Persoon

Thielens, Henri

ID: 4755   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4755

Beschrijving

Opgelet: de handtekening van deze architect lijkt op JF Thielens. Het gaat hier echter om Henri (JF is eigenlijk een H). Vader van Georges Thielens.

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in eclectische stijl

Ernest Van Dijckkaai 17 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer L. Hansotte-Dequinze, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1887. Omstreeks 1980 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Den gulden Boom

Grote Markt 25 (Antwerpen)
Bank- en woongebouw in neobarokstijl, gebouwd in opdracht van de bank Gemeentekrediet van België, naar een ontwerp door de architect Frank Blockx uit 1963, voltooid in 1965.


Burgerhuis in neobarokstijl

Jordaenskaai 19 (Antwerpen)
Burgerhuis in neobarokstijl, gebouwd in opdracht van de juffrouwen Van den Bemden, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1889. Het pand werd in 2003 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Wiegstraat 30 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Pérès, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1885.


Ateliers en pakhuis van de Imperial Continental Gas Association

Kolveniersstraat 14 (Antwerpen)
Ateliers en pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Imperial Continental Gas Association, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1898. Samen met de ateliers kwam op hetzelfde perceel zijde Meir het kantoorgebouw met winkel van de gasmaatschappij tot stand, ontworpen door de architect Emile Thielens.


Hotel Theodoor Van Bever

Begijnenvest 104 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijlt, gebouwd naar een ontwerp door Joseph Martin Ryssens de Lauw uit 1867. De volgende eigenaar liet door de architect Jean Baptiste Vereecken in 1883 een kantoor optrekken in de tuin.


Haringrokerij

Kronenburgstraat 34 (Antwerpen)
De haringrokerij is het opvallendste complex in de Kronenburgstraat. De rokerij, opgericht rond 1893 door de gebroeders Henri en Eduard Vanden Bemden, is ondertussen vooral bekend door de reconversie van dit beschermde monument tot gemeenschappelijk woonproject. Het complex werd in 1987 beschermd als monument; de bijhorende tuin als stadsgezicht.


Geheel van vijf burgerhuizen

Grétrystraat 45, 47, 49, 51, 53 (Antwerpen)
Geheel van vijf bescheiden burgerhuizen in eclectische stijl op de kop van het bouwblok Grétrystraat, Werkstraat en Wambachstraat. Het ontwerp werd in 1898 opgemaakt door de architect Henri Thielens, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.


Kasteel Fester

Karel Oomsstraat 24 (Antwerpen)
Imposant landhuis met bijgebouwen, vrijstaand ingeplant in een met smeedijzeren hekken afgesloten, beboomde tuin. Het gebouw werd in zijn huidige vorm ontworpen door architect Henri Thielens in opdracht van Henri Fester.


Parochiekerk Sint-Eligius

Van Helmontstraat 23 (Antwerpen)
Neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren op de hoek van Van Helmontstraat, Familiestraat en Onderwijsstraat, opgetrokken in 1903-1905, naar een ontwerp door de architect Jules Coomans.


Eclectisch burgerhuis

Van Putlei 20 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de weduwe L. Hoeckle, naar een ontwerp door architect Henri Thielens uit 1908. De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën, telt een souterrain en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien).


Begraafplaats Berchem

Elisabethlaan zonder nummer (Antwerpen)
Begraafplaats met interessante en kwalitatief waardevolle monumenten, in gebruik genomen op 1 januari 1884 en meermaals vergroot. Grosso modo dambordschema met enkele afwijkingen.


Kasteel Calixberg

Borgeindstraat 274, Calesbergdreef 5, 7, 9, 11, 13, 15, zonder nummer (Schoten)
Kasteel met aansluitende grote vijver, ongeveer in het midden van het uitgestrekt domein, gelegen in de zuidoostelijke hoek van de gemeente.


Neoclassicistisch herenhuis

Tolstraat 46 (Antwerpen)
In 1886 ontwierp architect Henri Thielens dit neoclassicistische herenhuis voor rekening van H. Broek. Op het haaks achterliggende perceel in de Verbondstraat 65 werd tegelijkertijd een opslagplaats in eclectische stijl gebouwd.


Rij van burgerhuizen en winkelpanden in neoclassicistische stijl

Brederodestraat 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 (Antwerpen)
Homogene rij van neoclassicistische woon- en winkelpanden, eind 19de eeuw gebouwd naar ontwerp van verschillende architecten.


Neoclassicistische burgerhuizen

Brederodestraat 84, 86 (Antwerpen)
In 1884 dient de Société Anonyme du Sud d'Anvers een bouwaanvraag in voor tien burgerhuizen en tien winkelhuizen in de Brederodestraat, naar ontwerp van architect Henri Thielens.


Samenstel van twee winkelpanden

Brederodestraat 33, 35 (Antwerpen)
In 1884 dient de Société Anonyme du Sud d'Anvers een bouwaanvraag in voor tien burgerhuizen en tien winkelhuizen in de Brederodestraat, naar ontwerp van architect Henri Thielens.


Neoclassicistisch winkelhuis

Brederodestraat 124 (Antwerpen)
In 1884 dient de Société Anonyme du Sud d'Anvers een bouwaanvraag in voor tien burgerhuizen en tien winkelhuizen in de Brederodestraat, naar ontwerp van architect Henri Thielens.


Winkelhuis

Brederodestraat 158 (Antwerpen)
In 1884 dient de Société Anonyme du Sud d'Anvers een bouwaanvraag in voor tien burgerhuizen en tien winkelhuizen in de Brederodestraat, naar ontwerp van architect Henri Thielens.


Koetshuis in neotraditionele stijl

Breughelstraat 14 (Antwerpen)
Complex in neotraditionele stijl met koetshuis, paardenstallen en koetsierswoning, gebouwd in opdracht van de handelaar en bankier Edouard Bunge, naar een ontwerp door de architect Henri Thielens uit 1900.


Neoclassicistische stadswoningen

Tweelingenstraat 21, 23, 27, 29 (Antwerpen)
Deze vier woningen maken deel uit van een ensemble van een zestal bijna identieke, in gespiegeld schema gebouwde neoclassicistische stadswoningen dat in 1894 werd ontworpen door architect Henri ThielenS voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 23 (Antwerpen)
Afgaande op de feilloze aansluiting bij de rest van de bebouwing in de Dolfijnstraat, is deze neoclassicistische woning gebouwd in het laatste decennium van de 19de eeuw in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische eenheidsbebouwing van zeven burgerhuizen werd ontworpen in 1895 door Henri Thielens voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.