Persoon

Van huffel, Albert

ID
5319
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5319

Beschrijving

Architect Albert Van huffel is vooral bekend van zijn levenswerk, de basiliek van Koekelberg, het belangrijkste 20ste-eeuwse bouwwerk van de katholieke kerk in België. Hoewel Van huffel door tijdgenoten werd beschouwd als één van de boeiendste figuren van de tweede generatie modernisten, kwam zijn werk in de recente architectuurgeschiedschrijving pas in 1983 onder de aandacht, dankzij een monografie door Marc Dubois en een overzichtstentoonstelling in het huidige Designmuseum Gent, waar ook zijn archief wordt bewaard. Samen met generatiegenoten als Léon Sneyers, Fernand Bodson en Antoine Pompe, leverde Van huffel een belangrijke bijdrage tot de evolutie van art nouveau naar functionalisme. Hij staat niet alleen bekend als architect en ontwerper van meubels, ook zijn ontwerpen voor tapijten en borduurwerk worden sinds kort internationaal gewaardeerd. Kenmerkend voor zijn oeuvre zowel in zijn art nouveau- als zijn modernistische periode, is de synthese van architectuur, interieur en decoratieve kunsten die zijn realisaties tot een totaalkunstwerk maakt. Van huffel ontwierp daarbij doorgaans het volledige interieur, inclusief het vaste en het losse meubilair, tapijten en textiel, haarden en verlichtingstoestellen, glas-in-loodramen en muurschilderingen. Enkele interieurs werden ontworpen voor bestaande gebouwen.

Alvorens zich in 1912 als zelfstandig architect te vestigen volgde Albert Van huffel een opleiding schilderkunst, sierkunsten en architectuur aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij brak zijn opleiding echter voortijdig af (in 1901) en bekwaamde zich in het meubel- en interieurontwerp bij de Gentse meubelmakerij Verbeke. Zijn eerste gebouwen realiseerde hij vanaf 1903 in dienst van het bouwbedrijf Van Herreweghe & De Wilde. Via de vereniging Kunst en Kennis, geleid door Oscar Van de Voorde, kwam hij in deze periode in contact met de internationale stromingen, zoals de Arts & Crafts, de art nouveau en de Wiener Werkstätte. In 1919 vestigde hij zich in Brussel, waar de bouw van de basiliek van Koekelberg zijn verdere loopbaan zou bepalen. In 1926 werd hij op uitnodiging van Henry van de Velde benoemd als docent kunstnijverheid aan het instituut van La Cambre in Brussel.

  • Marc Dubois, Tussen Art Nouveau en Art Deco. Interieur Renson te Gent 1914-1915. Architect Albert Van huffel, in: De Woonstede, 1991, nr. 90, pp. 23-28.
  • Marc Dubois, Albert Van huffel 1877-1935, Gent: Museum voor Sierkunst, 1983.

Bron: Beschermingsdossier DO002333.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster

Bijlokekaai 1-8, 7B-G, Godshuizenlaan 2, 2B, Jozef Kluyskensstraat 2-6 (Gent)
Gebouwencomplex, waarvan de noordkant wordt ingenomen door het Burgerlijk Hospitaal uit 1864-1880 naar ontwerp van architect A. Pauli. De oude, tot de 13de eeuw opklimmende hospitaalgebouwen met kapel liggen deels geïncorporeerd tussen 19de-eeuwse gebouwen aan de oostkant. Centraal strekt zich een rechthoekig beplant plein uit waaraan in het zuiden de oude abdijgebouwen uit de eerste helft van de 14de eeuw palen, het huidig cisterciënzerinnenklooster en het Oudheidkundig Museum.


Burgerhuis

Sint-Martensstraat 12 (Gent)
Drie verdiepingshuis van drie traveeën onder een mansardedak, gebouwd in eerste kwart 20ste eeuw naar ontwerp van architect Van huffel. Houten loggia markeert de tweede bouwlaag.


Burgerhuis naar ontwerp van Albert Van huffel

Tentoonstellingslaan 67 (Gent)
Woonhuis in Nieuwe Zakelijkheid, gesigneerd en gedateerd "Albert Van Huffel, Arch. Anno 1927".


Burgerhuis ontworpen door Albert Van huffel

Meersstraat 166 (Gent)
Tweekleurig bakstenen rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien) met zijtrapgevels, volgens gevelopschrift naar ontwerp van architect A. Van huffel van 1916.


Burgerhuis ontworpen door Albert Van huffel

Koningin Maria Hendrikaplein 50-53 (Gent)
Modernistisch rijhuis volgens archiefstukken en gevelsteen naar ontwerp van architect A. Van huffel, van 1923. Vlakke baksteenbouw met vier bouwlagen en plat dak.


Burgerhuis, gedateerd 1909

Sint-Martensstraat 14 (Gent)
Rijwoning met enkelhuisindeling, te dateren in 1909 naar ontwerp van Van Herrewege & De Wilde. Het ontwerp van de gevel en het interieur van het huis worden echter toegeschreven aan Albert Van huffel die vanaf 1903 voor het aannemersbedrijf Van Herrewege & De Wilde werkte.


Flatgebouw, gedateerd 1909

Posteernestraat 20-40, 22A, 24A, 32A, 30A, 26A, 28A, 36A, 38A, 34A (Gent)
Flatgebouw van vijf bouwlagen met een plat dak uit 1909 naar ontwerp van Van Herrewege & De Wilde. De ontwerpen van de gevel en van het interieur worden echter toegeschreven aan architect Albert Van huffel die vanaf 1903 voor het aannemersbedrijf Van Herrewege & De Wilde werkte. De lijstgevel van vier traveeën en vijf bouwlagen is opgebouwd uit gele baksteen en geprefabriceerde oranjekleurige geglazuurde tegels.


Huis Bruxelman

Frans De Mildreef 5 (Gent)
Villa met burelen, volgens steen met opschrift in een van de samengestelde hekpijlers naar ontwerp van architect A. Van huffel en van 1925, vorm gegeven in een sobere baksteenarchitectuur met regionalistische inslag. Houten hek met merkwaardige middenstijl gesculpteerd in de vorm van een expressief masker.


Huis Renson

Kortrijksepoortstraat 240 (Gent)
De woning Renson dateert van 1912 en is ontworpen door architect Georges-Beloni Verenghen (Parijs, 1881 – Gent (?), 1957). Eind 1913 krijgt Van huffel van de juffrouwen Renson de opdracht de inkomruimte en de eetkamer van hun woning aan de Kortrijksepoortstraat te ontwerpen.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.


Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).


Villa

Eeklostraat 13 (Gent)
Roze- en witgeschilderde villa in romantische imitatievakwerkstijl met uitkijktoren, gelegen in boomrijke tuin, daterend van 1921-22. Door eigenaar-kunstverzamelaar J. Van Gheluwe in 1927 uitgebreid met een expositieruimte naar ontwerp van Albert Van huffel.


Villa

Koningsdal 30 (Gent)
Witgeschilderde villa aan de Leie, grens met Drongen, met afgewolfd, verspringend zadeldak, volgens de bouwaanvraag opgericht in 1915 in opdracht van De Bruyne, naar verluidt naar ontwerp van Albert Van huffel.


Villa Den Uil

Brusselstraat 37 (Roosdaal)
De bouwheer van Villa Den Uil was de zakenman en stichter van de Lébergbronnen, Joseph De Schepper (1881-1967). Hij liet de villa bouwen in 1924 naar ontwerp van de gerenommeerde architect Albert Van huffel op een familiedomein.


Villa Lei-oever

Leieriggestraat 4 (Sint-Martens-Latem)
Eerste villa aan de Latemse Leieboorden gebouwd in 1909 naar ontwerp van architect Albert Van huffel voor de Gentse industrieel Eggermont. Tevens eerste volledig werk van architect Van huffel waarbij hij ook het interieur ontwierp. Oorspronkelijk L-vormige bak- en natuurstenen constructie met één bouwlaag onder afgewolfde daken.


Woning Goffaerts

Kapucijnenvoer 22 (Leuven)
Imposante neogotische woning opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van J. Helleputte in opdracht van Camille Goffaerts, bekend als mecenas van de Leuvense neogotische kunstgilde op het einde van de 19de eeuw.

Betrokken bij

Graf Albert Van huffel

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Grafzerk in lichtgele, gevlekte graniet en getrapte grafsteen met lage rugstele, eenvoudig in de rij ingepast in een zone rechts van de hoofdingang.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van huffel [online] https://id.erfgoed.net/personen/5319 (Geraadpleegd op )