Persoon

Semey, Jacob Gustaaf

ID
4412
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4412

Beschrijving

Jacob Gustaaf Semey werd geboren in Gent op 30 maart 1864 als eerste zoon van Franciscus Semey, een welgestelde Gentse middenstander. Jacob Gustaaf genoot middelbaar onderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij studeerde er vanaf 1880 verder in de afdeling bouwkunde, maar werkte het zesde en laatste jaar niet volledig af, waardoor hij geen gediplomeerde bouwmeester werd. Dit had geen invloed op zijn loopbaan; het diploma van architect werd pas in 1939 wettelijk verplicht.

Semey was van 1887 tot 1912 actief als bouwmeester in Gent. Hij wordt als één van de meest typische vertegenwoordigers van het eclecticisme in Gent beschouwd, een historiserende mengstijl waarin hij het grootste deel van zijn realisaties ontwierp. In de ontwerpen van Semey hebben de ornamenten uit de neo-Vlaamse renaissance de bovenhand, een neostijl die in de laatste twee decennia van de 19de eeuw uitgroeide tot een belangrijk symbool van de groeiende macht van de liberale Nederlandstalige middenklasse tegenover de Franstalige hoge burgerij. Zijn activiteiten kaderen in de grondige stadssaneringen die in die tijd in de Belgische steden werden doorgevoerd. Semey wierp zich in Gent op als een belangrijke speculant, die in samenwerking met kapitaalkrachtige bouw- en verzekeringsmaatschappijen enkele grote architectuurensembles wist te realiseren, zowel in de nieuw aangesneden arbeiderswijken buiten de stad als op de door grootscheepse onteigeningen vrijgemaakte gronden in de binnenstad. Op die manier was hij in staat om op een relatief korte tijd meer dan driehonderd woningen te realiseren, waarvan de meeste na afwerking aan particulieren werden doorverkocht.

Jacob Gustaaf Semey woonde tijdens zijn loopbaan zelf in huizen die een centrale plaats innamen binnen een ensemble in uitvoering. Zijn eerste eigen woning was Villa Jan vader en Jan zoon Van Rijswijck, de rechterhelft van een imposante neoromaanse dubbelwoning die in 1896 langs de Vlaamsekaai werd gebouwd. De woning was de zetel van de Naamloze Gentsche Bouwmaatschappij, een N.V. waarmee Semey als belangrijkste aandeelhouder en uitvoerende architect een monopolie uitbouwde in de achterliggende Heirniswijk. De imposante eclectische gevelrij waarvan de villa deel uitmaakt, was het uitgangbord waarmee de Bouwmaatschappij zijn bouwprojecten aanprees. Op 28 maart 1907 verhuisde Jacob Gustaaf Semey naar ‘t Huis de Passer genaamd in de Wolfstraat, een woning die gesigneerd en gedateerd is J.G. Semeij 1906. De woning werd gebouwd als één van de laatste realisaties in het kader van de grootschalige speculatieve onderneming die Semey vanaf 1900 aanging in de Gentse binnenstad.

Hij woonde en werkte in de Wolfstraat tot 1918, toen hij als overtuigd activist samen met zijn gezin naar Nederland moest vluchten voor de processen die dreigden na de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg van een genadewet keerde weduwnaar Semey op 25 augustus 1929 terug naar Gent. Hij woonde een jaar in de Wenemaerstraat, tot hij op 10 oktober 1930 naar het huis Laat u maar soet als honinc vinden op de Citadellaan kon verhuizen dat hij in 1901 zelf had ontworpen. Hier bracht Semey de laatste jaren van zijn leven door, tot hij op 23 juni 1935 na een kortstondige ziekte overleed.

  • Hooft Elise, Semey, Jacob Gustaaf, bouwmeester, Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, XVII, 2005, kol. 557-561.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Huis Baudeloo

Baudelostraat 19 (Gent)
Enkelhuis met neogotische trapgevel gedateerd en gesigneerd 1905 J.G. Semey. Natuurstenen pui met kruiskozijnen en rondboogdeur gevat in rondboognissen, met neogotisch maaswerk in het boogveld.


't Huys Druivesteeg

Baudelostraat 17 (Gent)
"'t Huys Druivesteeg", opgetrokken naar ontwerp van J.G. Semey. Twee traveeën van twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen).


Acht stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 55-69 (Gent)
Acht rijhuizen, afwisselend twee gekoppelde huizen met houten dakkapel en een risaliet vormende in- en uitgezwenkte top met overkragend topstuk (nummer 59 en nummer 65), volgens archiefstukken daterend van 1896.


Atelier voor ijzer, gebinten en staal met opslagplaats

Baudelostraat 15 (Gent)
Atelier voor "ijzer, gebinden, staal" (cf. opschrift) in 1902 door J.G. Semey gebouwd. Drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (mechanische pannen) met vier dakkapellen.


Bioscoop Cine City

Noordstraat 16 (Gent)
Voorheen rijhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van J.G. Semey daterend van 1901, volgens plintopschrift verbouwd tot bioscoopzaal door "architecte G. Rousseau - Bruxelles" in eerste kwart 20ste eeuw.


Burgerhuis

Noordstraat 32 (Gent)
Onderkelderd breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; lijstgevel met gecementeerd parement, uit eind 19de eeuw, vermelding van architect J.G. Semey in plint.


Burgerhuis

Kunstenaarstraat 99 (Gent)
Onderkelderd neoclassicistisch getint burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens gevelopschrift "Huis Opvoeding en Onderwijs" van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Burgerhuis de Passer

Wolfstraat 12 (Gent)
"Huis de Passer genaamd", gedateerd en gesigneerd "J.C. Semeij, 1906". Lijstgevel met twee traveeën, vier bouwlagen en pseudo-mansardedak (pannen en kunstleien) met dakvenster.


Burgerhuis in eclectische stijl ontworpen door J.G. Semey

Heernislaan 92 (Gent)
Onderkelderd eclectisch rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder pannen zadeldak (nok parallel met de straat) volgens archiefstukken van 1898 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Burgerhuis met eclectische lijstgevel

Sluizeken 9 (Gent)
Onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (mechanische pannen) met links een kleine dakkapel met schilddak (volgens archiefstukken van 1902 naar ontwerp van architect J.G. Semey).


Burgerhuis ontworpen door J. Semey

Belfortstraat 12 (Gent)
Monumentaal dubbelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen met plat dak, uit eerste kwart 20ste eeuw naar ontwerp van architect J. Semey.


Burgerhuis ontworpen door J. Semey

Belfortstraat 2-4 (Gent)
Eclectisch breedhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder sterk hellend zadeldak (leien), gedateerd 1903 op gevelsteen en naar ontwerp van architect J. Semey.


Burgerhuis ontworpen door J. Semey

Belfortstraat 6-10 (Gent)
Eclectisch breedhuis van zeven traveeën en vier bouwlagen met mansardedak (leien), gedateerd 1903 op gevelsteen en naar ontwerp van architect J. Semey. Bestaande uit drie woningen overeenkomstig de risalieten: uitspringende middenrisaliet van drie traveeën opgetrokken uit witte natuursteen en twee zijrisalieten van twee traveeën van gele baksteen.


Burgerhuis ontworpen door J.G. Semeij

Rozier 17 (Gent)
Vrij klassiek enkelhuis van twee traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak, op de plint gesigneerd en gedateerd "J.G. Semeij, bouwmeester, 1901".


Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Kortrijksesteenweg 462 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, naar ontwerp van architect J.G. Semey en daterend van 1903.


Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Baudelostraat 7 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën, vier bouwlagen en zadeldak (pannen), in 1902 opgetrokken naar ontwerp van J.G. Semeij. Smalle deurtravee naast breder risaliet, gemarkeerd door fraaie houten loggia met luifel en de in- en uitgezwenkte geveltop in neorenaissancestijl met bekronend driehoekig fronton.


Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Koning Leopold II-laan 95 (Gent)
Rijkelijk versierde, hoger oplopende zandstenen lijstgevel volgens gevelsteen naar ontwerp van J.G. Semey, bouwmeester, 1907. Voorgevel met vier en een halve bouwlaag en slechts een brede travee boven de gedrukte onderbouw met vleugeldeur en ruim venster.


Burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Sint-Lievenspoortstraat 141 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig met de straat, pannen), volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bak- en natuurstenen trapgevel in eclectische stijl.


Burgerhuis ontworpen door Jacob Semey

Citadellaan 59 (Gent)
Resterend pand van voorheen gekoppelde huizen op storende wijze verminkt door het aanpalende flatgebouw. Huis met opschrift: "Laat U maar soet als honich vinden", op de plint gesigneerd en gedateerd: "J.G. Semeij, bouwmeester, 1901".


Burgerhuis Werk en Kunst

Kunstenaarstraat 97 (Gent)
Onderkelderd eclectisch rijhuis van één travee en twee bouwlagen, onder pseudo-mansardedak met twee vernieuwde dakkapellen, volgens gevelopschriften "Huis Werk en Kunst", en volgens plint van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Burgerwoningen met eclectische gevels

Wolfstraat 1-13 (Gent)
Ensemble van gelijktijdig (begin 20ste eeuw) opgetrokken burgerwoningen met eclectische gevels. Enkelhuizen van twee traveeën, twee of drie bouwlagen boven de kelderverdieping en zadeldak (pannen).


Drie burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Tarbotstraat 13-17 (Gent)
Drie dezelfde onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken in 1908 naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Eclectisch burgerhuis

Vrijdagmarkt 18 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (pannen); opgetrokken uit kalkzandsteen in een eclectische stijl volgens gevelsteen naar ontwerp van J.C. Semey in 1902.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J. Semey

Belfortstraat 14 (Gent)
Eclectisch enkelhuis van twee traveeën en vier bouwlagen met mansardedak (leien), gedateerd 1911 in pui en naar ontwerp van architect J. Semey.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Sint-Lievenslaan 132 (Gent)
Onderkelderd eclectisch rijhuis van drie bouwlagen en één travee, met zadeldak (pannen), volgens archiefstukken aanvankelijk een winkelhuis daterend van 1899 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Volgens opschrift onder de derde bouwlaag zogenaamd "In 't Rijk der Nederlanden".


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 180-184 (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen, in eclectische stijl.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 186 (Gent)
Eenvoudig eclectisch getint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met pannen zadeldak, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Baksteenbouw met een tuit- en puntvormig dakvenster.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 176 (Gent)
Eclectisch diephuis met bakstenen trapgevel van één travee en twee bouwlagen, onder zadeldak (pannen), gedateerd 1901 op geveltopsteen en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 178 (Gent)
Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (pannen), volgens archiefstukken van 1901 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Gele bakstenen lijstgevel met breed en licht uitspringend risaliet van twee venstertravee eindigend op een deels gebogen dakvenster met getrapte top.


Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 188 (Gent)
Eclectisch getint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met pannen zadeldak, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Bakstenen lijstgevel op natuurstenen plint.


Fabriek ontworpen door J.G. Semey

Eendrachtstraat 119 (Gent)
Oorspronkelijk woonhuis en magazijn voor sigarenfabriek Kock en Van Holkema, gebouwd in 1901 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Sinds 1907 meubelfabriek Van Acker. Eclectisch getinte constructie van baksteen, met magazijngevel en rechts een diephuis onder schilddak (pannen) met van twee tot drie bouwlagen verhoogde lijstgevel.


Herenhuis ontworpen door J.G. Semey

Tweebruggenstraat 13 (Gent)
Onderkelderd herenhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mansardedak (leien), volgens opschrift in de plint van 1904 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Imposante natuurstenen lijstgevel in neorenaissancestijl.


Hoekhuis

Penitentenstraat 5 (Gent)
Hoekhuis met de Wolfstraat, met twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met dakvenster en dakkapel en op een gevelsteen gesigneerd en gedateerd: "Architect J.C. Semeij, 1904".


Hoekhuis Jacob van Artevelde

Belfortstraat 2-4 (Gent)
Huis zogenaamd "Jacob van Artevelde". Eclectisch hoekhuis van vier bouwlagen onder schilddak (leien), gedateerd 1903 op plint, naar ontwerp van architect J. Semeij als tegenhanger van hoekhuis nummer 1, aan de overzijde van de straat.


Hoekhuis naar ontwerp van J.G. Semey

Lozevisserstraat 9 (Gent)
Hoekhuis met de Tarbotstraat, volgens archiefstukken daterend van 1898. Afgeschuinde hoektravee met getrapt dakvenster.


Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Ferdinand Lousbergskaai 135 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder leiendak, opgetrokken naar ontwerp van J.G. Semey (zie gevelsteen) circa 1900. Stijl, materiaalgebruik (imitatievakwerk) en bedaking herinneren aan Normandische landhuizen.


Hoekhuis ontworpen door J.C. Semey

Vrijdagmarkt 19 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen met zadeldaken (pannen) met dakvensters en -kapellen, in eclectische stijl, volgens de gevelsteen in de plint gebouwd naar ontwerp van architect J.C. Semey in 1902.


Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 31 (Gent)
Witgeschilderd hoekhuis met de Tongstraat, volgens archiefstukken daterend van 1897.


Hoekhuis ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 182-186 (Gent)
Hoekhuis met de Lozevisserstraat, volgens archiefstukken van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Afgeschuinde deurtravee met rondboogvormig dakvenster in getrapte top.


Hoekhuis Philips van Artevelde

Belfortstraat zonder nummer, Hoogpoort 63 (Gent)
Eclectisch hoekhuis van vier bouwlagen met afgesnuit zadeldak, naar ontwerp van architect J. Semey en gedateerd 1902 in plintsteen. Natuurstenen lijstgevel van drie traveeën, afgeschuinde hoektravee en zijgevel van één travee.


Koffiehuis 't huis Sint-Pieters-Gent

Kortrijksesteenweg 458 (Gent)
Breedhuis met lijstgevel, drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak, gebouwd als koffiehuis in 1905 naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Rijhuis ontworpen door J.G. Semey

Sint-Lievenspoortstraat 137 (Gent)
Rijhuis van één travee en drie bouwlagen, met zadeldak (pannen), in eclectische stijl. Volgens archiefstukken samen met het links aanpalende huis met spiegelbeeldschema (gesloopt) opgetrokken in 1901, naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 103-111 (Gent)
Volgens archiefstukken van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Voorzien van rondboogvormige muuropeningen.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 81-91 (Gent)
Volgens archiefstukken van 1896 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Nummer 85 vormt een licht uitspringend risaliet met door natuurstenen banden gelede trapgevel (5 treden + topstuk). Nummer 91 vormt een licht uitspringend risaliet van drie traveeën met verhoogde tuitgevel.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 21-23 (Gent)
Rijhuizen volgens archiefstukken daterend van 1897. Nummer 21 met klokvormige geveltop.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 176-180 (Gent)
Huizenblok ontworpen in eenheidsbebouwing tussen de Tarbotstraat en de Lozevisserstraat, volgens archiefstukken van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 66-68 (Gent)
Rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1895. Nummer 68 met gecementeerde tuitgevel voorzien van een getrapt topstuk.


Stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 95-101 (Gent)
Stadswoningen, volgens archiefstukken van 1896 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Tien stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 76-96 (Gent)
Tien rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1895, nummer 80 en 92 met trapgevel.


Tongstraat

Tongstraat 1-12 (Gent)
Korte rechte verbindingsstraat tussen Lozevisserstraat en Tarbotstraat van 1896. In opdracht van de Gentsche Naamlooze Bouwmaatschappij in 1897 voorzien van arbeidershuizen in eenheidsbobouwing met eclectische inslag naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Twee burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Zwijnaardsesteenweg 4-6 (Gent)
Twee rijhuizen met verschillend geschilderde, bak- en natuurstenen gevel in eclectische stijl, daterend van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Oorspronkelijk gebouwd als een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met rechter zijtrapgevel en overbouwde doorgang naar achterin gelegen magazijn.


Twee burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Snoekstraat 116 (Gent)
Twee samenhorende, bakstenen rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) in eclectische stijl. Volgens archiefstukken bouwaanvraag van 1899 en naar ontwerp van architect J.G. Semey, gedateerd 1900 met muurankers over beide gevels.


Twee gekoppelde stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 39-41 (Gent)
Twee gekoppelde rijhuizen met een gemeenschappelijk getrapt dakvenster boven de deurtravee, volgens archiefstukken daterend van 1896.


Twee stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 118, zonder nummer (Gent)
Twee rijhuizen aansluitend bij het hoekhuis Karperstraat nummer 182-186 en volgens archiefstukken daterend van 1897.


Twee steegbeluiken 't Begijnhoveke

Brunelstraat 1-22, Kastanjestraat 98-104, Sikkelstraat 1-24 (Gent)
Twee identieke steegbeluiken, aan beide zijden bebouwd met elf huizen en hoekhuis naar ontwerp van architect J.G. Semeij van 1888. Bakstenen gevelwanden van twee en een halve bouwlaag.


Vier stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 198-204 (Gent)
Volgens archiefstukken van 1896 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Op rondbogen overkragende bovenverdieping oorspronkelijk met een drielicht per rijhuis.


Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Vlaamsekaai 92-97 (Gent)
Vijf gelijkaardige kleine villa's, alle volgens archiefstukken opgetrokken in 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Smalle onderkelderde breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen volgens repeterend schema, afgedekt met mansardedaken. Bak- en natuurstenen voorgevels in eclectische stijl met namen van Vlaamse volksschrijvers.


Vijf stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Karperstraat 188-196 (Gent)
Volgens archiefstukken van 1897 en naar ontwerp vanarchitect J.G. Semey. Nummer 196 met plintsteen voorzien van opschrift "J.G. Semey / Bouwmeester". Met uitzondering van nummer 192 vertonen de vijf rijhuizen een houten dakkapel. Nummer 192 met tweeledige halsgevel.


Villa de drie Van Rijswijck's

Vlaamsekaai 98-101 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect J.G. Semey. Imposant breedhuis bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak, volgens archiefstukken en gevelopschrift van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Villa Dry Van Eycks

Vlaamsekaai 109-112 (Gent)
Enige overblijvende villa van de vier gewijd aan beroemde Vlaamse schilders, volgens opschrift deurdorpel zogenaamd "Villa Dry Van Eycks". Onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met mansardedak (leien), rechts met twee dakkapellen, volgens archiefstukken van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

Vlaamsekaai 90-91 (Gent)
Kleurrijk ensemble voornamelijk geïnspireerd op de Normandische vakwerkbouw en bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder zadeldak, volgens deurinscriptie van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey, Dom. Van den Bossche, beeldhouwer.


Villa Setterman en Villa Snellaert

Vlaamsekaai 88-89 (Gent)
Eclectisch breedhuis bestaande uit twee onderkelderde gekoppelde enkelhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met steil zadeldak (leien met vorstkam) en twee kleine dakkapellen aan weerszijden van het centraal drieledig dakvenster. Volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey.


Zes stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 43-53 (Gent)
Zes rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1896. Nummer 43 en 45, nummer 47 en 49 met getrapt dakvenster.


Zes stadswoningen ontworpen door J.G. Semey

Lozevisserstraat 98-116 (Gent)
Zes rijhuizen, volgens archiefstukken daterend van 1896. Nummer 106-108 met brede, deels getrapte en afgeknotte topgevel met twee rondboogvormige zoldervensters.


Thema's

Ontwerper van

Kuiperskaai

Tarbotstraat