Collectief

Bressers architectenbureau

ID
493
URI
https://id.erfgoed.net/personen/493

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Complex van de watervoorzieningsdienst

Kattenberg 2 (Gent)
Op het bouwblok dat gevormd wordt door de Kattenberg, de Gaspar de Careyerstraat, de Victor Hortastraat en de Jakob Jordaensstraat werd tussen 1880 en 1977 in verschillende fasen een infrastructuur voor waterbevoorrading uitgebouwd door de Gentse Watermaatschappij.


Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer (Vilvoorde)
Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw.


Karmelietessenklooster Onze-Lieve-Vrouw ten Troost

Trooststraat 2 (Vilvoorde)
Deze eeuwenoude stichting vormt heden een ommuurde, beeldbepalende inplanting op de hoek met de Leuvensestraat. Het ensemble bestaat uit de kapel en aansluitend ten noordoosten het vierkante kloosterpand, met ten noorden aanhorigheden als de voormalige strijkplaats, washuis en schrijnwerkerij en een tuin ten oosten.


Kerk en klooster der ongeschoeide karmelieten of discalsen

Burgstraat 46 (Gent)
De orde der geschoeide karmelieten kocht in 1651 een deel aan van het voormalige Prinsenhof, het zogenaamde Leeuwenhof. In de noordoosthoek van de huidige tuin staat nog een 15de-eeuws bakstenen gebouw dat een restant is van het Leeuwenhof, circa 1440 gebouwd in de tuin van het Prinsenhof. In 1657, schenking van een stuk grond ten noordwesten van de tuin door aartshertog Leopold van Oostenrijk voor het bouwen van een kluis met kapel, gewijd aan de Heilige Leopoldus. De oudste kloostergebouwen dateren van de tweede helft 17de eeuw: de west- en zuidvleugel van 1668, vanaf 1687 uitgebreid met de noordvleugel. De kloostergebouwen zijn gegroepeerd rondom een vierkante kloostergang en toegankelijk via een barok poortje. De huidige barokke kerk werd gebouwd vanaf 1703 naar ontwerp van broeder Leonardus van Langenhove.


Openbare fontein met obelisk

Grote Markt zonder nummer (Ronse)
In 1809 door burgemeester Vanhove geplande waterleiding met publieke fontein naar ontwerp van architect Buels (Gent), goedgekeurd in 1813, uitgevoerd door aannemer Thérasse in 1817-1819.


Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer (Maldegem)
De parochiekerk uit 1849 was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve uit 1897 en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867. In 1842 werd de oude kerk gesloopt met uitzondering van de toren en het transept. Er werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd onder leiding van de Gentse architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Agatha met kerkhof

Bakkerstraat 1 (Oosterzele)
Oudste vermelding van de kerk teruggaand tot 1155. Oorspronkelijk toegewijd aan de Heilige Blasius en later aan Sint-Agatha die als bedevaartheilige in de kapel werd bezocht voor borstziekten. Omgevend kerkhof met 19de en 20ste-eeuwse graftekens. Waarschijnlijk oorspronkelijk een laatromaanse zaalkerk met westtoren uit de 12de eeuw nadien uitgebreid met transept en koor en verscheidene malen aangepast. De huidige parochiekerk is een typische kleine plattelandskerk in overgangsstijl romaans-gotisch.


Parochiekerk Sint-Amandus

Beekstraat zonder nummer (Ninove)
De plattegrond ontvouwt een ingebouwde laatgotische westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën met zijbeuken uit de 18de eeuw en een smaller halfrond gesloten koor van een rechte travee geflankeerd door twee sacristieën uit de 19de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor de oudste delen; ommuurd gedesaffecteerd kerkhof met hek en classicistisch getinte arduinen hekpijlers uitlopend op siervaasbekroning aan de westzijde.


Parochiekerk Sint-Apollonia

St. Apolloniaplein 12 (Brakel)
Oorsprong en vroege bouwgeschiedenis niet bekend, doch er bestond reeds een bidplaats in de 12de eeuw en in de 14de eeuw ook sprake van de kerk. Oudste bouwhistorische gegevens slechts opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw, betrekking hebbend op de schade aangebracht tijdens de godsdiensttroebelen. Van de huidige kerk zou de gotische toren in de 16de eeuw ter vervanging van een romaanse of op een romaanse onderbouw tot stand gekomen zijn.


Parochiekerk Sint-Maria

Everbeekplaats zonder nummer (Brakel)
Driebeukige hallenkerk met uitgebouwde vierkante westtoren. Plattelandskerk gekenmerkt door zijn eenvoudig maar goed geproportioneerd uitwendig voorkomen en homogeen classicistisch interieur; als kerkgebouwtype vooral sedert de late 18de eeuw sterk verspreid doch te Everbeek-Beneden vrij vroeg in 18de eeuw gerealiseerd.


Parochiekerk Sint-Maria-Magdalena

Dorpstraat zonder nummer (Lierde)
Neogotische kerk opgericht in 1848-1850. Sobere bakstenen kerk met gangbare eenvoudige symmetrische aanleg, oriëntatie afwijkend naar het zuiden en voorgevel met toren die het kerkplein beheerst.


Parochiekerk Sint-Martinus

St.-Martensstraat 6 (Brakel)
Dorpskerk met georiënteerd koor afwijkend naar het noorden. Laatromaanse toren als oudste deel van de huidige kerk gewoonlijk gedateerd in de 13de eeuw. Gegevens over welomschreven bouwwerken zijn pas vanaf de 16de eeuw voorhanden. Wellicht onderging de kerk in de gotische periode herhaaldelijk wijzigingen. Niettegenstaande het schip veel jonger is dan de massieve westtoren sluiten hun massa's op zeer aanvaardbare wijze bij elkaar aan.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)
Voormalige kloosterkerk van de kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos; sinds 1785 in gebruik als parochiekerk. Vrijstaande kerk met voorgevel aan de straat; kerkhof ten zuiden en ten westen, omsloten door lage bakstenen muur. Eerstesteenlegging van de kloosterkerk op 23 juli 1722.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Gentweg zonder nummer (Gavere)
Georiënteerde, deels gotische en neogotische kerk met omringend kerkhof. Het koor klimt vermoedelijk op tot de 13de eeuw. Mogelijk eind 15de eeuw werd de toren in hooggotische stijl en de kruisbeuk gebouwd. In 1893 werd de kerk vergroot met een nieuw driebeukig schip in neogotische stijl naar ontwerp van H. Vaerwyck. Omringend kerkhof, van de straat afgesloten door lage ijzeren hekken tussen bakstenen pijlertjes. Op het kerkhof bevinden zich een lijkenhuis en voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Schelderodeplein zonder nummer (Merelbeke)
De dorpskerk is vanouds excentrisch ingeplant ten opzichte van de dorpskern. In kern gotische kerk uit 14de-15de eeuw, waarvan onder meer de toren resteert. De kerk werd aangepast in de 18de eeuw en werd vergroot en hersteld vanaf 1877 in neogotische stijl, naar ontwerp van architect August Van Assche. Ommuurd rechthoekig kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus met kerkhof

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste- en 21ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Bachtekerkstraat 50 (Deinze)
Eenbeukig zaalkerkje van vijf traveeën met iets smaller koor van twee traveeën en driezijdige sluiting; ten zuiden, aangebouwde sacristie. Deels opgetrokken uit Doornikse kalksteen en baksteen met verwerking van zandsteen voor plint en hoekblokken. Behouden bouwresten van Doornikse steen van het romaanse zaalkerkje uit de 11de tot de 12de eeuw. In de 15de eeuw, koor vervangen door nog bestaande bakstenen gotisch koor.


Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

Marktplein zonder nummer (Brakel)
Huidige kerk met driebeukige pseudobasilicale aanleg van vier traveeën + torentravee. Tot derde geleding ingebouwde toren met licht ingesnoerd torensilhouet; in zuidoostelijke oksel aangebouwde zeszijdige traptoren, met smalle lichtgaten, onder tentdak. Middenbeuk uitlopend in even breed koor van twee traveeën met halfronde sluiting. Massieve vierkante westoren opklimmend tot 1515-1551.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

St.-Ursmarsstraat zonder nummer (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk ingeplant aan de zuidelijke straatzijde met omringend ommuurd kerkhof. Hoofdtoegang kerkhof tussen vierkante overhoekse hekpijlers. Huidige kerk wellicht voorafgegaan door een romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, later vergroot tot eenbeukige kruiskerk. Van de voorgaande kerk bleef de 16de-eeuwse gotische westtoren behouden. Huidig classicistisch schip met koor en sacristie gebouwd in 1780-1783.


Sint-Hermesbasiliek

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)
De eerste vermelding van een "cella" te Hrodhenake op deze site dateert van 831, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus. De overbrenging van de relieken van Sint-Hermes in 860 vormde de aanzet tot de ontwikkeling van een bedevaartsoord en later in de romaanse periode volgde de bouw van een kapittelkerk. De zeer ruime, romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw bleef bewaard. De huidige kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek werd gebouwd tussen 1425 en 1526. Sinds 1803 parochiekerk en in 2019 gewijd als basiliek.


Sint-Jozefkapel of Kapel van de Vrede

Toepkapelstraat zonder nummer (Brakel)
Neogotische kapel, op heuvel met aangelegd plateau en omgeven door zeven staties van ommegang te midden van omzomende bomenrij van onder meer paardenkastanjes. Eenbeukige kapel van twee traveeën met uitspringend portaal en driezijdig koor onder steile leien zadeldaken, opgericht in 1924. Groot kruisbeeld met gedenksteen en namen van oorlogsslachtoffers uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bressers architectenbureau [online], https://id.erfgoed.net/personen/493 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.