Persoon

Van Kriekinge, Maurice

ID
5344
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5344

Beschrijving

Zoon van architect Josse Van Kriekinge (1877-1963), met wie hij zich in 1930 associeerde (1908-1969). Tot hun oeuvre behoren het station van Dendermonde (1941) en de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen (1929-1933) waar ook een muurschildering van René De Pauw aanwezig is.

Met dank aan Marcel Windey voor de biografische gegevens.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hogere Zeevaartschool

Noordkasteel-Oost 6 (Antwerpen)
Modernistisch schoolgebouw van 1931-1933 naar ontwerp van de Brusselse architecten Josse en Maurice Van Kriekinge. U-vormig gebouw gelegen in de Scheldebocht ter hoogte van het voormalige Noordkasteel.


Nieuw station Dendermonde

Statieplein zonder nummer (Dendermonde)
Huidig stationsgebouw in 1942-43 in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architecten J. en M. Van Kriekinge gebouwd op de plaats van het houten stationsgebouw dat omstreeks 1880-1881 als uitbreiding van het stationnetje uit 1849 werd opgericht. Strak geconcipieerd, langwerpig gebouw van één en twee bouwlagen onder platte daken en steil zadeldak. Ten zuidoosten, parallel aan stationsgebouw, perrons circa 1910 met elkaar verbonden via reizigerstunnel.


Station Brugge

Stationsplein 4 (Brugge)
In 1837 worden initiatieven genomen om de spoorwegverbinding Brussel-Gent via Brugge en Oostende door te trekken. Het Brugse stadsbestuur verkiest, met de hoop op een belangrijke economische heropleving, om een station in het stadscentrum op 't Zand in te planten. Het aanleggen van de spoorweg en het bouwen van dat station betekenen een metamorfose voor dit plein. Het kapucijnenklooster op de Vrijdagmarkt wordt volledig gesloopt en de Smedenrei overwelfd. Het station in neoclassicistische stijl (dat later heropgebouwd is in Ronse) is ontworpen door de Brusselse architect Auguste Payen (1801-1877). Op 12 augustus 1838 wordt de spoorlijn Gent-Oostende plechtig ingehuldigd en vanaf 1 oktober rijden dagelijks drie treinen naar Oostende en twee naar Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en Ans (Luik).


Thema's

Ontwerper van

Vrijdagmarkt