Persoon

Valcke, Henri

ID
4874
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4874

Beschrijving

Henri Valcke studeerde architectuur aan de Sint-Lucasschool in Gent (1895). Hij was zowel actief in de monumentenzorg als op het vlak van nieuwbouw. Hij realiseerde een omvangrijk neogotisch oeuvre. Voor de Eerste Wereldoorlog realiseerde hij enkele mooie neogotische ensembles met nieuwe parochiekerk en bijhorende pastorie, en/of klooster met schoolgebouw zoals in Buggenhout (Opstal) in 1906 en Assenede (Bassevelde, Gravejansdijk) in 1906-1908. De nieuwe Sint-Paulusparochiekerk in Gent, ontworpen in 1928 is één van zijn uitzonderlijke gebouwen in neoromaanse stijl. Ook het gerechtsgebouw van Oudenaarde, een ontwerp van 1922 in neogotische stijl behoort tot zijn belangrijkste realisaties. Uit de jaren 1930 zijn voornamelijk uitbreidingen in neogotische stijl van bestaande kerken of restauratiewerken gekend. Binnen het oeuvre van de architect is de neogotische kerk van Grammene van 1908 dus een vroeg voorbeeld.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/44011/101.1, Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met omringend kerkhof en site van de vroegere castrale motte (BOGAERT C., 2013).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Gerechtshof

Bourgondiëstraat 5, 5B (Oudenaarde)
Neogotisch gebouw opgetrokken in 1922-25 op de plaats van het klooster van Sion. Een eerste gerechtshof werd gebouwd in 1824 en vernield bij de beschietingen op 3 november 1918. Huidig gerechtshof naar ontwerp van architect H. Valcke, ingehuldigd op 1 oktober 1925. Ruim complex rondom een klein binnenhof met indrukwekkende voorgevel van zand- en hardsteen, twee bouwlagen hoog onder leien schilddak met talrijke dakkapelletjes in twee registers.


Herenhuis

Aveschoot 10 (Kaprijke)
Villa in eclectische stijl, volgens kadastergegevens gebouwd in 1901 in opdracht van brouwer D. Goole, volgens het bewaarde bouwplan naar ontwerp van Henri Valcke.


Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen

François Benardstraat 86, Leeuwstraat 1, Tentoonstellingslaan zonder nummer (Gent)
Dit voormalige klooster en schoolcomplex van de zusters franciscanessen, dat ook het Crombeen genoemd wordt, neemt een groot deel van het bouwblok tussen de Leeuwstraat, de François Benardstraat en Tentoonstellingslaan in en getuigt van een zeer hoge ensemblewaarde dankzij de homogene, neogotische stijl. De eerste gebouwen kwamen tot stand tussen 1886 en 1888 naar ontwerp van architect Pieter Van Kerkhove. Deze werden op het einde van de 19de eeuw en tijdens de 20ste eeuw stelselmatig uitgebreid tot de huidige eenheidsarchitectuur, onder meer naar ontwerp van architecten Henri Valcke (1902), Edmond Haché (1909-11, 1914), Gaston Vandenheuvel (1930) en Prosper Schrans (1959).


Parochiekerk Heilig Kruis

Lange Minnestraat 63 (Lebbeke)
De bouw van de nieuwe kerk werd gerealiseerd onder leiding van pastoor R. Goethals van Lebbeke-Centrum en uitgevoerd naar ontwerp van architect Henri Valcke uit Gent. De eerstesteenlegging gebeurde op 19 mei 1935.


Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)
Kruisbasiliek met driebeukig schip opgetrokken uit natuursteen en gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Landsdijk zonder nummer (Assenede)
Na de oprichting in 1904 van een nieuwe parochie kreeg architect Henri Valcke uit Ledeberg in 1905 de opdracht een kerkgebouw te ontwerpen. Het neogotische kerkgebouw, van de straat gescheiden door een beplante voortuin en ijzeren hekken op een lage bakstenen voet, is met de voorgevel naar het noorden gericht.


Parochiekerk Sint-Amandus

Heurnestraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde neogotische parochiekerk van 1922 naar ontwerp van architect H. Valcke met vroeger omringend ommuurd kerkhof. Aan de buitenkant beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog; toren heropgebouwd in 1941 door H. Valcke. Driebeukige neogotische basiliek, schip van vier traveeën, vijfhoekig koor met flankerende sacristie en vierkante toren boven het portaal.


Parochiekerk Sint-Ambrosius

Verheydenstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde gotische parochiekerk gelegen in het dorpscentrum van Dilbeek in oorsprong omgeven door een ommuurd ovaal kerkhof.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige rechthoekige dorpsplein, aan noordzijde met parkje. Oudste sporen in huidig gebouw, namelijk westgevel van middenbeuk en basis van de vierkante toren in Doornikse steen, laten een romaans kruiskerkje vermoeden opklimmend tot de 11de of 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Daniël

Beervelde-Dorp 60 (Lochristi)
In 1927 werd de vroegere kerk, teruggaand op een 14de-eeuwse kapel, gesloopt met uitzondering van de gotische toren waarachter een nieuwe neogotische kerk werd opgericht in 1928 naar ontwerp van architect Henri Valcke.


Parochiekerk Sint-Gerardus Majella

Broekstraat 23 (Buggenhout)
De parochiekerk werd ontworpen door architect Henri Valcke in 1906. Het is een driebeukige neogotische kerk met een driezijdig gesloten hoofdkoor en een kort transept. Tegen de voorgevel van de rechterzijbeuk staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van beide Wereldoorlogen. Tegen de buitengevels van het koor en de zijkapellen zijn verschillende kleine grafmonumenten geplaatst. Rondom het kerkgebouw bevinden zich ook de zeven statiën van het leven van de Heilige Theresia van het kindje Jezus.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met kerkhof

Koffiebeekstraat zonder nummer (Deinze)
De is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte verhevenheid aan de linker buitenbochtoever van een oude afgesneden arm van de Leie. Enkel de achthoekige bakstenen toren van de oude kruiskerk, vermoedelijk rond 1300 te dateren en begin 17de eeuw verhoogd, bleef behouden en werd geïntegreerd in de nieuwe kerk. De neogotische kerk uit 1908 werd ontworpen door Henri Valcke en wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Gijzegem-Dorp 20 (Aalst)
Classicistische pseudobasilicale naar ontwerp van Philippus Gobert, augustijnermonnik te Gent, 1772 gedateerd op een gevelsteen in de westgevel rechts en gelegen op een hoogte, middenin ommuurd tuintje met Vrijheidsboom van 1919, ter plaatse van het oorspronkelijk kerkhof. Gietijzeren hek met postamenten van hardsteen voor de westgevel.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Kerkstraat 37 (Herzele)
De parochiekerk Sint-Martinus, gelegen ten westen van het gekasseide kerkplein en ten noorden van de ruïnes van het oud kasteel van de Heren van Herzele, omvat de restanten van de vroeggotische kerk en de neogotische kerk uit 1912-13, ontworpen door architect Henri Valcke. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof met een lijkenhuis en graftekens.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Berlare)
De Sint-Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de 15de-eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het schip naar ontwerp van architect Henri Valcke uit 1910-1911. De vrijstaande dorpskerk bezat voorheen een omringend ommuurd kerkhof. Op de restant van het kerkhof staan negentien gerecupereerde grafkruisen.


Parochiekerk Sint-Paulus

Smidsestraat 130 (Gent)
De Sint-Pauluskerk vormt het centrum van de nieuwe Sint-Paulusparochie, opgericht in 1902. De kerk is gebouwd in 1930 naar ontwerp van architect Valcke in de voor die periode ongebruikelijke neoromaanse stijl. De kerk is van het basilicale type en telt drie beuken met evenveel apsiden en een slechts beperkt uitspringend transept. Achteraan in de kerk zijn er twee kleine halfronde kapellen: de grafkapel en de doopkapel. Tussen de toren en de grafkapel geeft een spiltrap toegang tot het doksaal, de toren en de zolder. Aansluitend aan de rechterkant van de kerk bevindt zich de sacristie. Het interieur bestaat uit een mengvorm van neoromaanse stijl, Byzantijnse stijl, art deco en symbolisme en kwam volledig tot stand in de periode 1930-1936. De glasramen werden allen geleverd door het gerenommeerde atelier Ganton-Defoin.


Parochiekerk Sint-Petrus

Deinzestraat zonder nummer (Oudenaarde)
Neogotische kerk van 1872-1876 naar ontwerp van architect Th. Bureau ter vervanging van een vroegere Sint-Petruskerk gelegen op de plaats van het huidige kerkhof verderop in de straat. Niet georiënteerde pseudobasilicale kerk met uitgebouwde zuidoostelijke toren, driebeukig schip van zes traveeën met aansluitend koor van twee traveeën met driezijdige sluiting en geflankeerd door twee recht afgesloten zijkoren. Voorpleintje met oorlogsmonument met voorstelling van een soldaat, opgericht in 1923.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Oudstrijdersstraat 111 (Oudenaarde)
In oorsprong oudste bidplaats van de vroegmiddeleeuwse villa Ehinham, domein gelegen op Ename en Nederename en aldus moederkerk van de drie kerken die in de 10de tot 11de eeuw binnen het domein werden opgericht. De aanvankelijk kleine eenbeukige romaanse kerk zou al voor 973 opgericht zijn. Toevoeging van gotische westtoren in de 14de tot 15de eeuw. In 1939 echter werd de kerk aanzienlijk vergroot in neoromaanse stijl volgens plannen van architect H. Valcke van 1937 en sindsdien omgekeerd georiënteerd. Voorheen kleiner ovaalvormig ommuurd kerkhof. Calvariekapel achterin het kerkhof deel uitmakend van de kerkhofmuur.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie

Landsdijk 74 (Assenede)
Neotraditioneel gebouw, gebouwd in 1908 naar ontwerp van architect H. Valcke, ontwerper van de nieuwe parochiekerk en gebouwd op hetzelfde perceel. Achterin gelegen alleenstaand gebouw met voortuin, van de straat afgesloten door een haag en ijzeren hek op lage bakstenen voet. Verzorgd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen zijtrapgevels.


Pastorie Sint-Gerardus-Majellaparochie met tuin

Broekstraat 25 (Buggenhout)
De pastorie in neogotische stijl werd in 1907 ontworpen door architect Henri Valcke en werd opgetrokken in harmonie met de parochiekerk ten noorden en het kloostergebouw ten zuiden, na de oprichting van de parochie Heilige Gerardus Majella in 1905. De pastorie is een typisch dubbelhuis op rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen in baksteen gecombineerd met blauwe hardsteen voor lateien, dorpels en kleinere decoratieve elementen.


Sint-Annakapel

Sint Annaplein zonder nummer (Berlare)
De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel. Wegkapel in neogotische stijl met driezijdige koorsluiting onder een zadeldak, opgetrokken van baksteen in combinatie met blauwe hardsteen voor deur- en vensterdorpels, hoekstenen en kraagstenen.


Zwartzusterklooster

Vlasmarkt 27-29 (Dendermonde)
In 1914 werd het klooster vernield. De plannen voor een nieuw klooster werden getekend door de Gentse architect Henri Valcke in 1920. De nieuwe kapel in neogotische stijl, onderdeel van het totaalontwerp en in 1923 ingewijd, werd opgetrokken op de binnenkoer van het klooster waardoor deze in twee werd opgedeeld. Het nieuwe kloostercomplex vertoont een vierkant grondplan van vier vleugels rond een binnenkoer die gedeeld werd door de kapel. Voor het ontwerp heeft de architect zich laten beïnvloeden door de oorspronkelijke gebouwen. Het complex in neotraditionele stijl valt op door zijn evenwichtige en geritmeerde opbouw.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Valcke [online] https://id.erfgoed.net/personen/4874 (Geraadpleegd op )