkelhuis in second-empirestijl

Oude Koornmarkt 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de banketbakker-confiseur Jacques Henri Fimmers, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1870. Huidige winkelpui door Ernest Pelgrims uit 1906.


Woning en werkhuis van aannemer H. Lauwaert

Transvaalstraat 7 (Antwerpen)
In 1896 ontwierp architect Ernest Pelgrims dit grote burgerhuis met achterliggend werkhuis voor aannemer H. Lauwaert.


Thema's

Ontwerper van

Draakstraat

Gitschotellei (Berchem)

Lamorinièrestraat

Ramstraat

Rembrandtstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pelgrims [online], https://id.erfgoed.net/personen/3964 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.