Persoon

Steenmeijer, Rutger

ID
4582
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4582

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Begijnhofkerk Sint-Catharina

Begijnhof zonder nummer (Herentals)
Georiënteerde, laatgotische pseudobasiliek van 1599-1614, centraal gelegen op het deels omhaagde voormalige kerkhof, aan de zuidzijde afgesloten door gietijzeren hekken.


Burgerhuis D' Eycken Boom

Grote Markt 36 (Lier)
Deze stadswoning werd in 1709 herbouwd in late barokstijl, met ingrijpende veranderingen in 1764-1765. Ze heeft een halsgevel met in- en uitgezwenkte top en natuurstenen parement.


De Cluyse

Oude Koornmarkt 26 (Antwerpen)
Diephuis met laatgotische trapgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, dat uit de tweede helft van de 15de eeuw dateert. De kelder met kruisribgevwelven klimt mogelijk op tot de 13de eeuw.


De Half Mane of Groen Schild

Zand 11 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de 17de eeuw.


Godshuis Cornelis Lantschot

Falconrui 67 (Antwerpen)
Godshuis bestaande uit een kapel (zuidzijde) en huisjes van één verdieping gesitueerd rond een rechthoekige binnentuin. Opgericht in 1656-1659 door Cornelis Lantschot. De kapel werd omwille van de toen heersende pestepidemie toegewijd aan de Heilige Rosalia.


Kapel en voormalig godshuis van het Droogscheerdersambacht

Keizerstraat 23 (Antwerpen)
Kapel in Brabantse laat-gotiek gebouwd in 1513-1514 door het Droogscheerdersambacht, dat hiervoor in 1510 en 1512 twee aanpalende huizen verwierf in de Keizerstraat. Aan de noordzijde van de kapel bevond zich de zogenaamde "Droogscheerderspletse", vermoedelijk een godshuis met elf éénkamerhuisjes, dat in 1900 werden gesloopt voor de bouw van het klooster van de Witte Paters. De Sint-Annagang, de doorgang naar de kloostergebouwen aan de westzijde van de kapel, klimt in oorsprong reeds op tot de 14de eeuw.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw op 't Zand

Zandkapelweg 17 (Herentals)
Barokkapel van 1667-1677 opgericht ter plaatse van de vindplaats van een Onze-Lieve-Vrouwebeeld.


Kasteeldomein Cortewalle

Essendreef 2, Zwarte Dreef 1 (Beveren)
Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn.


Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)
De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.


Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Kerkstraat 1 (Beveren)
Gotische driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren en polygonaal oostkoor, geflankeerd door twee zijkoren; sacristie in de noordoostelijke oksel, kleine doopkapel in de zuidoostelijke oksel, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof. In het plantsoen: oorlogsgedenkteken en vroegere schandpaal.


Parochiekerk Sint-Joris

Mechelseplein 22 (Antwerpen)
In de 13de eeuw was er op deze plaats reeds sprake van een Sint-Joriskapel, vergroot tot kerk in het tweede kwart van de 14de eeuw, circa 1500 grotendeels herbouwd en in 1799-1800 gesloopt. Met de bouw van de nieuwe kerk werd begonnen eind 1847 naar ontwerp van Léon Pierre Suys, de inwijding greep plaats op 5 september 1853. Voltooid door Heliodore Leclef tussen 1857 en 1874.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Eindhoutdorp 8 (Laakdal)
Georiënteerde gotische kruiskerk uit de 16de eeuw met sacristie van circa 1740 en zijbeuken van 1854-1855 naar ontwerp van E. Gife.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Markt 10 (Antwerpen)
Georiënteerde laatgotische kruiskerk met basilicale opstand; bewaarde neogotische ijzeren omheining aan noordzijde. Benaming vermoedelijk naar bisschop Lambertus die in de 7de eeuw in deze streken als geloofsprediker optrad.


Traditioneel diephuis

Sudermanstraat 24 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 9 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen met insteekverdieping onder een zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Vleminckveld 72-74 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel diephuis

Jodenstraat 16 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. De tijdens de 19de eeuw aangepaste ordonnantie, werd bij de restauratie onder leiding van de architect Rutger Steenmeijer in 1986-1990 grotendeels gereconstrueerd.


Traditioneel hoekhuis

Groenplaats 20 (Antwerpen)
Traditioneel hoekhuis met getrapte dakvensters, drie bij zes traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.


Twee traditionele breedhuizen

Eiermarkt 27-29 (Antwerpen)
Oorspronkelijk geheel van twee identieke, traditionele breedhuizen met getrapt dakvenster op de hoek van Eiermarkt en Sudermanstraat, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Villa Van de Poel

Veltwijcklaan 31 (Antwerpen)
Landhuis of hof van plaisantie in cottagestijl gebouwd rond 1901 naar ontwerp van architect Smits.


Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.

Opdrachtgever van

Sint-Erasmus en Sint-Dominicus

Kleine Pieter Potstraat 21 (Antwerpen)
Twee gekoppelde, traditionele diephuizen met trapgevel, in 1587-1588 opgetrokken door de lakenhandelaar David Haeck.