Persoon

Taeymans, Pieter Jozef

ID
4706
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4706

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Afspanning De Nieuwen Buiten

de Merodelei 153 (Turnhout)
Vroegere afspanning gelegen tegenover het voormalig station van de Buurtspoorwegen, heden stelplaats van de Lijn.


Basisschool Klein Heilig Graf

Apostoliekenstraat 26 (Turnhout)
Basisschool en eerste graad secundair onderwijs ondergebracht in de voormalige Apostolische School; opgetrokken in 1886-1887 naar ontwerp van architect Pieter Jozef Taeymans.


Begijnenhuizen

Begijnhof 59-62 (Turnhout)
Reeks van vier neogotisch getinte huizen, opgetrokken circa 1900, vermoedelijk naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Begijnhofkerk Sint-Catharina

Begijnhof (Herentals)
Georiënteerde, laatgotische pseudobasiliek van 1599-1614, centraal gelegen op het deels omhaagde voormalige kerkhof, aan de zuidzijde afgesloten door gietijzeren hekken.


Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij

Vrijheid 110-112 (Hoogstraten)
Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij; teruggaande op een oude herberg De Fortuyn, opgericht in 1675.


Burgerhuis met kapel

Otterstraat 35 (Turnhout)
Sterk aangepast monumentaal huis, opklimmend tot 1836; achterin aangepast tweede breedhuis en heden volledig ingebouwde kapel.


Burgerhuis ontworpen door P.J. Taeymans

Kapucijnenstraat 28 (Herentals)
Huis uit jaren 1881-1887, met aansluitend lager aanbouwsel. Bakstenen lijstgevel met rechts poortrisaliet.


Burgerhuis ontworpen door P.J. Taeymans

Nederrij 17-19 (Herentals)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in 1895 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Begijnenstraat 29-31 (Turnhout)
Twee gelijktijdig geconcipieerde burgerhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1893 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Café du Cercle

Broedersstraat 2, Warandestraat 40 (Turnhout)
Gebouwd circa 1886 naar ontwerp van P.J. Taeymans in neoclassicistische stijl; eertijds het zogenaamde Café du Cercle, huis van de liberalen.


Clarissenklooster en Sint-Antoniuskerk

Draaiboomstraat 6, Otterstraat 126 (Turnhout)
Voormalig clarissenklooster met kerk, respectievelijk van 1882-1883 en 1887-1888, naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Classicistische pastorie Sint-Niklaasparochie

Pastorijstraat 2 (Dessel)
Vrijstaande pastorie in classicistische stijl, gebouwd in 1778 naar ontwerp van Petrus Van Bergen en Jacobus Frou.


Decanale kerk Sint-Lambertus met kerkhof

Sint-Lambertusstraat 2 (Westerlo)
Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen dekenale kerk met omliggend ommuurd kerkhof waarop grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oudstrijders. Ondanks lange bouwgeschiedenis en verschillend materiaalgebruik is de kerk een homogeen gotisch/neogotische, georiënteerde kruisbasiliek.


Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt (Turnhout)
Georiënteerde pseudo-basiliek, met vroeggotische kern uit de 13de - 14de eeuw, hooggotisch koor en transept, renaissancistische kruisingstoren, schip en zijbeuken in classicistische stijl.


Dekenij

Molenstraat 8 (Mol)
Halfvrijstaand breedhuis met neoclassicistisch uitzicht, vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, gedateerd 1755.


Directeurswoning, magazijnen en leerlooierij

Renier Sniedersstraat 28-30 (Turnhout)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd circa 1888 naar ontwerp van P.J. Taeymans; aanpalend volume van één bouwlaag gebouwd circa 1891.


Dorpspomp

Veerledorp (Laakdal)
Dorpspomp van 1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans. Geblokte basis met waterbekkens, waterlijsten met schelpmotieven en bekronende zuil met topvaas.


Dorpsschool met onderwijzerswoning

Zammelseweg 183 (Geel)
Dorpsschool met onderwijzerswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op het kadaster geregistreerd in 1909.


Drie burgerhuizen Het Heibloemken, In den Draak, Het Rooske

Patersstraat 5-9 (Turnhout)
Burgerhuizen, gebouwd circa 1895, naar ontwerp van P.J. Taeymans, in een eclectische stijl met sterke neo-Vlaamse-renaissance-inslag en/of elementen ontleend aan de cottagestijl.


Eclectisch herenhuis

Otterstraat 34 (Turnhout)
Herenhuis met dubbelhuisopstand, opgetrokken in 1894 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Eclectische stadswoningen

Begijnenstraat 17-23 (Turnhout)
Eenheidsbebouwing van vier rijhuizen, gebouwd in 1896 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Eenheidsbebouwing met pastorie en begijnenhuizen

Begijnhof 2-5, 6 (Herentals)
Eenheidsbebouwing met centrale en iets hogere pastorie tussen in spiegelbeeld opgetrokken huizen naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Etagelinde op de markt van Westerlo

Grote Markt (Westerlo)
Eén van de blikvangers op de bredere westzijde van de markt te Westerlo is de eeuwenoude Marktlinde, een schitterend voorbeeld van een in etage gesnoeide Hollandse linde (Tilia europaea (x)).


Gemeentehuis Baarle-Hertog

Kerkstraat 4 (Baarle-Hertog)
Gemeentehuis in neoclassicistische stijl van 1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans, gerestaureerd in 1988; tot 1986 in gebruik als gemeentehuis en veldwachtpost.


Gemeentehuis Eindhout

Eindhoutdorp 13 (Laakdal)
Gemeentehuis van 1898 naar ontwerp van 1897 van P.J. Taeymans, heden onder meer ingericht als bibliotheek.


Gemeentehuis Herenthout

Bouwelse Steenweg 8 (Herenthout)
Neotraditioneel complex, opgetrokken in 1878 als onderwijzeressenwoning voor de aangrenzende school, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1876.


Gemeentehuis van Gierle

Singel 1 (Lille)
Opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl in 1895 naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans.


Gemeentehuis van Tielen en dorpsplein

Tielendorp 1 (Kasterlee)
Voormalig gemeentehuis, gelegen ten noorden van de kerk en opgericht in 1876 naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans. Het gemeentehuis is gelegen op een driehoekig dorpsplein met onder andere een dorpspomp, vredesboom en Onze-Lieve-Vrouwebeeld.


Gemeentehuis Vlimmeren en jongensschool

Kerkstraat 64-66 (Beerse)
Ontmoetingscentrum samengesteld uit de voormalige jongensschool, het voormalig gemeentehuis en een recent gereconstrueerd gebouw.


Gemeentelijke dubbelschool

Grote Baan 90-94 (Hulshout)
Leegstaande, gemeentelijke meisjesschool van 1882, met links de oorspronkelijk nagenoeg identieke jongensschool, van 1904, beide naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Gemeentelijke jongensschool

Leopoldstraat 51 (Merksplas)
Voormalige gemeentelijke jongensschool, vermoedelijk opgericht door provinciaal architect J. Van Gastel (derde kwart 19de eeuw), respectievelijk in 1877 en 1906 aangepast en vergroot naar ontwerp van P.J. en J. Taeymans.


Gemeentelijke jongensschool

Hikstraat 28 (Herentals)
De gemeentelijke jongensschool werd in 1882 opgericht naar ontwerp van P.J. Taeymans en is sinds 1970 in gebruik als stedelijke muziekacademie.


Gemeentelijke jongensschool

Schooldreef 91, 91A (Mol)
Neotraditioneel schoolcomplex bestaande uit een klassenvleugel en een onderwijzerswoning, van 1881 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Gemeentelijke jongensschool

Sluis 157-159 (Mol)
Complex bestaande uit onderwijzerswoning van 1867 met rechts aansluitende klassenvleugel van 1861 en 1901, latere uitbreidigen.


Gemeentelijke jongensschool

Minderhoutdorp 3 (Hoogstraten)
Gemeentelijke jongensschool, gebouwd in 1850-1851 naar ontwerp van E. Gife; later aangepast en verbeterd.


Gemeentelijke jongensschool

Kerkstraat 1-3 (Kasterlee)
Bewaarde vleugel naar ontwerp van J. Taeymans van 1913, opgetrokken ter uitbreiding van de school van 1856-1857; rechts de gemeentekamer van 1857 naar ontwerp van architect J. Van Gastel.


Gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning en vredegerecht

Gelmelstraat 26 (Hoogstraten)
Voormalige gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning en vredegerecht van 1876-1878 naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans.


Gemeentelijke lagere school

Schoolstraat 33 (Kasterlee)
Symmetrisch opgebouwde schoolvleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, naar ontwerp van 1876 van P.J. Taeymans.


Gemeenteschool

Donckstraat 4, 2B (Hoogstraten)
Naast kerkhof gelegen gemeenteschool, gebouwd circa 1851 in opdracht van burgemeester Cornelis Michielsen.


Gemeenteschool

Corbiestraat 30 (Mol)
Voormalige gemeenteschool. Het oorspronkelijke complex werd voltooid in 1852 door aannemer Peeters; de toenmalige, school bestond uit twee klassen: één voor de Vlaamse en één voor de Franse onderwijzer. Het centrale gedeelte werd met één verdieping verhoogd naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1879.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Achterbos 72, 70/1-2 (Mol)
Gemeenteschool met onderwijzerswoning, van 1888 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester P.J. Taeymans.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Worteldorp 13-15 (Hoogstraten)
Voormalige gemeenteschool met onderwijzerswoning, gebouwd in 1873-1874 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Gemeenteschool van Ravels-Eel

Vooreel 36A (Ravels)
Onderwijzerswoning met dubbelhuisopstand en aanpalende klassenvleugel van 1877, rechts uitbreiding van 1934 met kwartcirkelvormige uitbouw.


Herenhuis

Sint Antoniusstraat 24 (Turnhout)
Dubbelhuis met afgerond hoektravee en lager aanpalend breedhuis onder zadeldak met dakkapellen.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Gasthuisstraat 5-7 (Turnhout)
Momumentaal neoclassicistisch herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak; gebouwd in 1893 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Herenhuis Rutten

Herentalsstraat 33 (Turnhout)
Hoekhuis met dubbelhuisopstand in neoclassicistische stijl van 1887 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, aanbouw onder plat dak.


Herenhuis Versteylen-Dufour

Herentalsstraat 66 (Turnhout)
Dubbelhuis met rijkelijk versierde voorgevel, in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1892 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Hoekpand in neoclassicistische stijl

de Merodelei 2-4 (Turnhout)
Hoekpand met woon- en winkelfunctie, heden in totaal acht traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd leien zadeldak, herbouwd in 1882 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Hoekpand ontworpen door P.J. Taeymans

Kerkstraat 42 (Herentals)
Hoekpand met afgeronde hoek van vier traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd dak, uit de jaren 1881-1887.


Huis De Mortier

Hofkwartier 17 (Herentals)
Neotraditionele trapgevel naar ontwerp van architect P.J. Taeymans van 1897.


Jongensschool

A. Dierckxstraat 2 (Balen)
Voormalige jongensschool, naar verluidt opgericht in 1848-1849 op het achterste gedeelte van de gemeentelijke bleekweide; op het kadaster werd de school pas geregistreerd in 1860.


Jongensschool en onderwijzerswoning

Westerlosesteenweg 1 (Herselt)
Gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning, opgericht in 1848.


Jongensschool en parochiezaal Sint-Rumoldus

Zondereigen 83-84 (Baarle-Hertog)
De oude school, reeds opgericht in 1849, werd in 1878-1879 naar ontwerp van P.J. Taeymans aangepast; de lagere rechtertravee werd in 1930 naar ontwerp van J. Taeymans toegevoegd.


Jongensschool met onderwijzerswoning

Velveken 9 (Geel)
Rechthoekige schoolvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1855 en naastliggend schoolhuis van 1882.


Kapel van het Heilig Aanschijn

Begijnhof 43 (Turnhout)
Neoclassicistische bakstenen kapel van 1885-1887 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Schrieken 2 (Ravels)
Compositie van verschillende in elkaar passende volumes onder complexe bedaking naar ontwerp van P.J. Taeymans, ten oosten gelegen bijgebouwen.


Katholieke onderwijsinstelling De Spijker

Gelmelstraat 60-62 (Hoogstraten)
Katholieke onderwijsinstelling, heden met kinderdagverblijf, bewaarschool, lagere en middelbare afdelingen, hotelschool opgericht in 1832 door de ursulinen van Tildonk.


Kunstenaarswoning van beeldhouwer N. Daems in neorenaissancestijl

Korte Gasthuisstraat 81 (Turnhout)
Vrijstaande woning naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd voor baron Ludovicus Coppens, rond 1884 volgens de cartouche boven de inkomdeur. In 1894 koopt beeldhouwer Napoleon Daems de woning.


Lakenhal en Belfort

Grote Markt 50 (Herentals)
Gotische lakenhal op rechthoekige plattegrond en belfort, opgericht door Peter Moens en Merten Casus in 1534.


Meisjesschool

Gemeentestraat 5 (Turnhout)
Voormalige Gemeentelijke Meisjesschool naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd in 1873, voltooid in 1876, later vergroot.


Minderbroederklooster met tuin

Patersstraat 100 (Turnhout)
Achterin gelegen kloostercomplex met tuin gebouwd in 1897-1899 naar ontwerp van P.J. Taeymans; aangepaste interne functie-indeling.


Neoclassicistisch burgerhuis

de Merodelei 6 (Turnhout)
Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1872 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Neoclassicistisch herenhuis

Patersstraat 24 (Turnhout)
Enkelhuistype met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, gebouwd in 1886 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Neoclassicistisch herenhuis met tuin

de Merodelei 50 (Turnhout)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1872 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans; aansluitende poorttravee van één bouwlaag onder plat dak met attiek.


Neoclassicistische stadswoning

Warandestraat 38 (Turnhout)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1886 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Neogotische bidkapel

Herentalsstraat 6 (Turnhout)
Tussen de rijhuizen ingeplante, neogotische bidkapel van 1897, opgetrokken naar ontwerp van architect P.J. Taeymans.


Neogotische kapel

Boudewijnstraat 2 (Beerse)
In 1898, oprichting van een gasthuis aan de Gasthuisstraat naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans; vanaf circa 1937 geleidelijke omvorming tot rusthuis voor bejaarden.


Onderwijzerswoning

Leopoldstraat 58 (Merksplas)
Vrijstaand dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1874 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Onderwijzerswoning

Grote Baan 96 (Hulshout)
Onderwijzerswoning van de aangrenzende, gemeentelijke dubbelschool, opgetrokken naar ontwerp van P.J. Taeymans, van 1904.


Onderwijzerswoning van jongensschool

Hoogstraatsesteenweg 19 (Rijkevorsel)
Onderwijzerswoning van de jongensschool, van 1882 naar ontwerp van P.J. Taeymans. Gaaf bewaarde onderwijzerswoning, van 1885 tot 1920 dienstdoend als gemeentehuis. Halfvrijstaand dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Park landhuis De Paey

Kastelein 86-88 (Turnhout)
Park in 1862 heraangelegd door Jacques Rosseels met jachtpaviljoentje, een kapel, een hoevetje, een bakhuis en een bewaarplaats voor carbid. Het oorspronkelijk landhuis van 1886 werd in 1944 volledig verwoest, de huidige witte villa uit de jaren 1960 werd gebouwd naar ontwerp van P. Agie de Selsaeten.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gestelsesteenweg (Meerhout)
Neogotische driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde toren onder leien naaldspits omringd door vier kleinere hoekspitsen, van 1871-1873 naar ontwerp van P.J. Taeymans, hersteld begin 20ste eeuw naar ontwerp van J. Taeymans.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Pastoor Woestenborghslaan 1A (Vosselaar)
Vrijstaande kerk, gelegen tussen het Remi Lensplein, de Cingel en de Pastoor Woestenborghslaan, opklimmend tot het tweede kwart van de 15de eeuw en het vierde kwart van de 19de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Larum 27 (Geel)
Eerste Onze-Lieve-Vrouwekapel opgericht in 1472 en gelegen ter plaatse van de huidige pastorietuin.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Donckstraat 6 (Hoogstraten)
Gebouw in gotische en neogotische stijl, met toren opklimmend tot het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste kwart van de 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Adrianus

Vooreel 42 (Ravels)
Vrijstaande oostwest-georiënteerde neogotische kruiskerk, gebouwd circa 1900 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Amelberga

Den Hert 4 (Lille)
Georiënteerde neogotische pseudo-basiliek naar ontwerp van E. Gife van 1851, met oudere toren in Kempische baksteengotiek van circa 1500.


Parochiekerk Sint-Anna

Kerkplein 5 (Westerlo)
Noordwest-zuidoost georiënteerde eclectische kruisbasiliek van 1853-1856 naar ontwerp van E. Gife.


Parochiekerk Sint-Antonius Abt

Polderstraat 2 (Oud-Turnhout)
Vrijstaande, georiënteerde kerk in neoromaanse stijl, ontwerp van 1889 door provinciaal bouwmeester P.J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Apollonia

Stelen 19 (Geel)
Kerk naar ontwerp van 1869 van P.J. Taeymans, latere toren naar ontwerp van 1929 van J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Bavo

Lindestraat (Meerhout)
Nieuwe driebeukige kruiskerk met ingebouwde toren, van 1948 naar ontwerp van R. Van Steenbergen, met er naast gelegen omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkstraat 100 (Oud-Turnhout)
Vrijstaande, georiënteerde kerk in overwegend gotische en classicistische stijl met neogotisch-getinte gedeelten, opklimmend tot de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Bavo

Ring 7 (Herentals)
Neogotische kerk naar ontwerp van Van Gastel en P.J. Taeymans van 1869 opgetrokken in 1870-1875 met behoud van 15de-eeuwse toren in gotische stijl.


Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Kerkplein 1A (Mol)
Neogotische oost-west-georiënteerde kruisbasiliek met een ingebouwde toren van 1890, omringend kerkhof en Heilig Hartbeeld van 1948 van R. Sauter.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Kerkstraat 19 (Laakdal)
Georiënteerde laatgotische kruiskerk opklimmend tot midden 15de eeuw, toren van circa 1520 en schip verbouwd in jaren 1750.


Parochiekerk Sint-Hubertus

G. Vandenheuvelstr. 2 (Herselt)
Georiënteerde, eclectische kerk met sobere laat-classicistische inslag, gelegen op de kruising van vier gemeentelijke hoofdwegen.


Parochiekerk Sint-Hubertus

Hulsen 109 (Balen)
Georiënteerde neoromaanse kruiskerk met basilicale opstand opgetrokken naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans van 1896.


Parochiekerk Sint-Job

Kerkplein (Retie)
Vrijstaande neogotische kerk, in 1851-1874 opgetrokken in drie fasen. Ten zuiden en ten oosten het kerkhof, heraangelegd met onder meer perken en verharde paden en omhaagd met beuk.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Bel 131 (Geel)
Kerk uit het begin van de 16de eeuw, in 1703 uitgebrand ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdens de Spaanse Successieoorlog, nadien heropgebouwd.


Parochiekerk Sint-Margaretha

Tielendorp 32 (Kasterlee)
Georiënteerde neogotische kruiskerk, gebouwd in verschillende fasen van 1847 tot 1853 naar ontwerp van E. Gife, met toren uit de 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt (Retie)
Vrijstaande kerk met bewaarde - in de 19de eeuw gerestaureerde - gotische toren en een neogotisch schip, transept en koor van 1871-1872.


Parochiekerk Sint-Mattheus

Grote Baan (Hulshout)
Neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans van 1894, met aansluitende pastorietuin en pastorie.


Parochiekerk Sint-Michiel

Oeveldorp 11 (Westerlo)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1870 naar ontwerp van P. J. Taeymans met 15de-eeuwse toren in Kempense baksteengotiek.


Parochiekerk Sint-Michiel

Torenstraat 1 (Ravels)
Vrijstaande gotische kerk van 1525-1529, na de brand van 1841 voor een groot deel in neogotische stijl heropgebouwd, bewaard kerkhof aan noordzijde.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Geelsebaan (Laakdal)
Neogotische kerk van 1910-1912 naar ontwerp van P. Langerock van 1909 gelegen in de as van de Meerlaarstraat.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Markt (Dessel)
Vrijstaande kerk in gotische en neogotische stijl uit respectievelijk het vierde kwart van de 15de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieter en Paulus

Botermarkt 1 (Herenthout)
Georiënteerde, neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van de provinciale architect J. Van Gastel, gebouwd in 1861-1864, met gotische toren van circa 1550.


Parochiekerk Sint-Servatius

Dorp 36 (Herselt)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk in neogotische stijl met bewaarde westtoren in Kempense baksteengotiek en een begin 20ste eeuw gereconstrueerd gotisch koor.


Parochiekerk Sint-Valentinus met omringend kerkhof

Dorp 7 (Ravels)
Laatgotische kruisbasiliek uit de 16de en de 17de eeuw, in 1906-1909 in neogotische stijl uitgebreid naar ontwerp van H. Geirnaert, omringend kerkhof.


Parochiekerk Sint-Waldetrudis

Kerkstraat 25 (Herentals)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse gotiek, in de volksmond zogenaamd Bovenkerk.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat 2 (Merksplas)
Vrijstaande neogotische kerk met deels ingebouwde westtoren, van 1872-1874 naar ontwerp van P.J. Taeymans, omringend plein.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkplein (Balen)
Transeptloze, neogotische kerk met basilicale opstand, uit het einde van de 19de eeuw met geïntegreerde gotische toren en koor van circa 1500.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Dorp 1 (Rijkevorsel)
Vrijstaande kerk met schip, transept, koor en sacristie van 1952-1954 in een moderne interpretatie van gotische stijl en een begin 16de-eeuwse toren in Kempense hooggotiek.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Markt 28 (Kasterlee)
Vroegere 16de-eeuwse kerk door brand verwoest in 1735 en nadien heropgebouwd, vernieuwd en vergroot in neogotische stijl in 1848-1851 naar ontwerp van E. Gife.


Parochiekerk van het Heilig Hart

Kerkplein 1 (Turnhout)
Georiënteerde, vrijstaande neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd in 1903-1907.


Pastorie ontworpen door P.J. Taeymans

Kerkstraat 22 (Lille)
Vrijstaand breedhuis in neotraditionele stijl van 1894, naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingparochie

Larum 29 (Geel)
Pastorie naar ontwerp van 1856 van J. Van Gastel en pgericht in 1857-1858.


Pastorie parochie Voortkapel

Ter Voort 136A-D (Westerlo)
Voormalige pastorie in neotraditionele stijl, van 1900-1901 naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1899, in 1995 naar ontwerp van L. Matheve ingericht met vier woningen.


Pastorie Sint-Apolloniaparochie

Achterbos 54 (Mol)
Bepleisterd en beschilderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, met neoclassicistisch uitzicht van 1877.


Pastorie Sint-Bavoparochie

Kerkstraat 46 (Oud-Turnhout)
De pastorie werd gebouwd in 1895 in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van P.J. Taeymans. Pastorietuin doorsneden door de beek de Aa en met achterin gelegen vijver.


Pastorie Sint-Bernardusparochie

Sluis 155 (Mol)
Pastorie met omheinde voortuin, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1892, sedert 1977 ingericht als Jacob Smits-museum.


Pastorie Sint-Carolus Boromeusparochie

Pastorijstraat 1A (Mol)
Baksteenbouw in L-vorm van twee bouwlagen onder leien schilddaken, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1890.


Pastorie Sint-Clemensparochie

Minderhoutdorp 27 (Hoogstraten)
Pastorie in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Pastorie Sint-Hubertusparochie

Vaartstraat 51 (Geel)
Gelegen in een omringende tuin met populieren aan de straat en gebouwd naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1871.


Pastorie Sint-Jan-Baptistparochie

Dorp 2 (Lille)
Vrijstaand huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakvenster onder driehoekig fronton in het verlengde van de deurtravee.


Pastorie Sint-Lambertusparochie

Bel 129 (Geel)
Pastorie in kern opklimmend tot 1875 en opgericht naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Pastorie Sint-Lambertusparochie

Pastoriestraat 2 (Beerse)
Vrijstaande, voorheen omgrachte pastorie in classicistische stijl van 1776, omgeven door tuin aansluitend bij huidig gemeentepark; de vroegere voorgevel, nu achtergevel, bevindt zich aan de tuin.


Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Dorp 18 (Olen)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, opgericht in 1768-1771; omliggende tuin met aan straatzijde korfboogpoort.


Pastorie Sint-Remigiusparochie

Kerkstraat 5 (Baarle-Hertog)
Op de rooilijn achteruitwijkend dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in 1939-1941 opgetrokken naar ontwerp van J. Ritzen.


Pastorie Sint-Servatiusparochie

Dorp 68 (Herselt)
Alleenstaand breedhuis gelegen beneden het straatniveau te midden van een ommuurde en ten dele beboomde tuin, in kern minstens opklimmend tot 1499.


Pastorie Sint-Valentinusparochie met tuin

Pastorijstraat 24 (Ravels)
Vrijstaand dubbelhuis onder schilddak voorzien van twee dakkapellen onder afgewolfd zadeldak en dakruiter met klokje.


Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Dorp 47 (Rijkevorsel)
Halfvrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.


Pastorie van de norbertijnen

Sint-Michielsstraat 2 (Westerlo)
Dit gebouw in de klassieke Franse stijl werd in 1757 opgericht, van 1964 tot 1977 gemeentehuis, sinds 1979 heemkundig streekmuseum.


Pastorie van de Sint-Annaparochie

de Trannoyplein 7 (Westerlo)
Pastorie met omhaagde voortuin, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1899.


Pastorie van de Sint-Bavoparochie

Lindestraat 22 (Meerhout)
Woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met aandaken, naar ontwerp van P.J. Taeymans, van 1875.


Pastorie van de Sint-Bavoparochie

Ring 9 (Herentals)
Achterin gelegen pastorie in neogotisch getinte stijl naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1904, op kadaster geregistreerd in 1906.


Pastorie van de Sint-Hubertusparochie

Hulsen 106 (Balen)
Pastorie met omhaagde voortuin en ommuurde tuin achteraan; opgetrokken in 1876 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester P.J. Taeymans van 1875.


Pastorie van de Sint-Waldetrudisparochie

Kerkstraat 11 (Herentals)
Half vrijstaand dubbelhuis op L-vormige plattegrond, zeven + vier traveeën en twee bouwlagen onder complex schilddak, heropgebouwd in 1768.


Pastorie van Onze-Lieve-Vrouweparochie

Kerkstraat 2 (Meerhout)
Pastorie in neotraditionele bouwstijl met neogotische elementen, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1886.


Pastorie van Ravels-centrum

Kerkstraat 5 (Ravels)
Gebouwd circa 1887 als privé-woning. In 1896 aangekocht door de gemeente om in te richten als nieuwe pastorie van Ravels-centrum.


Pastorie van Ravels-Eel

Vooreel 34 (Ravels)
Vrijstaand dubbelhuis onder zadeldak met getrapte dakkapel, gebouwd circa 1900 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Rijkswachtkazerne

Vrijheid 208 (Hoogstraten)
Rijkswachtkazerne in eclectische stijl met neotraditionele inslag, gebouwd in 1895-1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Rijkswachtkazerne

Vismarkt 24 (Westerlo)
Complex met neo-Vlaamserenaissance-inslag van 1896, naar ontwerp van P.J. Taeymans.


School

Boerenkrijglaan 27 (Westerlo)
Bakstenen gebouw met symmetrische opgebouw en centrale, hogere deurrisaliet, opgericht in 1900 naar een ontwerp van architect Pieter Jozef Taeymans.


School en onderwijzerswoning

St.Barbarastraat 4-6 (Meerhout)
Witgeschilderde schoolvleugel van 1857 uitgebreid in 1878, en onderwijzerswoning op L-vormige plattegrond van 1882.


School ontworpen door P.J. Taeymans

Schoolstraat 44-46, 44/1 (Herentals)
School naar ontwerp van P.J. Taeymans opgericht in 1900. Baksteenbouw van dertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.


School van 1829 en 1872

Oevelseweg 24 (Olen)
Lijstgevels van zeven + vier traveeën en één en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.


Schoolgebouw

Stationsstraat 27-29 (Geel)
Opgericht als meisjesschool in 1881-1883 naar ontwerp van P.J. Taeymans. U-vormig complex van drie + zeven + drie traveeën en twee bouwlagen.


Schoolvleugel

Zammelseweg 29 (Geel)
Aangepaste schoolvleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak van 1902 naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Sint-Victorinstituut

Kasteeldreef 2, Kasteelplein 20 (Turnhout)
Schoolcomplex opgericht in 1899 door de Broeders van Liefde uit Gent.


Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)
Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.


Stadhuis van Geel

Markt 1 (Geel)
Oorspronkelijk twee gebouwen, het zuidelijk deel uit eind 15de of begin 16de eeuw en het noordelijk deel uit de 16de eeuw, opgetrokken als burgerhuis.


Stadsbrouwerij

Grote Markt 33-35 (Herentals)
Classicistisch dubbelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, gedateerd 1781.


Villa des chênes met park

Antwerpsesteenweg 1, Jagerslaan 3, 2A (Vosselaar)
Landhuis met sterke inslag van de neo-Vlaamse-renaissance, gebouwd in 1892 naar ontwerp van P.J. Taeymans, gelegen in een groot domein met vijver, oude bomen, beelden, siervazen en een tuinpaviljoentje.


Waterpomp ontworpen door Pieter Jozef Taeymans

Markt (Dessel)
Circa 1842 plaatsing van een eerste openbare waterpomp op de Markt; in 1876 vervangen door de huidige arduinen pomp naar ontwerp van P.J. Taeymans.


Thema's

Ontwerper van

Gemeenteplein

Grote Markt

Veerledorp

Vrijheid


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Taeymans [online], https://id.erfgoed.net/personen/4706 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.