Persoon

Vangelder, Jan

ID
5223
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5223

Beschrijving

Brussels bouwmeester, kan geïdentificeerd worden als of was familie van: de schrijnwerker Jean Van Gelder, werkzaam in het klooster van de Engelse dominicanessen te Brussel in 1775; de architect Van Gelder die in 1790 de vernieuwing van het klooster van de kapucinessen van Sint-Franciscus te Brussel voltooide; de architect J. Van Gelder die werkzaam was voor de Gentse Sint-Sebastiaansgilde in 1775 en de versiering verzorgde van het Brusselse stadhuis voor de Staten Generaal van 1815.

Bron: V. Debonne, E. Van Regenmortel, A. Bergmans & Th. Coomans 2009: Van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabdij in Bornem (prov. Antwerpen). Een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming, Relicta 4, Brussel, n. 41.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sint-Bernardusabdij

Kloosterstraat 71 (Bornem)
Heilig Kruisklooster, samen met de omringende tuinen ingeplant op een uitgestrekt, ommuurd terrein tussen Kloosterstraat en Sint-Amandsesteenweg, eertijds volledig omgracht.