Persoon

Valcke, Henri

ID: 4874   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4874

Beschrijving

Henri Valcke studeerde architectuur aan de Sint-Lucasschool in Gent (1895). Hij was zowel actief in de monumentenzorg als op het vlak van nieuwbouw. Hij realiseerde een omvangrijk neogotisch oeuvre. Voor de Eerste Wereldoorlog realiseerde hij enkele mooie neogotische ensembles met nieuwe parochiekerk en bijhorende pastorie, en/of klooster met schoolgebouw zoals in Buggenhout (Opstal) in 1906 en Assenede (Bassevelde, Gravejansdijk) in 1906-1908. De nieuwe Sint-Paulusparochiekerk in Gent, ontworpen in 1928 is één van zijn uitzonderlijke gebouwen in neoromaanse stijl. Ook het gerechtsgebouw van Oudenaarde, een ontwerp van 1922 in neogotische stijl behoort tot zijn belangrijkste realisaties. Uit de jaren 1930 zijn voornamelijk uitbreidingen in neogotische stijl van bestaande kerken of restauratiewerken gekend. Binnen het oeuvre van de architect is de neogotische kerk van Grammene van 1908 dus een vroeg voorbeeld.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/44011/101.1, Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met omringend kerkhof en site van de vroegere castrale motte (BOGAERT C., 2013).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Gerechtshof

Bourgondiëstraat 5, 5B (Oudenaarde)
Neogotisch gebouw opgetrokken in 1922-25 op de plaats van het klooster van Sion. Het klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Sion werd opgericht circa 1200. In de tweede helft van de 15de eeuw verlaten ze hun klooster op de Eindries en vestigen zich op de rechtse Schelde-oever in de buurt van het kasteel van Bourgondië.


Herenhuis

Aveschoot 10 (Kaprijke)
Villa in eclectische stijl, volgens kadastergegevens gebouwd in 1901 in opdracht van brouwer D. Goole, volgens het bewaarde bouwplan naar ontwerp van Henri Valcke.


Parochiekerk Heilig Kruis

Lange Minnestraat 63 (Lebbeke)
De bouw van de nieuwe kerk werd gerealiseerd onder leiding van pastoor R. Goethals van Lebbeke-Centrum en uitgevoerd naar ontwerp van architect Henri Valcke uit Gent. De eerstesteenlegging gebeurde op 19 mei 1935.


Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)
Kerk opgetrokken uit natuursteen gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring (1900) van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Landsdijk zonder nummer (Assenede)
Het kerkgebouw, van de straat gescheiden door een beplante voortuin en ijzeren hekken op een lage bakstenen voet, is met de voorgevel naar het noorden gericht. Onmiddellijk ten oosten werd, aanvankelijk op hetzelfde terrein, de pastorie gebouwd met een uitgestrekte omhaagde tuin die achter het kerkgebouw doorloopt.


Parochiekerk Sint-Amandus

Heurnestraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde neogotische parochiekerk van 1922 naar ontwerp van architect H. Valcke met vroeger omringend ommuurd kerkhof, gebouwd op de grondvesten van de in 1918 verwoeste kerk van 1792 die zelf een Romaanse kerk verving.


Parochiekerk Sint-Ambrosius

Verheydenstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde gotische parochiekerk gelegen in het dorpscentrum van Dilbeek in oorsprong omgeven door een ommuurd ovaal kerkhof.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige rechthoekige dorpsplein, aan noordzijde met parkje. Oudste sporen in huidig gebouw, namelijk westgevel van middenbeuk en basis van de vierkante toren in Doornikse steen, laten een romaans kruiskerkje vermoeden opklimmend tot de 11de of 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Daniël

Beervelde-Dorp 60 (Lochristi)
In 1927 werd de vroegere kerk, teruggaand op een 14de-eeuwse kapel, gesloopt met uitzondering van de gotische toren waarachter een nieuwe neogotische kerk werd opgericht in 1928 naar ontwerp van architect Henri Valcke.


Parochiekerk Sint-Gerardus Majella

Broekstraat 23 (Buggenhout)
De parochiekerk werd ontworpen door Sint-Lucas-architect Henri Valcke (1871-1951) in 1906. Het is een driebeukige neogotische kerk met een driezijdig gesloten hoofdkoor en een kort transept.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Koffiebeekstraat zonder nummer (Deinze)
De parochiekerk Sint-Jan-Baptist is zoals de oudste typische Leiekerkjes ingeplant op een lichte verhevenheid aan de linkerbuitenbochtoever van een oude afgesneden arm van de Leie. De neogotische kerk ontworpen door Henri Valcke wordt omringd door een ovaal kerkhof, omgeven door leilinden, hagen en een rij knotwilgen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Gijzegem-Dorp 20 (Aalst)
Classicistische pseudobasilicale naar ontwerp van Philippus Gobert, augustijnermonnik te Gent, 1772 gedateerd op een gevelsteen in de westgevel rechts en gelegen op een hoogte, middenin ommuurd tuintje met Vrijheidsboom van 1919, ter plaatse van het oorspronkelijk kerkhof. Gietijzeren hek met postamenten van hardsteen voor de westgevel.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 37 (Herzele)
De parochiekerk Sint-Martinus, gelegen ten westen van het gekasseide kerkplein en ten noorden van de ruïnes van het oud kasteel van de Heren van Herzele, omvat de restanten van de vroeggotische kerk en de neogotische kerk uit 1912-13, ontworpen door architect Henri Valcke. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Berlare)
De Sint-Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de 15de-eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het schip naar ontwerp van architect Henri Valcke.


Parochiekerk Sint-Paulus

Smidsestraat zonder nummer (Gent)
In het perspectief van het eerste straatgedeelte werd in 1930 de huidige neoromaanse Sint-Pauluskerk gebouwd naar ontwerp van architect H. Valcke ter vervanging van de houten hulpkerk van 1902, het jaar waarin de parochie opgericht werd.


Parochiekerk Sint-Petrus

Deinzestraat zonder nummer (Oudenaarde)
Neogotische kerk ingeplant op de splitsing met de Wortegemstraat in de as van de Beverestraat, met links het in 1921 vernieuwde klooster en voorpleintje met oorlogsmonument met voorstelling van een soldaat, opgericht in 1923. Nieuw kerkgebouw van 1872-1876 naar ontwerp van architect Th. Bureau ter vervanging van een vroegere Sint-Petruskerk gelegen op de plaats van het huidige kerkhof verderop in de straat, gesloopt in 1876.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Ohiostraat 111 (Oudenaarde)
In oorsprong oudste bidplaats van de vroeg-middeleeuwse "villa Ehinham", domein gelegen op Ename en Nederename en aldus moederkerk van de drie kerken die in de 10de tot 11de eeuw binnen het domein werden opgericht.


Pastorie

Landsdijk 74 (Assenede)
Voormalige pastorie, gebouwd in 1908 door pastoor J.B. Meuleman, eerste pastoor van de in 1904 opgerichte nieuwe parochie van Gravenjansdijk, bij testament na zijn dood in 1937 geschonken aan de kerkfabriek.


Pastorie Sint-Gerardus-Majellaparochie met tuin

Broekstraat 25 (Buggenhout)
De pastorie in neogotische stijl werd in 1907 ontworpen door architect Henri Valcke en werd opgetrokken in harmonie met de parochiekerk ten noorden en het kloostergebouw ten zuiden, na de oprichting van de parochie Heilige Gerardus Majella in 1905.


Sint-Annakapel

Sint Annaplein zonder nummer (Berlare)
De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel.


Zwartzusterklooster

Vlasmarkt 27-31 (Dendermonde)
Zwartzusterklooster, met inbegrip van de kloostergebouwen, kapel, deel van voormalig landhuis, tuin met onder meer retabel en tuinpaviljoen. Het klooster annex kapel "Huize Nazareth" van de zwarte zusters is gelegen aan de Vlasmarkt tussen de abdijkerk en het winkelcentrum Oude Vismijn.

Uitvoerder van

Parochiekerk Sint-Paulus

Smidsestraat zonder nummer (Gent)
In het perspectief van het eerste straatgedeelte werd in 1930 de huidige neoromaanse Sint-Pauluskerk gebouwd naar ontwerp van architect H. Valcke ter vervanging van de houten hulpkerk van 1902, het jaar waarin de parochie opgericht werd.


Thema's