Persoon

Tanghe, Jan

ID
4712
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4712

Beschrijving

Jan Tanghe studeerde architectuur en stedenbouw aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. Meteen na het afstuderen in 1953 liep hij stage bij Paul Felix and Peter Callebout en raakte hij betrokken bij discussies over en rond architectuur, stedenbouw en leefmilieu. Reeds in 1956 vestigde hij zich als zelfstandig architect te Oostende.

Bijgevolg stichtte hij in 1966 samen met architecten Jacques Pêtre en Ignaas Deboutte en met ingenieur Willy Canfyn de architectenassociatie Planning, later Groep Planning. Jan Tanghe was voorzitter van de Groep, tot hij in 1989 werd opgevolgd door Werner Desimpelaere. In 1967 werd Tanghe aangesteld als redactielid van het architectuurtijdschrift 'La Maison', waar hij in 1971 aan het hoofd van kwam te staan met Daniel Craet en enkele anderen. In 1969 verkreeg hij de positie van docent in de stedenbouw aan de Faculté Polytechnique, later Université de Mons. Hij zou hier lesgeven tot in 1991.

In 1971 stichtte hij de Bond Beter Leefmilieu - Union pour la Qualité de l'environnement met Michel Didisheim, Mark Dubrulle, Pierre Dulieu, Dominique de Wasseige en Baudouin du Bus de Warnaffe. Hij was bovendien de eerste directeur van het postuniversitair centrum voor het erfgoed, dat later uitgroeide tot het Raymond Lemaire Centrum aan de KU Leuven.

Bronnen:

  • 'De polsslag van de verandering voelen eerder dan het conformeren met een voorbijgestreefd avant-gardisme, gesprek met Jan Tanghe', in: CHOAY F., DE SIMPELAERE W. en LIEVEVROUW P. 1997: Groep Planning. Verweven als leidraad: 1966-1996, Brugge, 17-30.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Administratiegebouw van de provincie

Gouvernementstraat 22-24 (Gent)
Van 1968 tot 1971 realiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een nieuw gebouw op de hoek van de Oranjeberg en de Gouvernementstraat naar ontwerp van Francis Serck en Groep Planning met Jan Tanghe. Het kan stilistisch getypeerd worden als brutalistische integratiearchitectuur.


Architectenwoning Jan Tanghe

Jan De Clerckstraat 2, 2A (Oostende)
Landhuis in modernistische stijl, eigen woning met bureau van de architect Jan Tanghe, ontworpen in 1959 en gebouwd in 1960. De vrijstaande villa is ingeplant op een ruim perceel grenzend aan de Verenigde Natieslaan, dat deel uitmaakt van een verkaveling in de omgeving van het Maria-Hendrikapark uit de jaren 1950.


Bellewijk

Anjelierenweg 1-8, Bellestraat 28-58, Berkenweg 1-4, 5, Bloemenstraat 1-6, 8-26, Boterbloemweg 1-6, Bremweg 1-6, 8-62, Esdoornweg 1-2, 3, Espenweg 1-4, Hazelaarsweg 1-16, Kastanjeweg 1-2, 3, Klaprozenweg 1-10, Klaverweg 1-2, 3, Korenbloemweg 1-6, 7, Kruidenstraat 1-6, 8-20, Laurierweg 1-12, Lisweg 1-4, Madeliefjesweg 1-4, Meidoornweg 1-4, 5, Mispelaarsweg 1-16, Netelweg 1-4, 6-22, Notelaarsweg 1-17, Pioenweg 1-5, Plantenstraat 2-4, Rietweg 1-6, 7, Struikenstraat 1-4, 5, Tulpenweg 1-10, Violierenweg 1-8, Vlierweg 1-6, 7, Wilgenweg 1-6, 7 (Poperinge)
Laagbouw parkwijk met 228 woningen en 176 garages, tussen 1969 en 1995 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van het Brugse collectief Groep Planning met Willy Canfyn, Ignaas Deboutte, Werner Desimpelaere en Jan Tanghe.


Burgerhuis ontworpen door Jan Tanghe

Euphrosina Beernaertstraat 21B (Oostende)
Functionalistisch rijhuis naar ontwerp van architect Jan Tanghe (Oostende) van circa 1957.


Kunstenaarswoning Arno Brys

Grote Moerstraat 61 (Brugge)
Woning Evenhoghe van 1959 naar ontwerp van architect Jan Tanghe en gebouwd voor grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar Arno Brys.


Magdalena Zwembad

Sint-Martens-Latemlaan 1 (Kortrijk)
Provinciaal zwembad opgetrokken in 1960 naar ontwerp van Paul Felix, Jan De Jaegere, Jan Tanghe en Christian Van der Plaetse. Opvallend ontwerp gekenmerkt door de tegenstelling tussen de gesloten muur-plaat-architectuur van het dienstenblok en de open constructie van de zwemhal.


Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Abdisstraat 52-56, Henleykaai 83-84 (Gent)
Het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) is een scholencomplex dat gerealiseerd werd tussen 1959 en 1984 in verschillende fasen, steeds naar ontwerp van Jan Tanghe en Francis Serck.


Rijkswachtkazerne

Baaisteeg 2, 2A, Erpelsteeg 1-3, Ridderstraat 2, Ursulinenstraat 71-75 (Gent)
Tussen 1981 en 1996 bouwde de federale overheid een nieuwe rijkswachtkazerne op de plaats van het voormalige ursulinenklooster. Met hun postmodernistische ontwerp zette het multidisciplinaire bureau Groep Planning in op de herwaardering van de historische stad als leef- en werkomgeving. De plannen bij de bouwvergunning uit 1986 werden getekend door Jan Tanghe, destijds voorzitter van Groep Planning, en ook Paul Lievevrouw was als ontwerper nauw betrokken bij het ontwerp.


Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-33, 34-45, 46-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-65, 66-121, 122-158, Gelijkheidstraat 129-141, 142-175, 177-179, Goedheidstraat 1-2, 3-55, Golvenstraat 12-13, 15-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-54, 55, Overvloedstraat 1-37, 38-45, 46-102, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-6, 8-16, Spaarzaamheidstraat 55-75, 76-113, 115-173, Verenigingstraat 53-59, 60-161, 162-172, Werkzaamheidstraat 24-36, 37-126, 128-138 (Oostende)
Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).


Stedelijk zwembad

Koningin Astridlaan 1-3, Koninginnelaan 1 (Oostende)
Stedelijk Zwembad naar ontwerp van de Oostendse architecten Paul Felix en Jan Tanghe van 1969-1974, voltooid in 1978. Ingeplant op een exclusieve plaats in het stedelijk landschap: neemt net als het Thermae Palace Hotel van 1933 een gedeelte in van het oorspronkelijk plantsoen achter de Koninklijke Gaanderijen, uitgevoerd naar ontwerp van de Franse architect C. Girault.


Strandaccommodatiecomplex

Zeedijk 442A (Koksijde)
Het strandaccommodatiecomplex met omlopend betegeld terras, betonnen keermuurtjes en flankerende trappartijen heeft een uurwerktoren met verlichting, badsein, temperatuuraanwijzing en een onderbouw waarin een krantenkiosk wordt voorzien. Het ontwerp uit 1953 is van de Oostendse architect Silvain Smis.


Winkelpand

Kapellestraat 74 (Oostende)
Functionalistisch winkelpand met bovenliggende appartementen uit circa midden 20ste eeuw. Baksteenbouw van drie bouwlagen onder plat dak.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tanghe [online], https://id.erfgoed.net/personen/4712 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.