Persoon

Rooms, Jan

ID: 4238   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4238

Beschrijving

Jan Rooms (1864-1947) was in Oost-Vlaanderen een gewaardeerde architect. Dat blijkt uit de vele titels achter zijn naam. Bij zijn dood is hij ere-gemeentearchitect, lid der Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef, lid van de Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen, ridder in de Leopoldsorde en ridder in de Kroonorde.

Rooms volgt tegen de zin van zijn vader, die zijn zoon liever huisschilder ziet worden, de opleiding tot architect aan de Academie van Schone Kunsten in Sint-Niklaas. Hoewel hij in het begin geen uitblinker is, wordt hij toch enkele malen vermeld in de lijsten van de tweejaarlijkse prijsuitreikingen. Tijdens zijn laatste studiejaar wordt Rooms echter de primus van de klas dankzij zijn ontwerp voor het buitenverblijf van een schilder.

In 1887 studeert Rooms af aan de academie en op aanraden van zijn leraar trekt hij naar de Gentse Sint-Lukasschool. Hij vestigt zich in Sint-Amandsberg, de plaats waar zowat al zijn uitgevoerde ontwerpen zijn terug te vinden.

Pas afgestudeerd aan de Sint-Lukasschool, in 1890, begint hij aan zijn eerste grote ontwerp voor het instituut voor doven, spraakgestoorden en blinden in Sint-Kruis (Brugge). Aan het begin van de 20ste eeuw schakelt de carrière van Rooms in een hogere versnelling. Hij krijgt steeds meer opdrachten voor het ontwerpen van villa’s en landhuizen – wat zijn specialiteit zal worden. In 1902 wordt in de Schoolstraat 63 te Sint-Amandsberg Rooms’ eigen huis gebouwd.

De eerste wereldoorlog zorgt echter voor een belemmering van de verdere ontwikkeling van Rooms’ carrière. Alle bouwactiviteit wordt stilgelegd en Rooms wordt voorzitter van “Werk Van Den Akker, comiteit Sint-Amandsberg”, een vereniging die zich inzet voor gezinnen in nood.

Het interbellum zorgt voor een heropleving van de bouwactiviteit en daaraan gekoppeld van de carrière van Rooms. Niet alleen krijgt hij terug veel particuliere aanvragen voor villa’s en landhuizen, ook wordt hij gevraagd voor het ontwerpen van fabrieken en scholen. De medewerking van Wilfried en Antoine, twee van zijn zonen, is dan ook meer dan welkom.

Tijdens de tweede wereldoorlog neemt Rooms meer en meer de rol van adviseur op zich. Op die manier blijft hij actief binnen de bouwkunde tot aan zijn dood op 15 juli 1947.

  • OLBRECHTS, Mieke, Jan Rooms (1864-1947) Biografie en kunsthistorisch overzicht van zijn oeuvre, met een beknopte studie van de woonhuizenarchitectuur [onuitgegeven licentiaatverhandeling], Gent, 1992.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brouwershuis met rest van brouwerij Het Anker

Dendermondebaan 15 (Zele)
Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij "Het Anker". Achterliggende volledig ommuurde tuin heden toegankelijk via een poort aan bakstenen hekpijlers links van het vroegere brouwershuis.


Burgerhuis

Kasteelstraat 12 (Dendermonde)
Eclectisch burgerhuis, herbouwd in 1921 (zie jaarsteen) naar een ontwerp van 1920 van architect J. Rooms (Sint-Amandsberg) voor de heer Pien – Verrue uit Grembergen. Gevelsteen in de pui met inscriptie "J Rooms / Bouwkundige / St.Amandsberg" en initialen "V P" in console boven deur verwijzen naar architect en bouwheer.


Burgerhuizen

Havenlaan 22-23 (Zelzate)
Enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, beide naar ontwerp van J. Rooms en zonen en gebouwd in 1932.


Burgerhuizen

Kasteelstraat 10-11 (Dendermonde)
Ensemble van twee burgerhuizen in neotraditionele stijl volgens repeterend schema. Gebouwd naar een ontwerp van 1923 van architect J. Rooms – Van den Bossche (Sint-Amandsberg) voor de heer Pien uit Dendermonde.


Burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Halvemaanstraat 125-135 (Gent)
Huizenrij met neotraditionele inslag volgens archiefstukken van 1903 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Vijf smalle enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


Drie eclectische burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Schoolstraat 63-71 (Gent)
Opvallend ensemble gevormd door drie eclectische burgerhuizen gelegen tegenover de Jan Roomsstraat.


Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Gent)
Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.


Grote School V. Braeckman-Van Biezen

Halvemaanstraat 94-96, 94A-B (Gent)
Voorheen (zie gevelopschrift) Grote School V. Braeckman-Van Biezen, tevens zondagsschool en Katholieke Werkmanskring. Heden rest enkel de voorbouw met het centrale poortgebouw dat leidt naar het achterin gelegen nieuw opgetrokken Centrum Ten Berg. Monumentale constructie met eclectische inslag gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect J. Rooms.


Hoekhuis ontworpen door J. Rooms

Rozebroekstraat 1, 1A-B (Gent)
Hoekhuis met eclectische inslag, drie bouwlagen met heden plat dak, volgens archiefstukken van 1906 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Volgens oude prentbriefkaart vroeger zogenaamd "In de lelie". Oorspronkelijk met drie getrapte rondboogvormige dakvensters en pannen zadeldaken.


Kloostercomplex met school, woonpaviljoenen en dienstgebouwen De Spycker en Nieuwland

Polderstraat 74-78, 76A-B (Brugge)
Complex bestaande uit een school, woonpaviljoenen en dienstgebouwen "De Spycker" en "Nieuwland" gesitueerd op een diep gelegen terrein en toegankelijk via een lange, geasfalteerde oprit.


Parochiekerk Heilige Amandus en Heilige Jozef

Visitatiestraat zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijk eenvoudige driebeukige bakstenen kerk met ingebouwde Westtoren, gebouwd in 1846-1847 naar ontwerp van architect Mathias Wolters in de voor hem typerende sobere neogotische stijl. Ingrijpend verbouwd in 1932-1940 door architecten Jan en Antoine Rooms.


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job

Nieuwstraat zonder nummer (Deinze)
Nieuwe kerk ingeplant in de knik van de straat met westgevel uitziend op de straat en aan drie zijden omringend, deels omhaagd kerkhof met ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers. Gebouwd in 1834-36 op grond geschonken door juffrouw M. Stevens van het nabij gelegen kasteeltje zogenaamd "Goed te sPauws" ter vervanging van de oude vervallen en te klein geworden Romaanse kerk op de Kapelleberg bij de Leie, gesloopt in 1836.


Staande wip

Stationsplein zonder nummer (Wetteren)
Staande wip eertijds bij hotel-restaurant "Comte d'Egmont", vervolgens café "Au Comte d'Egmont". Beschermd als monument bij M.B. van 03.06.2005.


Winkelhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 303 (Gent)
Winkelhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen), volgens archiefstukken daterend van 1923 en naar ontwerp van architect J. Rooms.