Persoon

Salens, Pol

ID: 4306   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4306

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Sint-Niklaasstraat 7 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. 17de-eeuws uitzicht doch oudere kern. In de loop van de 19de eeuw aanpassen van muuropeningen onder meer in 1851 en later toevoegen van poort. Huidig resultaat van restauratiewerken in 1979 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Carmersstraat 58-64 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van vier lage rijhuisjes naar repetitief schema; telkens twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) doorbroken door gekoppelde klimmende dakvensters. In oorsprong 16de-17de-eeuws pand voornamelijk, zie bewaarde balklagen.


Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)
Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).


Huis Het Schietspel

Sint-Jakobsstraat 64 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartalankers 1674 ter hoogte van de tweede bouwlaag. Resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1895-1896 naar ontwerp van architect J. Bisscop (Brugge).


Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1-3 (Brugge)
Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.


Meubelmakerij

Zonnekemeers 1 (Brugge)
Beeldbepalend breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen). Voormalige bedrijfsgebouwen van meubelmakerij: winkel en woonhuis aan straatzijde van 1911 naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge), achterbouw met 18de-19de-eeuwse lijstgevels van voormalige werkhuizen uitziend op het water hoorden oorspronkelijk bij de fabriek, zie Wevershof. Het complex krijgt in 2000 een herbestemming als woonproject naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).


Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.


Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).


Stadswoning

Gotje 25 (Brugge)
Woning van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Klimmende dakkapel. Uit de eerste helft van de 19de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1980-1981 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).


Stadswoning

Eekhoutstraat 32 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk uit de 17de eeuw, gerestaureerd in 1993 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge). Verankerde en beschilderde, bakstenen trapgevel (6 treden + topstuk).


Stadswoning

Boeveriestraat 10 (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; doch met latere aanpassingen. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1994 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).


Stadswoning

Annuntiatenstraat 49 (Brugge)
Dubbelhuis van vier/drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak uit de 16de-17de eeuw.


Stadswoning Cleene Veronycke

Vlamingstraat 64-66 (Brugge)
Dit pand is fasegewijs tot stand gekomen op een diep perceel uitkomend aan de Kraanrei. Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak.


Stadswoningen

Verversdijk 22, 22A (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), tot stand gekomen in twee fasen met name in de loop van de 15de en de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).


Thema's

Ontwerper van

Sterstraat

Wulpenstraat