Persoon

Van der Swaelmen, Louis jr.

ID
5172
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5172

Beschrijving

Louis Van der Swaelmen, zoon van tuinarchitect Louis Leopold Van der Swaelmen, koos na zijn opleiding tot schilder voor de architectuur en stedenbouw. Zijn ontwerpen richten zich voor de Eerste Wereldoorlog vooral op landschapsarchitectuur, zoals de aanleg van het park van het kasteel van Mailhard. In 1905 ontwierp hij de groenaanleg en de inplanting van gebouwen in het park La Boverie naar aanleiding van de Luikse Wereldtentoonstelling.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef Van der Swaelmen in ballingschap in Nederland waar hij samen met onder andere architecten Cuypers en Huib Hoste de Belgische wederopbouw voorbereidde in het Comité Néerlando-Belge d’Art Civique, onder voorzitterschap van H.P. Berlage. Van der Swaelmen die, samen met Raphaël Verwilghen, als grondlegger van de stedenbouw in België wordt beschouwd, publiceerde in 1916 een stedenbouwkundige leidraad voor de wederopbouw: 'Préliminaires d'Art Civique'. Enkele jaren later, in 1919, was hij een van de medestichters van de Société des Urbanistes Belges (SUB), de latere SBUAM.

In 1916 werkte hij samen met architect Huib Hoste aan het ontwerp van het Belgenmonument te Amersfoort. Vier jaar later werd deze samenwerking hernieuwd voor het project Klein Rusland, een tuinwijk in Zelzate. In de periode 1920-1929 werkte hij het stedenbouwkundige ontwerp en de groenaanleg uit van verschillende bekende tuinwijken van ondermeer Jean-Jules Eggericx en Victor Bourgeois. Vanaf 1927 doceerde hij op uitnodiging van Van de Velde de vakken stedenbouw en tuinarchitectuur aan het Hoger Instituut voor Sierkunsten, Ter Kameren. Daarnaast was hij redacteur van het tijdschrift "La Cité".

  • VAN LOO A., 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 556-558.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Kasteeldomein Van Meldert

Waversesteenweg 1 (Hoegaarden)
Kasteel in vroeg-neogotische stijl gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect Auguste Vivroux (1795-1867) ter vervanging van een 16de-eeuws landhuis, later ingericht door de Brusselse stadsarchitect Pierre Victor Jamaer (1825-1902); heropgebouwd na brand omstreeks 1880; oranjerie gebouwd in 1867 naar ontwerp van architect Hendrik Beyaert (1823-1894); kasteeldomein ontworpen als 'rivierlandschap' met eiland en cascade van circa 50 hectare; functionele heraanleg van de onmiddellijke omgeving van het kasteel naar ontwerp van Louis Van der Swaelmen jr. in 1910 met bouw van een zwembad; de herinrichtingswerken door Van der Swaelmen waren een belangrijke inspiratiebron voor de 'Nouveau Jardin Pittoresque' tijdens het interbellum.


Praalgraf voor dichter Emile Verhaeren

Kaai zonder nummer (Puurs-Sint-Amands)
Opgericht in 1927 in de Scheldebocht te Sint-Amands; de keuze van deze unieke plaats wordt toegeschreven aan Henry Van de Velde.


Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-16, 17, Dimitri Peniakofflaan 1-3, 4-27, 29-31, 2A, Jozef De Tillouxlaan 1-18, Kardinaal Mercierplein 1-40, 41, Koophandelsplein 1-28, 29, Opgeëistenstraat 1-4, 5-9, Schoolstraat 1-8, 10-24, Strijderslaan 1-16, 17-19, Verminktenlaan 1-16, 18-20, Vrijwilligerslaan 3-14, 16-36 (Zelzate)
Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Van der Swaelmen [online] https://id.erfgoed.net/personen/5172 (Geraadpleegd op )