Persoon

Schrauwen, Armand

ID
4380
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4380

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Langerei 48 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel met dubbelhuisopstand en 17de-eeuws uitzicht.


Godshuis Van Campen

Boeveriestraat 5, Gloribusstraat 1-5 (Brugge)
Voormalig godshuis zogenaamd "VAN CAMPEN 1436", zie recent opschrift. Gesticht in 1436 door Pieter van Campen, die de tien "kameren" had laten bouwen en aan de Dis van Sint-Walburgakerk had geschonken. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1989 naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen.


Godshuis de Fontaine

Zwarteleertouwersstraat 68-72 (Brugge)
Gesticht in 1636 door Graaf Paul-Bernard de Fontaine en zijn echtgenote Anna de Raggicourt en uitgevoerd onder leiding van ridder J. Parmentier, tot 1914 bestemd voor twaalf soldaten die onbekwaam waren hun dienst uit te oefenen ofwel bij ontstentenis, voor bejaarden in nood. Haast rechthoekig perceel, afgesloten door bakstenen muur waarin doorgang, bekroond door gevelsteen met inscriptie en het wapen van de Fontaine. Gemeenschappelijke middentuin met banken en onder meer smeedijzeren armpomp. Aan zuidoostzijde, langwerpig hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; in het zuidwesten, een vooruitspringende kapel, geflankeerd door twee breedhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken.


Godshuis De Vos

Noordstraat 4-8, 2B (Brugge)
Gesticht en gebouwd circa 1713-1715 door C. de Vos op deel van de tuin van zijn woonhuis aan Wijngaardplein. "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architecten A. Schrauwen en F. Delacourt (Brugge) voornamelijk met betrekking tot interieur van woningen. Oorspronkelijk zes, nu vier woongelegenheden rondom binnentuintje, aan straatzijde afgeboord door een in 1963 verlaagde muur met poortje; centrale kapel.


Godshuis Heilig Nest

Pottenmakersstraat 19 (Brugge)
Samenstel van twee breedhuizen van respectievelijk vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder samenstel van zadeldaken, gebouwd in de 17de eeuw doch pas in gebruik als godshuis sinds het eerste kwart van de 20ste eeuw. "Kunstige Herstelling" van 2000-2001 naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge): totale sanering.


Godshuis Le Maire

Walplein 31 (Brugge)
In 1910-1911 wordt een oorspronkelijk pakhuis omgevormd naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) tot godshuis. In 1989-1990, indeling en aanpassing van de huisjes tot drie woongelegenheden naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge) en onder leiding van aannemer G. Versluys (Knesselare).


Godshuis Spanoghe

Katelijnestraat 8, Stoofstraat 8-10 (Brugge)
Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nummers 8-10 herbouwd naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).


Godshuis Van Peenen

Boeveriestraat 9-19, Gloribusstraat 2-6 (Brugge)
Godshuis gesticht in 1621 door Pieter Van Peenen die toelating kreeg om het huis "Den Zelveren Harynck" te slopen en zes "nieuwe stenen camers" te bouwen. Vormt één geheel met de stichting van zijn echtgenote Isabella Gloribus.


Godshuizen De Schipjes

Peterseliestraat 136-158 (Brugge)
Bestaande uit twaalf huisjes naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Fasegewijs tot stand gekomen in de loop van 1908. 1987-1990: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Schrauwen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge) in 1996-2001.


Thema's

Ontwerper van

Moerstraat

Westmeers (Oudste kern)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schrauwen [online] https://id.erfgoed.net/personen/4380 (Geraadpleegd op )