Persoon

Van Cuyck, Henry

ID
5001
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5001

Beschrijving

Zoon van Emmanuel Van Cuyck en broer van Louis Van Cuyck, eveneens bouwmeesters in Antwerpen.

Eerst samen met zijn broer gevestigd in het ouderlijke huis Kolveniersstraat 11 (L. in 1871), later in de Jan Frans Willemsstraat 8 (adresboek 1877-1878). Louis Van Cuyck staat daar vermeld als "maçon architecte".

  • Info Marcel Windey (2016).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Classicistisch herenhuis

Meir 61-63 (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand, daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw. De heer Verbeeck-Vanden Berghe liet in 1852 kleine gevelaanpassingen uitvoeren door de architect Henry Van Cuyck.


De Eenhoorn en Sint-Michiel

Prinsesstraat 2-4 (Antwerpen)
Twee traditionele diephuizen op de hoek van Prinsesstraat en Prinsstraat, genaamd "de Eenhoorn" en "Sint-Michiel", uit de tweede helft van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw.


Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Tabakvest 2-28 (Antwerpen)
Reeks van veertien burgerhuizen, die tussen circa 1830 en 1859 tot stand is gekomen als een eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl. Volgens kadastrale gegevens bestonden de huizen nummers 2, 4 en 6 reeds in 1835-1837. De overige elf huizen werden tussen 1846 en 1859 voor eigen rekening opgetrokken door de architecten Henry en Louis Van Cuyck.


Gekoppelde neoclassicistische winkelhuizen

Sint-Katelijnevest 8 (Antwerpen)
In oorsprong geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde, neoclassicistische winkelhuizen, opgetrokken in opdracht van gerechtsdeurwaarden B.F. De Buck, naar een ontwerp door de architect Henry Van Cuyck uit 1861.


Herenhuis in second-empirestijl

Pieter van Hobokenstraat 9 (Antwerpen)
Herenhuis in second-empirestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1860 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de koopman Louis Falcon. De jeneverstoker Théophile Meeûs liet het hotel in 1888 door de architect Antoine Feyt met twee traveeën uitbreiden.


Jordaenshuis

Hoogstraat 43, Reyndersstraat 6 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning gelegen aan binnenplaats tussen Hoogstraat en Reyndersstraat, in 1618 en 1639 aangekocht door Jacob Jordaens, die omstreeks 1640 de twee barokvleugels liet optrekken. Classicistisch koetshuis uit de late 18de eeuw of vroege 19de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis

Langegang 23 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis voor eigen rekening opgetrokken door Henry en Louis Van Cuyck, naar een ontwerp uit 1858. De gebroeders Van Cuyck, zonen van architect Emmanuel Van Cuyck, voerden een gezamenlijke architectenpraktijk van 1845 tot 1859. In hetzelfde bouwblok realiseerden zij tussen 1846 en 1859 een ensemble neoclassicistische burgerhuizen aan de Tabakvest.


Neoclassicistisch herenhuis

Mechelsesteenweg 66 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Van der Linden-Delloye, naar een ontwerp door de architect H. Van Cuyck uit 1870. Gesloopt.


Neoclassicistisch rijhuis

Blindestraat 6 (Antwerpen)
Breed neoclassicistisch rijhuis gebouwd in opdracht van de Soeurs de Notre Dame, naar een ontwerp door de architect Henry Van Cuyck uit 1844. Het project van de Soeurs de Notre Dame betrof de aanpassing of heropbouw van een bestaande constructie, die deel uitmaakte van het voormalige hotel Ullens-Cornelissen in de Keizerstraat.


Traditioneel diephuis

Reyndersstraat 10 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met puntgevel, vermoedelijk een aangepaste trapgevel, van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Cuyck [online] https://id.erfgoed.net/personen/5001 (Geraadpleegd op )