Persoon

Rooms, Jan

ID
4238
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4238

Beschrijving

Jan Rooms (1864-1947) was in Oost-Vlaanderen een gewaardeerde architect. Dat blijkt uit de vele titels achter zijn naam. Bij zijn dood is hij ere-gemeentearchitect, lid der Gilde van Sint-Lucas en Sint-Jozef, lid van de Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen, ridder in de Leopoldsorde en ridder in de Kroonorde.

Rooms volgt tegen de zin van zijn vader, die zijn zoon liever huisschilder ziet worden, de opleiding tot architect aan de Academie van Schone Kunsten in Sint-Niklaas. Hoewel hij in het begin geen uitblinker is, wordt hij toch enkele malen vermeld in de lijsten van de tweejaarlijkse prijsuitreikingen. Tijdens zijn laatste studiejaar wordt Rooms echter de primus van de klas dankzij zijn ontwerp voor het buitenverblijf van een schilder.

In 1887 studeert Rooms af aan de academie en op aanraden van zijn leraar trekt hij naar de Gentse Sint-Lukasschool. Hij vestigt zich in Sint-Amandsberg, de plaats waar zowat al zijn uitgevoerde ontwerpen zijn terug te vinden.

Pas afgestudeerd aan de Sint-Lukasschool, in 1890, begint hij aan zijn eerste grote ontwerp voor het instituut voor doven, spraakgestoorden en blinden in Sint-Kruis (Brugge). Aan het begin van de 20ste eeuw schakelt de carrière van Rooms in een hogere versnelling. Hij krijgt steeds meer opdrachten voor het ontwerpen van villa’s en landhuizen – wat zijn specialiteit zal worden. In 1902 wordt in de Schoolstraat 63 te Sint-Amandsberg Rooms’ eigen huis gebouwd.

De eerste wereldoorlog zorgt echter voor een belemmering van de verdere ontwikkeling van Rooms’ carrière. Alle bouwactiviteit wordt stilgelegd en Rooms wordt voorzitter van “Werk Van Den Akker, comiteit Sint-Amandsberg”, een vereniging die zich inzet voor gezinnen in nood.

Het interbellum zorgt voor een heropleving van de bouwactiviteit en daaraan gekoppeld van de carrière van Rooms. Niet alleen krijgt hij terug veel particuliere aanvragen voor villa’s en landhuizen, ook wordt hij gevraagd voor het ontwerpen van fabrieken en scholen. De medewerking van Wilfried en Antoine, twee van zijn zonen, is dan ook meer dan welkom.

Tijdens de tweede wereldoorlog neemt Rooms meer en meer de rol van adviseur op zich. Op die manier blijft hij actief binnen de bouwkunde tot aan zijn dood op 15 juli 1947.

  • OLBRECHTS, Mieke, Jan Rooms (1864-1947) Biografie en kunsthistorisch overzicht van zijn oeuvre, met een beknopte studie van de woonhuizenarchitectuur [onuitgegeven licentiaatverhandeling], Gent, 1992.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bloemistenhuis uit 1900

Kerkstraat 30 (Lochristi)
Eclectisch dubbelhuis uit 1900 van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels; op stilistische gronden waarschijnlijk toe te schrijven aan architect J. Rooms.


Brouwershuis

Dendermondebaan 15 (Zele)
Voormalig brouwershuis van de verdwenen brouwerij Het Anker. Aan straat palend voormalig neoclassicistisch brouwershuis in 1872 in opdracht van brouwer Alfred De Smedt gebouwd. In 1932 door diens opvolger brouwer Louis Rosseels vergroot met een hoektorentje; volgens gevelsteen gerealiseerd door de bouwmeesters J. Rooms & Zonen.


Burgerhuis

Adolf Baeyensstraat 33-35, 35A-B (Gent)
Eclectisch getint enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met pannen zadeldak, uit begin 20ste eeuw, naar ontwerp van architect J. Rooms.


Burgerhuis

Kasteelstraat 12 (Dendermonde)
Eclectisch burgerhuis, herbouwd in 1921 naar een ontwerp van 1920 van architect J. Rooms. Beeldbepalende onderkelderde woning van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak met kunstleien, opgetrokken in kwaliteitsvolle materialen: parement van witte natuursteen met verwerking van blauwe hardsteen.


Burgerhuis

Lieven de Winnestraat 19 (Gent)
Smal rijhuis van één travee en drie bouwlagen aansluitend bij het hoekhuis, gebouwd naar ontwerp van J. Rooms in 1906.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 112 (Gent)
De bouwaanvraag voor deze burgerwoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd in 1925 ingediend door wisselagent Frans van Beneden, en werd enkele jaren later in 1929 gebouwd. De handtekening van de architect is moeilijk leesbaar, maar wellicht gaat het hier om architect J. Rooms.


Burgerhuis

Kerkstraat 98 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, voormalige herberg, in 1921 opgetrokken naar een ontwerp van architect Rooms. Dubbelhuis van drie / vier traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak in kunstleien en mechanische pannen.


Burgerhuis

Adolf Baeyensstraat 31 (Gent)
Burgerhuis met art-nouveau-inslag, met drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect J. Rooms, gedateerd anno 1909 in de boogveldversiering van het middelste bovenvenster.


Burgerhuis in eclectische stijl ontworpen door J. Rooms

Heernislaan 95 (Gent)
Onderkelderd eclectisch rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, gedateerd 1898 op gevelsteen en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms. Bak- en natuurstenen lijstgevel met voornamelijk neorenaissance-inslag.


Burgerhuis naar ontwerp van J. Rooms

Visitatiestraat 168 (Gent)
Onderkelderd rijhuis, gedateerd 1909 op gevelsteen en volgens het plintopschrift naar ontwerp van architect J. Rooms. Eclectisch en art-nouveaugetinte bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen.


Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 100 (Gent)
Enig overblijvend huis van een ensemble van drie huizen in eclectische stijl, volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms en van 1907. Breedhuis van één travee en drie bouwlagen met zadeldak (nok evenwijdig met de straat, pannen).


Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 286 (Gent)
Breedhuis van het enkelhuistype met drie bouwlagen en één travee, onder zadeldak; jaartal 1912 op paneeltje in de borstwering van de erker en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms. Bak- en natuurstenen trapgevel in neotraditionele stijl met centrale erker en bekronend balkon.


Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Arthur Latourstraat 31 (Gent)
Art-nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met mansardedak, volgens oude plannen van 1912 en naar ontwerp van architect J. Rooms.


Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 269 (Gent)
Diephuis van één travee en twee bouwlagen, onder zadeldak, daterend uit begin 20ste eeuw en naar ontwerp van architect J. Rooms, met een een eclectisch getinte, gele bakstenen tuitgevel.


Burgerhuizen

Kasteelstraat 10-11 (Dendermonde)
Ensemble van twee burgerhuizen in neotraditionele stijl volgens repeterend schema, gebouwd naar een ontwerp van 1923 van architect J. Rooms – Van den Bossche. Twee rijhuizen van twee traveeën, drie bouwlagen en een kelderverdieping onder doorlopend zadeldak.


Burgerhuizen

Havenlaan 22-23 (Zelzate)
Enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, beide naar ontwerp van J. Rooms en zonen en gebouwd in 1932.


Burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Halvemaanstraat 125-135 (Gent)
Huizenrij met neotraditionele inslag volgens archiefstukken van 1903 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Vijf smalle enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldaken.


Drie burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Achterstraat 79-81 (Gent)
Drie bakstenen rijhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen met eclectische inslag, daterend uit begin 20ste eeuw en volgens oude prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms. Een ensemble vormend met de huizen Bloemistenstraat nummer 40-42 en 44 van dezelfde architect.


Eclectische burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Schoolstraat 63-71 (Gent)
Opvallend ensemble uit 1902, gevormd door drie eclectische burgerhuizen gelegen tegenover de Jan Roomsstraat.


Ensemble van burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 260-264, 260A-F, 262A (Gent)
Ensemble gevormd door drie samen opgetrokken rijhuizen, twee winkelhuizen en centraal een woonhuis, met een mengeling van eclectische en art-nouveaustijlelementen, volgens archiefstukken van 1909 en opgetrokken naar ontwerp van architect J. Rooms.


Gemeentehuis Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 249 (Gent)
Monumentaal, vrijstaand gebouw op rechthoekige plattegrond, in neogotische stijl geconstrueerd naar ontwerp van architect M. De Noyette in 1883. Gesitueerd op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Visitatiestraat ten zuiden van de Kapelleberg. Twee bouwlagen op souterrain en vier verschillend uitgewerkte gevels.


Grote School V. Braeckman-Van Biezen

Halvemaanstraat 94-96, 94A-B (Gent)
Grote School V. Braeckman-Van Biezen, tevens zondagsschool en Katholieke Werkmanskring. Heden rest enkel de voorbouw met het centrale poortgebouw dat leidt naar het achterin gelegen nieuw opgetrokken Centrum Ten Berg. Monumentale constructie met eclectische inslag gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect J. Rooms.


Herenhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 271 (Gent)
Imposant en stijlvol eclectisch getint herenhuis, van drie traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (nok parallel aan straat, leien met vorstkam); jaartal 1907 op poortsluitsteen en naar ontwerp van architect J. Rooms.


Hoekhuis met apotheek ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 100 (Gent)
Als apotheek gebouwd hoekhuis met de Engelbert van Arenbergstraat (Sint-Amandsberg). Markant eclectisch gebouw met voornamelijk neogotische inslag, volgens archiefstukken van 1907 naar ontwerp van architect J. Rooms.


Hoekhuis ontworpen door J. Rooms

Rozebroekstraat 1, 1A-B (Gent)
Hoekhuis met eclectische inslag, drie bouwlagen met heden plat dak, volgens archiefstukken van 1906 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Volgens oude prentbriefkaart vroeger zogenaamd In de lelie. Oorspronkelijk met drie getrapte rondboogvormige dakvensters en pannen zadeldaken.


Hoekhuis ontworpen door J. Rooms

Bloemistenstraat 44 (Gent)
Geel en bruinrood bakstenen hoekhuis, volgens oude prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms. Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder afgewolfd zadeldak, daterend uit begin 20ste eeuw.


Kasteel Dr. Waelkens

Kerkstraat 37 (Lochristi)
Voormalig dokters- en bloemistenhuis. Geneesheer J.-B. Waelkens richtte in 1896 een bloemisterij op in de Kerkstraat gevolgd door de bouw van zijn woonhuis in 1901. Oorspronkelijke bak- en hardstenen villa in eclectische stijl naar ontwerp van architect J. Rooms.


Kloostercomplex met school, woonpaviljoenen en dienstgebouwen De Spycker en Nieuwland

Polderstraat 74-78, 76A-B (Brugge)
Complex bestaande uit een school, woonpaviljoenen en dienstgebouwen "De Spycker" en "Nieuwland" gesitueerd op een diep gelegen terrein en toegankelijk via een lange, geasfalteerde oprit.


Lusthuis Meulewater

Botestraat 50 (Gent)
Villa in grote beboomde tuin, in kern daterend van 1866, toen een ouder huis werd verbouwd. Nogmaals verbouwd en uitgebreid door architect J. Rooms, met drie puntgevels in 1903. Verankerd bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder tentdak.


Neogotisch burgerhuis

Adolf Baeyensstraat 74 (Gent)
Neogotisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak, volgens archiefstukken van 1901 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Bakstenen trapgevel van het enkelhuistype geleed door horizontale gele bakstenen banden en met ijzeren topbekroning.


Neogotische burgerhuizen

Adolf Baeyensstraat 76-78 (Gent)
Twee gekoppelde neogotische diephuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken, uit begin 20ste eeuw, naar ontwerp van architect J. Rooms.


Parochiekerk Heilige Amandus en Heilige Jozef

Visitatiestraat 4 (Gent)
Oorspronkelijk eenvoudige driebeukige bakstenen kerk met ingebouwde westtoren, gebouwd in 1846-1847 naar ontwerp van architect Mathias Wolters. Ingrijpend verbouwd in 1932-1940 door architecten Jan en Antoine Rooms: van de uitwendige kerk bleef enkel de tweede en derde geleding van de westtoren met spits behouden; de kruisbeuk, koor, sacristie en doopkapel werden toegevoegd.


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job

Nieuwstraat zonder nummer (Deinze)
Nieuwe kerk naar ontwerp van architect A. De Lancker met pseudobasilicale aanleg met aan drie zijden omringend, deels omhaagd kerkhof met ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers, gebouwd in 1834-36 ter vervanging van de oude vervallen en te klein geworden romaanse kerk op de Kapelleberg bij de Leie, gesloopt in 1836.


Rij arbeiderswoningen ontworpen door J. Rooms

Kogelstraat 22-30 (Gent)
Rij van vijf arbeidershuizen in eenheidsbebouwing met repeterend schema, van drie bouwlagen en ieder twee traveeën, onder zadeldak. Volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms van 1904 in opdracht van Pol Toch.


Rij arbeiderswoningen ontworpen door J. Rooms

Kogelstraat 9-21 (Gent)
Rij van heden zeven arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing met spiegelbeeldschema, van drie bouwlagen en ieder twee traveeën, onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken als een ensemble van acht woningen in 1910 naar ontwerp van architect J. Rooms.


Slagerij

Dorp-West 47 (Lochristi)
Rijhuis met slagerswinkel van de familie Van Acker, naar verluidt gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect J. Rooms. Rode bakstenen lijstgevel met gele bakstenen banden en twee rijen sierankers.


Staande wip

Stationsplein zonder nummer (Wetteren)
De bouwaanvraag met bewaarde ontwerpplannen dagtekent van 24 juni 1933. De plannen zijn gesigneerd door bouwmeesters Jn. Rooms en Zonen Sint-Amandsberg. De schutterstoren of overdekte staande wip vertoont de voor de bouwperiode gangbare rechthoekige plattegrond van 7,75 meter bij 5,5 meter. Hij bezit een hoogte van 29,75 meter. De toren versmalt naar boven toe.


Twee burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Bloemistenstraat 40-42 (Gent)
Twee gekoppelde diephuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, daterend uit begin 20ste eeuw en volgens oude prentbriefkaart naar ontwerp van architect J. Rooms.


Twee burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 273 (Gent)
Breed- en diephuis van drie bouwlagen en respectievelijk twee en één traveeën onder leien zadeldaken, volgens archiefstukken van 1909 en naar ontwerp van architect J. Rooms, opgevat als een breedhuis met eclectisch getinte lijstgevel.


Twee gelijkaardige burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 295-297 (Gent)
Twee gelijkaardige, eclectisch getinte rijhuizen, ieder met twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak, met deels behouden vorstkam; gedateerde natuurstenen gevelstenen: Jaar 1910 voor nummer 295 en Anno 1909 voor nummer 297, toe te schrijven aan architect J. Rooms.


Twee rijhuizen ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 265-267 (Gent)
Twee verwante rijhuizen van twee bouwlagen en respectievelijk twee en één traveeën, onder pseudo-mansardedak (pannen en leien), volgens archiefstukken van 1909 en naar ontwerp van architect J. Rooms.


Twee villa's naar ontwerp van J. Rooms

Visitatiestraat 134-136 (Gent)
Twee, gekoppelde villa's met spiegelbeeldschema, in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken opgetrokken in 1906 naar ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderd bakstenen gebouw met twee verdiepingen en voorgevel van twee traveeën, onder een schilddak; aangebouwde traptorens.


Tweegezinswoning Villa Paula

Antwerpse Steenweg 25-27 (Lochristi)
Imposante tweegezinswoning met kasteelallures gebouwd in opdracht van de gebroeders Van Acker wier bloemisterijbedrijf aan de overkant van de steenweg lag. Volgens archiefstukken en oude prentbriefkaarten gebouwd naar opdracht van architect J. Rooms in 1906.


Villa

Slotendries 20 (Gent)
Villa gebouwd in 1903 naar ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, nok voorzien van ijzeren sierhek en met twee wolfsdaken boven de uitspringende venstertravee van voor- en rechterzijgevel, ieder met ijzeren bekroning.


Villa Braeckman met tuin en Onze-Lieve-Vrouwkapel

Dorp-West 148, Kapelleken zonder nummer (Lochristi)
Eclectische villa uit 1903 van twee bouwlagen en twee traveeën, naar ontwerp van architect J. Room. Rechts in de tuin afzonderlijke vroegere conciërgewoning aangepast tot garage en achterin de tuin gebouwde rechthoekige neogotisch getinte wegkapel van onregelmatig gekapte grijze natuursteen, onder leien zadeldak, opgericht circa 1913.


Villa in cottagestijl

Waterdreef 13 (Gent)
Ruime cottage-villa, volgens archiefstukken gebouwd in 1909 naar ontwerp van architect J. Rooms en typevoorbeeld van de vele landhuizen die hij ontwierp. Alle gevels zijn gekenmerkt door een levendig volumespel verkregen onder meer door de in- en uitspringende gevelpartijen.


Villa Marcelle

Antwerpsesteenweg 561 (Gent)
Woonhuis van de voormalige bloemisterij G. Wibier. Villa in neotraditionele stijl, van het dubbelhuistype met twee bouwlagen, onder hoog schilddak, volgens kadastergegevens van 1901 en volgens oude prentbriefkaarten naar ontwerp van architect J. Rooms.


Villa Maria

Augustijn Moreelsstraat 4 (Gent)
Villa gelegen midden in een fraai en uitgestrekt park en naar verluidt opgetrokken in 1900, mogelijk naar ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderde natuur- en bakstenen constructie van twee bouwlagen met art-nouveau-inslag onder snijdende wolfsdaken, met een torenachtige uitbouw onder spits leiendak en voorts verscheidene erkerachtige uitbouwen.


Villa Maria

Antwerpse Steenweg 20 (Lochristi)
Achterin gelegen alleenstaande bloemistenwoning, gebouwd in 1905 naar ontwerp van architect J. Rooms. Bak- en natuurstenen dubbelhuis in eclectische stijl, van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil leien schilddak.


Villa naar ontwerp van J. Rooms

Visitatiestraat 140 (Gent)
Onderkelderde villa van een en twee bouwlagen onder snijdende wolfsdaken, volgens archiefstukken van 1906 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Bakstenen gebouw met art-nouveau-inslag.


Villa naar ontwerp van J. Rooms

Visitatiestraat 138 (Gent)
Villa in art-nouveaustijl met bewaarde originele straatafsluiting, volgens archiefstukken van 1904 naar ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen met onregelmatige plattegrond gevormd door verspringende rechthoekige volumes onder wolfs- en schilddaken.


Villa ontworpen door J. Rooms

Beelbroekstraat 63 (Gent)
Villa in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1905 en naar ontwerp van architect J. Rooms. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen op onregelmatige rechthoekige plattegrond. Voorgevel met uitspringend middenrisaliet voorzien van dubbele steektrap met bordes en ijzeren leuning voor de brede dubbele vleugeldeur.


Winkelhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 303 (Gent)
Winkelhuis van drie bouwlagen en vier traveeën, onder zadeldak, volgens archiefstukken daterend van 1923 en naar ontwerp van architect J. Rooms.


Thema's

Ontwerper van

Antwerpsesteenweg (Sint-Amandsberg)

Sint-Denijslaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rooms [online] https://id.erfgoed.net/personen/4238 (Geraadpleegd op )