Persoon

Bontinck, Georges Germain

ID
416
URI
https://id.erfgoed.net/personen/416

Beschrijving

Geo Bontinck bezat als architect het grote talent om een rationele architectuur te verrijken met een zin voor het poëtische detail. Bontinck creëerde een functionele architectuur in beton en baksteen, die gekenmerkt wordt door een krachtige volumewerking en de aanwezigheid van geïntegreerde decoratie.

Georges Bontinck studeerde eerst sierkunsten en vervolgens bouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. In beide disciplines werd hij laureaat in de “Vier­jaarlijkse Grote Prijskamp”, respectievelijk in 1921 en 1924. Bontinck startte zijn loopbaan met de bouw van villa’s en herenhuizen, maar tekende eveneens veel meubelontwerpen. In 1935 werd hij benoemd als leraar Sierkunst, Urbanisatie en Tuinaanleg aan de Gentse Academie. In 1944 werd hij leraar Architectuur en tevens directeur van dit instituut (tot 1969), waarbinnen hij een belangrijke invloed had op de jongere generaties studenten.

Als urbanist en esthetisch adviseur van de gemeente Zelzate (vanaf 1938) bouwde hij onder­meer het gemeentehuis (1938), een bejaardentehuis, een watertoren en sociale woningen in deze gemeente. Te Gent en in de brede rand errond, evenals aan de kust en te Brussel zijn verschillende villa’s van zijn hand terug te vinden, gekenmerkt door een sobere, maar sterk driedimensionele opbouw in baksteen, met platte daken en stalen raamprofielen. Geo’s vader, Karel Bontinck (1869-1931), was aannemer en actief in de socialistische bewe­ging als voorzitter van de coöperatieve “NV Gentse Bouwwerken” en als gemeenteraadslid. Ook zou Geo Bontinck een aantal opdrachten voor de socialistische beweging realiseren, waaronder sociale appartementsblokken aan de Gentse Watersportbaan (1957) en in de wijk “Nieuw Gent” (1968- 1978). Eén van zijn meest gekende projecten is dat voor de Gas- en Elekriciteitsdienst van de Stad Gent, aan het Gentse “Zuid” (1955), nu gerenoveerd tot stads­bibliotheek.

Zijn zoon Dirk Bontinck (1945), eveneens architect, realiseerde ondermeer de renovatie van de Watertorens op de Kattenberg te Gent (1976), het omstreden Urbis-complex op het Woo­drow Wilsonplein te Gent (1994) en de restauratie en nieuwbouw ten behoeve van het Natio­naal Instrumentenmuseum (Old England) en de administratie van het Brusselse Gewest aan het Koningsplein te Brussel (2000).

Bibliografische selectie:

  • LEBEER L. 1960: Georges Bontinck, Vlaamse Kunst. Tweede boek, Brussel, Paleis der Acade­mieën, Brussel, 95-97, 264-272.
  • MEGANCK L. 2003: Geo Bontinck, in: VAN LOO A. (ed.), 2003, Repertorium van de Architectuur in België, Antwerpen, Mercatorfonds, 164-165.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis met stoomwasserij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10 (Zelzate)
Halfvrijstaande modernistische woning van twee bouwlagen en plat dak, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, gebouwd in 1942.


Complex van de watervoorzieningsdienst

Kattenberg 2 (Gent)
Op het bouwblok dat gevormd wordt door de Kattenberg, de Gaspar de Careyerstraat, de Victor Hortastraat en de Jakob Jordaensstraat werd tussen 1880 en 1977 in verschillende fasen een infrastructuur voor waterbevoorrading uitgebouwd door de Gentse Watermaatschappij.


Feest- en Floraliapaleis

Jan Hoetplein 1 (Gent)
Feest- en Floraliapaleis, gebouwd in 1912-13 naar ontwerp van architect O. Vande Voorde, ingehuldigd voor de wereldtentoonstelling van 1913 en waar sindsdien de wereldberoemde vijfjaarlijkse bloemententoonstelling, de Floraliën gehouden werden. Het casino ten oosten werd volledig vernieuwd in 1949. Het feestpaleis werd gedeeltelijk heropgebouwd en uitgebreid aan de westzijde in 1952 naar ontwerp van de stadsarchitect J. Trefois. De behouden centrale ruimte, oorspronkelijk grote of koude serre, later hal genoemd, met drie beuken en negentien traveeën is overspannen door een merkwaardig metalen spant met een lichtkap boven de zijbeuken en vijf klimmende lichtkappen boven de brede middenbeuk.


Gemeentehuis Zelzate

Grote Markt 1 (Zelzate)
Het gemeentehuis is een mooi voorbeeld van modernistische architectuur in beton en baksteen, op de hoek gemarkeerd door een hoger oplopende torentravee, gebouwd in 1938 naar plannen van Geo Bontinck.


Gemeentelijke jongensschool

Leegstraat 4 (Zelzate)
Schoolgebouw in neoclassicistische architectuur in U-vorm, gebouwd in 1877 naar ontwerp van E. de Perre-Montigny, in 1925 achteraan uitbreidingen volgens bouwplannen van L. De Schilder.


Hoekhuis ontworpen door Geo Bontinck

Koning Albertlaan 59-61 (Gent)
Hoekhuis gebouwd in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect Geo Bontinck van 1927. Drie bouwlagen van respectievelijk een, een afgesnuite hoektravee en drie traveeën onder pseudomansardedak.


Hoekhuis ontworpen door Geo Bontinck

Muinklaan 45 (Gent)
Hoekhuis in nieuwe zakelijkheid met bewaarde gemetste bloembakken en voortuin, volgens een bouwaanvraag van 1932 opgericht in opdracht van Eug. Dujardin naar ontwerp van architect Georges Bontinck. Gedeeltelijk onderkelderd burgerhuis van drie bouwlagen en een lagere aanbouw van twee bouwlagen en een aansluitende garage van één bouwlaag, onder een plat dak.


Interbellumwoning ontworpen door Geo Bontinck

Brusselsesteenweg 705 (Gent)
Bakstenen rijhuis van twee bouwlagen met plat dak in nieuwe zakelijkheid van circa 1935, volgens plintsteen in voortuinmuurtje naar ontwerp van architect G. Bontinck.


Internationaal Congrescentrum (ICC)

Familie Van Rysselberghedreef 2 (Gent)
In 1973 tekenden Geo en Dirk Bontinck de plannen voor een nieuw congrescentrum ter uitbreiding van het Floraliënpaleis.


Kantoorgebouw van de stedelijke elektriciteitscentrale

Ham 68 (Gent)
In de eerste helft van de jaren vijftig werd de stedelijke elektriciteitscentrale aan de Ham uitgebreid met een kantoorgebouw naar ontwerp van architect Geo Bontinck. Bontinck beoogde een functioneel en vormelijk eenvoudig gebouw met gebruik van traditionele, kwalitatieve materialen voor het exterieur.


Luchthaven Brussel Nationaal

Luchthaven Brussel Nationaal 1 (Zaventem)
De nationale luchthaven is ingeplant op een omvangrijk terrein dat zich uitstrekt over het noordelijke deel van Zaventem, een deel van Diegem en Steenokkerzeel.


Modernistische burgerhuizen

Hendrik Waelputstraat 7, 7A-B (Gent)
Links een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, volgens archiefstukken van 1926 naar ontwerp van architect Geo Bontinck. Interessante bakstenen lijstgevel, qua stijl aanleunend bij de baksteenarchitectuur van de Amsterdamse school. Rechts bakstenen lijstgevel met aansluitend aangepaste gevelordonnantie.


Openluchttheater

Jozef Mengaldreef zonder nummer (Gent)
Openluchttheater, gelegen in de noordhoek van het Citadelpark op de vroegere verdedigingsgordel, daterend van 1945 naar ontwerp van architect G. Bontinck en bestemd voor 1340 toeschouwers.


Park herdenking van oorlogsslachtoffers

Achtmeiplein zonder nummer (Gent)
Dit oorlogsmonument is een opstelling ter herdenking van alle Gentse gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Er werd gebruik gemaakt van recuperatiemateriaal, namelijk de oude zuilen van het vroegere Zuidstation, die hier waarschijnlijk al sinds 1932 staan en die vanaf 1956 de achtergrond vormen van het monument. Op 3 juni 1956 werd het monument onthuld. Het is een ontwerp van architect Geo Bontinck. Voor het platform werd in 1968 een 'eeuwige vlam' geplaatst in de vorm van een elektrische lamp in een bronzen houder. Later toegevoegde steen ter ere van het verzet, steen ter ere van 50 jaar vrede en monument voor oorlogsvrijwilligers.


Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 40, Woodrow Wilsonplein 1, zonder nummer (Gent)
Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex. Het E.G.W.-gebouw is representatief voor de functionalistische architectuur van Geo Bontinck en voor de utiliteitsgebouwen opgetrokken in de jaren 1950 in een moderne architecturale vormgeving. De architectuur sluit aan bij de classicistische tendens in de moderne architectuur tussen de jaren 1945 en 1955 waarbij een evenwicht werd gezocht tussen het klassieke idioom en het functionalisme. Bij het gebouw hoort een gesculpteerd fries in witte steen, gerealiseerd onder leiding van beeldhouwer Jozef Cantré.


Residentie Olympia

Verpleegstersstraat 2-142 (Gent)
Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden. Het sociaal appartementsgebouw werd tussen 1953 en 1954 ontworpen. Een eerste ontwerp is van Gaston Eysselinck. Na Eysselincks overlijden in december 1953 werden architecten Robert Rubbens en Georges Bontinck aangesteld om het ontwerp te hertekenen. Het appartementsgebouw werd in 1954-1956 gebouwd.


Slagerij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 25 (Zelzate)
Hoekhuis van twee bouwlagen en plat dak, baksteenbouw met afgeronde hoek, winkelpui met afgeschuinde hoektravee van blauwe hardsteen, gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect Geo Bontinck.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-16, 17, Dimitri Peniakofflaan 1-3, 4-27, 29-31, 2A, Jozef De Tillouxlaan 1-18, Kardinaal Mercierplein 1-40, 41, Koophandelsplein 1-28, 29, Opgeëistenstraat 1-4, 5-9, Schoolstraat 1-8, 10-24, Strijderslaan 1-16, 17-19, Verminktenlaan 1-16, 18-20, Vrijwilligerslaan 3-14, 16-36 (Zelzate)
Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.


Villa in art-decostijl

Prins Karellaan 22 (Knokke-Heist)
Villa in art-decostijl van 1929 naar ontwerp van architect Georges Germain Bontinck, opgetrokken op soort plateau. Volledig bepleisterde baksteenbouw op lage onbeschilderde plint. Monumentaal uitgewerkte schouwen. Typerende art-decovormgeving zie vensterregisters, luifels boven inkom. Tuinmuren (met buisleuning) en trappartijen in natuursteen.


Villa Leiezicht

Pontstraat 84 (Sint-Martens-Latem)
Grote villa in art-nouveaustijl met twee bouwlagen onder steil leien schilddak met parabolische dakvensters, gebouwd in 1912 naar ontwerp van Geo Henderick. Smeedijzeren art-nouveau-tuinafsluiting met gestileerde florale motieven.


Villa ontworpen door Geo Bontinck

Voskenslaan 224 (Gent)
Ruime, half vrijstaande villa met links omhaagde tuin, in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect Geo Bontinck van 1935. Strak geelbakstenen gebouw onder plat dak.


Villa ontworpen door Geo Bontinck

Jemappesstraat 8 (Gent)
Villa in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect G. Bontinck van 1930-31. Kubistisch, bakstenen gebouw met drie bouwlagen en plat dak.


Villa professor A. Hacquaert

Vaderlandstraat 47 (Gent)
Modernistisch pand opgetrokken door Geo Bontinck als woning voor professor Hacquaert in 1933. Het bakstenen pand is voor de wijk uitzonderlijk gezien zijn sobere vormgeving waarbij volumewerking in ex- en interieur belangrijker is dan decoratie.


Villa ter Beuken met park

Groendreef 8 (Lokeren)
De Villa is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa met omliggend park, gebouwd in 1914 naar ontwerp van de Gentse architect Prosper Alfred Buyck en rijkelijk ingericht onder begeleiding van de Brusselse decorateur-interieurarchitect G.F. Bage. De imposante villa is achterin gelegen in een afgesloten parkdomein in landschappelijke stijl, waarvan de aanleg van het park teruggaat tot de tweede helft van de 19de eeuw. In het park bevinden zich onder andere een betonnen brug in art-decostijl, gietijzeren bruggentjes, restanten van een ijskelder en een conciërgewoning.


Watertoren

Broekstraat zonder nummer (Dendermonde)
Watertoren, opgetrokken in 1982 naar de ontwerpplannen van architecten G. en D. Bontinck uit Gent. Vrij hoge, vrijstaande en naar boven toe breder wordende watertoren met ronde kuip.


Zendstation Radio Vlaanderen

Schaperstraat 44 (Merelbeke)
Zendstation Radio Vlaanderen, gebouwd circa 1930-1935 naar ontwerp van architect Geo Bontinck, heden woning. Bakstenen en betonnen constructie met plat dak in nieuwe zakelijkheid.


Thema's

Ontwerper van

Sociale woonwijk Wittouck

Tennisbaanstraat

Vaderlandstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bontinck [online], https://id.erfgoed.net/personen/416 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.